Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Rikos: Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Väkivalta
Mökistä häädetty 19-vuotias mies uhkasi kolmea henkilöä puukolla ja tappamisella Kittilän Levillä – oikeus langetti ehdollista vankeutta

Mökistä hää­det­ty 19-vuo­tias mies uhkasi kolmea hen­ki­löä puu­kol­la ja tap­pa­mi­sel­la Kit­ti­län Levillä – oikeus lan­get­ti eh­dol­lis­ta van­keut­ta

20.11.2023 13:43
Tilaajille
Kuulustelut paljastavat: Järjestyksenvalvojat kokivat jakavansa "opetuksia" väärin käyttäytyneille ihmisille

Kuu­lus­te­lut pal­jas­ta­vat: Jär­jes­tyk­sen­val­vo­jat kokivat ja­ka­van­sa "o­pe­tuk­sia" väärin käyt­täy­ty­neil­le ih­mi­sil­le

11.11.2023 18:00 2
Kohtalokas tappelu olisi voinut olla viimeinen – Vuosia linnassa istunut mies kertoo, miten ajautui väkivallan kierteeseen ja miten nuoria autetaan

Koh­ta­lo­kas tappelu olisi voinut olla vii­mei­nen – Vuosia lin­nas­sa istunut mies kertoo, miten ajautui vä­ki­val­lan kier­tee­seen ja miten nuoria au­te­taan

28.10.2023 08:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Älä riko hoi­ta­jaa­si

18.10.2023 05:00
Hoitajat tulevat maanantaina töihin silmä mustana Kemissä

Hoi­ta­jat tulevat maa­nan­tai­na töihin silmä mustana Kemissä

02.10.2023 07:00 17
Tilaajille
Koulukiusaaminen heijastelee yhteiskunnallista empatian puutetta – lapset seuraavat vanhempien esimerkkiä niin hyvässä kuin pahassa
Pääkirjoitus

Kou­lu­kiu­saa­mi­nen hei­jas­te­lee yh­teis­kun­nal­lis­ta em­pa­tian puu­tet­ta – lapset seu­raa­vat van­hem­pien esi­merk­kiä niin hyvässä kuin pahassa

01.10.2023 18:00 1
Miten päästä kiusaamisesta?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten päästä kiu­saa­mi­ses­ta?

28.09.2023 05:01
Tilastokeskus: Yli kolmannes naisista on kokenut väkivaltaa nykyiseltä tai entiseltä parisuhdekumppanilta

Ti­las­to­kes­kus: Yli kol­man­nes nai­sis­ta on kokenut vä­ki­val­taa ny­kyi­sel­tä tai en­ti­sel­tä pa­ri­suh­de­kump­pa­nil­ta

23.08.2023 15:39
Yläkouluikäiset pahoinpitelivät samanikäistä lasta Rovaniemen Ylikylässä koulun kentällä – poliisi selvittää tapahtumien kulkua

Ylä­kou­lu­ikäi­set pa­hoin­pi­te­li­vät sa­ma­ni­käis­tä lasta Ro­va­nie­men Yli­ky­läs­sä koulun ken­täl­lä – poliisi sel­vit­tää ta­pah­tu­mien kulkua

10.08.2023 17:37 18
Tilaajille
Yle: Jalkapallofanit suunnittelivat joukkotappelua Vaasan stadionille AC Oulun ja VPS:n peliin

Yle: Jal­ka­pal­lo­fa­nit suun­nit­te­li­vat jouk­ko­tap­pe­lua Vaasan sta­dio­nil­le AC Oulun ja VPS:n peliin

18.07.2023 10:08
HS: SJK Akatemian valmentaja löi pelaajaa joukkueen saunaillassa

HS: SJK Aka­te­mian val­men­ta­ja löi pe­laa­jaa jouk­kueen sau­na­il­las­sa

04.04.2023 15:05
Lyöntejä ja potkuja jopa joka viikko – oppilaiden aiheuttamat väkivaltatilanteet kuormittavat henkilöstöä Rovaniemen kouluissa

Lyön­te­jä ja potkuja jopa joka viikko – op­pi­lai­den ai­heut­ta­mat vä­ki­val­ta­ti­lan­teet kuor­mit­ta­vat hen­ki­lös­töä Ro­va­nie­men kou­luis­sa

30.03.2023 20:27 9
Tilaajille
Vaikuttavasti vaietusta väkivallasta

Vai­kut­ta­vas­ti vaie­tus­ta vä­ki­val­las­ta

16.02.2023 11:03
Kantaako lapsesi teräasetta? Rovaniemellä poliisi ja nuorisopalvelut ovat huolissaan nuorten väkivaltaisuudesta

Kan­taa­ko lapsesi te­räa­set­ta? Ro­va­nie­mel­lä poliisi ja nuo­ri­so­pal­ve­lut ovat huo­lis­saan nuorten vä­ki­val­tai­suu­des­ta

16.02.2023 08:00 5
Tilaajille
”Kellään ei ole oikeutta kajota toiseen luvatta ilman suostumusta” – Tukinaisen Rovaniemen pisteellä tarjotaan tukea seksuaaliväkivallan uhreille

”Kel­lään ei ole oi­keut­ta kajota toiseen luvatta ilman suos­tu­mus­ta” – ­Tu­ki­nai­sen Ro­va­nie­men pis­teel­lä tar­jo­taan tukea sek­suaa­li­vä­ki­val­lan uh­reil­le

09.02.2023 06:30
Tilaajille
Uhkailua, kiristystä, someen kuvaamista  ja jopa väkivaltaa – Kemissä heräsi huoli lasten ja nuorten hyvinvoinnista

Uh­kai­lua, ki­ris­tys­tä, someen ku­vaa­mis­ta ja jopa vä­ki­val­taa – Kemissä heräsi huoli lasten ja nuorten hy­vin­voin­nis­ta

15.12.2022 15:38 3
Tilaajille
Osa alle 15-vuotiaisesta nuorista voi pahoin
Pääkirjoitus

Osa alle 15-vuo­tiai­ses­ta nuo­ris­ta voi pahoin

16.11.2022 18:23 2
Kun trauma asettui taloksi kotikaupunkini sieluun – raiskauksen uhri kirjoittaa, kuinka suhde Rovaniemeen on hänellä muuttunut
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun trauma asettui taloksi ko­ti­kau­pun­ki­ni sieluun – rais­kauk­sen uhri kir­joit­taa, kuinka suhde Ro­va­nie­meen on hänellä muut­tu­nut

16.11.2022 07:00
Tilaajille
Ruotsin yrittää katkaista jengiväkivallan kierteen ja patoaa maahanmuuttoa – Nato-haku ei välttämättä edisty uudelta hallitukselta nopeammin, arvioi tutkija

Ruotsin yrittää kat­kais­ta jen­gi­vä­ki­val­lan kier­teen ja patoaa maa­han­muut­toa – Na­to-ha­ku ei vält­tä­mät­tä edisty uudelta hal­li­tuk­sel­ta no­peam­min, arvioi tutkija

25.10.2022 14:30 4
Tilaajille
Sosiaalisesta mediasta estetty Andrew Tate on osa suurempaa ongelmaa, jossa naisvihamieliset alakulttuurit leviävät yhä laajemmalle yhteiskunnassa

So­siaa­li­ses­ta me­dias­ta estetty Andrew Tate on osa suu­rem­paa on­gel­maa, jossa nais­vi­ha­mie­li­set ala­kult­tuu­rit le­viä­vät yhä laa­jem­mal­le yh­teis­kun­nas­sa

02.09.2022 06:00
Tilaajille