Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Tokion olympialaiset: Mira Pot­ko­nen iski itsensä jatkoon ja voiton päähän mi­ta­lis­ta

Pelkosenniemi

Pel­ko­sen­nie­mi hy­väk­syi yli­jää­mäi­sen ti­lin­pää­tök­sen

23.06.2021 18:51
Tilaajille

Pel­ko­sen­nie­mi sai uudet am­bu­lans­si­ti­lat kir­kon­ky­läl­tä

18.06.2021 19:34
Tilaajille

Kou­lul­le katto ju­han­nuk­sek­si – Pel­ko­sen­nie­men kou­lus­ta tulee säh­kö­läm­mit­tei­nen

18.06.2021 19:12 1
Tilaajille

Kau­ko­läm­pö­työt saivat Pel­ko­sen­nie­men rä­jäh­tei­den omis­ta­jan ot­ta­maan yh­teyt­tä: pelkäsi tä­ry­tys­tä ja jy­räys­tä – Raivaus on saatu pää­tök­seen

16.06.2021 12:47
Tilaajille

Asuin­ta­los­ta on löy­ty­nyt so­dan­ai­kai­sia rä­jäh­tei­tä Pel­ko­sen­nie­mel­lä

15.06.2021 16:06
Tilaajille

Py­hä­jär­ven ran­nal­la us­ko­taan vilk­kaa­seen mat­kai­lu­ke­sään – Yrit­tä­jä: "Nyt on muutos me­nos­sa"

15.06.2021 09:37 2
Tilaajille

Pel­ko­sen­nie­men val­tuus­to uusiksi

13.06.2021 22:09 1
Tilaajille

Petteri Tolp­pa­nen törmäsi met­säs­sä hau­ta­mont­tui­hin ja niiden vie­rel­lä lo­ju­viin hevosen luihin – Kuka kaivoi haudat auki Pel­ko­sen­nie­men Va­sa­nie­mel­lä?

03.06.2021 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rauha vaa­leil­le myös Pel­ko­sen­nie­mel­lä

26.05.2021 09:56 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pel­ko­sen­nie­mel­lä on 23 hienoa eh­do­kas­ta

18.05.2021 06:00
Tilaajille

Pel­ko­sen­nie­mel­lä pääs­tään ää­nes­tä­mään – Lisää eh­dok­kai­ta on löy­ty­nyt ainakin viisi

04.05.2021 18:42
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mik­si­kö­hän Pel­ko­sen­nie­mel­lä on vähän eh­dok­kai­ta? – "Osa val­tuu­te­tuis­ta on kes­kit­ty­nyt va­lit­ta­maan ja vas­tus­ta­maan"

27.04.2021 06:21 1
Tilaajille

Py­hä­tun­tu­ril­le ra­ken­ne­taan uusi huo­neis­to­ho­tel­li – Hanke nostaa alueen ko­ko­nais­in­ves­toin­nit 15 mil­joo­naan euroon

23.04.2021 13:50 8
Tilaajille

Val­tuu­tet­tu epäi­lee, ettei Pel­ko­sen­nie­mel­lä ym­mär­re­tä ti­lan­teen va­ka­vuut­ta – Jos eh­dok­kai­ta ei löydy tar­peek­si, kunta voi joutua valtion haltuun

17.04.2021 09:47 6
Tilaajille
Kolumni

Mikä on, kun ei kiin­nos­ta?

15.03.2021 07:00 5
Tilaajille

Eh­dok­kaat lop­pui­vat Pel­ko­sen­nie­mel­lä – Jos ei eh­dok­kai­ta löydy lisää, vaaleja siir­re­tään

11.03.2021 19:03 4
Tilaajille

Ke­mi­jär­vi myi Py­hä­tun­tu­ris­ta tontin ja lii­ke­kes­kuk­sen – vaalien lä­hei­syys innosti val­tuu­te­tut jät­tä­mään aloit­tei­ta

15.02.2021 21:40 1
Tilaajille

Ihmiset pa­ke­ni­vat kak­kos­asun­noil­leen etä­töi­hin, Osuus­kaup­pa tulee Py­hä­tun­tu­ril­le ainakin uudella kau­pal­la – "Meillä on ta­pah­tu­mas­sa yh­teis­kun­nas­sa mie­len­kiin­toi­nen muutos"

26.01.2021 12:45 4
Tilaajille

Uusi näyt­tä­mö ja ku­lis­sit kuntoon – Lu­mi­vyö­ryn run­te­le­man Ait­ta­ku­run kor­jaa­mi­sen hin­ta­lap­pu nousi 100 000 euroon

14.01.2021 18:17
Tilaajille

Itä-Lap­pi haluaa haastaa Ro­va­nie­men jou­lu­mat­kai­lus­sa – kun­nian­hi­moi­sek­si täh­tää­vä Jou­lu­pu­kin­maa ete­ne­mäs­sä

14.01.2021 17:34 2
Tilaajille