Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Pelkosenniemi
Kuukausi
Pelkosenniemi saakin panna päätöksensä täytäntöön – hallinto-oikeus kumosi aiemman kieltonsa

Pel­ko­sen­nie­mi saakin panna pää­tök­sen­sä täy­tän­töön – hal­lin­to-oi­keus kumosi aiemman kiel­ton­sa

27.11.2023 12:05 4
Tilaajille
Pyhätunturiin Northern Lights Villagen kolmas lomakohde – lomakylässä 200 uutta petipaikkaa

Py­hä­tun­tu­riin Nort­hern Lights Vil­la­gen kolmas lo­ma­koh­de – lo­ma­ky­läs­sä 200 uutta pe­ti­paik­kaa

22.11.2023 16:00 5
Tilaajille
Hallinto-oikeus kumosi osittain Pelkosenniemen uuden hallintosäännön – valtuusto ylitti paikoin toimivaltansa hallintosäännöstä päättäessään

Hal­lin­to-oi­keus kumosi osit­tain Pel­ko­sen­nie­men uuden hal­lin­to­sään­nön – val­tuus­to ylitti paikoin toi­mi­val­tan­sa hal­lin­to­sään­nös­tä päät­täes­sään

22.11.2023 12:00 3
Tilaajille
Kahdella kunnanvaltuutetulla on vireillä yhteensä 12 valitusta Pelkosenniemen kunnan päätöksistä – kunnanjohtajan mielestä valitusten taustalla on myös henkilösuhteita

Kah­del­la kun­nan­val­tuu­te­tul­la on vi­reil­lä yh­teen­sä 12 va­li­tus­ta Pel­ko­sen­nie­men kunnan pää­tök­sis­tä – kun­nan­joh­ta­jan mie­les­tä va­li­tus­ten taus­tal­la on myös hen­ki­lö­suh­tei­ta

21.11.2023 05:00 12
Tilaajille
Korona vauhditti ja korkojen nosto hidasti rakentamista – Pelkosenniemen vuoden yrittäjä Pasi Pyykösen mukaan kilpailu rakennusalalla on kovaa

Korona vauh­dit­ti ja kor­ko­jen nosto hidasti ra­ken­ta­mis­ta – ­Pel­ko­sen­nie­men vuoden yrit­tä­jä Pasi Pyy­kö­sen mukaan kil­pai­lu ra­ken­nus­alal­la on kovaa

18.11.2023 20:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko Pel­ko­sen­nie­mi rap­piol­la?

14.11.2023 07:46 2
Pyhätunturin Salen piti valmistua alun perin jo joulukuussa, mutta kilpailevan kauppiaan valitus on viivästyttänyt hanketta

Py­hä­tun­tu­rin Salen piti val­mis­tua alun perin jo jou­lu­kuus­sa, mutta kil­pai­le­van kaup­piaan valitus on vii­väs­tyt­tä­nyt han­ket­ta

10.11.2023 21:25 17
Tilaajille
Pelkosenniemellä yritettiin puhdistaa ilmaa avoimessa kuntatilaisuudessa – hallinto-oikeuteen valittanut uskoo valituskierteen jatkuvan

Pel­ko­sen­nie­mel­lä yri­tet­tiin puh­dis­taa ilmaa avoi­mes­sa kun­ta­ti­lai­suu­des­sa – hal­lin­to-oi­keu­teen va­lit­ta­nut uskoo va­li­tus­kier­teen jat­ku­van

08.11.2023 20:44 7
Tilaajille
Vanhemmat
Hallinto-oikeus asetti toimeenpanokiellon osalle Pelkosenniemen valtuuston päätöksistä

Hal­lin­to-oi­keus asetti toi­meen­pa­no­kiel­lon osalle Pel­ko­sen­nie­men val­tuus­ton pää­tök­sis­tä

27.10.2023 17:30
Tilaajille
Pelkosenniemi on laskemassa tuloveroa

Pel­ko­sen­nie­mi on las­ke­mas­sa tu­lo­ve­roa

27.10.2023 16:09
Tilaajille
Pelkosenniemen kunta edellyttää vuokra-alueiden puhdistusta

Pel­ko­sen­nie­men kunta edel­lyt­tää vuok­ra-aluei­den puh­dis­tus­ta

27.10.2023 15:45
Tilaajille

Pel­ko­sen­nie­mel­lä yk­si­mie­li­syys ka­teis­sa päi­vä­ko­ti­asias­sa

24.10.2023 14:46 1
Tilaajille
Pelkosenniemeläinen Lenni Kunnari, 12, muistaa retkensä Kemijärven Kalkonniemeen pitkään – "Tiesin heti, että se on ihmisen luu"

Pel­ko­sen­nie­me­läi­nen Lenni Kun­na­ri, 12, muistaa ret­ken­sä Ke­mi­jär­ven Kal­kon­nie­meen pitkään – "Tiesin heti, että se on ihmisen luu"

21.10.2023 09:52
Tilaajille
Pelkosenniemi ottaa käyttöön yksityistieavustukset – kunnanhallitus pöytäsi Karjalaisen tontin vuokrasopimusasiat

Pel­ko­sen­nie­mi ottaa käyt­töön yk­si­tyis­tie­avus­tuk­set – kun­nan­hal­li­tus pöytäsi Kar­ja­lai­sen tontin vuok­ra­so­pi­mus­asiat

13.10.2023 15:35 1
Tilaajille
Pelkosenniemen valtuusto kutistui Suomen pienimmäksi: kunnassa on enää 11 valtuutettua, mutta silti kuusi valtuustoryhmää

Pel­ko­sen­nie­men val­tuus­to ku­tis­tui Suomen pie­nim­mäk­si: kun­nas­sa on enää 11 val­tuu­tet­tua, mutta silti kuusi val­tuus­to­ryh­mää

02.10.2023 19:55 4
Tilaajille
Kahden osakaskunnan rahat katosivat Pelkosenniemellä – poliisi epäilee törkeää kavallusta

Kahden osa­kas­kun­nan rahat ka­to­si­vat Pel­ko­sen­nie­mel­lä – poliisi epäilee törkeää ka­val­lus­ta

29.09.2023 10:16 12
Tilaajille
Pelkosenniemen kunnanvaltuuston kokousta väitetään laittomaksi – valituksessa vaaditaan, että hallinto-oikeus kumoaa kaikki elokuun kokouksen päätökset

Pel­ko­sen­nie­men kun­nan­val­tuus­ton ko­kous­ta väi­te­tään lait­to­mak­si – va­li­tuk­ses­sa vaa­di­taan, että hal­lin­to-oi­keus kumoaa kaikki elokuun ko­kouk­sen pää­tök­set

28.09.2023 16:17 1
Tilaajille
Pelkosenniemen valtuusto myönsi useita eroja luottamustehtävistä ja kuntayhtymän purkamisen

Pel­ko­sen­nie­men val­tuus­to myönsi useita eroja luot­ta­mus­teh­tä­vis­tä ja kun­ta­yh­ty­män pur­ka­mi­sen

22.09.2023 19:23 5
Tilaajille
Sanataide esittäytyy Pyhätunturissa – PyhäSanan keksijä Lasse Rantanen toivoo, että tapahtumasta tulee paikallisten eikä vain muualta tulleiden juhla

Sa­na­tai­de esit­täy­tyy Py­hä­tun­tu­ris­sa – Py­hä­Sa­nan keksijä Lasse Ran­ta­nen toivoo, että ta­pah­tu­mas­ta tulee pai­kal­lis­ten eikä vain muualta tul­lei­den juhla

11.09.2023 17:30
Tilaajille
Pelkosenniemen ja Savukosken kuntayhtymän purusta sopu – kunnalle jää lainaa noin 350 000 euroa.

Pel­ko­sen­nie­men ja Sa­vu­kos­ken kun­ta­yh­ty­män purusta sopu – kun­nal­le jää lainaa noin 350 000 euroa.

01.09.2023 14:51
Tilaajille