Asuminen: Ro­va­nie­men Lai­naan­ran­nas­ta tulee entistä vih­reäm­pi – kau­pun­ki aloit­taa Ke­mi­joen rannan uu­dis­ta­mi­sen ensi kesänä

Sote-uudistus: Hy­vin­voin­tia­lue val­mis­tau­tuu pur­ka­maan Me­hi­läis-ul­kois­tuk­sen – sel­vi­tys­tä pan­ta­taan jul­ki­suu­del­ta

Pääkirjoitus: KOK:n vä­läyt­tä­mä ve­nä­läi­sur­hei­li­joi­den paluu kan­sain­vä­li­siin ki­soi­hin on luo­ka­ton ehdotus

Pelkosenniemi
Viimeisin 24 tuntia
Antti Kärävä on Rukakeskuksen uusi toimitusjohtaja – paikkaa tavoitteli yli 120 hakijaa

Antti Kärävä on Ru­ka­kes­kuk­sen uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – paikkaa ta­voit­te­li yli 120 hakijaa

26.01.2023 21:56 1
Tilaajille
Vanhemmat
Pelkosenniemen varhaiskasvatuksesta tulee tänä vuonna maksutonta

Pel­ko­sen­nie­men var­hais­kas­va­tuk­ses­ta tulee tänä vuonna mak­su­ton­ta

02.01.2023 09:35
Tilaajille
Aattoaamun liikenne on sujunut rauhallisesti –Kittilä, Pelkosenniemi ja Muonio tuplanneet väkimääränsä, Tampere menettänyt väkeään eniten joulun ajaksi

Aat­toaa­mun lii­ken­ne on sujunut rau­hal­li­ses­ti –Kit­ti­lä, Pel­ko­sen­nie­mi ja Muonio tup­lan­neet vä­ki­mää­rän­sä, Tampere me­net­tä­nyt väkeään eniten joulun ajaksi

24.12.2022 12:12 1
Neve toimii pian ensi kertaa Rovaniemen ulkopuolella – Pelkosenniemen vesihuolto-osuuskunta ostaa palvelunsa yritykseltä

Neve toimii pian ensi kertaa Ro­va­nie­men ul­ko­puo­lel­la – Pel­ko­sen­nie­men ve­si­huol­to-osuus­kun­ta ostaa pal­ve­lun­sa yri­tyk­sel­tä

21.12.2022 07:00 1
Tilaajille
Pelkosenniemen kunnantalo muuttaa liikekeskukseen peruskorjauksen jälkeen – kunnan talousarviota hierottiin myöhään yöhön asti

Pel­ko­sen­nie­men kun­nan­ta­lo muuttaa lii­ke­kes­kuk­seen pe­rus­kor­jauk­sen jälkeen – kunnan ta­lou­sar­vio­ta hie­rot­tiin myöhään yöhön asti

16.12.2022 08:57
Tilaajille
Malminetsintäaikeet aivan kansallispuiston kupeessa herättivät huolen Pyhätunturilla – hiihtokeskus vaatii kuntaa puuttumaan asiaan

Mal­mi­net­sin­täai­keet aivan kan­sal­lis­puis­ton ku­pees­sa he­rät­ti­vät huolen Py­hä­tun­tu­ril­la – hiih­to­kes­kus vaatii kuntaa puut­tu­maan asiaan

14.12.2022 19:41 18
Tilaajille
Pelkosenniemen päiväkoti-koulu käyttöön vuoden myöhässä – eskarit pääsivät jo uusiin tiloihin, koululaiset joutuvat vielä odottamaan

Pel­ko­sen­nie­men päi­vä­ko­ti-kou­lu käyt­töön vuoden myö­häs­sä – eskarit pää­si­vät jo uusiin ti­loi­hin, kou­lu­lai­set jou­tu­vat vielä odot­ta­maan

13.12.2022 07:00 2
Tilaajille
"Iso asia, kun yritämme houkutella uusia asukkaita tänne pohjoiseen" – valokuitu pelasti Pelkosenniemellä asuvan Laura Lakson etätyöt, yhteydet yleistyvät pikku hiljaa Lapin maaseudulla

"Iso asia, kun yri­täm­me hou­ku­tel­la uusia asuk­kai­ta tänne poh­joi­seen" – ­va­lo­kui­tu pelasti Pel­ko­sen­nie­mel­lä asuvan Laura Lakson etä­työt, yh­tey­det yleis­ty­vät pikku hiljaa Lapin maa­seu­dul­la

01.12.2022 05:00 6
Tilaajille
Taiteilija Anna Pakkanen haluaa säilöä luontoa maalaamalla – erityisen rakkaita ovat Pyhä-Luoston puut

Tai­tei­li­ja Anna Pak­ka­nen haluaa säilöä luontoa maa­laa­mal­la – eri­tyi­sen rak­kai­ta ovat Py­hä-Luos­ton puut

22.11.2022 17:30
Tilaajille
Asunto ja välineet vapaa-aikaan saman katon alta – Pyhähipulle Pelkosenniemen yrityspalkinto

Asunto ja vä­li­neet va­paa-ai­kaan saman katon alta – Py­hä­hi­pul­le Pel­ko­sen­nie­men yri­tys­pal­kin­to

19.11.2022 21:00
Tilaajille
Pelkosenniemen päiväkoti-koululle 1,2 miljoonan euron lisämääräraha – rakennuksen lopullinen hintalappu ei vielä tiedossa

Pel­ko­sen­nie­men päi­vä­ko­ti-kou­lul­le 1,2 mil­joo­nan euron li­sä­mää­rä­ra­ha – ra­ken­nuk­sen lo­pul­li­nen hin­ta­lap­pu ei vielä tie­dos­sa

17.11.2022 21:27
Tilaajille
Pelkosenniemen Kyliltä kuuluu -tilaisuudessa oiottiin huhupuheita

Pel­ko­sen­nie­men Kyliltä kuuluu -ti­lai­suu­des­sa oiot­tiin hu­hu­pu­hei­ta

11.11.2022 16:40
Tilaajille
Pelkosenniemelle ja Savukoskelle haetaan teknisen alan osaajia

Pel­ko­sen­nie­mel­le ja Sa­vu­kos­kel­le haetaan tek­ni­sen alan osaajia

21.10.2022 10:23 2
Tilaajille
Pyhälle suunnitteilla työntekijöille sopivia asuntoja – lisäksi odotetaan osuuskaupan päätöstä uudesta myymälästä

Pyhälle suun­nit­teil­la työn­te­ki­jöil­le sopivia asun­to­ja – lisäksi odo­te­taan osuus­kau­pan pää­tös­tä uudesta myy­mä­läs­tä

18.10.2022 07:00 8
Tilaajille
Pelkosenniemen Vuokratalojen omistamia rivitaloja aletaan purkaa ensi viikolla

Pel­ko­sen­nie­men Vuok­ra­ta­lo­jen omis­ta­mia ri­vi­ta­lo­ja aletaan purkaa ensi vii­kol­la

10.10.2022 20:33
Tilaajille
Petolintu tarrasi Vappu-koiraan kiinni Pelkosenniemellä – omistaja epäilee hyökkääjäksi kotkaa

Pe­to­lin­tu tarrasi Vap­pu-koi­raan kiinni Pel­ko­sen­nie­mel­lä – omis­ta­ja epäilee hyök­kää­jäk­si kotkaa

18.09.2022 17:36 3
Tilaajille
Kemijärven valtuusto kokoontuu päättämään Paula Alatalon vaalikelpoisuudesta maanantaina – kunnalla ja Alatalolla eri näkemykset asiasta

Ke­mi­jär­ven val­tuus­to ko­koon­tuu päät­tä­mään Paula Ala­ta­lon vaa­li­kel­poi­suu­des­ta maa­nan­tai­na – kun­nal­la ja Ala­ta­lol­la eri nä­ke­myk­set asiasta

16.09.2022 15:26 5
Tilaajille
Pyhän päivähoidolle tilat, päiväkoti-koulu valmistunee lokakuun lopussa

Pyhän päi­vä­hoi­dol­le tilat, päi­vä­ko­ti-kou­lu val­mis­tu­nee lo­ka­kuun lopussa

13.09.2022 12:26
Tilaajille
Pelkosenniemen Vuokratalot haluaa purkaa Keltaisen talon

Pel­ko­sen­nie­men Vuok­ra­ta­lot haluaa purkaa Kel­tai­sen talon

12.09.2022 15:37
Tilaajille
Uusi käänne: Pelkosenniemen terveyskeskuksen vuodeosaston toiminta käynnistyi taas

Uusi käänne: Pel­ko­sen­nie­men ter­veys­kes­kuk­sen vuo­deo­sas­ton toi­min­ta käyn­nis­tyi taas

07.09.2022 12:14 2
Tilaajille