Pakotteet: Suur­lii­ke­mies Boris Ro­ten­ber­gin maat Pel­ko­sen­nie­mel­lä on ta­ka­va­ri­koi­tu

Ylioppilaat: Onnea kevään uudet yliop­pi­laat! – katso Lapin Kansan ha­ku­ko­nees­ta Lapin kuntien uudet yli­op­pi­laat

Kevättulvat: Tänä vuonna Kit­ti­läs­sä ei tar­vit­se pelätä tul­va­va­hin­ko­ja, mutta joka vuosi näin ei ole ollut – ko­ko­sim­me kuvia Lapin tul­vis­ta

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Pelkosenniemi
Viimeisin 12 tuntia
EU:n pakotelistalle joutuneen suurliikemies Boris Rotenbergin maat Pelkosenniemellä on takavarikoitu – katso karttakuvat

EU:n pa­ko­te­lis­tal­le jou­tu­neen suur­lii­ke­mies Boris Ro­ten­ber­gin maat Pel­ko­sen­nie­mel­lä on ta­ka­va­ri­koi­tu – katso kart­ta­ku­vat

14:43 6
Tilaajille
Kuukausi
Pelkosenniemi myi Kuusirannan 295 000 eurolla ja päätti tonttihinnastosta

Pel­ko­sen­nie­mi myi Kuu­si­ran­nan 295 000 eurolla ja päätti tont­ti­hin­nas­tos­ta

12.05.2022 20:40
Tilaajille
Piirustuksia kaupanneen miehen epäillään anastaneen ikäihmisiltä omaisuutta ympäri Lappia – poliisi pyytää havaintoja

Pii­rus­tuk­sia kau­pan­neen miehen epäil­lään anas­ta­neen ikä­ih­mi­sil­tä omai­suut­ta ympäri Lappia – poliisi pyytää ha­vain­to­ja

09.05.2022 15:27 5
Tilaajille
Marianne Juntunen tajusi, että yhden ihmisen puhdasoppinen elämä ei ole ratkaisu maailman ongelmiin – Nyt  kemianopettaja vie lappilaista, luonnonläheistä opetusta ulkomaille

Ma­rian­ne Jun­tu­nen tajusi, että yhden ihmisen puh­das­op­pi­nen elämä ei ole rat­kai­su maail­man on­gel­miin – Nyt ke­mian­opet­ta­ja vie lap­pi­lais­ta, luon­non­lä­heis­tä ope­tus­ta ul­ko­mail­le

08.05.2022 06:30
Tilaajille
Pelkosenniemi jäi lähes yksin öljyvahingon maksajaksi

Pel­ko­sen­nie­mi jäi lähes yksin öl­jy­va­hin­gon mak­sa­jak­si

24.04.2022 10:43
Tilaajille
Vanhemmat
Noitatunturin rakentaminen ei riipu Boris Rotenbergin rahoista – oligarkki osti maita Pyhätunturilta vuonna 2007

Noi­ta­tun­tu­rin ra­ken­ta­mi­nen ei riipu Boris Ro­ten­ber­gin ra­hois­ta – oli­gark­ki osti maita Py­hä­tun­tu­ril­ta vuonna 2007

08.04.2022 06:30 6
Tilaajille
Pelkosenniemeltä hyvä taloudellinen tulos, mutta tulevaisuus näyttää synkältä – kunta joutuu ottamaan lisää velkaa

Pel­ko­sen­nie­mel­tä hyvä ta­lou­del­li­nen tulos, mutta tu­le­vai­suus näyttää syn­käl­tä – kunta joutuu ot­ta­maan lisää velkaa

03.04.2022 12:41 2
Tilaajille
Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen on nähnyt oman lapsuutensa lappilaisen luonnonmaiseman muuttuvan – ja se ahdistaa

Suomen il­mas­to­pa­nee­lin pu­heen­joh­ta­ja Markku Ol­li­kai­nen on nähnyt oman lap­suu­ten­sa lap­pi­lai­sen luon­non­mai­se­man muut­tu­van – ja se ah­dis­taa

14.03.2022 17:00 3
Tilaajille
Pelkosenniemi lahjoittaa 5 600 euroa ukrainalaislapsille

Pel­ko­sen­nie­mi lah­joit­taa 5 600 euroa uk­rai­na­lais­lap­sil­le

07.03.2022 18:47
Tilaajille
Hoitovelkaa ei koronavuosina syntynyt Pelkosenniemellä eikä Savukoskella – kuntayhtymä tyytyväinen valtion koronatuista, joita myönnettiin yli oman tarpeen

Hoi­to­vel­kaa ei ko­ro­na­vuo­si­na syn­ty­nyt Pel­ko­sen­nie­mel­lä eikä Sa­vu­kos­kel­la – kun­ta­yh­ty­mä tyy­ty­väi­nen valtion ko­ro­na­tuis­ta, joita myön­net­tiin yli oman tarpeen

03.03.2022 18:08
Tilaajille
Toimittajalta: Emme ole tuuliajolla, vaikka ympärillä myrskyää
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Emme ole tuu­lia­jol­la, vaikka ym­pä­ril­lä myrs­kyää

02.03.2022 06:32 1
Tilaajille
Pyhän ravintolatarjonta laajenee kahvila-viinibaarilla – Neidon Sydän -liikkeen avaava Riitta Kulju toivoo Pyhän houkuttelevan uusia yrittäjiä

Pyhän ra­vin­to­la­tar­jon­ta laa­je­nee kah­vi­la-vii­ni­baa­ril­la – ­Nei­don Sydän -liik­keen avaava Riitta Kulju toivoo Pyhän hou­kut­te­le­van uusia yrit­tä­jiä

21.02.2022 21:09 1
Tilaajille
Pelkosenniemen koulun rakentaminen jatkuu vihdoin – rakennusurakoitsijan konkurssi lopetti rakennustyöt

Pel­ko­sen­nie­men koulun ra­ken­ta­mi­nen jatkuu vihdoin – ra­ken­nus­ura­koit­si­jan kon­kurs­si lopetti ra­ken­nus­työt

15.02.2022 19:23
Tilaajille
Kirja-arvio: Andy-patsas oli hätähuuto pienen kunnan puolesta

Kir­ja-ar­vio: An­dy-pat­sas oli hä­tä­huu­to pienen kunnan puo­les­ta

14.02.2022 19:00
Tilaajille
Vuoden matkailualueeksi Suomessa valittiin Kolin matkailualue – Pelkosenniemen kunta sijoittui kolmanneksi

Vuoden mat­kai­lu­alueek­si Suo­mes­sa va­lit­tiin Kolin mat­kai­lu­alue – ­Pel­ko­sen­nie­men kunta si­joit­tui kol­man­nek­si

14.02.2022 10:31
Tilaajille
Pelkosenniemeläinen parturi-kampaaja palvelee laajaa asiakaskuntaa – työn surullinen puoli on pitkä-aikaisten asiakkaiden poismeno

Pel­ko­sen­nie­me­läi­nen par­tu­ri-kam­paa­ja pal­ve­lee laajaa asia­kas­kun­taa – työn su­rul­li­nen puoli on pit­kä-ai­kais­ten asiak­kai­den pois­me­no

27.01.2022 17:00 2
Tilaajille
Enontekiö, Muonio, Pelkosenniemi ja Posio jäivät ilman aluevaltuutettua

Enon­te­kiö, Muonio, Pel­ko­sen­nie­mi ja Posio jäivät ilman alue­val­tuu­tet­tua

23.01.2022 23:44 4
Tilaajille
Pelkosenniemen päiväkoti-koulu sai uuden urakoitsijan – rakennustyöt käyntiin helmikuussa

Pel­ko­sen­nie­men päi­vä­ko­ti-kou­lu sai uuden ura­koit­si­jan – ra­ken­nus­työt käyn­tiin hel­mi­kuus­sa

19.01.2022 12:33
Tilaajille
Tuulenpuuskat puhalsivat Pelkosenniemen Pyhätunturilla lähes hirmumyrskyn lukemissa – myrskytuulet ovat Lapin korkeilla tuntureilla melko tavallisia

Tuu­len­puus­kat pu­hal­si­vat Pel­ko­sen­nie­men Py­hä­tun­tu­ril­la lähes hir­mu­myrs­kyn lu­ke­mis­sa – myrs­ky­tuu­let ovat Lapin kor­keil­la tun­tu­reil­la melko ta­val­li­sia

17.01.2022 14:55 2
Tilaajille
Lapin pienimmistä kunnista ei löytynytkään uutiserämaata – Harri Holtinkoski yllättyi opinnäytetyönsä lopputuloksesta

Lapin pie­nim­mis­tä kun­nis­ta ei löy­ty­nyt­kään uu­tis­erä­maa­ta – Harri Hol­tin­kos­ki yl­lät­tyi opin­näy­te­työn­sä lop­pu­tu­lok­ses­ta

02.01.2022 16:13 3
Tilaajille