Kolumni: Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pitää estää ve­ro­va­ro­jen kaap­paus lait­ta­mal­la kylien säätiö ruotuun

Sää: Lapissa vii­kos­ta on tulossa märkä ja ma­ta­la­pai­nei­nen – "Paras mah­dol­li­suus lumi- ja rän­tä­sa­tee­seen on Kä­si­var­res­sa"

Pääkirjoitus: Ou­to­kum­mun bio­kok­si- ja -me­taa­ni­lai­tos tarjoaa in­ves­toin­ti­mah­dol­li­suuk­sia muil­le­kin yri­tyk­sil­le – te­räs­yh­tiö on saa­vut­ta­mas­sa pääs­tö­ta­voit­teen­sa

Pelkosenniemi
Kuukausi
Petolintu tarrasi Vappu-koiraan kiinni Pelkosenniemellä – omistaja epäilee hyökkääjäksi kotkaa

Pe­to­lin­tu tarrasi Vap­pu-koi­raan kiinni Pel­ko­sen­nie­mel­lä – omis­ta­ja epäilee hyök­kää­jäk­si kotkaa

18.09.2022 17:36 3
Tilaajille
Kemijärven valtuusto kokoontuu päättämään Paula Alatalon vaalikelpoisuudesta maanantaina – kunnalla ja Alatalolla eri näkemykset asiasta

Ke­mi­jär­ven val­tuus­to ko­koon­tuu päät­tä­mään Paula Ala­ta­lon vaa­li­kel­poi­suu­des­ta maa­nan­tai­na – kun­nal­la ja Ala­ta­lol­la eri nä­ke­myk­set asiasta

16.09.2022 15:26 5
Tilaajille
Pyhän päivähoidolle tilat, päiväkoti-koulu valmistunee lokakuun lopussa

Pyhän päi­vä­hoi­dol­le tilat, päi­vä­ko­ti-kou­lu val­mis­tu­nee lo­ka­kuun lopussa

13.09.2022 12:26
Tilaajille
Pelkosenniemen Vuokratalot haluaa purkaa Keltaisen talon

Pel­ko­sen­nie­men Vuok­ra­ta­lot haluaa purkaa Kel­tai­sen talon

12.09.2022 15:37
Tilaajille
Uusi käänne: Pelkosenniemen terveyskeskuksen vuodeosaston toiminta käynnistyi taas

Uusi käänne: Pel­ko­sen­nie­men ter­veys­kes­kuk­sen vuo­de­osas­ton toi­min­ta käyn­nis­tyi taas

07.09.2022 12:14 2
Tilaajille
Vanhemmat
Pelkosenniemelle rakentui kaksi uutta ulkoilupaikkaa talkoovoimin – "Tämä kaikki on ollut iso ponnistus, nyt on valmista ja voimme hetken hengähtää"

Pel­ko­sen­nie­mel­le ra­ken­tui kaksi uutta ul­koi­lu­paik­kaa tal­koo­voi­min – "Tämä kaikki on ollut iso pon­nis­tus, nyt on val­mis­ta ja voimme hetken hen­gäh­tää"

20.08.2022 16:14
Tilaajille
Pelkosenniemi kantaa huolta ympäristöterveydenhuollon tilasta: "Monen ihmisen elinkeino on kytköksissä niihin asioihin"

Pel­ko­sen­nie­mi kantaa huolta ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­lon ti­las­ta: "Monen ihmisen elin­kei­no on kyt­kök­sis­sä niihin asioi­hin"

18.08.2022 21:17
Tilaajille
Pelkosenniemi valitsi avainhenkilöitä, Sari Niemeä esitetään elinvoimajohtajaksi

Pel­ko­sen­nie­mi valitsi avain­hen­ki­löi­tä, Sari Niemeä esi­te­tään elin­voi­ma­joh­ta­jak­si

12.08.2022 19:41 2
Tilaajille
Pelkosenniemen päiväkoti-koulu ei valmistu lukuvuoden alkuun – Rehtori: "Onni, että meillä on katto pään päällä"

Pel­ko­sen­nie­men päi­vä­ko­ti-kou­lu ei val­mis­tu lu­ku­vuo­den alkuun – Reh­to­ri: "Onni, että meillä on katto pään päällä"

09.08.2022 19:07
Tilaajille
Pyhätunturin Aittakurun katsomosta uudistettu puolet – viikonlopun Pyhä Unplugged -tapahtumaan odotetaan 2 000 kävijää

Py­hä­tun­tu­rin Ait­ta­ku­run kat­so­mos­ta uu­dis­tet­tu puolet – ­vii­kon­lo­pun Pyhä Unp­lug­ged -ta­pah­tu­maan odo­te­taan 2 000 kävijää

02.08.2022 18:00
Tilaajille
Pyhätunturin alamäkimaastopyöräreitti lähtee rakentumaan – nyt käyty tarjouskierros oli jo kolmas

Py­hä­tun­tu­rin ala­mä­ki­maas­to­pyö­rä­reit­ti lähtee ra­ken­tu­maan – nyt käyty tar­jous­kier­ros oli jo kolmas

29.07.2022 11:13 1
Tilaajille
Pelkosenniemellä tuttuja tavataan Johan on markkinoilla – vuoden pelkosenniemeläiseksi äänestettiin Anneli Arvola

Pel­ko­sen­nie­mel­lä tuttuja ta­va­taan Johan on mark­ki­noil­la – vuoden pel­ko­sen­nie­me­läi­sek­si ää­nes­tet­tiin Anneli Arvola

23.07.2022 15:34
Tilaajille
Kolarissa ja Pelkosenniemellä kierrätettiin eniten Rinki-ekopisteillä – keräysmäärissä on isoa vaihtelua vuodenaikojen ja kulutustottumusten mukaan

Ko­la­ris­sa ja Pel­ko­sen­nie­mel­lä kier­rä­tet­tiin eniten Rin­ki-eko­pis­teil­lä – ke­räys­mää­ris­sä on isoa vaih­te­lua vuo­de­nai­ko­jen ja ku­lu­tus­tot­tu­mus­ten mukaan

19.07.2022 10:40
Tilaajille
Pyhätunturin alamäkipyöräreitille etsitään jälleen rakentajaa – Pelkosenniemen kunnanhallitus päätti käynnistää uudelleen tarjouskilpailun

Py­hä­tun­tu­rin ala­mä­ki­pyö­rä­rei­til­le et­si­tään jälleen ra­ken­ta­jaa – Pel­ko­sen­nie­men kun­nan­hal­li­tus päätti käyn­nis­tää uu­del­leen tar­jous­kil­pai­lun

12.07.2022 17:14 2
Tilaajille
Pelkosenniemellä lähes ennätystulos – kuntaan haetaan uusia osaajia

Pel­ko­sen­nie­mel­lä lähes en­nä­tys­tu­los – kuntaan haetaan uusia osaajia

17.06.2022 21:23 2
Tilaajille
Pelkosenniemellä sijaitseva Pessin Piilo voitti Suomen kauneimman mökin tittelin – askeettisuus ja luonnonrauha vetosivat suomalaisiin

Pel­ko­sen­nie­mel­lä si­jait­se­va Pessin Piilo voitti Suomen kau­neim­man mökin tit­te­lin – as­keet­ti­suus ja luon­non­rau­ha ve­to­si­vat suo­ma­lai­siin

14.06.2022 13:29 5
Tilaajille
Pelkosenniemi etsii osaajia ja perustaa kolme uutta virkaa

Pel­ko­sen­nie­mi etsii osaajia ja pe­rus­taa kolme uutta virkaa

03.06.2022 21:18 1
Tilaajille
Hautajaisia jouduttiin siirtämään tunnilla Pelkosenniemellä, kun vainajaa ei löytynytkään kotikunnan terveyskeskuksesta – lääkärin mukaan kuolleen siirto kunnasta toiseen ei ole yleinen käytäntö

Hau­ta­jai­sia jou­dut­tiin siir­tä­mään tun­nil­la Pel­ko­sen­nie­mel­lä, kun vai­na­jaa ei löy­ty­nyt­kään ko­ti­kun­nan ter­veys­kes­kuk­ses­ta – lää­kä­rin mukaan kuol­leen siirto kun­nas­ta toiseen ei ole yleinen käy­tän­tö

21.05.2022 15:07 1
Tilaajille
EU:n pakotelistalle joutuneen suurliikemies Boris Rotenbergin maat Pelkosenniemellä on takavarikoitu – katso karttakuvat

EU:n pa­ko­te­lis­tal­le jou­tu­neen suur­lii­ke­mies Boris Ro­ten­ber­gin maat Pel­ko­sen­nie­mel­lä on ta­ka­va­ri­koi­tu – katso kart­ta­ku­vat

17.05.2022 14:43 9
Tilaajille
Pelkosenniemi myi Kuusirannan 295 000 eurolla ja päätti tonttihinnastosta

Pel­ko­sen­nie­mi myi Kuu­si­ran­nan 295 000 eurolla ja päätti tont­ti­hin­nas­tos­ta

12.05.2022 20:40
Tilaajille