Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Pelkosenniemi
Viimeisin 12 tuntia
Pelkosenniemen Vuoden yrittäjä jalostaa Lapin kaskinaurista

Pel­ko­sen­nie­men Vuoden yrit­tä­jä ja­los­taa Lapin kas­ki­nau­ris­ta

20:30
Tilaajille
Kuukausi
Kirjailija Juhani Karilan ei koskaan pitänyt kirjoittaa omaa tarinaansa, vaan toisin kävi – vierailimme pelkosenniemeläisellä lammella, josta menestyskirja sai alkunsa

Kir­jai­li­ja Juhani Karilan ei koskaan pitänyt kir­joit­taa omaa ta­ri­naan­sa, vaan toisin kävi – vie­rai­lim­me pel­ko­sen­nie­me­läi­sel­lä lam­mel­la, josta me­nes­tys­kir­ja sai alkunsa

20.11.2021 06:30
Tilaajille
Kuntalaiset haluavat olla mukana Pelkosenniemen sote-ratkaisuissa – vuodeosaston lakkauttamissuunnitelma puhutti

Kun­ta­lai­set ha­lua­vat olla mukana Pel­ko­sen­nie­men so­te-rat­kai­suis­sa – vuo­de­osas­ton lak­kaut­ta­mis­suun­ni­tel­ma puhutti

19.11.2021 12:54
Tilaajille
Luostontiellä Pelkosenniemellä nokkakolari – ajokeli huono jäätyvien tienpintojen johdosta

Luos­ton­tiel­lä Pel­ko­sen­nie­mel­lä nok­ka­ko­la­ri – ajokeli huono jää­ty­vien tien­pin­to­jen joh­dos­ta

18.11.2021 16:40
Tilaajille
Pelkosenniemen vuodeosasto saatetaan lakkauttaa – kunnanjohtaja: "Vuodeosaston ylläpitäminen ei ole kustannustehokasta"

Pel­ko­sen­nie­men vuo­de­osas­to saa­te­taan lak­kaut­taa – kun­nan­joh­ta­ja: "Vuo­deo­sas­ton yl­lä­pi­tä­mi­nen ei ole kus­tan­nus­te­ho­kas­ta"

12.11.2021 09:16 2
Tilaajille
Pelkosenniemi laskee tuloveroprosentin 22:een

Pel­ko­sen­nie­mi laskee tu­lo­ve­ro­pro­sen­tin 22:een

04.11.2021 18:48
Tilaajille

Pel­ko­sen­nie­mel­lä ete­ne­mäs­sä poik­keuk­sel­li­nen esitys: Kunta aikoo laskea tu­lo­ve­roa

29.10.2021 12:40
Tilaajille
Vanhemmat
Pelkosenniemi selvittää perusteellisesti Pyhän päivähoidon tilanteen

Pel­ko­sen­nie­mi sel­vit­tää pe­rus­teel­li­ses­ti Pyhän päi­vä­hoi­don ti­lan­teen

01.10.2021 12:36
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten pääsen si­sar­ta­ni kat­so­maan?

24.09.2021 05:00
Tilaajille
Savukoski ja Pelkosenniemi aloittavat ensimmäisinä Lapin kuntina kolmannen koronarokotuskierroksen

Sa­vu­kos­ki ja Pel­ko­sen­nie­mi aloit­ta­vat en­sim­mäi­si­nä Lapin kuntina kol­man­nen ko­ro­na­ro­ko­tus­kier­rok­sen

17.09.2021 14:47
Tilaajille
Ekaluokkalaisia on Pelkosenniemellä enemmän kuin vuosiin – Uudet lapsiperheet ovat pienelle kunnalle kuin lottovoitto

Eka­luok­ka­lai­sia on Pel­ko­sen­nie­mel­lä enemmän kuin vuosiin – Uudet lap­si­per­heet ovat pie­nel­le kun­nal­le kuin lot­to­voit­to

11.08.2021 06:30 1
Tilaajille
Pelkosenniemellä tehtiin henkilövalinnat yksimielisesti – Kunnanvaltuustoa johtaa Jani Jaakkola ja kunnanhallitusta Markku Kankaanranta

Pel­ko­sen­nie­mel­lä tehtiin hen­ki­lö­va­lin­nat yk­si­mie­li­ses­ti – Kun­nan­val­tuus­toa johtaa Jani Jaak­ko­la ja kun­nan­hal­li­tus­ta Markku Kan­kaan­ran­ta

09.08.2021 21:00
Tilaajille
Jani Jaakkola alkoi valmistuttaa naurisolutta – "Kun tällaiseen hommaan alkaa, ei se lopu varmaan ikinä"

Jani Jaak­ko­la alkoi val­mis­tut­taa nau­ris­olut­ta – "Kun täl­lai­seen hommaan alkaa, ei se lopu varmaan ikinä"

31.07.2021 11:00 1
Tilaajille
Pelkosenniemi hyväksyi ylijäämäisen tilinpäätöksen

Pel­ko­sen­nie­mi hy­väk­syi yli­jää­mäi­sen ti­lin­pää­tök­sen

23.06.2021 18:51
Tilaajille
Pelkosenniemi sai uudet ambulanssitilat kirkonkylältä

Pel­ko­sen­nie­mi sai uudet am­bu­lans­si­ti­lat kir­kon­ky­läl­tä

18.06.2021 19:34
Tilaajille
Koululle katto juhannukseksi – Pelkosenniemen koulusta tulee sähkölämmitteinen

Kou­lul­le katto ju­han­nuk­sek­si – Pel­ko­sen­nie­men kou­lus­ta tulee säh­kö­läm­mit­tei­nen

18.06.2021 19:12 1
Tilaajille
Kaukolämpötyöt saivat Pelkosenniemen räjähteiden omistajan ottamaan yhteyttä: pelkäsi tärytystä ja jyräystä – Raivaus on saatu päätökseen

Kau­ko­läm­pö­työt saivat Pel­ko­sen­nie­men rä­jäh­tei­den omis­ta­jan ot­ta­maan yh­teyt­tä: pelkäsi tä­ry­tys­tä ja jy­räys­tä – Raivaus on saatu pää­tök­seen

16.06.2021 12:47
Tilaajille
Asuintalosta on löytynyt sodanaikaisia räjähteitä Pelkosenniemellä

Asuin­ta­los­ta on löy­ty­nyt so­dan­ai­kai­sia rä­jäh­tei­tä Pel­ko­sen­nie­mel­lä

15.06.2021 16:06
Tilaajille
Pyhäjärven rannalla uskotaan vilkkaaseen matkailukesään – Yrittäjä: "Nyt on muutos menossa"

Py­hä­jär­ven ran­nal­la us­ko­taan vilk­kaa­seen mat­kai­lu­ke­sään – Yrit­tä­jä: "Nyt on muutos me­nos­sa"

15.06.2021 09:37 2
Tilaajille
Pelkosenniemen valtuusto uusiksi

Pel­ko­sen­nie­men val­tuus­to uusiksi

13.06.2021 22:09 1
Tilaajille