Pelkosenniemi
Kuukausi
Pelkosenniemellä päästään äänestämään – Lisää ehdokkaita on löytynyt ainakin viisi

Pel­ko­sen­nie­mel­lä pääs­tään ää­nes­tä­mään – Lisää eh­dok­kai­ta on löy­ty­nyt ainakin viisi

04.05.2021 18:42
Tilaajille
Miksiköhän Pelkosenniemellä on vähän ehdokkaita? – "Osa valtuutetuista on keskittynyt valittamaan ja vastustamaan"
Lukijalta Mielipide Annika Kostamo, Elina Suopanki

Mik­si­kö­hän Pel­ko­sen­nie­mel­lä on vähän eh­dok­kai­ta? – "Osa val­tuu­te­tuis­ta on kes­kit­ty­nyt va­lit­ta­maan ja vas­tus­ta­maan"

27.04.2021 06:21 1
Tilaajille
Pyhätunturille rakennetaan uusi huoneistohotelli – Hanke nostaa alueen kokonaisinvestoinnit 15 miljoonaan euroon

Py­hä­tun­tu­ril­le ra­ken­ne­taan uusi huo­neis­to­ho­tel­li – Hanke nostaa alueen ko­ko­nais­in­ves­toin­nit 15 mil­joo­naan euroon

23.04.2021 13:50 8
Tilaajille
Valtuutettu epäilee, ettei Pelkosenniemellä ymmärretä tilanteen vakavuutta – Jos ehdokkaita ei löydy tarpeeksi, kunta voi joutua valtion haltuun

Val­tuu­tet­tu epäi­lee, ettei Pel­ko­sen­nie­mel­lä ym­mär­re­tä ti­lan­teen va­ka­vuut­ta – Jos eh­dok­kai­ta ei löydy tar­peek­si, kunta voi joutua valtion haltuun

17.04.2021 09:47 6
Tilaajille
Vanhemmat
Mikä on, kun ei kiinnosta?
Kolumni Sinikka Pylkkänen

Mikä on, kun ei kiin­nos­ta?

15.03.2021 07:00 5
Tilaajille
Ehdokkaat loppuivat Pelkosenniemellä – Jos ei ehdokkaita löydy lisää, vaaleja siirretään

Eh­dok­kaat lop­pui­vat Pel­ko­sen­nie­mel­lä – Jos ei eh­dok­kai­ta löydy lisää, vaaleja siir­re­tään

11.03.2021 19:03 4
Tilaajille
Kemijärvi myi Pyhätunturista tontin ja liikekeskuksen – vaalien läheisyys innosti valtuutetut jättämään aloitteita

Ke­mi­jär­vi myi Py­hä­tun­tu­ris­ta tontin ja lii­ke­kes­kuk­sen – vaalien lä­hei­syys innosti val­tuu­te­tut jät­tä­mään aloit­tei­ta

15.02.2021 21:40 1
Tilaajille
Ihmiset pakenivat kakkosasunnoilleen etätöihin, Osuuskauppa tulee Pyhätunturille ainakin uudella kaupalla – "Meillä on tapahtumassa yhteiskunnassa mielenkiintoinen muutos"

Ihmiset pa­ke­ni­vat kak­kos­asun­noil­leen etä­töi­hin, Osuus­kaup­pa tulee Py­hä­tun­tu­ril­le ainakin uudella kau­pal­la – "Meillä on ta­pah­tu­mas­sa yh­teis­kun­nas­sa mie­len­kiin­toi­nen muutos"

26.01.2021 12:45 4
Tilaajille
Uusi näyttämö ja kulissit kuntoon – Lumivyöryn runteleman Aittakurun korjaamisen hintalappu nousi 100 000 euroon

Uusi näyt­tä­mö ja ku­lis­sit kuntoon – Lu­mi­vyö­ryn run­te­le­man Ait­ta­ku­run kor­jaa­mi­sen hin­ta­lap­pu nousi 100 000 euroon

14.01.2021 18:17
Tilaajille
Itä-Lappi haluaa haastaa Rovaniemen joulumatkailussa – kunnianhimoiseksi tähtäävä Joulupukinmaa etenemässä

Itä-Lap­pi haluaa haastaa Ro­va­nie­men jou­lu­mat­kai­lus­sa – kun­nian­hi­moi­sek­si täh­tää­vä Jou­lu­pu­kin­maa ete­ne­mäs­sä

14.01.2021 17:34 2
Tilaajille
Rattijuoppoja Lapin eri kolkissa – Kolarissa mieskuski ajoi neljän promillen kännissä

Rat­ti­juop­po­ja Lapin eri kol­kis­sa – Ko­la­ris­sa mies­kus­ki ajoi neljän pro­mil­len kän­nis­sä

25.12.2020 17:38 7
Pelkosenniemi ensi vuoteen isoilla investoinneilla

Pel­ko­sen­nie­mi ensi vuoteen isoilla in­ves­toin­neil­la

17.12.2020 08:21 1
Tilaajille
Kairalasta naurislaatikkoa joulupöytään – Siemenet haettiin Pelkosenniemelle Senjan saarelta vuosia sitten

Kai­ra­las­ta nau­ris­laa­tik­koa jou­lu­pöy­tään – Sie­me­net haet­tiin Pel­ko­sen­nie­mel­le Senjan saa­rel­ta vuosia sitten

29.11.2020 17:52 1
Tilaajille
Pelkosenniemen Yrittäjät palkitsi hyväntekijät ja rohkean yrittäjän – Eeva Airas ja Visku Väisänen toimittivat tietokoneita oppilaille koronakeväänä, Riitta Kulju perusti lounaskahvilan terveyskeskuksen yhteyteen

Pel­ko­sen­nie­men Yrit­tä­jät pal­kit­si hy­vän­te­ki­jät ja rohkean yrit­tä­jän – Eeva Airas ja Visku Väi­sä­nen toi­mit­ti­vat tie­to­ko­nei­ta op­pi­lail­le ko­ro­na­ke­vää­nä, Riitta Kulju perusti lou­nas­kah­vi­lan ter­veys­kes­kuk­sen yh­tey­teen

17.11.2020 19:00
Tilaajille

Pel­ko­sen­nie­mi ei nosta veroja, vaan luottaa ensi vuon­na­kin koh­tuul­li­seen ve­ro­ker­ty­mään

17.11.2020 18:24
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Lapin jätkän diplomi

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Lapin jätkän diplomi

12.11.2020 19:00
Tilaajille
Pelkosenniemi ei lähde nostamaan veroprosenttejaan

Pel­ko­sen­nie­mi ei lähde nos­ta­maan ve­ro­pro­sent­te­jaan

11.11.2020 19:48
Tilaajille

Pel­ko­sen­nie­men am­bu­lans­si­ti­lat ra­ken­taa Lapin Mes­ta­ri­ra­ken­ta­jat oy

28.10.2020 19:15
Tilaajille
Pelkosenniemi aloittaa kasvomaskien jaon vähävaraisille kuntalaisille ensi viikolla – hakijan ei tarvitse todistaa vähävaraisuuttaan

Pel­ko­sen­nie­mi aloit­taa kas­vo­mas­kien jaon vä­hä­va­rai­sil­le kun­ta­lai­sil­le ensi vii­kol­la – hakijan ei tar­vit­se to­dis­taa vä­hä­va­rai­suut­taan

25.08.2020 09:23
Tilaajille
Pelkosenniemi hakee 700 000 euroa harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta – Koronapandemian vaikutukset kunnan taloudelle noin 200 000 euroa

Pel­ko­sen­nie­mi hakee 700 000 euroa har­kin­nan­va­rais­ta val­tion­osuu­den ko­ro­tus­ta – Ko­ro­na­pan­de­mian vai­ku­tuk­set kunnan ta­lou­del­le noin 200 000 euroa

13.08.2020 16:00 1
Tilaajille