Perusterveydenhuolto
Lukijalta: Otetaan sydänoireet vakavasti
Lukijalta Mielipide E. Tapani Savolainen

Lu­ki­jal­ta: Otetaan sy­dän­oi­reet va­ka­vas­ti

01.07.2020 09:12 0
Tilaajille
Mehiläinen haluaa Länsi-Pohjaan uusia asiakkaita – esimerkiksi pallolaajennuksia on jo saatu lisättyä

Me­hi­läi­nen haluaa Län­si-Poh­jaan uusia asiak­kai­ta – esi­mer­kik­si pal­lo­laa­jen­nuk­sia on jo saatu li­sät­tyä

29.05.2020 17:51 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Lää­kin­näl­lis­tä kun­tou­tus­ta ei saa unohtaa

06.05.2020 05:28 0
Tilaajille
"Miksi viiden tonnin kuukausipalkalla pitäisi sairauslomalla saada enemmän korvausta kuin tonnin palkalla?" – Lue, miten kokenut lääkäri remontoisi terveydenhuollon

"Miksi viiden tonnin kuu­kau­si­pal­kal­la pitäisi sai­raus­lo­mal­la saada enemmän kor­vaus­ta kuin tonnin pal­kal­la?" – Lue, miten kokenut lääkäri re­mon­toi­si ter­vey­den­huol­lon

23.12.2019 16:41 0
Tilaajille
Lääkäritilanne vaihtelee jopa viikoittain Lapissa – Pieni terveyskeskus voi ruuhkautua jo yhden lääkärin poissaolosta

Lää­kä­ri­ti­lan­ne vaih­te­lee jopa vii­koit­tain Lapissa – Pieni ter­veys­kes­kus voi ruuh­kau­tua jo yhden lää­kä­rin pois­sa­olos­ta

21.12.2019 10:00 0
Tilaajille

Sa­vu­kos­ki haluaa päi­vit­tää pe­rus­ter­vey­den­huol­toa

16.12.2019 19:52 0
Tilaajille
Avi jyrähti Rovaniemen laittomasta lääkäritilanteesta – Kaupunki alkoi ostaa vastaanottoaikoja Terveystalolta ja perusti viisi uutta virkaa

Avi jyrähti Ro­va­nie­men lait­to­mas­ta lää­kä­ri­ti­lan­tees­ta – Kau­pun­ki alkoi ostaa vas­taan­ot­to­ai­ko­ja Ter­veys­ta­lol­ta ja perusti viisi uutta virkaa

02.12.2019 13:39 0
Lukijalta Mielipide Sara Tuisku

Lu­ki­jal­ta: Si­vis­ty­nyt­tä tu­le­vai­suu­den po­li­tiik­kaa?

07.11.2019 06:32 0
Tilaajille