Onnettomuus
Ulkopuolisen kuolemaan johtaneet metsästysonnettomuudet ovat erittäin harvinaisia – "Pitää olla varma siitä, mitä ampuu kun ampuu"

Ul­ko­puo­li­sen kuo­le­maan joh­ta­neet met­säs­tys­on­net­to­muu­det ovat erit­täin har­vi­nai­sia – "Pitää olla varma siitä, mitä ampuu kun ampuu"

18.10.2020 14:32 2
Maastopyöräilijä kuoli linnustajan ampumaan luotiin Urho Kekkosen kansallispuistossa – "Erittäin harvinainen tapaus"

Maas­to­pyö­räi­li­jä kuoli lin­nus­ta­jan am­pu­maan luotiin Urho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­tos­sa – "E­rit­täin har­vi­nai­nen tapaus"

18.10.2020 12:06 5
Tilaajille
Kaksi kuorma-autoa kolaroi Inarissa – onnettomuuspaikalla romua, ajoväylä suljettu liikenteeltä toistaiseksi

Kaksi kuor­ma-au­toa kolaroi Ina­ris­sa – on­net­to­muus­pai­kal­la romua, ajo­väy­lä sul­jet­tu lii­ken­teel­tä tois­tai­sek­si

15.10.2020 08:42 0
Tilaajille
Nosturiauton palo tyhjensi Kittilän kultakaivoksen – henkilövahingoilta vältyttiin

Nos­tu­ri­au­ton palo tyh­jen­si Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sen – hen­ki­lö­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin

02.09.2020 06:26 0
Paavi kiitti vakavasti loukkaantuneen Alessandro Zanardin esimerkkiä

Paavi kiitti va­ka­vas­ti louk­kaan­tu­neen Ales­sand­ro Za­nar­din esi­merk­kiä

24.06.2020 13:42 0
Tilaajille
Alex Zanardi vaivutettiin neurokirurgisen leikkauksen jälkeen koomaan – pyöräilyonnettomuuden aiheuttamien vammojen vakavuus selviää lähiviikkoina

Alex Zanardi vai­vu­tet­tiin neu­ro­ki­rur­gi­sen leik­kauk­sen jälkeen koomaan – pyö­räi­ly­on­net­to­muu­den ai­heut­ta­mien vam­mo­jen va­ka­vuus selviää lä­hi­viik­koi­na

20.06.2020 14:56 0
Tilaajille
Entinen F1-kuljettaja ja parapyöräilyn moninkertainen arvokisamestari Zanardi joutui kilpailussa vakavaan onnettomuuteen

Entinen F1-kul­jet­ta­ja ja pa­ra­pyö­räi­lyn mo­nin­ker­tai­nen ar­vo­ki­sa­mes­ta­ri Zanardi joutui kil­pai­lus­sa va­ka­vaan on­net­to­muu­teen

20.06.2020 08:20 0
Tilaajille
Reistaileva keskuslämmityskattila kärytti myymälärakennuksen täyteen savua Kemissä – ei henkilövahinkoja

Reis­tai­le­va kes­kus­läm­mi­tys­kat­ti­la kärytti myy­mä­lä­ra­ken­nuk­sen täyteen savua Kemissä – ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

09.06.2020 08:30 0
Veneestä löytyi Rovaniemellä kuollut ihminen

Ve­nees­tä löytyi Ro­va­nie­mel­lä kuollut ihminen

28.05.2020 20:40 0
Tilaajille
Ruumiinavausraportti: Kobe Bryantin kuolinonnettomuuden kopterilentäjällä ei merkkejä alkoholi- tai huumejäämistä

Ruu­mii­na­vaus­ra­port­ti: Kobe Bryan­tin kuo­lin­on­net­to­muu­den kop­te­ri­len­tä­jäl­lä ei merk­ke­jä al­ko­ho­li- tai huu­me­jää­mis­tä

16.05.2020 09:42 0
Tilaajille
Hiihtäjä putosi jäihin Rovaniemellä, pääsi omin avuin ylös avannosta

Hiih­tä­jä putosi jäihin Ro­va­nie­mel­lä, pääsi omin avuin ylös avan­nos­ta

20.04.2020 13:21 0
Tilaajille
Yksi kuoli nokkakolarissa Posiolla – Lapissa useita tieliikenneonnettomuuksia perjantaina

Yksi kuoli nok­ka­ko­la­ris­sa Po­siol­la – Lapissa useita tie­lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sia per­jan­tai­na

13.03.2020 16:01 0
Tilaajille
Runsaat lumisateet koettelevat rakennuksia Inarissa: lumikuorma romahdutti osan teollisuushallin kattoa – viikkoa aiemmin lyhistyi varastohalli

Runsaat lu­mi­sa­teet koet­te­le­vat ra­ken­nuk­sia Ina­ris­sa: lu­mi­kuor­ma ro­mah­dut­ti osan teol­li­suus­hal­lin kattoa – viikkoa aiemmin ly­his­tyi va­ras­to­hal­li

13.02.2020 11:46 0
Tilaajille

Met­säs­tys­koi­ra pe­las­tet­tiin pin­tees­tä loh­ka­reen alta kai­vin­ko­neel­la Noor­mar­kus­sa

08.02.2020 15:29 0
Tilaajille
Satoja neliöitä kattoa romahti ja seinä kaatui Kuusamossa, lumikuormaa epäillään – tiloissa toimiva yrittäjä: "Onneksi kellekään ei käynyt mitään"

Satoja ne­liöi­tä kattoa romahti ja seinä kaatui Kuu­sa­mos­sa, lu­mi­kuor­maa epäil­lään – ti­lois­sa toimiva yrit­tä­jä: "On­nek­si kel­le­kään ei käynyt mitään"

08.02.2020 14:36 0
Tilaajille
Varastohalli romahti Ivalossa

Va­ras­to­hal­li romahti Iva­los­sa

25.01.2020 12:52 0
Kuusi saksalaisturistia kuoli auton syöksyttyä heidän päälleen Italiassa – toistakymmentä loukkaantui

Kuusi sak­sa­lais­tu­ris­tia kuoli auton syök­syt­tyä heidän pääl­leen Ita­lias­sa – tois­ta­kym­men­tä louk­kaan­tui

05.01.2020 14:03 0

Hen­ki­lö­au­to suistui ulos tieltä So­dan­ky­läs­sä – törmäsi ensin penk­kaan ja siitä le­vik­keel­lä ol­lee­seen kuor­ma-au­ton pe­rä­vau­nuun

06.11.2019 08:33 0
Ainoa tie romahti Senjan saarella Norjassa, hätäreitti moottorikelkoilla

Ainoa tie romahti Senjan saa­rel­la Nor­jas­sa, hä­tä­reit­ti moot­to­ri­kel­koil­la

05.11.2019 19:45 0
Tilaajille
Iissä sijaitsevan yrityksen siilossa räjähti – kukaan ei loukkaantunut, mutta siilon seinät repesivät

Iissä si­jait­se­van yri­tyk­sen sii­los­sa räjähti – kukaan ei louk­kaan­tu­nut, mutta siilon seinät re­pe­si­vät

02.11.2019 12:03 0
Tilaajille