pääkirjoitus: Voiko mat­kai­lus­sa olla ta­voit­tee­na pelkkä kasvu?

Kolumni: Välitä lem­mi­kis­tä­si ja kerää koi­ran­ka­kat kadulta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Hukkumiset
Lapissa hukkui marraskuussa yksi ihminen jäihin vajoamisen vuoksi – jää voi pettää tutussakin paikassa, turvavarusteet voivat pelastaa hengen

Lapissa hukkui mar­ras­kuus­sa yksi ihminen jäihin va­joa­mi­sen vuoksi – jää voi pettää tu­tus­sa­kin pai­kas­sa, tur­va­va­rus­teet voivat pe­las­taa hengen

08.12.2023 11:17
Tilaajille
Pilkkijä hukkui järveen Kuusamossa – Poliisi varoittaa: Jäät ovat vielä erittäin heikkoja, eikä niille kannata mennä

Pilk­ki­jä hukkui järveen Kuu­sa­mos­sa – Poliisi va­roit­taa: Jäät ovat vielä erit­täin heik­ko­ja, eikä niille kannata mennä

22.10.2023 17:13
Henkilö putosi veneestä ja hukkui Sodankylässä

Henkilö putosi ve­nees­tä ja hukkui So­dan­ky­läs­sä

08.10.2023 21:36

Kahden ka­las­ta­maan läh­te­neen miehen epäil­lään huk­ku­neen Ka­li­xis­sa

03.10.2023 16:41
Tilaajille
Lapissa hukkuneita jo viime vuotta enemmän –  koko maassa suomalaisia hukkunut kesäkuukausina tavallista vähemmän

Lapissa huk­ku­nei­ta jo viime vuotta enemmän –  koko maassa suo­ma­lai­sia huk­ku­nut ke­sä­kuu­kau­si­na ta­val­lis­ta vä­hem­män

07.09.2023 09:14
Tilaajille
Suomalaismies hukkui veneonnettomuudessa Tornionjoella Pajalassa

Suo­ma­lais­mies hukkui ve­ne­on­net­to­muu­des­sa Tor­nion­joel­la Pa­ja­las­sa

14.08.2023 09:48
Tilaajille
Poliisi: Veneilemässä ollut mies hukkui Pyhäjärven Komujärvellä lauantaina

Po­lii­si: Ve­nei­le­mäs­sä ollut mies hukkui Py­hä­jär­ven Ko­mu­jär­vel­lä lauan­tai­na

07.08.2023 15:16
Tilaajille
Heinäkuussa hukkui lähes puolet vähemmän ihmisiä kuin yleensä – koko vuoden aikana hukkunut 45 ihmistä

Hei­nä­kuus­sa hukkui lähes puolet vä­hem­män ihmisiä kuin yleensä – koko vuoden aikana huk­ku­nut 45 ihmistä

02.08.2023 14:15
Kesäkuussa kaksi hukkumistapausta Lapissa – yhteensä Suomessa hukkui kesäkuussa 13 ihmistä

Ke­sä­kuus­sa kaksi huk­ku­mis­ta­paus­ta Lapissa – yh­teen­sä Suo­mes­sa hukkui ke­sä­kuus­sa 13 ihmistä

05.07.2023 10:25
Tilaajille

Ka­las­ta­mas­sa olleen miehen epäil­lään huk­ku­neen Kar­vias­sa

23.06.2023 17:37
Kemijoesta löytyi hukkunut ihminen Rovaniemen keskustassa

Ke­mi­joes­ta löytyi huk­ku­nut ihminen Ro­va­nie­men kes­kus­tas­sa

14.06.2023 14:56
Tilaajille
Mies hukkui viikonloppuna Pelkosenniemellä

Mies hukkui vii­kon­lop­pu­na Pel­ko­sen­nie­mel­lä

14.06.2023 09:40 1
Tilaajille
Tukes löysi lasten pelastusliiveistä useita turvallisuuspuutteita – tarkista liiveistä nämä asiat

Tukes löysi lasten pe­las­tus­lii­veis­tä useita tur­val­li­suus­puut­tei­ta – tar­kis­ta lii­veis­tä nämä asiat

26.05.2023 13:50
Tilaajille
Kiiminkijoesta maanantaina pelastettu lapsi kuoli sairaalassa

Kii­min­ki­joes­ta maa­nan­tai­na pe­las­tet­tu lapsi kuoli sai­raa­las­sa

18.04.2023 14:01
Suomessa hukkui viime vuonna reilusti vähemmän ihmisiä aiempiin vuosiin verrattuna

Suo­mes­sa hukkui viime vuonna rei­lus­ti vä­hem­män ihmisiä aiem­piin vuosiin ver­rat­tu­na

06.01.2023 09:36
Lämmin elokuu näkyi hukkumisten määrässä – kesäkuukausien aikana hukkuneiden määrä laski kuitenkin selvästi vuoden takaiseen

Lämmin elokuu näkyi huk­ku­mis­ten mää­räs­sä – ke­sä­kuu­kau­sien aikana huk­ku­nei­den määrä laski kui­ten­kin sel­väs­ti vuoden ta­kai­seen

06.09.2022 08:17
Tilaajille
Joka toisen hukkumisen taustalla piilee suomalaisille tyypillinen sairaus – auttamiskykyinen seuralainen pelastaisi matalasta rantavedestä

Joka toisen huk­ku­mi­sen taus­tal­la piilee suo­ma­lai­sil­le tyy­pil­li­nen sairaus – aut­ta­mis­ky­kyi­nen seu­ra­lai­nen pe­las­tai­si ma­ta­las­ta ran­ta­ve­des­tä

07.08.2022 06:30 1
Tilaajille
Suomessa hukkui kesäkuussa kaikkiaan 18 ihmistä – helppo muistisääntö auttaa pitämään mielessä, miten toimia hukkuvan pelastamiseksi

Suo­mes­sa hukkui ke­sä­kuus­sa kaik­kiaan 18 ihmistä – helppo muis­ti­sään­tö auttaa pi­tä­mään mie­les­sä, miten toimia huk­ku­van pe­las­ta­mi­sek­si

04.07.2022 15:15
Lapissa hukkunut on usein veneilijä – Onnettomuustutkintakeskus tutki viime vuoden hukkumiskuolemia

Lapissa huk­ku­nut on usein ve­nei­li­jä – On­net­to­muus­tut­kin­ta­kes­kus tutki viime vuoden huk­ku­mis­kuo­le­mia

23.06.2022 06:00
Tilaajille
Seitsemän ihmistä hukkui toukokuussa, vain yksi Pohjois-Suomessa – 10 vinkkiä, miten vietät vesillä aikaasi turvallisesti

Seit­se­män ihmistä hukkui tou­ko­kuus­sa, vain yksi Poh­jois-Suo­mes­sa – 10 vink­kiä, miten vietät vesillä aikaasi tur­val­li­ses­ti

10.06.2022 11:57
Tilaajille