Irtisanomisten vaara: Laphan hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut alkavat tors­tai­na

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Avoimuus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Osal­lis­ta­va pää­tök­sen­te­ko tie hy­vin­voin­tiin

13.02.2024 17:00 1
Mielipidekirjoitus

Lisää avoi­muut­ta vaa­li­ra­hoi­tuk­seen

20.12.2023 17:00
Rovaniemen sijoitussotkuja puidaan seuraavaksi hovioikeudessa – työläs ja kallis prosessi on ollut tarpeen, sillä se on lisännyt kunnallisen päätöksenteon avoimuutta
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­men si­joi­tus­sot­ku­ja puidaan seu­raa­vak­si ho­vi­oi­keu­des­sa – työläs ja kallis pro­ses­si on ollut tar­peen, sillä se on li­sän­nyt kun­nal­li­sen pää­tök­sen­teon avoi­muut­ta

17.11.2023 05:00 14
Suomettuneisuuden aika loppui lopullisesti, kun Suomi päätti liittyä Natoon – lähihistorian virheistä on puhuttava avoimesti, jotta niistä voidaan oppia
Pääkirjoitus

Suo­met­tu­nei­suu­den aika loppui lo­pul­li­ses­ti, kun Suomi päätti liittyä Natoon – lä­hi­his­to­rian vir­heis­tä on pu­hut­ta­va avoi­mes­ti, jotta niistä voidaan oppia

05.06.2023 19:00 21
Avoimuutta kaivoshankkeisiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Avoi­muut­ta kai­vos­hank­kei­siin

06.03.2023 05:30 1
Hyvinvointialue valmistautuu purkamaan Mehiläis-ulkoistuksen – selvitystä pantataan julkisuudelta

Hy­vin­voin­ti­alue val­mis­tau­tuu pur­ka­maan Me­hi­läis-ul­kois­tuk­sen – sel­vi­tys­tä pan­ta­taan jul­ki­suu­del­ta

26.01.2023 16:49 13
Tilaajille
Salailukulttuurista tunnettu Rovaniemen kylien kehittämissäätiö tarvitsee uuden alun, toimintamallin ja tavoitteen, joista tärkein on kaiken läpäisevä avoimuus
Pääkirjoitus

Sa­lai­lu­kult­tuu­ris­ta tun­net­tu Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiö tar­vit­see uuden alun, toi­min­ta­mal­lin ja ta­voit­teen, joista tärkein on kaiken lä­päi­se­vä avoi­muus

19.01.2023 10:00 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Avoi­muut­ta myös Auttin suun­taan

11.11.2022 07:15
Tilaajille
Suomalaisten ylivoimainen enemmistö maksaa veroja mielellään, jotta Suomi säilyisi hyvinvointivaltiona – entä jos se murenee?
Pääkirjoitus

Suo­ma­lais­ten yli­voi­mai­nen enem­mis­tö maksaa veroja mie­lel­lään, jotta Suomi säi­lyi­si hy­vin­voin­ti­val­tio­na – entä jos se mu­re­nee?

09.11.2022 19:45 3
Tilaajille
Rovaniemen päättäjät esiintyvät mielellään avoimuuden apostoleina, mutta puheet ja teot eivät aina kohtaa – tapaus RoPS on tästä malliesimerkki
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­men päät­tä­jät esiin­ty­vät mie­lel­lään avoi­muu­den apos­to­lei­na, mutta puheet ja teot eivät aina kohtaa – tapaus RoPS on tästä mal­li­esi­merk­ki

09.11.2022 06:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jul­kis­ten han­kin­to­jen avoi­muus tuo isot säästöt

03.11.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Avoi­muus sää­tiös­sä liian kova pala?

04.06.2022 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säätiön epä­sel­vyy­det sel­vi­tet­tä­vä

26.05.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miltä mais­tui­si ripaus avoi­muut­ta?

13.04.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­kus­ta väistää vas­tuu­ta

11.02.2022 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Avoi­muut­ta yh­teis­työ­hön

05.02.2022 05:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nyt on tarve rau­han­te­ki­jöil­le

18.11.2021 05:00
Tilaajille
Päiväkirja: Puhutaan siitä kuin flunssasta
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Pu­hu­taan siitä kuin fluns­sas­ta

10.02.2021 20:46 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­yh­tiön myynti oli ri­man­ali­tus

30.12.2020 21:14 1
Tilaajille
Enontekiö avoimuudessaan edelläkävijä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Enon­te­kiö avoi­muu­des­saan edel­lä­kä­vi­jä

09.12.2020 05:00
Tilaajille