Pääkirjoitus: Työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa tar­vi­taan lisää, ja sen vas­tus­ta­mi­nen on vaa­ral­lis­ta po­pu­lis­mia

Korot: Ra­hoi­tus­vas­ti­ke seit­se­män­ker­tais­tuu – lainan ly­hen­tä­mi­nen ja korkea korko nos­ta­vat asu­mis­ku­lu­ja hui­mas­ti ke­vääl­lä

Jääkiekko: Ro­Ki-maa­li­vah­ti Cody Porter lai­nal­le Tap­pa­raan

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Kaivosteollisuus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kai­vos­teol­li­suu­den hyöty on luonnon tappio

13.01.2023 18:13 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­mes­sa toimiva kaivos tuo jät­ti­hyö­dyt

10.01.2023 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten puo­luee­si uu­dis­tai­si kai­vos­la­kia?

10.01.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lappia ei kai­vo­syh­tiöi­den maaksi

14.12.2022 05:00 5
Tilaajille
Kaivosala maksoi yhteisöveroja yli 275 miljoonaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kai­vo­sa­la maksoi yh­tei­sö­ve­ro­ja yli 275 mil­joo­naa

08.12.2022 05:01 1
Tilaajille
Sodankylä, Keminmaa ja Kittilä saavat 2–4 miljoonan euron pysyvän lisätulon uuden kaivosveron myötä – hallitus antoi lakiesityksen eduskunnalle viime viikolla

So­dan­ky­lä, Ke­min­maa ja Kittilä saavat 2–4 mil­joo­nan euron pysyvän li­sä­tu­lon uuden kai­vos­ve­ron myötä – hal­li­tus antoi la­kie­si­tyk­sen edus­kun­nal­le viime vii­kol­la

23.11.2022 16:30 12
Tilaajille
NSD: Kaivosyhtiön konkurssista voi tulla korvauksia

NSD: Kai­vo­syh­tiön kon­kurs­sis­ta voi tulla kor­vauk­sia

17.11.2022 00:00
Tilaajille
Hallinto-oikeus hylkäsi Posiolla sijaitsevia Latituden malminetsintälupia koskevat valitukset – kansalaisten kaivosvaltuuskunta harkitsee jatkotoimenpiteitä: "Jäi vähän hampaankoloon"

Hal­lin­to-oi­keus hylkäsi Po­siol­la si­jait­se­via La­ti­tu­den mal­mi­net­sin­tä­lu­pia kos­ke­vat va­li­tuk­set – kan­sa­lais­ten kai­vos­val­tuus­kun­ta har­kit­see jat­ko­toi­men­pi­tei­tä: "Jäi vähän ham­paan­ko­loon"

11.10.2022 13:06 4
Tilaajille
Kai­vosalan lobbari nos­tai­si kissan pöy­däl­le: Mitä Suo­mes­sa saadaan tuottaa ja millä eh­doil­la, kysyy Pekka Suomela

Kai­vo­sa­lan lobbari nos­tai­si kissan pöy­däl­le: Mitä Suo­mes­sa saadaan tuottaa ja millä eh­doil­la, kysyy Pekka Suomela

11.09.2022 06:30 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kai­vosk­ri­tiik­ki kai­pai­si faktoja

02.09.2022 05:00
Tilaajille
"Meno Suomessa on pahempaa kuin Kiinassa" – ilta Tervolan kunnantalolla sai Kiina-professori Matti Nojosen ryhtymään Rajat Lapin kaivoksille -yhdistyksen puheenjohtajaksi

"Meno Suo­mes­sa on pa­hem­paa kuin Kii­nas­sa" – ilta Ter­vo­lan kun­nan­ta­lol­la sai Kii­na-pro­fes­so­ri Matti Nojosen ryh­ty­mään Rajat Lapin kai­vok­sil­le -yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­jak­si

01.09.2022 07:00 29
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kai­vos­toi­min­nan ko­ti­mai­suus on hyvällä tasolla

29.07.2022 05:00
Tilaajille
Yle: Kittilän kultakaivoksen jätevesiputken ja syanidijätealtaan luvat uuteen käsittelyyn

Yle: Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sen jä­te­ve­si­put­ken ja sya­ni­di­jä­teal­taan luvat uuteen kä­sit­te­lyyn

29.06.2022 20:48 3
Palsatech rakentaa malminetsintä- ja kaivospalvelukeskuksen Sodankylään – keskus valmistuu marraskuussa

Pal­sa­tech ra­ken­taa mal­mi­net­sin­tä- ja kai­vos­pal­ve­lu­kes­kuk­sen So­dan­ky­lään – keskus val­mis­tuu mar­ras­kuus­sa

18.05.2022 09:20
Tilaajille
Metallin korkeat hinnat siivittivät Boliden-konsernin hyvään tulokseen

Me­tal­lin korkeat hinnat sii­vit­ti­vät Bo­li­den-kon­ser­nin hyvään tu­lok­seen

28.04.2022 19:32
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kai­vos­tuis­ta rahat palk­ka­kuop­paan

02.04.2022 04:59 10
Tilaajille
SVT: Korkein oikeus antoi laajennusluvan Bolidenille

SVT: Korkein oikeus antoi laa­jen­nus­lu­van Bo­li­de­nil­le

23.02.2022 20:56
Tilaajille
Eduskunnan ex-puhemies Maria Lohela siirtyi kaivosjätin palvelukseen – yhtiöllä projektit sekä Pohjois-Pohjanmaalla että Lapissa

Edus­kun­nan ex-pu­he­mies Maria Lohela siirtyi kai­vos­jä­tin pal­ve­luk­seen – yh­tiöl­lä pro­jek­tit sekä Poh­jois-Poh­jan­maal­la että Lapissa

22.02.2022 14:49
Tilaajille
Sodankylän Kevitsan kaivoksella  tehtiin tuotantoennätys

So­dan­ky­län Ke­vit­san kai­vok­sel­la tehtiin tuo­tan­toen­nä­tys

13.02.2022 11:14 2
Tilaajille
Uutisanalyysi: Onko kaivosyhtiöiden ja kuntien ympäristölupien kohtelu puolueetonta? Kaatuvatko Ruotsin kaivos- ja teollisuusinvestoinnit vuosikymmenen mittaisiin lupaprosesseihin?

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Onko kai­vo­syh­tiöi­den ja kuntien ym­pä­ris­tö­lu­pien kohtelu puo­luee­ton­ta? Kaa­tu­vat­ko Ruotsin kaivos- ja teol­li­suu­sin­ves­toin­nit vuo­si­kym­me­nen mit­tai­siin lu­pap­ro­ses­sei­hin?

28.01.2022 19:30 2
Tilaajille