Kolumni: Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pitää estää ve­ro­va­ro­jen kaap­paus lait­ta­mal­la kylien säätiö ruotuun

Sää: Lapissa vii­kos­ta on tulossa märkä ja ma­ta­la­pai­nei­nen – "Paras mah­dol­li­suus lumi- ja rän­tä­sa­tee­seen on Kä­si­var­res­sa"

Pääkirjoitus: Ou­to­kum­mun bio­kok­si- ja -me­taa­ni­lai­tos tarjoaa in­ves­toin­ti­mah­dol­li­suuk­sia muil­le­kin yri­tyk­sil­le – te­räs­yh­tiö on saa­vut­ta­mas­sa pääs­tö­ta­voit­teen­sa

Autot
Tien päällä on pimeää jo iltakahdeksalta – varmista, että autossasi palaa takanakin valot

Tien päällä on pimeää jo il­ta­kah­dek­sal­ta – var­mis­ta, että au­tos­sa­si palaa ta­ka­na­kin valot

22.09.2022 10:10 2
Tilaajille
Rovaniemellä on puhkottu renkaita lukuisista autoista – poliisi kaipaa vihjeitä

Ro­va­nie­mel­lä on puh­kot­tu ren­kai­ta lu­kui­sis­ta au­tois­ta – poliisi kaipaa vih­jei­tä

10.09.2022 14:01 1
Tilaajille

Vau­rio­kor­jaa­mo­ket­ju Incar ostaa Pörhön vau­rio­kor­jaa­mi­sen lii­ke­toi­min­nan Ke­min­maas­sa

01.09.2022 12:28
Tilaajille
Lounais-Suomen poliisi ja suurimmat katalysaattorikierrätysyritykset kehittivät toimintamallin katalysaattorivarkauksien estämiseksi

Lou­nais-Suo­men poliisi ja suu­rim­mat ka­ta­ly­saat­to­ri­kier­rä­tys­yri­tyk­set ke­hit­ti­vät toi­min­ta­mal­lin ka­ta­ly­saat­to­ri­var­kauk­sien es­tä­mi­sek­si

26.08.2022 15:50 3
Tilaajille
Sama teema, kolme muunnelmaa – 65 kilometrin koeajolenkki kulki 0–5 litran bensankulutuksella sen mukaan, paljonko sähköä Kia Niro kykeni hyödyntämään

Sama teema, kolme muun­nel­maa – 65 ki­lo­met­rin koe­ajo­lenk­ki kulki 0–5 litran ben­san­ku­lu­tuk­sel­la sen mukaan, pal­jon­ko sähköä Kia Niro kykeni hyö­dyn­tä­mään

13.08.2022 06:30
Tilaajille
Vain noin puolet suomalaisista tietää miten polkupyöräilijöiden ja sähköpotkulautailijoiden väistämissääntö suojatiellä menee – koulujen alku tuo liikenteeseen taas paljon pikkuväkeä

Vain noin puolet suo­ma­lai­sis­ta tietää miten pol­ku­pyö­räi­li­jöi­den ja säh­kö­pot­ku­lau­tai­li­joi­den väis­tä­mis­sään­tö suo­ja­tiel­lä menee – kou­lu­jen alku tuo lii­ken­tee­seen taas paljon pik­ku­vä­keä

02.08.2022 11:11 8
Tilaajille
Uusien autojen saatavuudessa edelleen viiveitä – ladattavien osuus jo yli kolmannes, suosituin autovaihtoehto kuitenkin yhä ei-ladattava

Uusien autojen saa­ta­vuu­des­sa edel­leen vii­vei­tä – la­dat­ta­vien osuus jo yli kol­man­nes, suo­si­tuin au­to­vaih­to­eh­to kui­ten­kin yhä ei-la­dat­ta­va

01.08.2022 11:48
Tilaajille
Autojuna keventää ajourakkaa – Ari Pajukosken kalareissu meni uusiksi ja tuli kalliimmaksi, kun junavuoro peruttiin

Au­to­ju­na ke­ven­tää ajo­urak­kaa – Ari Pa­ju­kos­ken ka­la­reis­su meni uusiksi ja tuli kal­liim­mak­si, kun ju­na­vuo­ro pe­rut­tiin

23.07.2022 06:30 1
Tilaajille
Kun Pyhimys-Volvon suunnittelija istui etupenkille, auton omistaja Vesa Koskinen tiesi, ettei hetki unohdu – ajattomuus ja kestävyys kiehtovat Volvo-harrastajia

Kun Py­hi­mys-Vol­von suun­nit­te­li­ja istui etu­pen­kil­le, auton omis­ta­ja Vesa Kos­ki­nen tiesi, ettei hetki unohdu – ajat­to­muus ja kes­tä­vyys kieh­to­vat Vol­vo-har­ras­ta­jia

16.07.2022 06:30
Tilaajille
Kuuma auto muuttuu äkkiä surmanloukuksi – Koiria jää yhä autoihin helteellä, vaikka tilanne onkin parantunut

Kuuma auto muuttuu äkkiä sur­man­lou­kuk­si – Koiria jää yhä au­toi­hin hel­teel­lä, vaikka tilanne onkin pa­ran­tu­nut

09.07.2022 10:00 1
Tilaajille
Ranskalainen ratkaisu yllättää – täysin sähköinen Renault Megane sopii erityisen hyvin pohjoisiin olosuhteisiin

Rans­ka­lai­nen rat­kai­su yl­lät­tää – täysin säh­köi­nen Renault Megane sopii eri­tyi­sen hyvin poh­joi­siin olo­suh­tei­siin

09.07.2022 06:30 1
Tilaajille
Kesäiset matkailurallit tuovat taas väriä ja väkeä pohjoiseen – kun vanhat Volvot jurraavat Nordkappiin, sporttivaunut huristelevat jo kohti Italiaa

Ke­säi­set mat­kai­lu­ral­lit tuovat taas väriä ja väkeä poh­joi­seen – kun vanhat Volvot jur­raa­vat Nord­kap­piin, sport­ti­vau­nut hu­ris­te­le­vat jo kohti Italiaa

16.06.2022 16:59
Tilaajille
Harmittaako bensan hinta? – Älä tingi ainakaan auton huolloista, sillä moni asia konepellin alla vaikuttaa suoraan kulutuslukemiin

Har­mit­taa­ko bensan hinta? – Älä tingi ai­na­kaan auton huol­lois­ta, sillä moni asia ko­ne­pel­lin alla vai­kut­taa suoraan ku­lu­tus­lu­ke­miin

11.06.2022 06:30 2
Tilaajille
Museoajoneuvo on silmäterä, jolla ei ajeta huonolla säällä – mobilistien näyttely täyttää Lappi-areenan entisajan loistolla

Mu­seo­ajo­neu­vo on sil­mä­te­rä, jolla ei ajeta huo­nol­la säällä – mo­bi­lis­tien näyt­te­ly täyttää Lap­pi-aree­nan en­tis­ajan lois­tol­la

06.06.2022 10:53
Tilaajille
Rovaniemeläinen autokauppias: yhä useampi ostaa auton edes näkemättä sitä – Autokauppa mullistuu, kun autotehtaat myyvät autoja suoraan ihmisille

Ro­va­nie­me­läi­nen au­to­kaup­pias: yhä useampi ostaa auton edes nä­ke­mät­tä sitä – Au­to­kaup­pa mul­lis­tuu, kun au­to­teh­taat myyvät autoja suoraan ih­mi­sil­le

04.06.2022 06:00 2
Tilaajille
Hieno paketti, mutta moottori kismittää – Alfa Romeon Stelvio-maasturi on tuotteena liki täydellinen, mutta voimanlähde ja sen kulutus eivät vastaa tarpeita

Hieno pa­ket­ti, mutta moot­to­ri kis­mit­tää – Alfa Romeon Stel­vio-maas­tu­ri on tuot­tee­na liki täy­del­li­nen, mutta voi­man­läh­de ja sen kulutus eivät vastaa tar­pei­ta

30.04.2022 06:30
Tilaajille
Päiväkirja: Parkkihallissa stressipisteet hipovat taivaita
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Park­ki­hal­lis­sa stres­si­pis­teet hipovat tai­vai­ta

09.04.2022 05:00 1
Tilaajille
Isojen poikien laatikkoleikki – Jeep Wranglerissa ei ole tingitty sotilaallisesta ulkonäöstä, mutta moottoripuolella on tehty myönnytys sähkön suuntaan

Isojen poikien laa­tik­ko­leik­ki – Jeep Wrang­le­ris­sa ei ole tin­git­ty so­ti­laal­li­ses­ta ul­ko­näös­tä, mutta moot­to­ri­puo­lel­la on tehty myön­ny­tys sähkön suun­taan

02.04.2022 06:30 1
Tilaajille
Tiedätkö tämän perävaunuista? Vain toista lajia vaunuista saa vetää satasen tuntinopeudella – eikä kärryä saa kuormata väärällä tavalla, jottei se irtoa vauhdissa

Tie­dät­kö tämän pe­rä­vau­nuis­ta? Vain toista lajia vau­nuis­ta saa vetää satasen tun­ti­no­peu­del­la – eikä kärryä saa kuor­ma­ta vää­räl­lä ta­val­la, jottei se irtoa vauh­dis­sa

26.03.2022 06:30 16
Tilaajille
Etanoli ja biokaasu vähentävät riippuvuutta Venäjän öljystä –  pumppuhintojen nousuun on kaksi merkittävää syytä, joista toiseen voisi vaikuttaa

Etanoli ja bio­kaa­su vä­hen­tä­vät riip­pu­vuut­ta Venäjän öljystä – pump­pu­hin­to­jen nousuun on kaksi mer­kit­tä­vää syytä, joista toiseen voisi vai­kut­taa

19.03.2022 06:30 5
Tilaajille