Koiraurheilu: Ro­va­nie­men Ou­nas­hal­lis­sa riitti säpinää kan­sain­vä­li­ses­sä agi­li­ty­kil­pai­lus­sa – katso ku­va­gal­le­ria

Kolumni: Pi­täi­si­kö yli­su­ku­pol­vis­ta jo­ki­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää traumaa lähteä pur­ka­maan so­vin­to­ko­mis­siol­la?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Autot
Kuukausi
Tällaista Muonion luonnonilmiötä ei VTT:kään osannut ottaa huomioon – Suomen sääolot vaikeuttavat meille sopivien itse ajavien ajoneuvojen kehittämistä

Täl­lais­ta Muonion luon­non­il­miö­tä ei VTT:kään osannut ottaa huo­mioon – Suomen sääolot vai­keut­ta­vat meille so­pi­vien itse ajavien ajo­neu­vo­jen ke­hit­tä­mis­tä

30.09.2023 06:30
Tilaajille
Käytettyjä autoja myyvä Autolle.com osti rovaniemeläislähtöisen autovuokraamo Green Motion Finlandin

Käy­tet­ty­jä autoja myyvä Au­tol­le.com osti ro­va­nie­me­läis­läh­töi­sen au­to­vuok­raa­mo Green Motion Fin­lan­din

20.09.2023 18:08
Tilaajille
Kirjastoautotoimintaa jo 50 vuotta – Tornionlaakson kirjasto juhlii Pellossa

Kir­jas­to­au­to­toi­min­taa jo 50 vuotta – Tor­nion­laak­son kir­jas­to juhlii Pel­los­sa

18.09.2023 20:32 1
Tilaajille
Analyysi: Uusien autojen kauppa on hyytynyt puolella – sähköautojen suuri osuus osin silmänlumetta

Ana­lyy­si: Uusien autojen kauppa on hyy­ty­nyt puo­lel­la – säh­kö­au­to­jen suuri osuus osin sil­män­lu­met­ta

12.09.2023 16:46 6
Tilaajille
Perinteiset automessut ovat historiaa, eikä niitä kaipaa enää kukaan – näin laaja on sähköisen liikkumisen kirjo ja yllätyksiä täynnä

Pe­rin­tei­set au­to­mes­sut ovat his­to­riaa, eikä niitä kaipaa enää kukaan – näin laaja on säh­köi­sen liik­ku­mi­sen kirjo ja yl­lä­tyk­siä täynnä

09.09.2023 06:30
Tilaajille
Kaikki, mitä sinun on tiedettävä sähköauton akusta – kallein osa ei välttämättä kestä yhtäkään kolhua, ja korjauskulut voivat nousta kymppitonneihin

Kaikki, mitä sinun on tie­det­tä­vä säh­kö­au­ton akusta – kallein osa ei vält­tä­mät­tä kestä yh­tä­kään kolhua, ja kor­jaus­ku­lut voivat nousta kymp­pi­ton­nei­hin

02.09.2023 06:30 10
Tilaajille
Vanhemmat
Magneettimäki ottaa yhä autoista mittaa Saariselällä – Jäämerentien huoltoliikenne oli logistiikan mestarisuoritus, ja nyt pohjoisten reittien merkitys korostuu taas

Mag­neet­ti­mä­ki ottaa yhä au­tois­ta mittaa Saa­ri­se­läl­lä – Jää­me­ren­tien huol­to­lii­ken­ne oli lo­gis­tii­kan mes­ta­ri­suo­ri­tus, ja nyt poh­jois­ten reit­tien mer­ki­tys ko­ros­tuu taas

12.08.2023 12:00 4
Tilaajille
Maailman ainoa Chevy odottaa uutta elämää – Mika Jaakkola aloittelee Ukko-Pekan auton entisöintiprojektia, joka hakee vaikeudessa vertaistaan

Maail­man ainoa Chevy odottaa uutta elämää – Mika Jaak­ko­la aloit­te­lee Uk­ko-Pe­kan auton en­ti­söin­tip­ro­jek­tia, joka hakee vai­keu­des­sa ver­tais­taan

05.08.2023 06:30 1
Tilaajille
Uusia autoja rekisteröitiin alkuvuoden aikana viime vuotta enemmän – uusien täyssähköautojen määrä laski heinäkuussa

Uusia autoja re­kis­te­röi­tiin al­ku­vuo­den aikana viime vuotta enemmän – uusien täys­säh­kö­au­to­jen määrä laski hei­nä­kuus­sa

01.08.2023 13:13 7
Tilaajille
Tak­si­yrit­tä­jä hankki tu­li­te­rän säh­köau­ton, josta löytyi useita suuria vikoja jo ensimmäisten kuukausien aikana – Ammattikuskille työvälineen viat ovat kiusallisia

Tak­si­yrit­tä­jä hankki tu­li­te­rän säh­köau­ton, josta löytyi useita suuria vikoja jo en­sim­mäis­ten kuu­kau­sien aikana – Am­mat­ti­kus­kil­le työ­vä­li­neen viat ovat kiu­sal­li­sia

31.07.2023 06:00 5
Tilaajille
Rellutapahtuma kokosi Pohjanrantaan Renaultisteja ympäri Suomea

Rel­lu­ta­pah­tu­ma kokosi Poh­jan­ran­taan Re­naul­tis­te­ja ympäri Suomea

26.07.2023 15:19 1
Pahvia, verkkoa ja lasikuitua – Citroën haluaa rohkealla konseptimallilla osoittaa, että olemme ymmärtäneet sähköautoilun idean alusta asti aivan väärin

Pahvia, verkkoa ja la­si­kui­tua – Citroën haluaa roh­keal­la kon­sep­ti­mal­lil­la osoit­taa, että olemme ym­mär­tä­neet säh­kö­au­toi­lun idean alusta asti aivan väärin

22.07.2023 06:30 2
Tilaajille
Roope Arffman hankki 17-vuotiaana poikkeusluvalla ajokortin ja 18-vuotiaana takana oli jo taksikorttia varten vaadittu vuoden ajokokemus – nyt hän kuskaa asiakkaita 8,5-metrisellä limusiinilla

Roope Arffman hankki 17-vuo­tiaa­na poik­keus­lu­val­la ajo­kor­tin ja 18-vuo­tiaa­na takana oli jo tak­si­kort­tia varten vaa­dit­tu vuoden ajo­ko­ke­mus – nyt hän kuskaa asiak­kai­ta 8,5-met­ri­sel­lä li­mu­sii­nil­la

16.07.2023 17:00
Tilaajille
Näillä Volvoilla on mittareissa yhteensä yli miljoona kilometriä – parikymppisillä autoilla voi ajaa vaikka kuinka pitkään, kun ne malttaa pitää kunnossa

Näillä Vol­voil­la on mit­ta­reis­sa yh­teen­sä yli mil­joo­na ki­lo­met­riä – pa­ri­kymp­pi­sil­lä au­toil­la voi ajaa vaikka kuinka pit­kään, kun ne malttaa pitää kun­nos­sa

01.07.2023 06:30 4
Tilaajille
Timo Nauha osti 40 vuotta sitten ajokelvottoman Fordin, vaikka oli vielä alaikäinen – omin käsin laitettu auto on yhä hänen silmäteränsä

Timo Nauha osti 40 vuotta sitten ajo­kel­vot­to­man Fordin, vaikka oli vielä ala­ikäi­nen – omin käsin lai­tet­tu auto on yhä hänen sil­mä­te­rän­sä

24.06.2023 14:56 2
Tilaajille
Kiinan sähköautot vyöryvät Suomeen – Volvo haastaa uudet kilpailijansa mallilla, jonka resepti on poimittu suoraan kiinalaisesta keittokirjasta

Kiinan säh­kö­au­tot vyö­ry­vät Suomeen – Volvo haastaa uudet kil­pai­li­jan­sa mal­lil­la, jonka resepti on poi­mit­tu suoraan kii­na­lai­ses­ta keit­to­kir­jas­ta

23.06.2023 06:30 2
Tilaajille
Tämä ”hölkkääjä” on kehunsa ansainnut – Dacia Jogger osoittaa, että päteviä käyttö- ja perheautoja voi yhä tuottaa kohtuuhinnalla

Tämä ”hölk­kää­jä” on kehunsa an­sain­nut – Dacia Jogger osoit­taa, että päteviä käyttö- ja per­he­au­to­ja voi yhä tuottaa koh­tuu­hin­nal­la

03.06.2023 06:30
Tilaajille
Teron rakas on 23-vuotias – vuonna 2000 alkanut suhde on kestänyt yli 400 000 yhteistä kilometriä, mutta nyt varaosat alkavat olla kiven alla

Teron rakas on 23-vuo­tias – vuonna 2000 alkanut suhde on kes­tä­nyt yli 400 000 yh­teis­tä ki­lo­met­riä, mutta nyt va­ra­osat alkavat olla kiven alla

27.05.2023 06:30 1
Tilaajille
Mazda tekee mitä tahtoo – kun autonvalmistajat luopuvat kilpaa dieselmoottoreista, japanilaiset esittelevät kokonaan uuden, sähköllä ryyditettynä

Mazda tekee mitä tahtoo – kun au­ton­val­mis­ta­jat luo­pu­vat kilpaa die­sel­moot­to­reis­ta, ja­pa­ni­lai­set esit­te­le­vät ko­ko­naan uuden, säh­köl­lä ryy­di­tet­ty­nä

13.05.2023 06:30 2
Tilaajille
Tässä pariskunnan kodissa on 12 neliötä, kaksi lautasta ja kaksi mukia – Miro Vaanelan ensimmäinen omistusasunto kulkee mukana keikoille

Tässä pa­ris­kun­nan kodissa on 12 ne­liö­tä, kaksi lau­tas­ta ja kaksi mukia – Miro Vaa­ne­lan en­sim­mäi­nen omis­tus­asun­to kulkee mukana kei­koil­le

13.05.2023 06:30
Tilaajille