Autot
Viimeisin tunti
Lännen Media koeajoi Ferrari Roman

Lännen Media koeajoi Ferrari Roman

12:30 0
Tilaajille
Kuukausi
Joka neljäs kuljettaja jättää vilkuttamatta liikenneympyrästä poistuessaan –"Seuraukset kertautuvat muille tielläliikkujillle"

Joka neljäs kul­jet­ta­ja jättää vil­kut­ta­mat­ta lii­ken­ne­ym­py­räs­tä pois­tues­saan –"­Seu­rauk­set ker­tau­tu­vat muille tiel­lä­liik­ku­jill­le"

26.11.2020 10:30 0
Tilaajille
Dieselautojen myynnistä katosi vuodessa yli kolmannes, mutta tekniikka ei ole katoamassa – Uskaltaako dieselauton vielä ostaa?

Die­sel­au­to­jen myyn­nis­tä katosi vuo­des­sa yli kol­man­nes, mutta tek­niik­ka ei ole ka­toa­mas­sa – Us­kal­taa­ko die­sel­au­ton vielä ostaa?

21.11.2020 07:00 1
Tilaajille
Fortum alkaa kierrättää sähköautojen akkujen litiumin Harjavallassa – Suomi voi nousta Euroopan johtavaksi akkukierrättäjäksi

Fortum alkaa kier­rät­tää säh­kö­au­to­jen akkujen li­tiu­min Har­ja­val­las­sa – Suomi voi nousta Eu­roo­pan joh­ta­vak­si ak­ku­kier­rät­tä­jäk­si

19.11.2020 11:00
Hyytyikö dieselautosi? Syy voi löytyä tukkoon menneestä hiukkassuodattimesta, jonka voi pestä

Hyy­tyi­kö die­se­lau­to­si? Syy voi löytyä tukkoon men­nees­tä hiuk­kas­suo­dat­ti­mes­ta, jonka voi pestä

14.11.2020 07:56
Tilaajille
Hybridimallit ohittivat dieselit: Ford Kuga osoittaa, miksi näin on käynyt – sympaattinen auto kulkee yli 50 kilometriä pelkällä sähköllä

Hyb­ri­di­mal­lit ohit­ti­vat die­se­lit: Ford Kuga osoit­taa, miksi näin on käynyt – sym­paat­ti­nen auto kulkee yli 50 ki­lo­met­riä pel­käl­lä säh­köl­lä

07.11.2020 07:00
Tilaajille
Isoisä teki puuauton ja hevoskärryn: Vanhat leluaarteet säilyvät suvussa sukupolvelta toiselle – Katso lukijoiden kuvat rakkaimmista liikenneleluista

Isoisä teki puu­au­ton ja he­vos­kär­ryn: Vanhat le­lu­aar­teet säi­ly­vät suvussa su­ku­pol­vel­ta toi­sel­le – Katso lu­ki­joi­den kuvat rak­kaim­mis­ta lii­ken­ne­le­luis­ta

31.10.2020 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Moottorin esilämmitys voi olla uudessa autossasi mahdotonta tai jopa kielletty – Näin uusi moottoritekniikka muuttaa talviautoilun rutiineja: "Auto voi mennä vikatilaan"

Moot­to­rin esi­läm­mi­tys voi olla uudessa au­tos­sa­si mah­do­ton­ta tai jopa kiel­let­ty – Näin uusi moot­to­ri­tek­niik­ka muuttaa tal­vi­au­toi­lun ru­tii­ne­ja: "Auto voi mennä vi­ka­ti­laan"

24.10.2020 07:00 1
Tilaajille
Kemijärveläiset nuoret ajelevat kylällä, koska parempaakaan tekemistä ei ole – "En kyllä ole kuullut, että joku nuori olisi muuttanut tänne takaisin"

Ke­mi­jär­ve­läi­set nuoret aje­le­vat ky­läl­lä, koska pa­rem­paa­kaan te­ke­mis­tä ei ole – "En kyllä ole kuul­lut, että joku nuori olisi muut­ta­nut tänne ta­kai­sin"

17.10.2020 06:30 1
Tilaajille
Tankkaisitko autoon vetyä, metaania tai ilmasta napattua hiilidioksidia? Jero Ahola kehittää Lappeenrannassa uusia polttoaineita ja kertoo, miten päästöt saadaan kuriin

Tank­kai­sit­ko autoon vetyä, me­taa­nia tai ilmasta na­pat­tua hii­li­diok­si­dia? Jero Ahola ke­hit­tää Lap­peen­ran­nas­sa uusia polt­to­ai­nei­ta ja kertoo, miten päästöt saadaan kuriin

10.10.2020 08:01
Tilaajille
Isot maasturit paransivat kulutuslukemiaan – Vertasimme kahta hybridiautoa, yksi asia taloudellisuudessa vielä jumittaa

Isot maas­tu­rit pa­ran­si­vat ku­lu­tus­lu­ke­miaan – Ver­ta­sim­me kahta hyb­ri­diau­toa, yksi asia ta­lou­del­li­suu­des­sa vielä ju­mit­taa

10.10.2020 07:00
Tilaajille
Kevytautoista ei vielä ole sanottu viimeistä sanaa – Autoala yrittää saada EU:n hyväksymään kiistanalaiset ajopelit: "Harmitus on yhteinen, EU-lainsäädäntö on koettu epäreiluksi"

Ke­vyt­au­tois­ta ei vielä ole sanottu vii­meis­tä sanaa – Autoala yrittää saada EU:n hy­väk­sy­mään kiis­tan­alai­set ajo­pe­lit: "Har­mi­tus on yh­tei­nen, EU-lain­sää­dän­tö on koettu epä­rei­luk­si"

03.10.2020 07:00
Tilaajille
Superkallis ja superhieno Honda e osoittaa, miksi sähköautoilla on vielä matkaa kaupunkiliikenteen suosikeiksi

Su­per­kal­lis ja su­per­hie­no Honda e osoit­taa, miksi säh­kö­au­toil­la on vielä matkaa kau­pun­ki­lii­ken­teen suo­si­keik­si

19.09.2020 07:00
Tilaajille
Poliisi pyrkii pienentämään päästöjään sähköistämällä: ylivoimaisesti suurin päästölähde ovat autot

Poliisi pyrkii pie­nen­tä­mään pääs­tö­jään säh­köis­tä­mäl­lä: yli­voi­mai­ses­ti suurin pääs­tö­läh­de ovat autot

11.09.2020 21:45 0
Varkaat anastavat autojen lisävaloja jopa tilaustöinä – syksyn pimeät illat ovat lisänneet varkauksien määrää etenkin Rovaniemellä

Varkaat anas­ta­vat autojen li­sä­va­lo­ja jopa ti­laus­töi­nä – syksyn pimeät illat ovat li­sän­neet var­kauk­sien määrää etenkin Ro­va­nie­mel­lä

11.09.2020 19:30 2
Tilaajille
Opel Olympia jätti pikkupoikaan vahvan muistijäljen – 50 vuoden kuluttua oululainen Erkki Lähtevänoja päätti hankkia auton, joka on samanikäinen kuin hän itse

Opel Olympia jätti pik­ku­poi­kaan vahvan muis­ti­jäl­jen – 50 vuoden ku­lut­tua ou­lu­lai­nen Erkki Läh­te­vä­no­ja päätti hankkia auton, joka on sa­man­ikäi­nen kuin hän itse

29.08.2020 07:30
Tilaajille
Päiväkirja: Minustako auton rassaaja?
Kolumni Raisa Huttunen

Päi­vä­kir­ja: Mi­nus­ta­ko auton ras­saa­ja?

24.08.2020 07:00 1
Tilaajille
Muoniossa ja Kolarissa kaahattiin, Sodankylässä ja Posiolla poliisi pysäytti rattijuopumuksesta epäiltyjä

Muo­nios­sa ja Ko­la­ris­sa kaa­hat­tiin, So­dan­ky­läs­sä ja Po­siol­la poliisi py­säyt­ti rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta epäil­ty­jä

16.08.2020 10:21
"Eihän matalissa autoissa ole mitään järkeä. Ne vain näyttää hyvältä" – Auton rakentajille on tärkeintä erottua massasta

"Eihän ma­ta­lis­sa au­tois­sa ole mitään järkeä. Ne vain näyttää hy­väl­tä" – Auton ra­ken­ta­jil­le on tär­kein­tä erottua mas­sas­ta

29.07.2020 22:21
Tilaajille
Auto kestää ja kiiltää ilman vahausta, kun pintaan sipaisee suojakäsittelyn – Hinnoissa isot erot, näin ammattilainen vastaa

Auto kestää ja kiiltää ilman va­haus­ta, kun pintaan si­pai­see suo­ja­kä­sit­te­lyn – Hin­nois­sa isot erot, näin am­mat­ti­lai­nen vastaa

25.07.2020 09:13
Tilaajille