Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Autot
Viimeisin 24 tuntia
Suomen ensimmäinen robottiauto jää eläkkeelle – Marilyn avasi työuransa aikana suomalaisille monta muuten suljettua ovea

Suomen en­sim­mäi­nen ro­bot­ti­au­to jää eläk­keel­le – Marilyn avasi työ­uran­sa aikana suo­ma­lai­sil­le monta muuten sul­jet­tua ovea

06:30
Tilaajille
Vanhemmat
Ikea-henkeä ja kierrätysmateriaaleja – Volvo EX30 vastaa hintakilpailuun periruotsalaisilla keinoilla

Ikea-hen­keä ja kier­rä­tys­ma­te­riaa­le­ja – Volvo EX30 vastaa hin­ta­kil­pai­luun pe­ri­ruot­sa­lai­sil­la kei­noil­la

18.11.2023 06:30
Tilaajille
Nastat, kitkat vai jokasään renkaat koko vuodeksi – ”eurokumit” saavuttavat suorituskyvyssä pohjoismaisiin oloihin räätälöityjä talvirenkaita

Nastat, kitkat vai jo­ka­sään renkaat koko vuo­dek­si – ”eu­ro­ku­mit” saa­vut­ta­vat suo­ri­tus­ky­vys­sä poh­jois­mai­siin oloihin rää­tä­löi­ty­jä tal­vi­ren­kai­ta

21.10.2023 06:30 3
Tilaajille
Mitsubishi vohki kilpailijan valtit – Colt-pikkuauto tekee hämmästyttävän luokkaloikan kohti isompia ja kalliimpia mallisarjoja

Mit­su­bis­hi vohki kil­pai­li­jan valtit – Colt-pik­ku­au­to tekee häm­mäs­tyt­tä­vän luok­ka­loi­kan kohti isompia ja kal­liim­pia mal­li­sar­jo­ja

14.10.2023 06:30 1
Tilaajille
Tällaista Muonion luonnonilmiötä ei VTT:kään osannut ottaa huomioon – Suomen sääolot vaikeuttavat meille sopivien itse ajavien ajoneuvojen kehittämistä

Täl­lais­ta Muonion luon­non­il­miö­tä ei VTT:kään osannut ottaa huo­mioon – Suomen sääolot vai­keut­ta­vat meille so­pi­vien itse ajavien ajo­neu­vo­jen ke­hit­tä­mis­tä

30.09.2023 06:30
Tilaajille
Käytettyjä autoja myyvä Autolle.com osti rovaniemeläislähtöisen autovuokraamo Green Motion Finlandin

Käy­tet­ty­jä autoja myyvä Au­tol­le.com osti ro­va­nie­me­läis­läh­töi­sen au­to­vuok­raa­mo Green Motion Fin­lan­din

20.09.2023 18:08
Tilaajille
Kirjastoautotoimintaa jo 50 vuotta – Tornionlaakson kirjasto juhlii Pellossa

Kir­jas­to­au­to­toi­min­taa jo 50 vuotta – Tor­nion­laak­son kir­jas­to juhlii Pel­los­sa

18.09.2023 20:32 1
Tilaajille
Analyysi: Uusien autojen kauppa on hyytynyt puolella – sähköautojen suuri osuus osin silmänlumetta

Ana­lyy­si: Uusien autojen kauppa on hyy­ty­nyt puo­lel­la – säh­kö­au­to­jen suuri osuus osin sil­män­lu­met­ta

12.09.2023 16:46 6
Tilaajille
Perinteiset automessut ovat historiaa, eikä niitä kaipaa enää kukaan – näin laaja on sähköisen liikkumisen kirjo ja yllätyksiä täynnä

Pe­rin­tei­set au­to­mes­sut ovat his­to­riaa, eikä niitä kaipaa enää kukaan – näin laaja on säh­köi­sen liik­ku­mi­sen kirjo ja yl­lä­tyk­siä täynnä

09.09.2023 06:30
Tilaajille
Kaikki, mitä sinun on tiedettävä sähköauton akusta – kallein osa ei välttämättä kestä yhtäkään kolhua, ja korjauskulut voivat nousta kymppitonneihin

Kaikki, mitä sinun on tie­det­tä­vä säh­kö­au­ton akusta – kallein osa ei vält­tä­mät­tä kestä yh­tä­kään kolhua, ja kor­jaus­ku­lut voivat nousta kymp­pi­ton­nei­hin

02.09.2023 06:30 10
Tilaajille
Magneettimäki ottaa yhä autoista mittaa Saariselällä – Jäämerentien huoltoliikenne oli logistiikan mestarisuoritus, ja nyt pohjoisten reittien merkitys korostuu taas

Mag­neet­ti­mä­ki ottaa yhä au­tois­ta mittaa Saa­ri­se­läl­lä – Jää­me­ren­tien huol­to­lii­ken­ne oli lo­gis­tii­kan mes­ta­ri­suo­ri­tus, ja nyt poh­jois­ten reit­tien mer­ki­tys ko­ros­tuu taas

12.08.2023 12:00 4
Tilaajille
Maailman ainoa Chevy odottaa uutta elämää – Mika Jaakkola aloittelee Ukko-Pekan auton entisöintiprojektia, joka hakee vaikeudessa vertaistaan

Maail­man ainoa Chevy odottaa uutta elämää – Mika Jaak­ko­la aloit­te­lee Uk­ko-Pe­kan auton en­ti­söin­tip­ro­jek­tia, joka hakee vai­keu­des­sa ver­tais­taan

05.08.2023 06:30 1
Tilaajille
Uusia autoja rekisteröitiin alkuvuoden aikana viime vuotta enemmän – uusien täyssähköautojen määrä laski heinäkuussa

Uusia autoja re­kis­te­röi­tiin al­ku­vuo­den aikana viime vuotta enemmän – uusien täys­säh­kö­au­to­jen määrä laski hei­nä­kuus­sa

01.08.2023 13:13 7
Tilaajille
Tak­si­yrit­tä­jä hankki tu­li­te­rän säh­köau­ton, josta löytyi useita suuria vikoja jo ensimmäisten kuukausien aikana – Ammattikuskille työvälineen viat ovat kiusallisia

Tak­si­yrit­tä­jä hankki tu­li­te­rän säh­köau­ton, josta löytyi useita suuria vikoja jo en­sim­mäis­ten kuu­kau­sien aikana – Am­mat­ti­kus­kil­le työ­vä­li­neen viat ovat kiu­sal­li­sia

31.07.2023 06:00 5
Tilaajille
Rellutapahtuma kokosi Pohjanrantaan Renaultisteja ympäri Suomea

Rel­lu­ta­pah­tu­ma kokosi Poh­jan­ran­taan Re­naul­tis­te­ja ympäri Suomea

26.07.2023 15:19 1
Pahvia, verkkoa ja lasikuitua – Citroën haluaa rohkealla konseptimallilla osoittaa, että olemme ymmärtäneet sähköautoilun idean alusta asti aivan väärin

Pahvia, verkkoa ja la­si­kui­tua – Citroën haluaa roh­keal­la kon­sep­ti­mal­lil­la osoit­taa, että olemme ym­mär­tä­neet säh­kö­au­toi­lun idean alusta asti aivan väärin

22.07.2023 06:30 2
Tilaajille
Roope Arffman hankki 17-vuotiaana poikkeusluvalla ajokortin ja 18-vuotiaana takana oli jo taksikorttia varten vaadittu vuoden ajokokemus – nyt hän kuskaa asiakkaita 8,5-metrisellä limusiinilla

Roope Arffman hankki 17-vuo­tiaa­na poik­keus­lu­val­la ajo­kor­tin ja 18-vuo­tiaa­na takana oli jo tak­si­kort­tia varten vaa­dit­tu vuoden ajo­ko­ke­mus – nyt hän kuskaa asiak­kai­ta 8,5-met­ri­sel­lä li­mu­sii­nil­la

16.07.2023 17:00
Tilaajille
Näillä Volvoilla on mittareissa yhteensä yli miljoona kilometriä – parikymppisillä autoilla voi ajaa vaikka kuinka pitkään, kun ne malttaa pitää kunnossa

Näillä Vol­voil­la on mit­ta­reis­sa yh­teen­sä yli mil­joo­na ki­lo­met­riä – pa­ri­kymp­pi­sil­lä au­toil­la voi ajaa vaikka kuinka pit­kään, kun ne malttaa pitää kun­nos­sa

01.07.2023 06:30 4
Tilaajille
Timo Nauha osti 40 vuotta sitten ajokelvottoman Fordin, vaikka oli vielä alaikäinen – omin käsin laitettu auto on yhä hänen silmäteränsä

Timo Nauha osti 40 vuotta sitten ajo­kel­vot­to­man Fordin, vaikka oli vielä ala­ikäi­nen – omin käsin lai­tet­tu auto on yhä hänen sil­mä­te­rän­sä

24.06.2023 14:56 2
Tilaajille
Kiinan sähköautot vyöryvät Suomeen – Volvo haastaa uudet kilpailijansa mallilla, jonka resepti on poimittu suoraan kiinalaisesta keittokirjasta

Kiinan säh­kö­au­tot vyö­ry­vät Suomeen – Volvo haastaa uudet kil­pai­li­jan­sa mal­lil­la, jonka resepti on poi­mit­tu suoraan kii­na­lai­ses­ta keit­to­kir­jas­ta

23.06.2023 06:30 2
Tilaajille