Asuminen: Ro­va­nie­men Lai­naan­ran­nas­ta tulee entistä vih­reäm­pi – kau­pun­ki aloit­taa Ke­mi­joen rannan uu­dis­ta­mi­sen ensi kesänä

Sote-uudistus: Hy­vin­voin­ti­alue val­mis­tau­tuu pur­ka­maan Me­hi­läis-ul­kois­tuk­sen – sel­vi­tys­tä pan­ta­taan jul­ki­suu­del­ta

Pääkirjoitus: KOK:n vä­läyt­tä­mä ve­nä­läis­ur­hei­li­joi­den paluu kan­sain­vä­li­siin ki­soi­hin on luo­ka­ton ehdotus

Autot
Sytytä nyt se takavalo! – Liian moni ajaa keskitalven lumipöllyssä perä pimeänä, koska ei tunne autonsa valojen toimintaperiaatteita

Sytytä nyt se ta­ka­va­lo! – Liian moni ajaa kes­ki­tal­ven lu­mi­pöl­lys­sä perä pi­meä­nä, koska ei tunne autonsa valojen toi­min­ta­pe­ri­aat­tei­ta

21.01.2023 06:30 18
Tilaajille
"Kiitos muistutuksesta, Mazda" – japanilaismerkin uudessa lippulaivassa on joukko omintakeisia ratkaisuja, joita ei muilta löydy

"Kiitos muis­tu­tuk­ses­ta, Mazda" – ja­pa­ni­lais­mer­kin uudessa lip­pu­lai­vas­sa on joukko omin­ta­kei­sia rat­kai­su­ja, joita ei muilta löydy

07.01.2023 06:30
Tilaajille
Vakuutusyhtiön kysely: joka kolmas lappilainen on ollut nukahtaa rattiin ja joka kymmenes ollut päihtyneen kyydissä

Va­kuu­tus­yh­tiön kysely: joka kolmas lap­pi­lai­nen on ollut nu­kah­taa rattiin ja joka kym­me­nes ollut päih­ty­neen kyy­dis­sä

28.12.2022 13:54
Tilaajille
Vuoden 2022 parhaat oivallukset –  katso, millaiset ahaa-elämykset helpottavat auton käyttöä arjessa

Vuoden 2022 parhaat oi­val­luk­set – katso, mil­lai­set ahaa-elä­myk­set hel­pot­ta­vat auton käyttöä arjessa

23.12.2022 10:30 2
Tilaajille
Martti-auto viestii kelitietoja kuskille ja väistää jalankulkijoita – Sodankylässä testataan, kuinka 5G-yhteys tuo turvaa teille

Mart­ti-au­to viestii ke­li­tie­to­ja kus­kil­le ja väistää ja­lan­kul­ki­joi­ta – So­dan­ky­läs­sä tes­ta­taan, kuinka 5G-yh­teys tuo turvaa teille

20.12.2022 05:00 3
Tilaajille
Tiesitkö: Jos kevättulva rikkoo moottorin tai auto putoaa jäihin, vaurioita ei aina korvatakaan – 10 tärkeää faktaa ajoneuvojen vakuutusmääräyksistä

Tie­sit­kö: Jos ke­vät­tul­va rikkoo moot­to­rin tai auto putoaa jäihin, vau­rioi­ta ei aina kor­va­ta­kaan – 10 tärkeää faktaa ajo­neu­vo­jen va­kuu­tus­mää­räyk­sis­tä

17.12.2022 06:30 2
Tilaajille
"Huh huh, enpä kadehdi ostajan osaa" – Kian katumaasturin pitkä hinnasto kuvaa hyvin niitä vaikeuksia, joita autonostajalla nyt on

"Huh huh, enpä kadehdi ostajan osaa" – Kian ka­tu­maas­tu­rin pitkä hin­nas­to kuvaa hyvin niitä vai­keuk­sia, joita au­tonos­ta­jal­la nyt on

10.12.2022 06:30
Tilaajille
Lähes huomaamaton, mutta tehokas – lisäkaukovalo auton keulalla voi moninkertaistaa valojen kantaman syyspimeillä

Lähes huo­maa­ma­ton, mutta tehokas – li­sä­kau­ko­va­lo auton keu­lal­la voi mo­nin­ker­tais­taa valojen kan­ta­man syys­pi­meil­lä

26.11.2022 06:30
Tilaajille
Auton luotettavuus ja turvallisuus on pohjoisen sääolosuhteissa ratkaisevan tärkeää – ”Hyvin pidetyt ja huolletut autot säilyttävät arvonsa huomattavasti paremmin”
Mainos Pörhön Autoliike

Auton luo­tet­ta­vuus ja tur­val­li­suus on poh­joi­sen sää­olo­suh­teis­sa rat­kai­se­van tärkeää – ”Hyvin pidetyt ja huol­le­tut autot säi­lyt­tä­vät arvonsa huo­mat­ta­vas­ti pa­rem­min”

19.11.2022 06:00
Säästöpossunkin saa tuhlariksi – sähköautossa pätevät tutut fysiikat lait: kun nopeus 1,5-kertaistuu, kulutukselle käy samoin

Sääs­tö­pos­sun­kin saa tuh­la­rik­si – säh­kö­au­tos­sa pätevät tutut fy­sii­kat lait: kun nopeus 1,5-ker­tais­tuu, ku­lu­tuk­sel­le käy samoin

05.11.2022 06:30 3
Tilaajille
"Koiralle ei voi soittaa ambulanssia" – Lapissa asuvat kertovat, millaista on arki ilman omaa autoa

"Koi­ral­le ei voi soittaa am­bu­lans­sia" – Lapissa asuvat ker­to­vat, mil­lais­ta on arki ilman omaa autoa

29.10.2022 06:30 12
Tilaajille
Teiden korjausvelka lähestyy uutta ennätystä, vaikka hallitus antoi lisärahoitusta – autoilijat voivat pian kohdata kuoppaista menoa

Teiden kor­jaus­vel­ka lä­hes­tyy uutta en­nä­tys­tä, vaikka hal­li­tus antoi li­sä­ra­hoi­tus­ta – au­toi­li­jat voivat pian kohdata kuop­pais­ta menoa

23.10.2022 17:19 5
Hippibussi sai sähköt – Volkswagen ID. Buzz on ehkä onnistunein retroautomalli koskaan, mutta katusoittajan almuilla sitä ei enää osteta

Hip­pi­bus­si sai sähköt – Volks­wa­gen ID. Buzz on ehkä on­nis­tu­nein ret­roau­to­mal­li kos­kaan, mutta ka­tu­soit­ta­jan al­muil­la sitä ei enää osteta

22.10.2022 06:30 3
Tilaajille
Talvirenkaiden pelätyt saatavuusongelmat eivät toteutuneet, mutta hinnat nousivat – "Isoin yksittäinen hinnankorotus ainakin 40:een vuoteen"

Tal­vi­ren­kai­den pelätyt saa­ta­vuus­on­gel­mat eivät to­teu­tu­neet, mutta hinnat nou­si­vat – "Isoin yk­sit­täi­nen hin­nan­ko­ro­tus ainakin 40:een vuo­teen"

20.10.2022 13:36 3
Tilaajille
Sähkö- ja hybridiauton lataus pitää nyt ajoittaa tarkasti – heti keskiyön jälkeen sähköä saa jopa kuudesosalla iltatuntien huippuhinnoista

Sähkö- ja hyb­ri­di­au­ton lataus pitää nyt ajoit­taa tar­kas­ti – heti kes­ki­yön jälkeen sähköä saa jopa kuu­des­osal­la il­ta­tun­tien huip­pu­hin­nois­ta

08.10.2022 06:30 11
Tilaajille
Autoalan muutos heijastuu myös opetukseen – ammattiopisto Lappiassa autoalan oppimisympäristöjä  kehitetään hankkeiden avulla

Au­to­alan muutos hei­jas­tuu myös ope­tuk­seen – am­mat­ti­opis­to Lap­pias­sa au­to­alan op­pi­mis­ym­pä­ris­tö­jä ke­hi­te­tään hank­kei­den avulla

06.10.2022 16:30
Tilaajille
Tien päällä on pimeää jo iltakahdeksalta – varmista, että autossasi palaa takanakin valot

Tien päällä on pimeää jo il­ta­kah­dek­sal­ta – var­mis­ta, että au­tos­sa­si palaa ta­ka­na­kin valot

22.09.2022 10:10 2
Tilaajille
Rovaniemellä on puhkottu renkaita lukuisista autoista – poliisi kaipaa vihjeitä

Ro­va­nie­mel­lä on puh­kot­tu ren­kai­ta lu­kui­sis­ta au­tois­ta – poliisi kaipaa vih­jei­tä

10.09.2022 14:01 2
Tilaajille

Vau­rio­kor­jaa­mo­ket­ju Incar ostaa Pörhön vau­rio­kor­jaa­mi­sen lii­ke­toi­min­nan Ke­min­maas­sa

01.09.2022 12:28
Tilaajille
Lounais-Suomen poliisi ja suurimmat katalysaattorikierrätysyritykset kehittivät toimintamallin katalysaattorivarkauksien estämiseksi

Lou­nais-Suo­men poliisi ja suu­rim­mat ka­ta­ly­saat­to­ri­kier­rä­tys­yri­tyk­set ke­hit­ti­vät toi­min­ta­mal­lin ka­ta­ly­saat­to­ri­var­kauk­sien es­tä­mi­sek­si

26.08.2022 15:50 3
Tilaajille