Koiraurheilu: Ro­va­nie­men Ou­nas­hal­lis­sa riitti säpinää kan­sain­vä­li­ses­sä agi­li­ty­kil­pai­lus­sa – katso ku­va­gal­le­ria

Kolumni: Pi­täi­si­kö yli­su­ku­pol­vis­ta jo­ki­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää traumaa lähteä pur­ka­maan so­vin­to­ko­mis­siol­la?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Vakuutukset
Lemmikkien määrän kasvu Lapissa näkyy vakuutusyhtiössä – eläinvakuutuskorvauksia maksettu lähes 70 000 euroa enemmän kuin kolme vuotta sitten

Lem­mik­kien määrän kasvu Lapissa näkyy va­kuu­tus­yh­tiös­sä – eläin­va­kuu­tus­kor­vauk­sia mak­set­tu lähes 70 000 euroa enemmän kuin kolme vuotta sitten

13.07.2023 10:45 1
Tilaajille
Suomalainen liikennevakuutus ei enää kesäkuusta alkaen käy Venäjällä

Suo­ma­lai­nen lii­ken­ne­va­kuu­tus ei enää ke­sä­kuus­ta alkaen käy Ve­nä­jäl­lä

19.04.2023 08:24
Tilaajille
Myrskytuulet aiheuttivat pieniä vahinkoja Lapissa – vakuutusyhtiön mukaan tieto kaikista vahingoista tarkentuu vasta tulevina päivinä ja viikkoina

Myrs­ky­tuu­let ai­heut­ti­vat pieniä va­hin­ko­ja Lapissa – va­kuu­tus­yh­tiön mukaan tieto kai­kis­ta va­hin­gois­ta tar­ken­tuu vasta tu­le­vi­na päivinä ja viik­koi­na

10.02.2023 13:38
Tilaajille
Tiesitkö: Jos kevättulva rikkoo moottorin tai auto putoaa jäihin, vaurioita ei aina korvatakaan – 10 tärkeää faktaa ajoneuvojen vakuutusmääräyksistä

Tie­sit­kö: Jos ke­vät­tul­va rikkoo moot­to­rin tai auto putoaa jäihin, vau­rioi­ta ei aina kor­va­ta­kaan – 10 tärkeää faktaa ajo­neu­vo­jen va­kuu­tus­mää­räyk­sis­tä

17.12.2022 06:30 2
Tilaajille
Paikallista palvelua naapurin Reinolta
Mainos LähiTapiola Lappi

Pai­kal­lis­ta pal­ve­lua naa­pu­rin Rei­nol­ta

15.12.2022 06:00
Käyttökiellossa olevalla autolla saa sittenkin ajaa liikenteessä – näissä poikkeustilanteissa se on sallittua

Käyt­tö­kiel­los­sa ole­val­la autolla saa sit­ten­kin ajaa lii­ken­tees­sä – näissä poik­keus­ti­lan­teis­sa se on sal­lit­tua

05.10.2022 11:06
Tilaajille
Liikennevakuutuskeskus muistuttaa moottorikelkkojen vakuutuksista – vakuuttamattomalla ajoneuvolla ajamisen seuraukset voivat olla hintavat

Lii­ken­ne­va­kuu­tus­kes­kus muis­tut­taa moot­to­ri­kelk­ko­jen va­kuu­tuk­sis­ta – va­kuut­ta­mat­to­mal­la ajo­neu­vol­la aja­mi­sen seu­rauk­set voivat olla hin­ta­vat

03.11.2021 19:17 3
Tilaajille
Tulisijoista sisätiloihin purkautuva savu aiheuttaa vuosittain jopa satoja savuvahinkoja ja voi uhata henkeä – Lämmitys kannattaa aloittaa varoen

Tu­li­si­jois­ta si­sä­ti­loi­hin pur­kau­tu­va savu ai­heut­taa vuo­sit­tain jopa satoja sa­vu­va­hin­ko­ja ja voi uhata henkeä – Läm­mi­tys kan­nat­taa aloit­taa varoen

25.08.2021 10:26 1
Tilaajille
Vuoden jutut: Petri Manninen heräsi yöllä vaimonsa huutoon – Muutaman metrin päässä kaasupullot räjähtelivät ja perheen elämäntyö paloi maan tasalle

Vuoden jutut: Petri Man­ni­nen heräsi yöllä vai­mon­sa huutoon – Muu­ta­man metrin päässä kaa­su­pul­lot rä­jäh­te­li­vät ja perheen elä­män­työ paloi maan tasalle

31.12.2021 10:15 5
Tilaajille
Yksityismetsät ovat heikosti vakuutettuja Lapissa – Myrskyt ja lumituhot ovat suurimmat riskit

Yk­si­tyis­met­sät ovat hei­kos­ti va­kuu­tet­tu­ja Lapissa – Myrskyt ja lu­mi­tu­hot ovat suu­rim­mat riskit

08.02.2021 09:36 1
Tilaajille