Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 7. päivän luukku tästä

Suun terveydenhuolto: Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le vakava huo­mau­tus Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta

Mainos: Lapin Kansan joulutarjous: Lapin Kansa Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

LähiTapiola Lappi
Sijoitussuunnitelma auttaa sijoittajaa inflaation keskellä – LähiTapiolan pääekonomisti Jari Järvinen puhuu sijoitusmarkkinoiden kokonaiskuvasta sijoitusillassa
Mainos LähiTapiola Lappi

Si­joi­tus­suun­ni­tel­ma auttaa si­joit­ta­jaa inf­laa­tion kes­kel­lä – Lä­hi­Ta­pio­lan pää­eko­no­mis­ti Jari Jär­vi­nen puhuu si­joi­tus­mark­ki­noi­den ko­ko­nais­ku­vas­ta si­joi­tus­il­las­sa

09.11.2022 06:00
Torniolainen Petri ei unohda tuota aamua ikinä – kaikki mitä oli, paloi maan tasalle
Mainos LähiTapiola Lappi

Tor­nio­lai­nen Petri ei unohda tuota aamua ikinä – kaikki mitä oli, paloi maan tasalle

23.10.2022 06:00
Lämmityksestä säästäminen lisää putkirikkojen riskiä – "Jos mökin jättää kylmilleen, tulee vedet katkaista"

Läm­mi­tyk­ses­tä sääs­tä­mi­nen lisää put­ki­rik­ko­jen ris­kiä – "Jos mökin jättää kyl­mil­leen, tulee vedet kat­kais­ta"

09.09.2022 10:07 2
Tilaajille
Katoille kertyvä lumi riski kiinteistöille – alkuvuoden lumikerroksen paino on jo nyt paikoin reilusti yli 100 kiloa neliömetriä kohden

Ka­toil­le kertyvä lumi riski kiin­teis­töil­le – al­ku­vuo­den lu­mi­ker­rok­sen paino on jo nyt paikoin rei­lus­ti yli 100 kiloa ne­liö­met­riä kohden

24.02.2022 09:36 1
Tilaajille
LähiTapiola Lapin tulos parani ja vakavaraisuus vahvistui vuonna 2021 – kokonaistulos oli 8,7 miljoonaa ja liiketulos 4,9 miljoonaa euroa

Lä­hi­Ta­pio­la Lapin tulos parani ja va­ka­va­rai­suus vah­vis­tui vuonna 2021 – ko­ko­nais­tu­los oli 8,7 mil­joo­naa ja lii­ke­tu­los 4,9 mil­joo­naa euroa

15.02.2022 10:36
Tilaajille
Paikallisuutta ja arjen tekoja – ”Lapissa on hyvä elää ja asua”
Mainos LähiTapiola Lappi

Pai­kal­li­suut­ta ja arjen tekoja – ”La­pis­sa on hyvä elää ja asua”

07.02.2022 06:00
Kokemattomuus ja liian suuri tilannenopeus korostuvat kelkkaonnettomuuksien vahinkotilastoissa – Lapissa keskimääräinen korvaussumma yli 7 000 euroa

Ko­ke­mat­to­muus ja liian suuri ti­lan­ne­no­peus ko­ros­tu­vat kelk­ka­on­net­to­muuk­sien va­hin­ko­ti­las­tois­sa – ­La­pis­sa kes­ki­mää­räi­nen kor­vaus­sum­ma yli 7 000 euroa

04.02.2022 09:35 1
Tilaajille

Vuoden lap­pi­lais­ta kylää et­si­tään jälleen

12.01.2022 16:30
Tilaajille
Vesivahinko voi keskeyttää vuokratulojen maksun – asuntosijoittajien avuksi vakuutus
Mainos LähiTapiola Lappi

Ve­si­va­hin­ko voi kes­keyt­tää vuok­ra­tu­lo­jen maksun – asun­to­si­joit­ta­jien avuksi va­kuu­tus

26.07.2021 08:00
Tenojoen sivujokiin ei myydä tänä vuonna kalastuslupia ulkopaikkakuntalaisille: "Koemme, että tässä tilanteessa on vastuullista pidättäytyä kokonaan kalastuslupien myynnistä"

Te­no­joen si­vu­jo­kiin ei myydä tänä vuonna ka­las­tus­lu­pia ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sil­le: "Koem­me, että tässä ti­lan­tees­sa on vas­tuul­lis­ta pi­dät­täy­tyä ko­ko­naan ka­las­tus­lu­pien myyn­nis­tä"

06.05.2021 08:31 12
Tilaajille
Yrittäjä – hyväksytkö ostovoimatappion vai hyödynnätkö sijoittamisen mahdollisuudet?
Mainos LähiTapiola Lappi

Yrit­tä­jä – hy­väk­syt­kö os­to­voi­ma­tap­pion vai hyö­dyn­nät­kö si­joit­ta­mi­sen mah­dol­li­suu­det?

26.01.2021 06:00
Harvennushakkuu ja päätehakkuu ovat metsäsijoittajalle tuottoisimmat vaiheet
Mainos LähiTapiola Lappi

Har­ven­nus­hak­kuu ja pää­te­hak­kuu ovat met­sä­si­joit­ta­jal­le tuot­toi­sim­mat vaiheet

12.01.2021 06:00
Säästämällä voi varautua talouden töyssyihin tai toteuttaa unelmiaan
Mainos LähiTapiola Lappi

Sääs­tä­mäl­lä voi va­rau­tua ta­lou­den töys­syi­hin tai to­teut­taa unel­miaan

17.12.2020 06:00 2
Lapissa syttyi viime vuonna 129 rakennuspaloa – valtaosa paloista olisi ehkäistävissä toimivalla palovaroittimella

Lapissa syttyi viime vuonna 129 ra­ken­nus­pa­loa – val­ta­osa pa­lois­ta olisi eh­käis­tä­vis­sä toi­mi­val­la pa­lo­va­roit­ti­mel­la

26.11.2020 09:33
Tilaajille
Metsästyskausi alkoi – näin vakuutukset turvaavat harrastusta
Mainos LähiTapiola Lappi

Met­säs­tys­kau­si alkoi – näin va­kuu­tuk­set tur­vaa­vat har­ras­tus­ta

04.09.2020 09:00
”Ei tällaisia asioita tarvinnut ennen ajatella” – näin esikoislapsi muutti varautumisen tulevaan
Mainos LähiTapiola Lappi

”Ei täl­lai­sia asioita tar­vin­nut ennen aja­tel­la” – näin esi­kois­lap­si muutti va­rau­tu­mi­sen tu­le­vaan

16.03.2020 06:00
LähiTapiolan TerveysHelppi on kuin lääkäri taskussa
Mainos LähiTapiola Lappi

Lä­hi­Ta­pio­lan Ter­veys­Help­pi on kuin lääkäri tas­kus­sa

04.10.2019 06:00
Elämänturvaa kesään - katso viisi vinkkiä huolettomampaan kesän viettoon
Mainos LähiTapiola Lappi

Elä­män­tur­vaa kesään - katso viisi vinkkiä huo­let­to­mam­paan kesän viet­toon

12.06.2019 06:00
Lapissa kampanjoidaan kaikin voimin pyöräilykypärättömyyttä vastaan
Mainos LähiTapiola Lappi

Lapissa kam­pan­joi­daan kaikin voimin pyö­räi­ly­ky­pä­rät­tö­myyt­tä vastaan

08.05.2019 06:00
Tärkeä arjen kumppani elämänturvassa - LähiTapiola turvaa kaikkialla Lapissa
Mainos LähiTapiola Lappi

Tärkeä arjen kump­pa­ni elä­män­tur­vas­sa - Lä­hi­Ta­pio­la turvaa kaik­kial­la Lapissa

23.04.2019 09:10