Pääkirjoitus: Lapin kes­kus­ta­joh­don on poh­dit­ta­va, onko Väy­ry­ses­tä enemmän haittaa vai hyötyä eh­dok­kaa­na – tilanne on puo­lueel­le nolo ja kiu­sal­li­nen

kolumni: Mies, sinäkin voit ra­ken­taa uran, säi­lyt­tää poi­ka­ni­me­si ja olla vahva it­se­näi­nen mies – muista vain roolisi hei­kom­pa­na su­ku­puo­le­na

Sähköpotkulaudat
Mitä yhteistä on perunoilla ja sähköpotkulaudoilla? – Paljonkin!
Kolumni

Mitä yh­teis­tä on pe­ru­noil­la ja säh­kö­pot­ku­lau­doil­la? – Pal­jon­kin!

15.06.2022 13:05
Tilaajille
Merkittävä osa sähköpotkulautailijoiden vammoista keskivaikeita tai vaikeita – suurin osa onnettomuuksista tapahtuu kesäviikonloppuina illalla tai yöllä

Mer­kit­tä­vä osa säh­kö­pot­ku­lau­tai­li­joi­den vam­mois­ta kes­ki­vai­kei­ta tai vai­kei­ta – suurin osa on­net­to­muuk­sis­ta ta­pah­tuu ke­sä­vii­kon­lop­pui­na illalla tai yöllä

13.06.2022 13:07 1
Päiväkirja: Sähköpotkulauta ei hyppää jokeen itsestään, vaan idiootti heittää sen
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Säh­kö­pot­ku­lau­ta ei hyppää jokeen it­ses­tään, vaan idioot­ti heittää sen

31.05.2022 07:00 1
Tilaajille
Sähköpotkulaudat ovat saapuneet Rovaniemen katukuvaan – polkupyöräilijän liikennesäännöt pätevät myös lautailijoihin, muistuttaa Liikenneturva

Säh­kö­pot­ku­lau­dat ovat saa­pu­neet Ro­va­nie­men ka­tu­ku­vaan – pol­ku­pyö­räi­li­jän lii­ken­ne­sään­nöt pätevät myös lau­tai­li­joi­hin, muis­tut­taa Lii­ken­ne­tur­va

23.05.2022 06:30 17
Tilaajille
Päiväkirja: Valkoinen vallesmanni työntää nokkansa epäilyttäviin asioihin
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Val­koi­nen val­les­man­ni työntää nok­kan­sa epäi­lyt­tä­viin asioi­hin

20.05.2022 05:00
Tilaajille
Sadat sähköpotkulaudat valtaavat Rovaniemen kadut – ainakin kaksi suomalaista yritystä aloittaa toiminnan ensi kesänä

Sadat säh­kö­pot­ku­lau­dat val­taa­vat Ro­va­nie­men kadut – ainakin kaksi suo­ma­lais­ta yri­tys­tä aloit­taa toi­min­nan ensi kesänä

19.04.2022 14:05 5
Tilaajille
Sähköpotkulaudat saapuvat Rovaniemelle ensi kesänä – ympäri vuorokauden toimivia lautoja on tulossa keskustaan aluksi noin sata kappaletta

Säh­kö­pot­ku­lau­dat saa­pu­vat Ro­va­nie­mel­le ensi kesänä – ympäri vuo­ro­kau­den toi­mi­via lautoja on tulossa kes­kus­taan aluksi noin sata kap­pa­let­ta

06.02.2022 18:00 13
Tilaajille
Oulusta tulee Suomen pohjoisin sähköpotkulautakaupunki – ympäri vuorokauden käytettävien lautojen nopeutta on rajoitettu osissa keskustaa

Oulusta tulee Suomen poh­joi­sin säh­kö­pot­ku­lau­ta­kau­pun­ki – ympäri vuo­ro­kau­den käy­tet­tä­vien lau­to­jen no­peut­ta on ra­joi­tet­tu osissa kes­kus­taa

23.07.2021 13:09 2
Tilaajille
Kuka korvaa, jos kolaroi sähköpotkulaudalla? – Ruhjeet, murtumat ja hammasvammat ovat tyypillisiä vammoja

Kuka korvaa, jos kolaroi säh­kö­pot­ku­lau­dal­la? – Ruh­jeet, mur­tu­mat ja ham­mas­vam­mat ovat tyy­pil­li­siä vammoja

09.04.2021 08:41
Tilaajille