Tähtijuttu: Suvi Te­räs­nis­ka kri­ti­soi kirkon kal­lis­ta vuokraa vuosi sitten, nyt hin­ta­kat­toa las­ket­tiin

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Sähköpotkulaudat
Tutkija haluaisi kaupungeille mahdollisuuden rajoittaa sähköpotkulautojen määrää – holtiton pysäköinti on ongelma ruuhkaisissa paikoissa

Tutkija ha­luai­si kau­pun­geil­le mah­dol­li­suu­den ra­joit­taa säh­kö­pot­ku­lau­to­jen määrää – hol­ti­ton py­sä­köin­ti on ongelma ruuh­kai­sis­sa pai­kois­sa

15.10.2022 06:30 3
Tilaajille
Rovaniemen ensimmäinen sähköpotkulautakesä on takana – tältä näyttää tapaturmatilasto

Ro­va­nie­men en­sim­mäi­nen säh­kö­pot­ku­lau­ta­ke­sä on takana – tältä näyttää ta­pa­tur­ma­ti­las­to

14.10.2022 16:38 9
Tilaajille
Sähköpotkulautailu tarvitsee säännöt
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­pot­ku­lau­tai­lu tar­vit­see säännöt

27.09.2022 05:30 1
Tilaajille
Vain noin puolet suomalaisista tietää miten polkupyöräilijöiden ja sähköpotkulautailijoiden väistämissääntö suojatiellä menee – koulujen alku tuo liikenteeseen taas paljon pikkuväkeä

Vain noin puolet suo­ma­lai­sis­ta tietää miten pol­ku­pyö­räi­li­jöi­den ja säh­kö­pot­ku­lau­tai­li­joi­den väis­tä­mis­sään­tö suo­ja­tiel­lä menee – kou­lu­jen alku tuo lii­ken­tee­seen taas paljon pik­ku­vä­keä

02.08.2022 11:11 8
Tilaajille
Kemiin suunnitteilla sähköpotkulautavuokraamo

Kemiin suun­nit­teil­la säh­kö­pot­ku­lau­ta­vuok­raa­mo

03.08.2022 10:02
Sähköpotkulautoja löytyy toisinaan oudoista paikoista – uusi asia katukuvassa yllyttää ilkivaltaan, arvelee yrittäjä

Säh­kö­pot­ku­lau­to­ja löytyy toi­si­naan ou­dois­ta pai­kois­ta – uusi asia ka­tu­ku­vas­sa yl­lyt­tää il­ki­val­taan, arvelee yrit­tä­jä

18.07.2022 12:57 8
Tilaajille
Mitä yhteistä on perunoilla ja sähköpotkulaudoilla? – Paljonkin!
Kolumni

Mitä yh­teis­tä on pe­ru­noil­la ja säh­kö­pot­ku­lau­doil­la? – Pal­jon­kin!

15.06.2022 13:05
Tilaajille
Merkittävä osa sähköpotkulautailijoiden vammoista keskivaikeita tai vaikeita – suurin osa onnettomuuksista tapahtuu kesäviikonloppuina illalla tai yöllä

Mer­kit­tä­vä osa säh­kö­pot­ku­lau­tai­li­joi­den vam­mois­ta kes­ki­vai­kei­ta tai vai­kei­ta – suurin osa on­net­to­muuk­sis­ta ta­pah­tuu ke­sä­vii­kon­lop­pui­na illalla tai yöllä

13.06.2022 13:07 1
Päiväkirja: Sähköpotkulauta ei hyppää jokeen itsestään, vaan idiootti heittää sen
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Säh­kö­pot­ku­lau­ta ei hyppää jokeen it­ses­tään, vaan idioot­ti heittää sen

31.05.2022 07:00 1
Tilaajille
Sähköpotkulaudat ovat saapuneet Rovaniemen katukuvaan – polkupyöräilijän liikennesäännöt pätevät myös lautailijoihin, muistuttaa Liikenneturva

Säh­kö­pot­ku­lau­dat ovat saa­pu­neet Ro­va­nie­men ka­tu­ku­vaan – pol­ku­pyö­räi­li­jän lii­ken­ne­sään­nöt pätevät myös lau­tai­li­joi­hin, muis­tut­taa Lii­ken­ne­tur­va

23.05.2022 06:30 17
Tilaajille
Päiväkirja: Valkoinen vallesmanni työntää nokkansa epäilyttäviin asioihin
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Val­koi­nen val­les­man­ni työntää nok­kan­sa epäi­lyt­tä­viin asioi­hin

20.05.2022 05:00
Tilaajille
Sadat sähköpotkulaudat valtaavat Rovaniemen kadut – ainakin kaksi suomalaista yritystä aloittaa toiminnan ensi kesänä

Sadat säh­kö­pot­ku­lau­dat val­taa­vat Ro­va­nie­men kadut – ainakin kaksi suo­ma­lais­ta yri­tys­tä aloit­taa toi­min­nan ensi kesänä

19.04.2022 14:05 5
Tilaajille
Sähköpotkulaudat saapuvat Rovaniemelle ensi kesänä – ympäri vuorokauden toimivia lautoja on tulossa keskustaan aluksi noin sata kappaletta

Säh­kö­pot­ku­lau­dat saa­pu­vat Ro­va­nie­mel­le ensi kesänä – ympäri vuo­ro­kau­den toi­mi­via lautoja on tulossa kes­kus­taan aluksi noin sata kap­pa­let­ta

06.02.2022 18:00 13
Tilaajille
Oulusta tulee Suomen pohjoisin sähköpotkulautakaupunki – ympäri vuorokauden käytettävien lautojen nopeutta on rajoitettu osissa keskustaa

Oulusta tulee Suomen poh­joi­sin säh­kö­pot­ku­lau­ta­kau­pun­ki – ympäri vuo­ro­kau­den käy­tet­tä­vien lau­to­jen no­peut­ta on ra­joi­tet­tu osissa kes­kus­taa

23.07.2021 13:09 2
Tilaajille
Kuka korvaa, jos kolaroi sähköpotkulaudalla? – Ruhjeet, murtumat ja hammasvammat ovat tyypillisiä vammoja

Kuka korvaa, jos kolaroi säh­kö­pot­ku­lau­dal­la? – Ruh­jeet, mur­tu­mat ja ham­mas­vam­mat ovat tyy­pil­li­siä vammoja

09.04.2021 08:41 1
Tilaajille