Yrittäjät

Kemi pa­ran­taa yri­tys­pal­ve­lui­taan uudella neu­von­ta­si­vul­la – Bu­si­ness Kemi -neu­von­ta­si­vut avataan per­jan­tai­na

01.09.2020 19:43 0
Tilaajille
Suomen Yrittäjiin puheenjohtajakisa – kiinnostus järjestön johtoon virisi vihdoin kesällä

Suomen Yrit­tä­jiin pu­heen­joh­ta­ja­ki­sa – kiin­nos­tus jär­jes­tön johtoon virisi vihdoin kesällä

09.08.2020 07:00 0
Kioskijäätelössä maksaa laatu ja palvelu – Jäätelöyrittäjä on sään armoilla, mutta työntekijöiden hyvinvoinnista ja jäätelön laadusta ei tingitä

Kios­ki­jää­te­lös­sä maksaa laatu ja palvelu – Jää­te­lö­yrit­tä­jä on sään ar­moil­la, mutta työn­te­ki­jöi­den hy­vin­voin­nis­ta ja jää­te­lön laa­dus­ta ei tingitä

26.06.2020 07:00 1
Tilaajille
Ylitornio saa yrittäjiltä parhaat arvosanat Lapissa – Kunnanjohtaja: "Rahalla ei rönsytä, mutta autetaan niin paljon kuin mahdollista "

Yli­tor­nio saa yrit­tä­jil­tä parhaat ar­vo­sa­nat Lapissa – Kun­nan­joh­ta­ja: "Ra­hal­la ei rön­sy­tä, mutta au­te­taan niin paljon kuin mah­dol­lis­ta "

10.06.2020 16:28 1
Tilaajille
Yhä useampi yrittäjä lähellä loppuunpalamista – huoli yrityksen tulevaisuudesta on kuormittanut työssä jaksamista koronakeväänä

Yhä useampi yrit­tä­jä lähellä lop­puun­pa­la­mis­ta – huoli yri­tyk­sen tu­le­vai­suu­des­ta on kuor­mit­ta­nut työssä jak­sa­mis­ta ko­ro­na­ke­vää­nä

05.06.2020 16:31 0
Itälappilaisten yrittäjien hätä kuultiin: Polkua eteenpäin etsitään hankerahan avulla

Itä­lap­pi­lais­ten yrit­tä­jien hätä kuul­tiin: Polkua eteen­päin et­si­tään han­ke­ra­han avulla

10.05.2020 20:00 0
Tilaajille
Tulevatko veronpalautukset koronan koetteleman yrittäjän avuksi tavallista aiemmin? – Verottaja urakoi poikkeusoloissa: “Noin 260 000 asiakkaan verotus on saatu toimitettua”

Tu­le­vat­ko ve­ron­pa­lau­tuk­set koronan koet­te­le­man yrit­tä­jän avuksi ta­val­lis­ta aiem­min? – Ve­rot­ta­ja urakoi poik­keu­so­lois­sa: “Noin 260 000 asiak­kaan verotus on saatu toi­mi­tet­tua”

07.05.2020 07:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kau­pun­gin au­tet­ta­va yrit­tä­jiä

23.04.2020 12:00 0
Tilaajille
Valtiovarainministeri Kulmuni valmis edistämään alv-palautuksia yrittäjille – Selvityksessä on malli, jossa palautuksia tehtäisiin nopeasti manuaalisesti

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Kulmuni valmis edis­tä­mään alv-pa­lau­tuk­sia yrit­tä­jil­le – Sel­vi­tyk­ses­sä on malli, jossa pa­lau­tuk­sia teh­täi­siin no­peas­ti ma­nuaa­li­ses­ti

21.04.2020 14:30 0
Tältä näyttää koronan hiljentämä Kittilä – Levi sulki itse itsensä, mutta sai silti ikävän koronamaineen

Tältä näyttää koronan hil­jen­tä­mä Kittilä – Levi sulki itse it­sen­sä, mutta sai silti ikävän ko­ro­na­mai­neen

18.04.2020 06:30 0
Tilaajille
"Myynti laski jopa 90 prosenttia" – kirpputorien kävijämäärät romahtivat koko Lapissa koronakriisin myötä

"Myynti laski jopa 90 pro­sent­tia" – kirp­pu­to­rien kä­vi­jä­mää­rät ro­mah­ti­vat koko Lapissa ko­ro­na­krii­sin myötä

14.04.2020 06:30 0
Tilaajille
Viikon vieras: Kannustuskirje koronan kurittamille yrittäjille
Kolumni Tuija Kauppinen

Viikon vieras: Kan­nus­tus­kir­je koronan ku­rit­ta­mil­le yrit­tä­jil­le

02.04.2020 15:03 0
Yksinyrittäjät voivat hakea kunnalta 2 000 euron toimintatukea koronaviruksen takia – valtio rahoittaa tuen

Yk­sin­yrit­tä­jät voivat hakea kun­nal­ta 2 000 euron toi­min­ta­tu­kea ko­ro­na­vi­ruk­sen takia – valtio ra­hoit­taa tuen

31.03.2020 13:46 0
Yrittäjät vaativat vuokranalennuksia koronavaikeuksissa oleville pienyrityksille - "Samassa veneessä ollaan", sanoo suuren kiinteistösijoittajan Cityconin johtaja Sanna Yliniemi

Yrit­tä­jät vaa­ti­vat vuok­ran­alen­nuk­sia ko­ro­na­vai­keuk­sis­sa ole­vil­le pien­yri­tyk­sil­le - "Sa­mas­sa ve­nees­sä ol­laan", sanoo suuren kiin­teis­tö­si­joit­ta­jan Ci­ty­co­nin johtaja Sanna Yli­nie­mi

22.03.2020 21:47 0
Taksiliitto: Koronavirus ja koulujen sulkeminen kaataa taksiyrittäjät

Tak­si­liit­to: Ko­ro­na­vi­rus ja kou­lu­jen sul­ke­mi­nen kaataa tak­si­yrit­tä­jät

16.03.2020 20:18 0
Tilaajille
Etätyö ja karanteenit voivat viedä asiakkaat lounasravintoloilta – yrittäjät varautuvat ruuan kotiinkuljetukseen

Etätyö ja ka­ran­tee­nit voivat viedä asiak­kaat lou­nas­ra­vin­to­loil­ta – yrit­tä­jät va­rau­tu­vat ruuan ko­tiin­kul­je­tuk­seen

13.03.2020 18:30 0
Tilaajille
Käsintehty saippua kypsyy kuusi viikkoa – Sodankyläläisestä Tiina Vaaralasta tuli saippuantekijä ja kosmetiikka-alan pienyrittäjä oman ihon ongelmien vuoksi

Kä­sin­teh­ty saippua kypsyy kuusi viikkoa – So­dan­ky­lä­läi­ses­tä Tiina Vaa­ra­las­ta tuli saip­puan­te­ki­jä ja kos­me­tiik­ka-alan pien­yrit­tä­jä oman ihon on­gel­mien vuoksi

16.02.2020 18:00 0
Tilaajille
Yrittäjien puheenjohtaja Mäkynen: Hoitotakuun tiukennus tarvitsee onnistuakseen yritysten ja järjestöjen tuottamia palveluja

Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja Mä­ky­nen: Hoi­to­ta­kuun tiu­ken­nus tar­vit­see on­nis­tuak­seen yri­tys­ten ja jär­jes­tö­jen tuot­ta­mia pal­ve­lu­ja

07.02.2020 12:06 0