Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Kolumni: Hä­vet­tää tun­nus­taa, mutta en pysty kat­so­maan tv:n vaa­li­väit­te­lyi­tä

Vaalit: Kuka on edus­kun­ta­vaa­lien Lapin ää­ni­ha­ra­va? Veikkaa ja voita

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Yrittäjät
Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei horjuttanut Siiri Vähämetsän päätöstä mennä armeijaan – "Haluan tehdä oman osuuteni ja osoittaa kunnioitusta isovanhemmilleni"

Venäjän hyök­käys Uk­rai­naan ei hor­jut­ta­nut Siiri Vä­hä­met­sän pää­tös­tä mennä ar­mei­jaan – "Haluan tehdä oman osuu­te­ni ja osoit­taa kun­nioi­tus­ta iso­van­hem­mil­le­ni"

07.03.2023 06:05 2
Tilaajille
Kuppilassa: Psykiatri, psykologi ja baarimikko – Sinetän kylä krouvin Arto Ruonelalle asiakkaat ovat elämän suola ja sokeri

Kup­pi­las­sa: Psy­kiat­ri, psy­ko­lo­gi ja baa­ri­mik­ko – Sinetän kylä krouvin Arto Ruo­ne­lal­le asiak­kaat ovat elämän suola ja sokeri

03.03.2023 13:07 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ha­luam­me­ko ke­hit­tyä?

26.02.2023 23:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vas­tuul­li­nen yri­tys­toi­min­ta luo kes­tä­vyyt­tä

25.02.2023 05:05
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­mi ei an­sait­se yri­tys­ten moit­tei­ta

21.02.2023 06:00 1
Rovaniemi kuuluu edelleen Suomen yrittäjävihamielisimpiin kaupunkeihin – osa päättäjistä tuntuu erikoistuneen hankkeiden jarruttamiseen
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­mi kuuluu edel­leen Suomen yrit­tä­jä­vi­ha­mie­li­sim­piin kau­pun­kei­hin – osa päät­tä­jis­tä tuntuu eri­kois­tu­neen hank­kei­den jar­rut­ta­mi­seen

16.02.2023 18:00 15
Yrittäjien suosikkipaikaksi nousi yllätysvoittaja suurkaupunkien ulkopuolelta – Seinäjoki paistattelee toistamiseen vetovoimaisimpana ja Kajaani kovin nousija

Yrit­tä­jien suo­sik­ki­pai­kak­si nousi yl­lä­tys­voit­ta­ja suur­kau­pun­kien ul­ko­puo­lel­ta – Sei­nä­jo­ki pais­tat­te­lee tois­ta­mi­seen ve­to­voi­mai­sim­pa­na ja Kajaani kovin nousija

15.02.2023 09:41
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pk-yrit­tä­jät an­sait­se­vat huokeat osin­kon­sa

19.01.2023 05:00 1
Tilaajille
Kemiläislähtöiset siskokset perustivat tapahtumatoimiston riskialttiiseen aikaan – oululainen tapahtumatuottaja Anna Lanas puolestaan lähtisi alalta, jos homma menisi liian helpoksi

Ke­mi­läis­läh­töi­set sis­kok­set pe­rus­ti­vat ta­pah­tu­ma­toi­mis­ton ris­ki­alt­tii­seen aikaan – ou­lu­lai­nen ta­pah­tu­ma­tuot­ta­ja Anna Lanas puo­les­taan lähtisi alalta, jos homma menisi liian hel­pok­si

11.01.2023 05:00
Tilaajille
Marttiinin puukkotehtaan tarina Rovaniemellä päättyi, kun Heikki Alakulppi sulki oven perässään – nyt Alakulppi uudistaa puukkoperinnettä omassa yrityksessään

Mart­tii­nin puuk­ko­teh­taan tarina Ro­va­nie­mel­lä päät­tyi, kun Heikki Ala­kulp­pi sulki oven pe­räs­sään – nyt Ala­kulp­pi uu­dis­taa puuk­ko­pe­rin­net­tä omassa yri­tyk­ses­sään

05.01.2023 05:00 31
Tilaajille
Kävelykadun osittainen avaaminen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kä­ve­ly­ka­dun osit­tai­nen avaa­mi­nen

23.11.2022 10:31
Rovaniemellä on luvassa oikea joulumyyjäisten superviikonloppu – pienyrittäjälle markkinoiden päällekkäisyys teettää päänvaivaa

Ro­va­nie­mel­lä on luvassa oikea jou­lu­myy­jäis­ten su­per­vii­kon­lop­pu – pien­yrit­tä­jäl­le mark­ki­noi­den pääl­lek­käi­syys teettää pään­vai­vaa

31.10.2022 10:16 1
Tilaajille
Likiliike Rovaniemi irtautui omaksi yhdistyksekseen –  tavoitteena sujuvoittaa päätöksentekoa ja laajentaa toimintaa

Li­ki­lii­ke Ro­va­nie­mi ir­tau­tui omaksi yh­dis­tyk­sek­seen – ta­voit­tee­na su­ju­voit­taa pää­tök­sen­te­koa ja laa­jen­taa toi­min­taa

31.10.2022 09:04 1
Tilaajille
Kemiläislähtöinen Anniina Liedes hypisteli, testasi, rönsyili ja ompeli yhä uudestaan ennen kuin oli tyytyväinen lastenvaatemallistoonsa – "Vaatteiden kotimaisuus on minulle aivan ykkösasia"

Ke­mi­läis­läh­töi­nen Anniina Liedes hy­pis­te­li, tes­ta­si, rön­syi­li ja ompeli yhä uu­des­taan ennen kuin oli tyy­ty­väi­nen las­ten­vaa­te­mal­lis­toon­sa – "Vaat­tei­den ko­ti­mai­suus on minulle aivan yk­kö­sa­sia"

18.10.2022 17:00
Tilaajille
Lappilaisten pk-yritysten suhdanneodotukset romahtivat – teollisuus ja kaupan ala kärsivät toimialoista eniten

Lap­pi­lais­ten pk-yri­tys­ten suh­dan­ne­odo­tuk­set ro­mah­ti­vat – teol­li­suus ja kaupan ala kär­si­vät toi­mi­alois­ta eniten

07.09.2022 18:00
Tilaajille
Klapikauppa käy kuumana, ja pelko talvesta on noussut puheenaiheeksi – "Kyllä se on tuntunut pahalta, kun on nähnyt ihmisten hädän"

Kla­pi­kaup­pa käy kuu­ma­na, ja pelko tal­ves­ta on noussut pu­heen­ai­heek­si – "Kyllä se on tun­tu­nut pa­hal­ta, kun on nähnyt ih­mis­ten hädän"

30.08.2022 19:34 5
Tilaajille
Eduskunnan sote-valiokunta alkaa käsitellä kohuttua yel-lain uudistusta – kokoomuksen Mia Laiho: "Isona ajurina on se, että halutaan kerätä valtiolle lisää rahaa"

Edus­kun­nan sote-va­lio­kun­ta alkaa kä­si­tel­lä ko­hut­tua yel-lain uu­dis­tus­ta – ko­koo­muk­sen Mia Laiho: "Isona ajurina on se, että ha­lu­taan kerätä val­tiol­le lisää rahaa"

29.08.2022 18:30
Tilaajille
Suomen Kylät ry valitsi lappilaisen Kimmo Tuhkalan vuoden nuoreksi paikallistoimijaksi

Suomen Kylät ry valitsi lap­pi­lai­sen Kimmo Tuh­ka­lan vuoden nuo­rek­si pai­kal­lis­toi­mi­jak­si

28.08.2022 11:18 1
Tilaajille
Galleristi Hanna Manninen haluaisi enemmän vapautta päättää, miten eläkkeensä rahoittaa – Yrittäjäeläkkeissä muhii aikapommi ja lakiuudistuksessa ansa

Gal­le­ris­ti Hanna Man­ni­nen ha­luai­si enemmän va­paut­ta päät­tää, miten eläk­keen­sä ra­hoit­taa – Yrit­tä­jä­eläk­keis­sä muhii ai­ka­pom­mi ja la­ki­uu­dis­tuk­ses­sa ansa

21.08.2022 18:30
Tilaajille
Reilu vuosi sitten avattu liike kaipaa jo lisää tilaa – Koillis-Tarvikkeen Sami Nyyssönen on Kemijärven vuoden yrittäjä

Reilu vuosi sitten avattu liike kaipaa jo lisää tilaa – Koil­lis-Tar­vik­keen Sami Nyys­sö­nen on Ke­mi­jär­ven vuoden yrit­tä­jä

21.07.2022 13:30
Tilaajille