Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa palaa oma­ko­ti­ta­lon sauna – ­sam­mu­tus­työt käyn­nis­sä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Yrittäjät
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Osaam­me­ko toimia yrit­tä­ji­nä?

16.11.2023 05:00 2
Vividon yrittäjä muutti Rovaniemelle lopettaakseen työuransa, mutta aika ei kulunut kotona –  Maire Isoviita valittiin vuoden rovaniemeläiseksi yrittäjänaiseksi

Vividon yrit­tä­jä muutti Ro­va­nie­mel­le lo­pet­taak­seen työu­ran­sa, mutta aika ei kulunut kotona – Maire Iso­vii­ta va­lit­tiin vuoden ro­va­nie­me­läi­sek­si yrit­tä­jä­nai­sek­si

08.11.2023 15:55 1
Tilaajille
Seksille pyhitetyn vuokramökin suosio yllätti Jonna Kurvisen – yrittäjäpariskunta aikoo laajentaa bisnestä Virpiniemestä muuallekin

Sek­sil­le py­hi­te­tyn vuok­ra­mö­kin suosio yllätti Jonna Kur­vi­sen – yrit­tä­jä­pa­ris­kun­ta aikoo laa­jen­taa bis­nes­tä Vir­pi­nie­mes­tä muual­le­kin

07.10.2023 16:30 4
Tilaajille
HS: Tuotantoyhtiö lupasi maksaa tv-sarjan kuvauksista syntyneet miljoonavelat Lapin yrittäjille

HS: Tuo­tan­to­yh­tiö lupasi maksaa tv-sar­jan ku­vauk­sis­ta syn­ty­neet mil­joo­na­ve­lat Lapin yrit­tä­jil­le

16.09.2023 12:29 11
Tilaajille
Lapissa kuvattiin yhtä Euroopan kalleimmista televisiosarjoista, mutta paikallisille yrittäjille jätettiin maksamatta yli miljoona euroa – "Olemme joutuneet rahoittajaksi"

Lapissa ku­vat­tiin yhtä Eu­roo­pan kal­leim­mis­ta te­le­vi­sio­sar­jois­ta, mutta pai­kal­li­sil­le yrit­tä­jil­le jä­tet­tiin mak­sa­mat­ta yli mil­joo­na euroa – "Olemme jou­tu­neet ra­hoit­ta­jak­si"

25.08.2023 18:30 12
Tilaajille
Kairalan kylällä on vain vähän palveluita, mutta kylätoimijoilla riittää uskoa yrittäjyyteen ja kehitykseen

Kai­ra­lan kylällä on vain vähän pal­ve­lui­ta, mutta ky­lä­toi­mi­joil­la riittää uskoa yrit­tä­jyy­teen ja ke­hi­tyk­seen

21.08.2023 19:30 3
Tilaajille
Kemijärven Vuoden yrittäjän Päivi Vallen mukaan työssä on oltava sydän mukana

Ke­mi­jär­ven Vuoden yrit­tä­jän Päivi Vallen mukaan työssä on oltava sydän mukana

13.07.2023 20:30 2
Tilaajille
Tornion Kulma-Palvelu sulkee ovensa – Meeri Rova on toiminut kioskin yrittäjänä 21 vuotta

Tornion Kul­ma-Pal­ve­lu sulkee ovensa – Meeri Rova on toi­mi­nut kioskin yrit­tä­jä­nä 21 vuotta

16.05.2023 15:45
Mikael Gröhn ei halua luopua hotellinsa puista, vaikka Rovaniemen kaupunki vaatii poistamaan ne – "Yrittäjien toiveita ei kuunnella"

Mikael Gröhn ei halua luopua ho­tel­lin­sa puista, vaikka Ro­va­nie­men kau­pun­ki vaatii pois­ta­maan ne – "Y­rit­tä­jien toi­vei­ta ei kuun­nel­la"

16.05.2023 05:00 40
Tilaajille
Hehku-tapahtumassa Suomutunturilla pääsee esittelemään omaa yritysideaansa

Heh­ku-ta­pah­tu­mas­sa Suo­mu­tun­tu­ril­la pääsee esit­te­le­mään omaa yri­tys­ideaan­sa

10.05.2023 07:00
Tilaajille
Kaisa Kauppi parturoi niin lempeästi, että penkkiin on voinut vaikka nukahtaa – yli 50 vuotta rovaniemeläisten hiuksia leikannut Kauppi jäi eläkkeelle, koska Rovakadun liiketilasta piti lähteä

Kaisa Kauppi par­tu­roi niin lem­peäs­ti, että penk­kiin on voinut vaikka nu­kah­taa – yli 50 vuotta ro­va­nie­me­läis­ten hiuksia lei­kan­nut Kauppi jäi eläk­keel­le, koska Ro­va­ka­dun lii­ke­ti­las­ta piti lähteä

04.05.2023 07:00 1
Tilaajille
Rovaniemeläismuusikko Jouni Järvelin muutti lomakyläyrittäjäksi Inarin Kaamaseen – luovuus senkun kasvoi ja nyt hän räppää Reindeer Kalasnikovin lisäksi Jaakko Laitisen kanssa

Ro­va­nie­me­läis­muu­sik­ko Jouni Jär­ve­lin muutti lo­ma­ky­lä­yrit­tä­jäk­si Inarin Kaa­ma­seen – ­luo­vuus senkun kasvoi ja nyt hän räppää Rein­deer Ka­las­ni­ko­vin lisäksi Jaakko Lai­ti­sen kanssa

28.04.2023 13:04
Tilaajille
Tornion Länsirannalle avataan perjantaina uusi Kotipizza – 24-vuotiaalle Pinja Paasimaalle ravintola on jo kolmas oma yritys

Tornion Län­si­ran­nal­le avataan per­jan­tai­na uusi Ko­ti­piz­za – 24-vuo­tiaal­le Pinja Paa­si­maal­le ra­vin­to­la on jo kolmas oma yritys

27.04.2023 16:12
Lapin yrittäjien toimitusjohtaja vaihtuu – tehtävässä aloittaa kesäkuussa kittiläläinen Ella-Noora Kauppinen

Lapin yrit­tä­jien toi­mi­tus­joh­ta­ja vaihtuu – teh­tä­väs­sä aloit­taa ke­sä­kuus­sa kit­ti­lä­läi­nen El­la-Noo­ra Kaup­pi­nen

03.04.2023 18:27
Tilaajille
Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei horjuttanut Siiri Vähämetsän päätöstä mennä armeijaan – "Haluan tehdä oman osuuteni ja osoittaa kunnioitusta isovanhemmilleni"

Venäjän hyök­käys Uk­rai­naan ei hor­jut­ta­nut Siiri Vä­hä­met­sän pää­tös­tä mennä ar­mei­jaan – "Haluan tehdä oman osuu­te­ni ja osoit­taa kun­nioi­tus­ta iso­van­hem­mil­le­ni"

07.03.2023 06:05 2
Tilaajille
Kuppilassa: Psykiatri, psykologi ja baarimikko – Sinetän kylä krouvin Arto Ruonelalle asiakkaat ovat elämän suola ja sokeri

Kup­pi­las­sa: Psy­kiat­ri, psy­ko­lo­gi ja baa­ri­mik­ko – Sinetän kylä krouvin Arto Ruo­ne­lal­le asiak­kaat ovat elämän suola ja sokeri

03.03.2023 13:07 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ha­luam­me­ko ke­hit­tyä?

26.02.2023 23:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vas­tuul­li­nen yri­tys­toi­min­ta luo kes­tä­vyyt­tä

25.02.2023 05:05
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­mi ei an­sait­se yri­tys­ten moit­tei­ta

21.02.2023 06:00 1
Rovaniemi kuuluu edelleen Suomen yrittäjävihamielisimpiin kaupunkeihin – osa päättäjistä tuntuu erikoistuneen hankkeiden jarruttamiseen
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­mi kuuluu edel­leen Suomen yrit­tä­jä­vi­ha­mie­li­sim­piin kau­pun­kei­hin – osa päät­tä­jis­tä tuntuu eri­kois­tu­neen hank­kei­den jar­rut­ta­mi­seen

16.02.2023 18:00 15