Tähtijuttu: Suvi Te­räs­nis­ka kri­ti­soi kirkon kal­lis­ta vuokraa vuosi sitten, nyt hin­ta­kat­toa las­ket­tiin

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Yrittäjät
Kävelykadun osittainen avaaminen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kä­ve­ly­ka­dun osit­tai­nen avaa­mi­nen

23.11.2022 10:31
Rovaniemellä on luvassa oikea joulumyyjäisten superviikonloppu – pienyrittäjälle markkinoiden päällekkäisyys teettää päänvaivaa

Ro­va­nie­mel­lä on luvassa oikea jou­lu­myy­jäis­ten su­per­vii­kon­lop­pu – pien­yrit­tä­jäl­le mark­ki­noi­den pääl­lek­käi­syys teettää pään­vai­vaa

31.10.2022 10:16 1
Tilaajille
Likiliike Rovaniemi irtautui omaksi yhdistyksekseen –  tavoitteena sujuvoittaa päätöksentekoa ja laajentaa toimintaa

Li­ki­lii­ke Ro­va­nie­mi ir­tau­tui omaksi yh­dis­tyk­sek­seen – ta­voit­tee­na su­ju­voit­taa pää­tök­sen­te­koa ja laa­jen­taa toi­min­taa

31.10.2022 09:04 1
Tilaajille
Kemiläislähtöinen Anniina Liedes hypisteli, testasi, rönsyili ja ompeli yhä uudestaan ennen kuin oli tyytyväinen lastenvaatemallistoonsa – "Vaatteiden kotimaisuus on minulle aivan ykkösasia"

Ke­mi­läis­läh­töi­nen Anniina Liedes hy­pis­te­li, tes­ta­si, rön­syi­li ja ompeli yhä uu­des­taan ennen kuin oli tyy­ty­väi­nen las­ten­vaa­te­mal­lis­toon­sa – "Vaat­tei­den ko­ti­mai­suus on minulle aivan yk­kö­sa­sia"

18.10.2022 17:00
Tilaajille
Lappilaisten pk-yritysten suhdanneodotukset romahtivat – teollisuus ja kaupan ala kärsivät toimialoista eniten

Lap­pi­lais­ten pk-yri­tys­ten suh­dan­ne­odo­tuk­set ro­mah­ti­vat – teol­li­suus ja kaupan ala kär­si­vät toi­mi­alois­ta eniten

07.09.2022 18:00
Tilaajille
Klapikauppa käy kuumana, ja pelko talvesta on noussut puheenaiheeksi – "Kyllä se on tuntunut pahalta, kun on nähnyt ihmisten hädän"

Kla­pi­kaup­pa käy kuu­ma­na, ja pelko tal­ves­ta on noussut pu­heen­ai­heek­si – "Kyllä se on tun­tu­nut pa­hal­ta, kun on nähnyt ih­mis­ten hädän"

30.08.2022 19:34 5
Tilaajille
Eduskunnan sote-valiokunta alkaa käsitellä kohuttua yel-lain uudistusta – kokoomuksen Mia Laiho: "Isona ajurina on se, että halutaan kerätä valtiolle lisää rahaa"

Edus­kun­nan so­te-va­lio­kun­ta alkaa kä­si­tel­lä ko­hut­tua yel-lain uu­dis­tus­ta – ko­koo­muk­sen Mia Laiho: "Isona ajurina on se, että ha­lu­taan kerätä val­tiol­le lisää rahaa"

29.08.2022 18:30
Tilaajille
Suomen Kylät ry valitsi lappilaisen Kimmo Tuhkalan vuoden nuoreksi paikallistoimijaksi

Suomen Kylät ry valitsi lap­pi­lai­sen Kimmo Tuh­ka­lan vuoden nuo­rek­si pai­kal­lis­toi­mi­jak­si

28.08.2022 11:18 1
Tilaajille
Galleristi Hanna Manninen haluaisi enemmän vapautta päättää, miten eläkkeensä rahoittaa – Yrittäjäeläkkeissä muhii aikapommi ja lakiuudistuksessa ansa

Gal­le­ris­ti Hanna Man­ni­nen ha­luai­si enemmän va­paut­ta päät­tää, miten eläk­keen­sä ra­hoit­taa – Yrit­tä­jä­eläk­keis­sä muhii ai­ka­pom­mi ja la­ki­uu­dis­tuk­ses­sa ansa

21.08.2022 18:30
Tilaajille
Reilu vuosi sitten avattu liike kaipaa jo lisää tilaa – Koillis-Tarvikkeen Sami Nyyssönen on Kemijärven vuoden yrittäjä

Reilu vuosi sitten avattu liike kaipaa jo lisää tilaa – Koil­lis-Tar­vik­keen Sami Nyys­sö­nen on Ke­mi­jär­ven vuoden yrit­tä­jä

21.07.2022 13:30
Tilaajille
Lapin kauppakamari: Suorat Venäjä-riskit pohjoisen yrityksille toistaiseksi maltillisia, raaka-aineiden saatavuus huolettaa

Lapin kaup­pa­ka­ma­ri: Suorat Ve­nä­jä-ris­kit poh­joi­sen yri­tyk­sil­le tois­tai­sek­si mal­til­li­sia, raa­ka-ai­nei­den saa­ta­vuus huo­let­taa

04.03.2022 14:13
Tilaajille
Kaksoset ja ystävät ovat nyt myös yhdessä yrittäjiä – Haaparannalla kahvilaa pitävät Laura Kvist ja Johanna Talvensaari ovat tottuneet jakamaan kaiken pienestä asti

Kak­so­set ja ystävät ovat nyt myös yhdessä yrit­tä­jiä – Haa­pa­ran­nal­la kah­vi­laa pitävät Laura Kvist ja Johanna Tal­ven­saa­ri ovat tot­tu­neet ja­ka­maan kaiken pie­nes­tä asti

11.02.2022 17:00
Tilaajille
"Olisi mahtavaa, jos pääsisi eläköitymään alle 50-vuotiaana" – Rovaniemeläinen Annika Niskala järjestää työkseen ja säästää rahaa, jotta pääsisi eläkkeelle aikaisemmin

"Olisi mah­ta­vaa, jos pääsisi elä­köi­ty­mään alle 50-vuo­tiaa­na" – Ro­va­nie­me­läi­nen Annika Niskala jär­jes­tää työk­seen ja säästää rahaa, jotta pääsisi eläk­keel­le ai­kai­sem­min

09.02.2022 07:00 5
Tilaajille
Valtaosa yrittäjistä yhdistäisi työeläkeyhtiöitä – Puheenjohtaja Pentikäinen: "Työeläkeyhtiöissä lusikka kauniiseen käteen"

Val­ta­osa yrit­tä­jis­tä yh­dis­täi­si työ­elä­ke­yh­tiöi­tä – Pu­heen­joh­ta­ja Pen­ti­käi­nen: "Työe­lä­keyh­tiöis­sä lusikka kau­nii­seen käteen"

29.12.2021 06:00
Tilaajille
Kemin kaupunki sai kyselyssä yrittäjiltä palautetta hankinnoistaan – kaupunki ja Kemin Yrittäjät ovat tiivistäneet yhteistyötään

Kemin kau­pun­ki sai ky­se­lys­sä yrit­tä­jil­tä pa­lau­tet­ta han­kin­nois­taan – kau­pun­ki ja Kemin Yrit­tä­jät ovat tii­vis­tä­neet yh­teis­työ­tään

23.12.2021 17:00
Tilaajille
Työvoiman saamisessa haasteita Kemissä

Työ­voi­man saa­mi­ses­sa haas­tei­ta Kemissä

22.12.2021 16:18 2
Kahdeksan lappilaista yrittäjää valtakunnallisiin tehtäviin

Kah­dek­san lap­pi­lais­ta yrit­tä­jää val­ta­kun­nal­li­siin teh­tä­viin

16.12.2021 15:49
Tilaajille
Vanhaa peruskorjaamalla miljoonatuottoihin – Rovaniemen purkamisvimma ihmetyttää hotelliyrittäjää

Vanhaa pe­rus­kor­jaa­mal­la mil­joo­na­tuot­toi­hin – Ro­va­nie­men pur­ka­mis­vim­ma ih­me­tyt­tää ho­tel­li­yrit­tä­jää

14.12.2021 15:02 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuun­nel­laan par­hai­ta asian­tun­ti­joi­ta

01.12.2021 05:00
Tilaajille
Lappilainen Pölliralli palkittiin Vuoden verkostoyrityksenä – yrityksellä kolme puutavara-autoa ja kuusi työntekijää

Lap­pi­lai­nen Pöl­li­ral­li pal­kit­tiin Vuoden ver­kos­to­yri­tyk­se­nä – yri­tyk­sel­lä kolme puu­ta­va­ra-au­toa ja kuusi työn­te­ki­jää

22.11.2021 18:02
Tilaajille