Ulkomaat: Boris Johnson eroaa kon­ser­va­tii­vi­puo­lueen joh­dos­ta, jatkaa pää­mi­nis­te­ri­nä syksyyn

Kulttuuri: Ro­va­nie­mi vah­vas­ti esillä Antti Tuiskun sta­dion­kei­koil­la syk­syl­lä

Kolumni: En muista, että olisin koskaan tun­te­nut tar­vet­ta suu­ko­tel­la tun­te­mat­to­man ihmisen kättä kadulla – en ku­vit­te­le, että miehet ovat ole­mas­sa vain minua varten

Yrittäjät
Lapin kauppakamari: Suorat Venäjä-riskit pohjoisen yrityksille toistaiseksi maltillisia, raaka-aineiden saatavuus huolettaa

Lapin kaup­pa­ka­ma­ri: Suorat Ve­nä­jä-ris­kit poh­joi­sen yri­tyk­sil­le tois­tai­sek­si mal­til­li­sia, raa­ka-ai­nei­den saa­ta­vuus huo­let­taa

04.03.2022 14:13
Tilaajille
Kaksoset ja ystävät ovat nyt myös yhdessä yrittäjiä – Haaparannalla kahvilaa pitävät Laura Kvist ja Johanna Talvensaari ovat tottuneet jakamaan kaiken pienestä asti

Kak­so­set ja ystävät ovat nyt myös yhdessä yrit­tä­jiä – Haa­pa­ran­nal­la kah­vi­laa pitävät Laura Kvist ja Johanna Tal­ven­saa­ri ovat tot­tu­neet ja­ka­maan kaiken pie­nes­tä asti

11.02.2022 17:00
Tilaajille
"Olisi mahtavaa, jos pääsisi eläköitymään alle 50-vuotiaana" – Rovaniemeläinen Annika Niskala järjestää työkseen ja säästää rahaa, jotta pääsisi eläkkeelle aikaisemmin

"Olisi mah­ta­vaa, jos pääsisi elä­köi­ty­mään alle 50-vuo­tiaa­na" – Ro­va­nie­me­läi­nen Annika Niskala jär­jes­tää työk­seen ja säästää rahaa, jotta pääsisi eläk­keel­le ai­kai­sem­min

09.02.2022 07:00 5
Tilaajille
Valtaosa yrittäjistä yhdistäisi työeläkeyhtiöitä – Puheenjohtaja Pentikäinen: "Työeläkeyhtiöissä lusikka kauniiseen käteen"

Val­ta­osa yrit­tä­jis­tä yh­dis­täi­si työ­elä­ke­yh­tiöi­tä – Pu­heen­joh­ta­ja Pen­ti­käi­nen: "Työe­lä­keyh­tiöis­sä lusikka kau­nii­seen käteen"

29.12.2021 06:00
Tilaajille
Kemin kaupunki sai kyselyssä yrittäjiltä palautetta hankinnoistaan – kaupunki ja Kemin Yrittäjät ovat tiivistäneet yhteistyötään

Kemin kau­pun­ki sai ky­se­lys­sä yrit­tä­jil­tä pa­lau­tet­ta han­kin­nois­taan – kau­pun­ki ja Kemin Yrit­tä­jät ovat tii­vis­tä­neet yh­teis­työ­tään

23.12.2021 17:00
Tilaajille
Työvoiman saamisessa haasteita Kemissä

Työ­voi­man saa­mi­ses­sa haas­tei­ta Kemissä

22.12.2021 16:18 2
Kahdeksan lappilaista yrittäjää valtakunnallisiin tehtäviin

Kah­dek­san lap­pi­lais­ta yrit­tä­jää val­ta­kun­nal­li­siin teh­tä­viin

16.12.2021 15:49
Tilaajille
Vanhaa peruskorjaamalla miljoonatuottoihin – Rovaniemen purkamisvimma ihmetyttää hotelliyrittäjää

Vanhaa pe­rus­kor­jaa­mal­la mil­joo­na­tuot­toi­hin – Ro­va­nie­men pur­ka­mis­vim­ma ih­me­tyt­tää ho­tel­li­yrit­tä­jää

14.12.2021 15:02 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuun­nel­laan par­hai­ta asian­tun­ti­joi­ta

01.12.2021 05:00
Tilaajille
Lappilainen Pölliralli palkittiin Vuoden verkostoyrityksenä – yrityksellä kolme puutavara-autoa ja kuusi työntekijää

Lap­pi­lai­nen Pöl­li­ral­li pal­kit­tiin Vuoden ver­kos­to­yri­tyk­se­nä – yri­tyk­sel­lä kolme puu­ta­va­ra-au­toa ja kuusi työn­te­ki­jää

22.11.2021 18:02
Tilaajille
Tunnustusta 20 vuoden yrittäjyydestä – Tauno Luukinen palkittiin vuoden yrittäjänä Sallassa

Tun­nus­tus­ta 20 vuoden yrit­tä­jyy­des­tä – Tauno Luu­ki­nen pal­kit­tiin vuoden yrit­tä­jä­nä Sal­las­sa

20.11.2021 19:30 3
Tilaajille
Ranualla panostetaan yrittäjien toimintaan – Ranuan yrittäjien puheenjohtaja uskoo kunnan potentiaaliin

Ra­nual­la pa­nos­te­taan yrit­tä­jien toi­min­taan – Ranuan yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja uskoo kunnan po­ten­tiaa­liin

08.11.2021 21:53
Tilaajille
Vuoden rovaniemeläisen yrittäjänaisen palkinto Taidekehystämö Hyvärisen yrittäjille

Vuoden ro­va­nie­me­läi­sen yrit­tä­jä­nai­sen pal­kin­to Tai­de­ke­hys­tä­mö Hy­vä­ri­sen yrit­tä­jil­le

27.10.2021 21:00
Tilaajille
Rovaniemeläinen sisustussuunnittelija Marjo Saarinen sai yrittäjänaisten tunnustuspalkinnon – Katso vinkit ja esimerkit kodin sisustukseen

Ro­va­nie­me­läi­nen si­sus­tus­suun­nit­te­li­ja Marjo Saa­ri­nen sai yrit­tä­jä­nais­ten tun­nus­tus­pal­kin­non – Katso vinkit ja esi­mer­kit kodin si­sus­tuk­seen

03.10.2021 11:00 1
Tilaajille
80-vuotias Urpo Haavikko on ovela kauppaäijä ja roistojen nappaaja – Patokosken moniyrittäjä on tehnyt bisnestä läpi elämänsä

80-vuo­tias Urpo Haa­vik­ko on ovela kaup­pa­äi­jä ja rois­to­jen nap­paa­ja – ­Pa­to­kos­ken mo­ni­yrit­tä­jä on tehnyt bis­nes­tä läpi elä­män­sä

01.10.2021 17:18 1
Tilaajille
Perussuomalaisten kannatus on laskenut yrittäjien keskuudessa – Suomen yrittäjien toimitusjohtaja: "Joitakin yrittäjiä hiertää puolueen maahanmuuttokanta"

Pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus on las­ke­nut yrit­tä­jien kes­kuu­des­sa – Suomen yrit­tä­jien toi­mi­tus­joh­ta­ja: "Joi­ta­kin yrit­tä­jiä hiertää puo­lueen maa­han­muut­to­kan­ta"

10.09.2021 18:30 1
Tilaajille
Toimettomana loikoilu ei huvita – neljä merilappilaista eläkeläistä kertovat, miksi he haluavat edelleen jatkaa työelämässä

Toi­met­to­ma­na loi­koi­lu ei huvita – neljä me­ri­lap­pi­lais­ta elä­ke­läis­tä ker­to­vat, miksi he ha­lua­vat edel­leen jatkaa työ­elä­mäs­sä

08.09.2021 13:11 4
Karigasniemellä eletään rajan ehdoilla – Pohjoisen kauneuden löytäneet kotimaanmatkailijat tuovat koronan kurittamaan kylään elämää

Ka­ri­gas­nie­mel­lä eletään rajan eh­doil­la – Poh­joi­sen kau­neu­den löy­tä­neet ko­ti­maan­mat­kai­li­jat tuovat koronan ku­rit­ta­maan kylään elämää

17.07.2021 06:00
Tilaajille
Talkooväen työ ei mennytkään hukkaan – Leton venesataman ravintolalle löytyi yrittäjä: "Fiilis on aivan mahtava!"

Tal­koo­väen työ ei men­nyt­kään hukkaan – Leton ve­ne­sa­ta­man ra­vin­to­lal­le löytyi yrit­tä­jä: "Fiilis on aivan mah­ta­va!"

14.07.2021 17:35 2
Tilaajille
Kesälomat ovat monilla täydessä vauhdissa, mutta kaikki eivät pidä lomaa – kysyimme, miten lomattomuus vaikuttaa hyvinvointiin

Ke­sä­lo­mat ovat monilla täy­des­sä vauh­dis­sa, mutta kaikki eivät pidä lomaa – ky­syim­me, miten lo­mat­to­muus vai­kut­taa hy­vin­voin­tiin

12.07.2021 18:00
Tilaajille