Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

pääkirjoitus: Lapilla on Poh­jo­lan lin­nak­kees­sa tärkeä rooli

Eläke
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eläke ei riitä aina elä­mi­seen

01.11.2023 07:49 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eläk­kei­den in­dek­si­ko­ro­tuk­ses­ta

05.01.2023 05:00 1
Tilaajille
Joka kolmas Lapissa asuva eläkeläinen on saanut työtarjouksen, kertoo Kevan tutkimus – kiinnostus eläkkeellä työskentelyyn on kasvanut merkittävästi

Joka kolmas Lapissa asuva elä­ke­läi­nen on saanut työ­tar­jouk­sen, kertoo Kevan tut­ki­mus – kiin­nos­tus eläk­keel­lä työs­ken­te­lyyn on kas­va­nut mer­kit­tä­väs­ti

16.12.2022 07:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tässäkö palkkio Ruotsin aut­ta­mi­ses­ta?

13.10.2022 05:00 1
Tilaajille
Varman Risto Murto kertoo, minkä ikäisenä tulevaisuudessa pitäisi päästä eläkkeelle – "Ei kannata säikähtää"

Varman Risto Murto kertoo, minkä ikäi­se­nä tu­le­vai­suu­des­sa pitäisi päästä eläk­keel­le – "Ei kannata säi­käh­tää"

07.10.2022 06:00 3
Tilaajille
Ranualainen Leena Hiltula on tehnyt lähihoitajan töitä 76-vuotiaaksi asti – työnteko kiinnostaa eläkeläisiä useista eri syistä

Ra­nua­lai­nen Leena Hiltula on tehnyt lä­hi­hoi­ta­jan töitä 76-vuo­tiaak­si asti – työn­te­ko kiin­nos­taa elä­ke­läi­siä useista eri syistä

07.09.2022 19:27 3
Tilaajille
Joustava eläkeikä ei toiminut Suomessa – "Uudistus kasvatti ennen 65 ikävuoden ikää eläkkeelle jääneiden osuutta peräti 47 prosenttiyksikköä"

Jous­ta­va elä­ke­ikä ei toi­mi­nut Suo­mes­sa – "Uu­dis­tus kas­vat­ti ennen 65 ikä­vuo­den ikää eläk­keel­le jää­nei­den osuutta peräti 47 pro­sent­tiyk­sik­köä"

13.06.2022 09:58
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ener­gian hin­nan­nou­sua on kom­pen­soi­ta­va myös elä­ke­läi­sil­le

06.04.2022 13:23
Päiväkirja: Jokapäiväinen leipä sanoista
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Jo­ka­päi­väi­nen leipä sa­nois­ta

16.03.2022 20:14
Tilaajille
Rosa Liksomille ja Markku Heikkilälle myönnettiin taiteilijaeläke – Kaikkiaan eläkkeen saa 63 uutta taiteilijaa

Rosa Lik­so­mil­le ja Markku Heik­ki­läl­le myön­net­tiin tai­tei­li­ja­elä­ke – Kaik­kiaan eläk­keen saa 63 uutta tai­tei­li­jaa

04.03.2022 14:38
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tietoa te-kes­kuk­sis­ta ja Kelasta

16.02.2022 15:47

Elä­ke­iät nou­se­vat vuoden alussa – ylin elä­ke­ikä on jat­kos­sa 69 vuotta

28.12.2020 09:27 2
Eläkeputki poistuu vuodesta 2023 alkaen – tilalle kuukauden ylimääräinen irtisanomiskorvaus ja mahdollisuus palkkatukeen yli 55-vuotiaille työttömille

Elä­ke­put­ki poistuu vuo­des­ta 2023 alkaen – tilalle kuu­kau­den yli­mää­räi­nen ir­ti­sa­no­mis­kor­vaus ja mah­dol­li­suus palk­ka­tu­keen yli 55-vuo­tiail­le työt­tö­mil­le

17.12.2020 19:26 5
Noin 400 000 kunta-alan eläkettä saavan tammikuun eläkkeet maksetaan etuajassa torstaina – Keva: Syynä inhimillinen virhe

Noin 400 000 kun­ta-alan elä­ket­tä saavan tam­mi­kuun eläk­keet mak­se­taan etu­ajas­sa tors­tai­na – Keva: Syynä in­hi­mil­li­nen virhe

16.12.2020 19:13 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Väärää työl­li­syys­po­li­tiik­ka

22.08.2020 09:33
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Vain osa eläk­keis­tä on ra­has­toi­tu

19.02.2020 14:13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Elä­ke­tur­va­kes­kus pe­lot­te­lee

11.01.2020 11:51
Tilaajille
Aktiivimallin leikkuri menee romukoppaan ja perusturvaa vahvistetaan, mutta paheet käyvät kalliimmiksi – nämä arkiset asiat muuttuvat ensi vuonna

Ak­tii­vi­mal­lin leik­ku­ri menee ro­mu­kop­paan ja pe­rus­tur­vaa vah­vis­te­taan, mutta paheet käyvät kal­liim­mik­si – nämä arkiset asiat muut­tu­vat ensi vuonna

27.12.2019 15:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Missä elä­ke­läis­ten puo­lus­ta­jat?

08.12.2019 20:40
Tilaajille
Oletko siirtymässä eläkkeelle – tee itsellesi tämä neljän kohdan rottakoe, niin muutos sujuu joustavasti

Oletko siir­ty­mäs­sä eläk­keel­le – tee it­sel­le­si tämä neljän kohdan rot­ta­koe, niin muutos sujuu jous­ta­vas­ti

23.11.2019 06:00
Tilaajille