Tie poikki: Lii­ken­ne ne­los­tiel­lä So­dan­ky­län Tor­vi­ses­sa kat­kais­taan rekan nos­to­töi­den ajaksi

pääkirjoitus: Voiko mat­kai­lus­sa olla ta­voit­tee­na pelkkä kasvu?

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Eläkeläiset
Eläköityneet työnjohtajat muistelevat ja keskustelevat

Elä­köi­ty­neet työn­joh­ta­jat muis­te­le­vat ja kes­kus­te­le­vat

06.02.2024 08:20
Kalastajakunta ikääntyy, ja jos kalatalousliiton esitys toteutuu, yli 65-vuotiaat eivät enää ongi ilmaiseksi – "Luopuminen saavutetusta edusta ei ole helppoa"

Ka­las­ta­ja­kun­ta ikään­tyy, ja jos ka­la­ta­lous­lii­ton esitys to­teu­tuu, yli 65-vuo­tiaat eivät enää ongi il­mai­sek­si – "Luo­pu­mi­nen saa­vu­te­tus­ta edusta ei ole help­poa"

24.03.2023 11:10 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Näpit irti eläk­keis­tä

22.03.2023 05:00 1
Aktiivinen elämä jatkui eläkkeellä – Juha Joutulainen vetää lapsille liikuntakerhoja ja harrastaa kuntosalilla käymistä

Ak­tii­vi­nen elämä jatkui eläk­keel­lä – Juha Jou­tu­lai­nen vetää lap­sil­le lii­kun­ta­ker­ho­ja ja har­ras­taa kun­to­sa­lil­la käy­mis­tä

25.02.2023 12:01
Verohallinto teki laskentavirheen: Osalla eläkeläisistä liian pieni ensi vuoden veroprosentti

Ve­ro­hal­lin­to teki las­ken­ta­vir­heen: Osalla elä­ke­läi­sis­tä liian pieni ensi vuoden ve­rop­ro­sent­ti

16.12.2022 19:42 6
Joka kolmas Lapissa asuva eläkeläinen on saanut työtarjouksen, kertoo Kevan tutkimus – kiinnostus eläkkeellä työskentelyyn on kasvanut merkittävästi

Joka kolmas Lapissa asuva elä­ke­läi­nen on saanut työ­tar­jouk­sen, kertoo Kevan tut­ki­mus – kiin­nos­tus eläk­keel­lä työs­ken­te­lyyn on kas­va­nut mer­kit­tä­väs­ti

16.12.2022 07:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elä­ke­läis­toi­min­ta on tärkeää

28.11.2022 05:00
Tilaajille
Moni alkoholin riskikäytön eläkeiässä aloittanut on korkeakoulutettu nainen – ikääntyneiden alkoholinkäyttö on pysynyt ennallaan, vaikka muissa ikäluokissa se on laskenut

Moni al­ko­ho­lin ris­ki­käy­tön elä­keiäs­sä aloit­ta­nut on kor­kea­kou­lu­tet­tu nainen – i­kään­ty­nei­den al­ko­ho­lin­käyt­tö on pysynyt en­nal­laan, vaikka muissa ikä­luo­kis­sa se on las­ke­nut

13.11.2022 11:06 2
"Meidän ei tarvitse mennä terveyskeskukseen valittamaan yksinäisyyttä" – Kauppatorin karaoketanssit tuovat rovaniemeläiset musiikin äärelle iästä riippumatta

"Meidän ei tar­vit­se mennä ter­veys­kes­kuk­seen va­lit­ta­maan yk­si­näi­syyt­tä" – Kaup­pa­to­rin ka­rao­ke­tans­sit tuovat ro­va­nie­me­läi­set mu­sii­kin äärelle iästä riip­pu­mat­ta

19.07.2022 14:19 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Os­to­voi­maa elä­ke­läi­sil­le

27.04.2022 05:05 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi tu­loe­ro­ja ei ka­ven­ne­ta?

25.04.2022 05:00
Tilaajille
Energian hinnannousua on kompensoitava myös eläkeläisille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ener­gian hin­nan­nou­sua on kom­pen­soi­ta­va myös elä­ke­läi­sil­le

08.04.2022 05:00 1
Tilaajille

Suo­ma­lais­ten kes­kie­lä­ke pysyi lähes samana – miesten ja naisten välillä alueit­tain erit­täin mer­kit­tä­viä eroja, vain Uts­joel­la oli ta­sais­ta

30.03.2022 08:10
Ilman lapsenlapsia jääminen voi olla suuri suru – isovanhemmuutta toivovan kannattaa noudattaa aiheen suhteen hienovaraisuutta

Ilman lap­sen­lap­sia jää­mi­nen voi olla suuri suru – iso­van­hem­muut­ta toi­vo­van kan­nat­taa nou­dat­taa aiheen suhteen hie­no­va­rai­suut­ta

22.01.2022 18:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elä­ke­läi­sil­le tärkeät vaalit

10.01.2022 04:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Men­nyt­tä muis­tel­len, tu­le­vai­suut­ta suun­ni­tel­len

25.11.2021 12:16
Rovaniemen seudun eläkkeensaajat valssin tahdissa digiaikaan
Lukijalta

Ro­va­nie­men seudun eläk­keen­saa­jat valssin tah­dis­sa di­giai­kaan

24.11.2021 09:28
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hui­jauk­sel­le estoa opas­tuk­sel­la

17.11.2021 04:30
Tilaajille

Lapissa joka neljäs elä­ke­läi­nen työs­ken­te­lee eläk­keen ohella – li­sä­tu­lot hou­kut­ta­vat, mutta sopivaa työtä ei ole tar­jol­la

09.11.2021 10:25 3
Tilaajille
Eläkeläisten toimeentulovaikeudet ovat tutkimuksen mukaan vähentyneet – työkyvyttömyyseläkeläisillä on muita enemmän taloudenpidon haasteita

Elä­ke­läis­ten toi­meen­tu­lo­vai­keu­det ovat tut­ki­muk­sen mukaan vä­hen­ty­neet – työ­ky­vyt­tö­myys­elä­ke­läi­sil­lä on muita enemmän ta­lou­den­pi­don haas­tei­ta

02.10.2021 11:09 7