pääkirjoitus: Kun­ta-alan työ­tais­te­lu on ve­ny­mäs­sä yli kesän, so­pu­jar­ru­na on so­li­daa­ri­suus­va­je

Helatorstai: Tänään vie­te­tään he­la­tors­tai­ta, jolloin "ruo­ho­kaan ei kasva" – mikä se oikein on ja mistä nimitys tulee?

Eläkeläiset
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Os­to­voi­maa elä­ke­läi­sil­le

27.04.2022 05:05 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi tu­lo­ero­ja ei ka­ven­ne­ta?

25.04.2022 05:00
Tilaajille
Energian hinnannousua on kompensoitava myös eläkeläisille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ener­gian hin­nan­nou­sua on kom­pen­soi­ta­va myös elä­ke­läi­sil­le

08.04.2022 05:00 1
Tilaajille

Suo­ma­lais­ten kes­ki­elä­ke pysyi lähes samana – miesten ja naisten välillä alueit­tain erit­täin mer­kit­tä­viä eroja, vain Uts­joel­la oli ta­sais­ta

30.03.2022 08:10
Ilman lapsenlapsia jääminen voi olla suuri suru – isovanhemmuutta toivovan kannattaa noudattaa aiheen suhteen hienovaraisuutta

Ilman lap­sen­lap­sia jää­mi­nen voi olla suuri suru – iso­van­hem­muut­ta toi­vo­van kan­nat­taa nou­dat­taa aiheen suhteen hie­no­va­rai­suut­ta

22.01.2022 18:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elä­ke­läi­sil­le tärkeät vaalit

10.01.2022 04:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Men­nyt­tä muis­tel­len, tu­le­vai­suut­ta suun­ni­tel­len

25.11.2021 12:16
Rovaniemen seudun eläkkeensaajat valssin tahdissa digiaikaan
Lukijalta

Ro­va­nie­men seudun eläk­keen­saa­jat valssin tah­dis­sa di­gi­ai­kaan

24.11.2021 09:28
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hui­jauk­sel­le estoa opas­tuk­sel­la

17.11.2021 04:30
Tilaajille

Lapissa joka neljäs elä­ke­läi­nen työs­ken­te­lee eläk­keen ohella – li­sä­tu­lot hou­kut­ta­vat, mutta sopivaa työtä ei ole tar­jol­la

09.11.2021 10:25 3
Tilaajille
Eläkeläisten toimeentulovaikeudet ovat tutkimuksen mukaan vähentyneet – työkyvyttömyyseläkeläisillä on muita enemmän taloudenpidon haasteita

Elä­ke­läis­ten toi­meen­tu­lo­vai­keu­det ovat tut­ki­muk­sen mukaan vä­hen­ty­neet – työ­ky­vyt­tö­myys­elä­ke­läi­sil­lä on muita enemmän ta­lou­den­pi­don haas­tei­ta

02.10.2021 11:09 7
Toimettomana loikoilu ei huvita – neljä merilappilaista eläkeläistä kertovat, miksi he haluavat edelleen jatkaa työelämässä

Toi­met­to­ma­na loi­koi­lu ei huvita – neljä me­ri­lap­pi­lais­ta elä­ke­läis­tä ker­to­vat, miksi he ha­lua­vat edel­leen jatkaa työ­elä­mäs­sä

08.09.2021 13:11 4
Mummo nousee yhä nosturin koppiin – Sodankyläläinen Leena Vaarala, 76, on tiettävästi Suomen vanhin töitä tekevä nosturinkuljettaja

Mummo nousee yhä nos­tu­rin koppiin – ­So­dan­ky­lä­läi­nen Leena Vaa­ra­la, 76, on tiet­tä­väs­ti Suomen vanhin töitä tekevä nos­tu­rin­kul­jet­ta­ja

08.08.2021 11:52 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elä­ke­läis­jär­jes­töt yh­teis­työs­sä Lapissa

09.03.2021 12:00
Tilaajille
Eläkeläiset haluavat tehdä työtä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elä­ke­läi­set ha­lua­vat tehdä työtä

23.01.2021 18:19 2
Tilaajille
Veijo Nousiainen tekee taidokkaita pienoismalleja puusta – "Sorvit ja muut työkalutkin ovat suureksi osaksi itse tehtyjä viritelmiä"

Veijo Nou­siai­nen tekee tai­dok­kai­ta pie­nois­mal­le­ja puusta – "Sorvit ja muut työ­ka­lut­kin ovat suu­rek­si osaksi itse tehtyjä vi­ri­tel­miä"

14.01.2021 16:20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elä­ke­läi­set ovat työ­voi­ma­po­ten­tiaa­lia

14.11.2020 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Hoi­ta­jien määrä huo­let­taa

19.09.2020 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Elä­ke­läi­siä ei pidä syyl­lis­tää

03.09.2020 05:00
Tilaajille
Pääkirjoitus: Mistä löytyvät työntekijät kuntaan, jolta puuttuu vetovoima?
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Mistä löy­ty­vät työn­te­ki­jät kun­taan, jolta puuttuu ve­to­voi­ma?

20.02.2020 06:00
Tilaajille