Heikot jäät: Sulan reu­nal­le jätetty pulkka ai­heut­ti mit­ta­van pe­las­tus­ope­raa­tion Ro­va­nie­mel­lä – "Jos huomaat jäällä liik­ku­via tu­ris­te­ja, saa huutaa"

Huutokaupat: Met­sä­hal­li­tus myy huu­to­kau­pal­la au­tio­tu­van Kevon luon­non­puis­tos­ta – "myy­dään vaikka muu­ta­mal­la kym­pil­lä"

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Ener­gian hin­nan­nou­sua on kom­pen­soi­ta­va myös elä­ke­läi­sil­le

Eläkeliiton Lapin piiri on seurannut huolestuneena energian ja polttoaineen hintojen nousua. Suomen hallitus on lupaillut hyvityksiä kalliin polttoaineen hinnan takia. Eläkeliitto on jo ottanut kantaa esitykseen ja pitää esitystä riittämättömänä. Syy tähän on se, että keino, jolla helpotuksia kaavaillaan eli verotuksen matkakuluvähennyksen korotus kohdentuu vain työssäkäyviin. Työssä käynti ei saa olla ihmisen yhteiskunnallisen osallisuuden ehto.

Lapin maakunta on laaja ja harvaan asuttu ja eläkeläisten määrä kunnissa lisääntyy. Energian ja polttoaineen hintojen korotus aiheuttaa elinkustannusten nousua.

Kaupassa käynti, terveyden ja sairaanhoidon palvelut, apteekkipalvelut ja kirjasto eivät ole saavutettavissa julkisen liikenteen avulla Lapissa asuville eläkeläisille. Asiointimatkat on tehtävä joka tapauksessa autolla, esimerkiksi Kilpisjärvellä asuva joutuu asioimaan kuntakeskuksessa Hetassa, jonne välimatka on 173 km yhteen suuntaan. Lapissa julkiset kulkuneuvot ovat hyvin vähäiset tai niitä ei ole ollenkaan, jolloin eläkeläiset on pakotettuja yksityisautoiluun.

Se, että nykyisiä energian ja polttoaineen hintojen nousun aiheuttamia kustannuksia helpotetaan ainoastaan työelämässä oleville, aiheuttaa huomattavaa eriarvoisuutta ikäryhmien välillä.

Nykyään painotetaan sitä, että eläkeläiset asuisivat mahdollisimman pitkään kotona, mutta lämmitysenergian ja polttoaineen hintojen aiheuttamien kustannusten nousu vaikeuttaa tätä huomattavasti.

Eläkeliiton Lapin piiri pitää riittämättömänä päätöstä että energian hinnannousu hyvitetään vain työssäkäyville. Hinnannousun vaikutukset pitää ottaa huomioon myös eläkettä saavien tuloryhmissä eikä vain palkkatuloja nauttivilla.

Marja-Liisa OinasEläkeliiton Lapin piiri ry, puheenjohtaja
Kirsi LanttoEläkeliiton Lapin piiri ry, toiminnanjohtaja