Onnettomuudet: Moni soittaa po­ro­ko­la­ris­ta ensin tutulle po­ro­mie­hel­le, vaikka pitäisi il­moit­taa hä­tä­kes­kuk­seen – toimi näin, jos ajat poron päälle

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Yritykset: Iissä si­jait­see eri­koi­nen ki­vi­jal­ka­kaup­pa, joka tun­ne­taan ete­läs­sä asti – Yrit­tä­jä­si­sa­ruk­sil­la on edel­leen myyn­nis­sä 10 000 VHS-ka­set­tia

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Media
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jät­tä­kää Jari Sil­lan­pää rauhaan

16.11.2023 05:00 1
Kohuväitös tempaisi Lapin yliopiston mediamyllerrykseen – mainehaitta ehti jo syntyä
Kolumni

Ko­hu­väi­tös tem­pai­si Lapin yli­opis­ton me­dia­myl­ler­ryk­seen – mai­ne­hait­ta ehti jo syntyä

08.11.2023 16:06 1
Tilaajille
Presidentinvaalit ratkeavat edelleen perinteisissä tv-lähetyksissä: ”Tv-median hallinta on aivan keskeinen osa presidentin osaamista”

Pre­si­den­tin­vaa­lit rat­kea­vat edel­leen pe­rin­tei­sis­sä tv-lä­he­tyk­sis­sä: ”Tv-me­dian hal­lin­ta on aivan kes­kei­nen osa pre­si­den­tin osaa­mis­ta”

07.11.2023 19:26 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koh­taa­mi­sia toi­mit­ta­jan kanssa

04.11.2023 05:00
Taajuudet saa siirtää sunnuntain vastaisena yönä kohti Radio Säteilyä – Rovaniemellä voi kuunnella 25 eri kanavaa

Taa­juu­det saa siirtää sun­nun­tain vas­tai­se­na yönä kohti Radio Sä­tei­lyä – Ro­va­nie­mel­lä voi kuun­nel­la 25 eri kanavaa

03.11.2023 08:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaih­ta­kaa uutisia välillä

02.11.2023 05:00
Paikallislehtien päätoimittajayhdistys paheksuu Mika Aaltolan vihjailuja

Pai­kal­lis­leh­tien pää­toi­mit­ta­ja­yh­dis­tys pa­hek­suu Mika Aal­to­lan vih­jai­lu­ja

25.10.2023 18:08 1
Puola ja USA hyötyvät itsekin tuestaan Ukrainalle, arvioi tunnettu amerikanukrainalainen journalisti – Myroslava Gongadze: "Venäjä on suora uhka Euroopalle"

Puola ja USA hyö­ty­vät itsekin tues­taan Uk­rai­nal­le, arvioi tun­net­tu ame­ri­kan­uk­rai­na­lai­nen jour­na­lis­ti – My­ros­la­va Gon­gad­ze: "Venäjä on suora uhka Eu­roo­pal­le"

07.10.2023 16:26
Tilaajille
Yksipuolista Ukraina-uutisointia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yk­si­puo­lis­ta Uk­rai­na-uu­ti­soin­tia

26.09.2023 04:00 12
Lapin Kansan kokonaistavoittavuus kasvoi ja verkkosivujen kävijämäärä nousi

Lapin Kansan ko­ko­nais­ta­voit­ta­vuus kasvoi ja verk­ko­si­vu­jen kä­vi­jä­mää­rä nousi

25.09.2023 16:46 1
Lapin Kansa on vuoden Mestis-media

Lapin Kansa on vuoden Mes­tis-me­dia

23.09.2023 18:51 5
Andrij Dubchak on sotakuvaajana etulinjassa nähnyt aivan kaiken – Ainutlaatuisten kuvien taakse jäävät työn vaarat: "Toisen hotellin valitsemalla olisin kuollut"

Andrij Dubchak on so­ta­ku­vaa­ja­na etu­lin­jas­sa nähnyt aivan kaiken – Ai­nut­laa­tuis­ten kuvien taakse jäävät työn vaarat: "Toisen ho­tel­lin va­lit­se­mal­la olisin kuol­lut"

23.09.2023 08:00
Tilaajille
Ukrainska Pravdan perustajan, toimittaja Georgiy Gongadzen raa'asta murhasta on 23 vuotta – Ukraina taistelee nyt myös rakentamansa sananvapauden puolesta

Uk­rains­ka Pravdan pe­rus­ta­jan, toi­mit­ta­ja Georgiy Gon­gad­zen raa'as­ta mur­has­ta on 23 vuotta – Ukraina tais­te­lee nyt myös ra­ken­ta­man­sa sa­nan­va­pau­den puo­les­ta

16.09.2023 08:00
Tilaajille
Suomalaiset eivät halua maahan "uutiserämaita", ilmenee kyselystä

Suo­ma­lai­set eivät halua maahan "uu­ti­se­rä­mai­ta", ilmenee ky­se­lys­tä

15.09.2023 08:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Putin kelpaa julk­kik­sek­si

08.09.2023 05:00
Ouluun palaava Kalevan uusi päätoimittaja Antti Kokkonen on tinkimätön journalisti "henkeen ja vereen"

Ouluun palaava Kalevan uusi pää­toi­mit­ta­ja Antti Kok­ko­nen on tin­ki­mä­tön jour­na­lis­ti "hen­keen ja vereen"

06.09.2023 18:39 2
Tilaajille
Yle avasi uuden toimituksen Kittilän Leville

Yle avasi uuden toi­mi­tuk­sen Kit­ti­län Leville

04.09.2023 09:58 3
Tilaajille
Sanomalehtiä pidetään edelleen luotettavimpana mediana, kertoo Uutismedian liiton tutkimus

Sa­no­ma­leh­tiä pi­de­tään edel­leen luo­tet­ta­vim­pa­na me­dia­na, kertoo Uu­tis­me­dian liiton tut­ki­mus

04.09.2023 09:10 9
Haluammeko Suomeen vahtipiskin vai naamannuolijan?
Kolumni

Ha­luam­me­ko Suomeen vah­ti­pis­kin vai naa­man­nuo­li­jan?

17.08.2023 06:00 21
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Media on ylä- ja ul­ko­puo­lel­la

17.08.2023 05:00 2