Media
Lukijalta Mielipide

Median uroteko

09.02.2021 04:52
Tilaajille
Väitöstutkimus: Kun mediassa riidellään sudesta, oikeasti kysymys on maailmankatsomusten törmäyksestä

Väi­tös­tut­ki­mus: Kun me­dias­sa rii­del­lään su­des­ta, oi­keas­ti kysymys on maail­man­kat­so­mus­ten tör­mäyk­ses­tä

05.02.2021 06:00
Tilaajille
Aku Ahlholm väittelee Jyväskylän yliopistossa susiuutisista –äänessä ovat usein poliisi ja tutkija, mutta sävy on muuttunut vuosikymmenten aikana

Aku Ahlholm väit­te­lee Jy­väs­ky­län yli­opis­tos­sa su­si­uu­ti­sis­ta –ää­nes­sä ovat usein poliisi ja tut­ki­ja, mutta sävy on muut­tu­nut vuo­si­kym­men­ten aikana

02.02.2021 14:29
Tilaajille
Noin puolet nuorista seuraa uutisia päivittäin, kertoo tutkimus – Lappilaisteinejä kiinnostavat oppivelvollisuuden piteneminen ja koulukiusatun murhaepäily

Noin puolet nuo­ris­ta seuraa uutisia päi­vit­täin, kertoo tut­ki­mus – Lap­pi­lais­tei­ne­jä kiin­nos­ta­vat op­pi­vel­vol­li­suu­den pi­te­ne­mi­nen ja kou­lu­kiu­sa­tun mur­ha­epäi­ly

01.02.2021 07:00 1
Tilaajille

Sanoma aloit­taa yt-neu­vot­te­lut alueel­li­sis­sa ja pai­kal­li­sis­sa uu­tis­toi­mi­tuk­sis­sa – voivat johtaa 26 työn­te­ki­jän ir­ti­sa­no­mi­seen

27.01.2021 11:51
Lähes jokainen suomalainen lukee sanomalehtiä, myös digitaalisesti

Lähes jo­kai­nen suo­ma­lai­nen lukee sa­no­ma­leh­tiä, myös di­gi­taa­li­ses­ti

26.01.2021 13:47
Tilaajille
Ylen Rovaniemen toimitus muuttaa ydinkeskustaan

Ylen Ro­va­nie­men toi­mi­tus muuttaa ydin­kes­kus­taan

08.01.2021 17:24 5
Tilaajille
Suomesta lähtee terveisiä Valko-Venäjän väkivallasta päättäville – omatuntoa yritetään kolkuttaa postikorteilla vankiloihin, joissa syyttömiä pidetään

Suo­mes­ta lähtee ter­vei­siä Val­ko-Ve­nä­jän vä­ki­val­las­ta päät­tä­vil­le – oma­tun­toa yri­te­tään kol­kut­taa pos­ti­kor­teil­la van­ki­loi­hin, joissa syyt­tö­miä pi­de­tään

18.12.2020 18:30
Tilaajille
Toimittajalta: Ihan mahtavia tarinoita, ihan vain tästä Rovaniemeltä
Kolumni Tiia Haapakangas

Toi­mit­ta­jal­ta: Ihan mah­ta­via ta­ri­noi­ta, ihan vain tästä Ro­va­nie­mel­tä

16.12.2020 09:21
Uusi Rovaniemi ensi vuonna yksipäiväiseksi – sisältöä ja ilmettä uudistetaan hiukan alkuvuoden aikana

Uusi Ro­va­nie­mi ensi vuonna yk­si­päi­väi­sek­si – si­säl­töä ja ilmettä uu­dis­te­taan hiukan al­ku­vuo­den aikana

16.12.2020 08:45
Tilausmäärä kasvussa maakuntalehdissä – Kaleva Median lehdissä jo yli 20 000 digitilaajaa

Ti­laus­mää­rä kas­vus­sa maa­kun­ta­leh­dis­sä – Kaleva Median leh­dis­sä jo yli 20 000 di­gi­ti­laa­jaa

10.12.2020 09:46
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Eero Tuokila

Media ei voi vaieta val­heis­ta

17.11.2020 05:35
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Markku Melaranta

Ei media Trumpia kaa­ta­nut, vaan hän itse

17.11.2020 05:25
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jari Nyberg

Missä media menee?

14.11.2020 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jyrki Saarenpää

Media syypää Trump-ivaan

12.11.2020 20:18
Tilaajille
Kolumni: Löysin radion vuonna 2020 – Kiekkoilijoiden tarinat ja naurunremakka tempaisivat mukaansa
Kolumni Henri Anundi

Ko­lum­ni: Löysin radion vuonna 2020 – Kiek­koi­li­joi­den tarinat ja nau­run­re­mak­ka tem­pai­si­vat mu­kaan­sa

04.11.2020 10:48
Mikäpä teksti-TV:n tappaisi – menneen maailman mediaksi oletettu formaatti on edelleen iskussa

Mikäpä teks­ti-TV:n tap­pai­si – menneen maail­man me­diak­si ole­tet­tu for­maat­ti on edel­leen iskussa

31.10.2020 18:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Eero Tuokila

Po­liit­tis­ta nä­per­te­lyä

26.10.2020 05:00
Tilaajille
Medialla on osavastuu pelkopandemian luomisessa
Kolumni Antti Kokkonen

Me­dial­la on osa­vas­tuu pel­ko­pan­de­mian luo­mi­ses­sa

10.10.2020 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Markku Melaranta

Lu­ki­jal­ta: Äi­din­kiel­tä pa­hoin­pi­del­lään

10.10.2020 05:30
Tilaajille