Lapin Kansa
Lapin Kansan uutiset luettavissa pääsiäisen ajan verkossa – painettu sanomalehti ilmestyy pitkäperjantain jälkeen ensi tiistaina

Lapin Kansan uutiset luet­ta­vis­sa pää­siäi­sen ajan ver­kos­sa – pai­net­tu sa­no­ma­leh­ti il­mes­tyy pit­kä­per­jan­tain jälkeen ensi tiis­tai­na

09.04.2020 14:22 0
Pienikin lahjoitus voi poikia hyvää – ”Tämä on arvokas asia meidän 500 erityislapsiperheellemme”
Mainos Lapin Kansa

Pie­ni­kin lah­joi­tus voi poikia hyvää – ”Tämä on arvokas asia meidän 500 eri­tyis­lap­si­per­heel­lem­me”

12.02.2020 06:00 0
Kalastajia Lofooteilla ja murhia Kukkolankoskella – Lapin Kansan toimituksen väki antaa parhaat kirjavinkkinsä lomalukemiseksi ja pukinkonttiin

Ka­las­ta­jia Lo­foo­teil­la ja murhia Kuk­ko­lan­kos­kel­la – Lapin Kansan toi­mi­tuk­sen väki antaa parhaat kir­ja­vink­kin­sä lo­ma­lu­ke­mi­sek­si ja pu­kin­kont­tiin

20.12.2019 18:47 0
Tilaajille
Vampyyrielokuvia ja sukellus 50-luvun Amerikkaan – Lapin Kansan toimitus suosittelee elokuvia ja tv-sarjoja, joihin kannattaa tutustua joululomalla

Vam­pyy­ri­elo­ku­via ja su­kel­lus 50-lu­vun Ame­rik­kaan – Lapin Kansan toi­mi­tus suo­sit­te­lee elo­ku­via ja tv-sar­jo­ja, joihin kan­nat­taa tu­tus­tua jou­lu­lo­mal­la

20.12.2019 18:42 0
Tilaajille
Saamenkieliset uutiset palaavat Lapin Kansan sivuille

Saa­men­kie­li­set uutiset pa­laa­vat Lapin Kansan si­vuil­le

28.11.2019 19:29 0
Tilaajille
Lapin Kansan osoitteelliset lehdet jaetaan jälleen torstaista lähtien

Lapin Kansan osoit­teel­li­set lehdet jaetaan jälleen tors­tais­ta lähtien

27.11.2019 14:37 0
Tilaajille

Lapin Kansaa jaossa Ivalon Vas­koo­lis­sa

12.11.2019 11:20 0
Sääsivulla on nyt tilaa lukijoiden kuville – Lähetä sinäkin!

Sää­si­vul­la on nyt tilaa lu­ki­joi­den kuville – Lähetä si­nä­kin!

09.11.2019 18:30 0
Lapin Kansa jaetaan lakon aikana varhaisjakelussa normaalisti – Postin lakko vaikuttaa eniten Ylä-Lapissa, digilehdet ovat luettavissa kaikille tilaajille

Lapin Kansa jaetaan lakon aikana var­hais­ja­ke­lus­sa nor­maa­lis­ti – Postin lakko vai­kut­taa eniten Ylä-La­pis­sa, di­gi­leh­det ovat luet­ta­vis­sa kai­kil­le ti­laa­jil­le

09.11.2019 12:00 0

Postin lakko koskee osaa Lapin Kansan ja­ke­lus­ta – suurin vai­ku­tus Ylä-La­pis­sa

07.11.2019 19:18 0
Sairaustapaukset ja poissaolot viivästyttävät Lapin Kansan jakelua Sodankylässä – näköislehti ja verkko ovat luettavissa

Sai­raus­ta­pauk­set ja pois­sa­olot vii­väs­tyt­tä­vät Lapin Kansan jakelua So­dan­ky­läs­sä – nä­köis­leh­ti ja verkko ovat luet­ta­vis­sa

26.09.2019 09:23 0
Kalavaleita vastaan jo vuodesta 1953: 16-vuotias särkimestari oli Lapin Kansan ensimmäisen kalakilpailun sankari

Ka­la­va­lei­ta vastaan jo vuo­des­ta 1953: 16-vuo­tias sär­ki­mes­ta­ri oli Lapin Kansan en­sim­mäi­sen ka­la­kil­pai­lun sankari

17.09.2019 13:46 0
Lapinkansa.fi siirtyi uudelle alustalle  – tämä sinun pitää tietää

La­pin­kan­sa.fi siirtyi uudelle alus­tal­le – tämä sinun pitää tietää

11.09.2019 16:38 0
Miten onnistua vaalimainonnassa?
Mainos Lapin Kansa

Miten on­nis­tua vaa­li­mai­non­nas­sa?

02.02.2019 06:00 0
Suositut lukijamatkat jatkuvat – seuraavana kohteena paratiisisaaret Azorit
Mainos Lapin Kansa

Suo­si­tut lu­ki­ja­mat­kat jat­ku­vat – seu­raa­va­na koh­tee­na pa­ra­tii­si­saa­ret Azorit

01.01.2019 06:00 0
Suositut lukijamatkat jatkuvat – seuraavana kohteena paratiisisaaret Azorit
Mainos Lapin Kansa

Suo­si­tut lu­ki­ja­mat­kat jat­ku­vat – seu­raa­va­na koh­tee­na pa­ra­tii­si­saa­ret Azorit

30.11.2018 12:15 0
Oletko järjestämässä tapahtumaa? Ilmoita se nyt Lapin Kansan Tapahtumat-sivustolle
Mainos Lapin Kansa

Oletko jär­jes­tä­mäs­sä ta­pah­tu­maa? Ilmoita se nyt Lapin Kansan Ta­pah­tu­mat-si­vus­tol­le

21.09.2018 14:15 0
Lapin Kansa tarjoaa parhaat monikanavaiset mediaratkaisut yritysasiakkaille saman katon alta - ”Tervetuloa DIGI <3 PRINTTI -tapahtumaan hakemaan inspiraatiota mainontaan”
Mainos Lapin Kansa

Lapin Kansa tarjoaa parhaat mo­ni­ka­na­vai­set me­dia­rat­kai­sut yri­tys­asiak­kail­le saman katon alta - ”Ter­ve­tu­loa DIGI <3 PRINTTI -ta­pah­tu­maan ha­ke­maan ins­pi­raa­tio­ta mai­non­taan”

17.09.2018 09:00 0
Lapin ensimmäinen urheilugaala löi itsensä läpi debyyttivuotenaan – ”Mistä voin ostaa lippuja ensi vuoden gaalaan?”
Mainos Lapin Kansa

Lapin en­sim­mäi­nen ur­hei­lu­gaa­la löi itsensä läpi de­byyt­ti­vuo­te­naan – ”Mistä voin ostaa lippuja ensi vuoden gaa­laan?”

17.01.2018 09:25 0
Mainos Lapin Kansa

Hyvä kier­tä­mään jouluna

23.12.2017 05:00 0