Matkailu: Vaa­ral­li­siin paik­koi­hin py­sä­köi­dyt tu­ris­ti­bus­sit ja vuok­ra-au­tot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta Ro­va­nie­mel­lä, poliisi vetoaa kul­jet­ta­jien vas­tuu­seen

Onnettomuudet: SVT: Kii­ru­nas­sa et­si­tään ka­don­nut­ta kelk­kai­li­jaa

lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lapin Kansa
Lapin Kansa ilmestyy itsenäisyyspäivänä vain näköislehtenä verkossa – seuraava painettu lehti ilmestyy perjantaina 8.12.

Lapin Kansa il­mes­tyy it­se­näi­syys­päi­vä­nä vain nä­köis­leh­te­nä ver­kos­sa – seu­raa­va pai­net­tu lehti il­mes­tyy per­jan­tai­na 8.12.

06.12.2023 05:00
Lapin Kansan kokonaistavoittavuus kasvoi ja verkkosivujen kävijämäärä nousi

Lapin Kansan ko­ko­nais­ta­voit­ta­vuus kasvoi ja verk­ko­si­vu­jen kä­vi­jä­mää­rä nousi

25.09.2023 16:46 1
Rantalakeuden päätoimittaja Sauli Pahkasalo siirtyy Lapin Kansan uudeksi päätoimittajaksi: "Koen olevani pohjoisen ihminen"

Ran­ta­la­keu­den pää­toi­mit­ta­ja Sauli Pah­ka­sa­lo siirtyy Lapin Kansan uudeksi pää­toi­mit­ta­jak­si: "Koen olevani poh­joi­sen ih­mi­nen"

25.09.2023 14:34 23
Lapin Kansa on vuoden Mestis-media

Lapin Kansa on vuoden Mes­tis-me­dia

23.09.2023 18:51 5
Lapin Kansan päätoimittaja Antti Kokkonen siirtyy Kalevan vastaavaksi päätoimittajaksi

Lapin Kansan pää­toi­mit­ta­ja Antti Kok­ko­nen siirtyy Kalevan vas­taa­vak­si pää­toi­mit­ta­jak­si

06.09.2023 13:48 26
Lapin Kansan painettu lehti ei ilmesty juhannuksena – tuoreimmat uutiset löydät Lapin Kansan verkosta ja Lapin Kansa -sovelluksesta

Lapin Kansan pai­net­tu lehti ei ilmesty ju­han­nuk­se­na – tuo­reim­mat uutiset löydät Lapin Kansan ver­kos­ta ja Lapin Kansa -so­vel­luk­ses­ta

23.06.2023 04:00 2
Valmiina vaali-iltaan? – Lapin Kansa seuraa tuloslaskentaa hetki hetkeltä

Val­mii­na vaa­li-il­taan? – Lapin Kansa seuraa tu­los­las­ken­taa hetki het­kel­tä

02.04.2023 19:41 4
Kaleva365 oy:n muutosneuvottelut päätökseen, enintään 49 työntekijää irtisanotaan

Kaleva365 oy:n muu­tos­neu­vot­te­lut pää­tök­seen, enin­tään 49 työn­te­ki­jää ir­ti­sa­no­taan

14.03.2023 14:28 1
"Luvuissa oli selvä ristiriita, ja se herätti kiinnostukseni", palkittu toimittaja Risto Pyykkö sanoo

"Lu­vuis­sa oli selvä ris­ti­rii­ta, ja se herätti kiin­nos­tuk­se­ni", pal­kit­tu toi­mit­ta­ja Risto Pyykkö sanoo

09.03.2023 15:29 4
Lapin Kansan toimittaja Niina Lavian "Räpylä kädessä syntyneet" - sai kunniamaininnan Urheilujournalismin illassa

Lapin Kansan toi­mit­ta­ja Niina Lavian "Räpylä kädessä syn­ty­neet" - sai kun­nia­mai­nin­nan Ur­hei­lu­jour­na­lis­min illassa

17.12.2022 11:04
Tilaajille
Lapin Kansan toimittaja Niina Lavian juttu Simon pesäpallokulttuurista on ehdolla Vuoden urheilujutuksi

Lapin Kansan toi­mit­ta­ja Niina Lavian juttu Simon pe­sä­pal­lo­kult­tuu­ris­ta on ehdolla Vuoden ur­hei­lu­ju­tuk­si

05.12.2022 15:32 1
Tilaajille
Lapin Kansan jakelu myöhästyy Sodankylässä lauantaina

Lapin Kansan jakelu myö­häs­tyy So­dan­ky­läs­sä lauan­tai­na

04.11.2022 16:31 2
Veera Vasarasta Uuden Rovaniemen päätoimittaja, Leena Talvensaari siirtyy Lapin Kansaan

Veera Va­sa­ras­ta Uuden Ro­va­nie­men pää­toi­mit­ta­ja, Leena Tal­ven­saa­ri siirtyy Lapin Kansaan

03.08.2022 12:55 5
Tilaajille
Lapin Kansa teki kaksi tietopyyntöä, mutta vain toinen maksoi – Lapin poliisi laskutti 16 asiakirjasta yli tuhat euroa

Lapin Kansa teki kaksi tie­to­pyyn­töä, mutta vain toinen maksoi – Lapin poliisi las­kut­ti 16 asia­kir­jas­ta yli tuhat euroa

04.07.2022 14:15 13
Tilaajille
Kulttuurirahasto palkitsi Lapin Kansan pitkäaikaisen kulttuuritoimittajan – Seija Lappalaiselle 10 000 euroa

Kult­tuu­ri­ra­has­to pal­kit­si Lapin Kansan pit­kä­ai­kai­sen kult­tuu­ri­toi­mit­ta­jan – Seija Lap­pa­lai­sel­le 10 000 euroa

21.05.2022 17:00
Tilaajille
Miten juttu syntyy? – toimittaja Aleksi Pohjola avaa yhden jutun syntytarinan

Miten juttu syntyy? – toi­mit­ta­ja Aleksi Pohjola avaa yhden jutun syn­ty­ta­ri­nan

02.02.2022 10:11
Tilaajille
Kuinka tarkka Lapin Kansan lukija olet? – testaa tietosi tai tuurisi visassa

Kuinka tarkka Lapin Kansan lukija olet? – testaa tietosi tai tuurisi visassa

06.01.2022 06:30 5
Tilaajille
Vuosi 2021 ei ollut pelkkää koronaa – Lapin Kansan kuvaajat ikuistivat vuoden aikana suuria tunteita, tapahtumia ja historiallisia hetkiä

Vuosi 2021 ei ollut pelkkää koronaa – Lapin Kansan ku­vaa­jat ikuis­ti­vat vuoden aikana suuria tun­tei­ta, ta­pah­tu­mia ja his­to­rial­li­sia hetkiä

02.01.2022 10:47 6
Tilaajille
Mitä heille kuuluu nyt? Toimittaja Armi Auvinen tapasi Lapin Kansan jututtamia ihmisiä parin vuoden takaa

Mitä heille kuuluu nyt? Toi­mit­ta­ja Armi Auvinen tapasi Lapin Kansan ju­tut­ta­mia ihmisiä parin vuoden takaa

25.12.2021 06:00
Tilaajille
24. joulukuuta: Pukki matkaan käy, vaikka kuorma-autolla

24. jou­lu­kuu­ta: Pukki matkaan käy, vaikka kuor­ma-au­tol­la

24.12.2021 00:01 1
Tilaajille