Onnettomuudet: Mal­mi­ju­na suistui jälleen rai­teil­taan

Linnan juhlat
Juhlapukujen ja materiaalien kierrätys näkyy jo Linnan juhlissa – Vaateala: "Siirtymä vastuulliseen vaatteiden kuluttamiseen ei onnistu ilman kannustimia"

Juh­la­pu­ku­jen ja ma­te­riaa­lien kier­rä­tys näkyy jo Linnan juh­lis­sa – Vaa­tea­la: "Siir­ty­mä vas­tuul­li­seen vaat­tei­den ku­lut­ta­mi­seen ei onnistu ilman kan­nus­ti­mia"

07.12.2023 18:49
Tilaajille
Kansanedustaja Jarno Limnell osallistui Linnan juhliin kahdesti nuorena kadettina – kertoo totuuden tanssilattialta

Kan­san­edus­ta­ja Jarno Limnell osal­lis­tui Linnan juhliin kah­des­ti nuorena ka­det­ti­na – kertoo to­tuu­den tans­si­lat­tial­ta

06.12.2023 22:46
Tilaajille
Linnaan kutsutun Hannele Huovin Vladimirin kirja on taas ajankohtainen, koska se kertoo vallasta – palkittu kirjailija tapasi miehensä Kalajoen Hiekkasärkillä

Linnaan kut­su­tun Hannele Huovin Vla­di­mi­rin kirja on taas ajan­koh­tai­nen, koska se kertoo val­las­ta – pal­kit­tu kir­jai­li­ja tapasi mie­hen­sä Ka­la­joen Hiek­ka­sär­kil­lä

06.12.2023 22:14 1
Tilaajille
Kansanedustaja Markus Lohen puolison Riikka Lohen asu on hänen äitinsä käsialaa – puvun teko vei yhteensä kolme vuotta

Kan­san­edus­ta­ja Markus Lohen puo­li­son Riikka Lohen asu on hänen äitinsä kä­si­alaa – puvun teko vei yh­teen­sä kolme vuotta

08.12.2023 08:53 2
Tilaajille
Presidentti Niinistö: "Ehkä haikeuden ja helpotuksen sekoitelma on se tunne, joka tässä nyt on pinnalla"

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö: "Ehkä hai­keu­den ja hel­po­tuk­sen se­koi­tel­ma on se tunne, joka tässä nyt on pin­nal­la"

06.12.2023 21:43 1
Käärijä kertoi Linnan juhlissa olevansa huolissaan nuorista: "Toivon, että kaikki asiat menisivät hyvin tässä maassa"

Käärijä kertoi Linnan juh­lis­sa ole­van­sa huo­lis­saan nuo­ris­ta: "Toi­von, että kaikki asiat me­ni­si­vät hyvin tässä maassa"

06.12.2023 21:42
Rovaniemeläislähtöinen nuori yrittäjä Arvi Lumme yllättyi kutsusta Linnaan: "On kunnia päästä juhlimaan ja mieli on kiitollinen"

Ro­va­nie­me­läis­läh­töi­nen nuori yrit­tä­jä Arvi Lumme yl­lät­tyi kut­sus­ta Lin­naan: "On kunnia päästä juh­li­maan ja mieli on kii­tol­li­nen"

06.12.2023 21:33 4
Tilaajille
"Pukuni on aivan näköiseni" – Arktisen keskuksen johtaja Johanna Ikävalko osti juhlapukunsa sattumalta jo keväällä

"Pukuni on aivan nä­köi­se­ni" – Ark­ti­sen kes­kuk­sen johtaja Johanna Ikä­val­ko osti juh­la­pu­kun­sa sat­tu­mal­ta jo ke­vääl­lä

06.12.2023 21:30
Tilaajille
"Hyvin tehty journalismi ei koskaan ole ollut näin arvokasta" – toimittaja Risto Pyykkö arvioi, että journalistipalkinto toi kutsun Linnaan

"Hyvin tehty jour­na­lis­mi ei koskaan ole ollut näin ar­vo­kas­ta" – ­toi­mit­ta­ja Risto Pyykkö arvioi, että jour­na­lis­ti­pal­kin­to toi kutsun Linnaan

06.12.2023 21:19 3
Tilaajille
Lappi näkyy kansanedustaja Sara Seppäsen asussa ja koruissa – korujen muotokieli löytyi Rovaniemen Ounasvaarasta

Lappi näkyy kan­san­edus­ta­ja Sara Sep­pä­sen asussa ja ko­ruis­sa – korujen muo­to­kie­li löytyi Ro­va­nie­men Ou­nas­vaa­ras­ta

06.12.2023 21:15 1
Tilaajille
"Kutsu kunnioittaa arktista aluetta"  – Rovaniemen vaakunan värit hehkuvat kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainion asun helmassa

"Kutsu kun­nioit­taa ark­tis­ta aluet­ta" – Ro­va­nie­men vaa­ku­nan värit heh­ku­vat kau­pun­gin­joh­ta­ja Ul­la-Kir­sik­ka Vainion asun hel­mas­sa

06.12.2023 22:15 4
Tilaajille
Lapin Kansan tuleva päätoimittaja Sauli Pahkasalo pääsee vihdoin testaamaan Linnan juhlien legendaarisen boolin – "Se on kuulemma ollut ihan mukiinmenevää"

Lapin Kansan tuleva pää­toi­mit­ta­ja Sauli Pah­ka­sa­lo pääsee vihdoin tes­taa­maan Linnan juhlien le­gen­daa­ri­sen boolin – "Se on kuu­lem­ma ollut ihan mu­kiin­me­ne­vää"

06.12.2023 19:53
Tilaajille
Niinistö ja Haukio ottavat vieraat vastaan viimeistä kertaa Linnan juhlissa – Käärijä tuli kättelyihin ensimmäisten joukossa näyttävästi pukeutuneena

Nii­nis­tö ja Haukio ottavat vieraat vastaan vii­meis­tä kertaa Linnan juh­lis­sa – Käärijä tuli kät­te­lyi­hin en­sim­mäis­ten jou­kos­sa näyt­tä­väs­ti pu­keu­tu­nee­na

06.12.2023 19:26 1
Wilma Murron punainen puku yksi Linnan kuvatuimmista – Katri Niskasen suunnittelema kuparin värinen puku kertoo perheyrityksen ensimmäisestä tuotantomateriaalista

Wilma Murron pu­nai­nen puku yksi Linnan ku­va­tuim­mis­ta – Katri Nis­ka­sen suun­nit­te­le­ma kuparin värinen puku kertoo per­he­yri­tyk­sen en­sim­mäi­ses­tä tuo­tan­to­ma­te­riaa­lis­ta

06.12.2023 19:15
Tilaajille
Käärijä ja hänen asunsa herättivät ansaittua huomiota heti kättelyssä – monikäyttöisyys on Linnan juhlien pukujen teema

Käärijä ja hänen asunsa he­rät­ti­vät an­sait­tua huo­mio­ta heti kät­te­lys­sä – mo­ni­käyt­töi­syys on Linnan juhlien pukujen teema

06.12.2023 18:30
Tilaajille
Itsenäisyyspäivällä on erityinen merkitys Einille – laulaja kokee kutsun Linnan juhliin kunnioittavan pitkää uraa

It­se­näi­syys­päi­väl­lä on eri­tyi­nen mer­ki­tys Einille – laulaja kokee kutsun Linnan juhliin kun­nioit­ta­van pitkää uraa

06.12.2023 22:19 5
Tilaajille
Linnassa nähdään simolaista korumuotoilua – Ismo Alakärppä teki korut ministeri Kaisa Juusolle ja kansanedustaja Sara Seppäselle

Lin­nas­sa nähdään si­mo­lais­ta ko­ru­muo­toi­lua – Ismo Ala­kärp­pä teki korut mi­nis­te­ri Kaisa Juu­sol­le ja kan­san­edus­ta­ja Sara Sep­pä­sel­le

06.12.2023 05:00
Tilaajille
Professori ennakoi näkevänsä Linnassa irtiottoja ja värejä – näihin asioihin kannattaa kiinnittää kotikatsomoissa huomiota

Pro­fes­so­ri ennakoi nä­ke­vän­sä Lin­nas­sa ir­ti­ot­to­ja ja värejä – näihin asioi­hin kan­nat­taa kiin­nit­tää ko­ti­kat­so­mois­sa huo­mio­ta

05.12.2023 17:47
Kutsu Linnan juhliin pakotti Jasmin Kähärän istumaan alas jo ennen kampaajan tuolia

Kutsu Linnan juhliin pakotti Jasmin Kähärän is­tu­maan alas jo ennen kam­paa­jan tuolia

05.12.2023 16:31