Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Linnan juhlat
Analyysi: Presidentti perui Linnan juhlat pikatahtia – nämä asiat olivat syynä päätökseen

Ana­lyy­si: Pre­si­dent­ti perui Linnan juhlat pi­ka­tah­tia – nämä asiat olivat syynä pää­tök­seen

30.11.2021 18:30
Tilaajille
Linnan juhlia ei järjestetä heikentyneen koronatilanteen takia

Linnan juhlia ei jär­jes­te­tä hei­ken­ty­neen ko­ro­na­ti­lan­teen takia

25.11.2021 13:49 5
Koronapassia saa yllättäen edellyttää joulun perhejuhlissa – mutta voiko sitä tarkastaa mahdollisissa Linnan juhlissa?

Ko­ronapas­sia saa yl­lät­täen edel­lyt­tää joulun per­he­juh­lis­sa – mutta voiko sitä tar­kas­taa mah­dol­li­sis­sa Linnan juh­lis­sa?

14.11.2021 20:00
Tilaajille
Korona siirsi itsenäisyyden juhlinnan televisioon ja sosiaaliseen mediaan – suuret yleisötilaisuudet ja kulkueet on peruttu

Korona siirsi it­se­näi­syy­den juh­lin­nan te­le­vi­sioon ja so­siaa­li­seen mediaan – suuret ylei­sö­ti­lai­suu­det ja kul­kueet on peruttu

06.12.2020 06:00
Ulkoilua, käynti sankarihaudoilla ja kotona olemista – Kysyimme lappilaisilta, miten he selviävät itsenäisyyspäivästä ilman kunnon Linnan juhlia, ja he vastasivat, että aivan hyvin

Ul­koi­lua, käynti san­ka­ri­hau­doil­la ja kotona ole­mis­ta – Ky­syim­me lap­pi­lai­sil­ta, miten he sel­viä­vät it­se­näi­syys­päi­väs­tä ilman kunnon Linnan juhlia, ja he vas­ta­si­vat, että aivan hyvin

05.12.2020 16:59
Tilaajille
Marja Brink loihti viime vuonna koko itsenäisyyspäivän näyttäviä kampauksia ja meikkejä Linnan juhliin – tänä vuonna hän kokkaa perheelleen

Marja Brink loihti viime vuonna koko it­se­näi­syys­päi­vän näyt­tä­viä kam­pauk­sia ja meik­ke­jä Linnan juhliin – tänä vuonna hän kokkaa per­heel­leen

04.12.2020 20:01
Tilaajille
Yle näyttää Linnan juhlia vuosien varrelta, luvassa on noin 6 500 kättelyn viikko – Joko kohta uusitaan vanhoja lottoarvontojakin?

Yle näyttää Linnan juhlia vuosien var­rel­ta, luvassa on noin 6 500 kät­te­lyn viikko – Joko kohta uu­si­taan vanhoja lot­toar­von­to­ja­kin?

30.11.2020 07:00 2
Veteraanit ovat yhä Linnan juhlien kunniavieraita, mutta presidentti tapaa heitä nyt ennakkoon – "Linnassa juhlitaan, mutta toisella tavalla kuin aiemmin"

Ve­te­raa­nit ovat yhä Linnan juhlien kun­nia­vie­rai­ta, mutta pre­si­dent­ti tapaa heitä nyt en­nak­koon – "Lin­nas­sa juh­li­taan, mutta toi­sel­la tavalla kuin aiem­min"

17.11.2020 18:04
Perinteiset Linnan juhlat peruttu – Presidentti Niinistö ja rouva Haukio kutsuvat kaikki suomalaiset ruutujen ääreen

Pe­rin­tei­set Linnan juhlat peruttu – Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö ja rouva Haukio kut­su­vat kaikki suo­ma­lai­set ruu­tu­jen ääreen

29.09.2020 14:16 1
Näin lappilaiset edustivat Linnassa – katso Lapin Kansan kuvakooste juhlista

Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Lin­nas­sa – katso Lapin Kansan ku­va­koos­te juh­lis­ta

07.12.2019 17:05
Tilaajille
Avaruustähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja: "Tiede tahtoo usein jäädä kaiken melskaamisen ja politikoinnin jalkoihin"

Ava­ruus­täh­ti­tie­teen eme­ri­tus­pro­fes­so­ri Esko Val­tao­ja: "Tiede tahtoo usein jäädä kaiken mels­kaa­mi­sen ja po­li­ti­koin­nin jal­koi­hin"

06.12.2019 23:43
Sosiaalinen media ja ajautuminen kupliin pelottavat teatterin ja elokuvan tekijöitä

So­siaa­li­nen media ja ajau­tu­mi­nen kupliin pe­lot­ta­vat teat­te­rin ja elo­ku­van te­ki­jöi­tä

06.12.2019 23:42
Siivousalan yrittäjän puvussa on 1580 värjättyä siivousliinaa – Puvussa näkyvät vastuullisuus ja oma ala arvokkaasti

Sii­vous­alan yrit­tä­jän puvussa on 1580 vär­jät­tyä sii­vous­lii­naa – Puvussa näkyvät vas­tuul­li­suus ja oma ala ar­vok­kaas­ti

06.12.2019 23:31
Marko "Mörkö" Anttilan arki on ollut MM-voiton jälkeen samaa puurtamista

Marko "Mörkö" Ant­ti­lan arki on ollut MM-voi­ton jälkeen samaa puur­ta­mis­ta

06.12.2019 23:30
Pääministeriehdokkaat Sanna Marin ja Antti Lindtman pysähtyivät juhlimaan raskaan viikon jälkeen

Pää­mi­nis­te­ri­eh­dok­kaat Sanna Marin ja Antti Lindt­man py­säh­tyi­vät juh­li­maan raskaan viikon jälkeen

06.12.2019 23:29
Linnan juhlien pukuloistoa – Katso kuvakooste illan kiinnostavimmista puvuista

Linnan juhlien pu­ku­lois­toa – Katso ku­va­koos­te illan kiin­nos­ta­vim­mis­ta pu­vuis­ta

06.12.2019 23:23
Tilaajille
Myös he juhlivat Linnassa

Myös he juh­li­vat Lin­nas­sa

06.12.2019 23:44
Tilaajille
Lapin yliopiston rehtori Mauri Ylä-Kotola jättää jäähyväiset Linnalle

Lapin yli­opis­ton rehtori Mauri Ylä-Ko­to­la jättää jää­hy­väi­set Lin­nal­le

06.12.2019 22:13
Tilaajille
Paavo Väyrynen juhli puolisonsa kanssa välivuoden jälkeen

Paavo Väy­ry­nen juhli puo­li­son­sa kanssa vä­li­vuo­den jälkeen

06.12.2019 22:10
Tilaajille
Ensimmäisen kauden kansanedustaja Kaisa Juuso: "Pääseeköhän täällä tanssimaan?"

En­sim­mäi­sen kauden kan­san­edus­ta­ja Kaisa Juuso: "Pää­see­kö­hän täällä tans­si­maan?"

06.12.2019 22:13
Tilaajille