työtaistelut: Yk­si­tyi­sen so­siaa­li­pal­ve­lu­alan työ­rii­das­sa ei vielä sopua – uudet lakot uh­kaa­vat alkaa kes­ki­viik­ko­na

Kolumni: Tulva näytti am­mat­ti­lai­sil­le ja pai­kal­li­sil­le voi­man­sa

pääkirjoitus: Hal­li­tus­neu­vot­te­li­jat se­lät­ti­vät en­sim­mäi­sen krii­sin­sä, mikä lu­pai­lee por­va­ri­hal­li­tus­ta – se tar­vit­see sel­viy­tyäk­seen korkeaa krii­sin­sie­to­ky­kyä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Linnan juhlat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nä­ky­viin nä­ky­mät­tö­mät

15.12.2022 05:00
Tilaajille
Taiteilija Essi Korvan juhla-asu syntyi äidin vanhasta häämekosta – "Tästä tuli koko perheen projekti"

Tai­tei­li­ja Essi Korvan juh­la-asu syntyi äidin van­has­ta hää­me­kos­ta – "Tästä tuli koko perheen pro­jek­ti"

06.12.2022 21:53
Tilaajille
Yrittäjäpalkinto toi Norrhydron Yrjö Trögille kutsun Linnan juhliin –  "Pidetään huoli, että Suomi säilyy itsenäisenä"

Yrit­tä­jä­pal­kin­to toi Norr­hyd­ron Yrjö Trö­gil­le kutsun Linnan juhliin –  "Pi­de­tään huoli, että Suomi säilyy it­se­näi­se­nä"

06.12.2022 22:16 3
Tilaajille
Anu Pentik on kätellyt Linnassa viittä presidenttiä, tänään hän pukeutuu Pariisiin ja Posioon – "Vaikka ajat olisivat vaikeita, me emme jää voivottelemaan"

Anu Pentik on kä­tel­lyt Lin­nas­sa viittä pre­si­dent­tiä, tänään hän pu­keu­tuu Pa­rii­siin ja Posioon – "Vaikka ajat oli­si­vat vai­kei­ta, me emme jää voi­vot­te­le­maan"

07.12.2022 15:31 1
Tilaajille
Markus Mustajärvi juhlii puolisonsa Ivana Nguenin kanssa – "Tämä on ainoa juhla, johon suostun laittamaan frakin"

Markus Mus­ta­jär­vi juhlii puo­li­son­sa Ivana Nguenin kanssa – "Tämä on ainoa juhla, johon suostun lait­ta­maan frakin"

06.12.2022 20:50 6
Tilaajille
Linnassa juhlittiin perinteisen kaavan mukaan – näin vieraat kommentoivat juhlia

Lin­nas­sa juh­lit­tiin pe­rin­tei­sen kaavan mukaan – näin vieraat kom­men­toi­vat juhlia

06.12.2022 22:41
Presidentti Niinistö: Luottamus Suomeen syntynyt hankalista vaiheista selviämällä – Jenni Haukio edustaa tänään kotimaisessa puvussa

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö: Luot­ta­mus Suomeen syn­ty­nyt han­ka­lis­ta vai­heis­ta sel­viä­mäl­lä – Jenni Haukio edustaa tänään ko­ti­mai­ses­sa puvussa

06.12.2022 19:28
Tuomas Aslak Juuson isoisoisä oli yksi ensimmäisiä Linnan juhliin kutsuttuja saamelaisia – "Nyt pääsen itse katsomaan, mahtuuko saliin 500 poroa"

Tuomas Aslak Juuson iso­iso­isä oli yksi en­sim­mäi­siä Linnan juhliin kut­sut­tu­ja saa­me­lai­sia – "Nyt pääsen itse kat­so­maan, mah­tuu­ko saliin 500 poroa"

08.12.2022 12:00 4
Tilaajille
Infektiolääkäri Markku Broas joutuu jättämään Linnan juhlat väliin sairastumisen vuoksi: "Ei sinne voi lähteä Buranan voimalla levittämään tautia"

In­fek­tio­lää­kä­ri Markku Broas joutuu jät­tä­mään Linnan juhlat väliin sai­ras­tu­mi­sen vuoksi: "Ei sinne voi lähteä Buranan voi­mal­la le­vit­tä­mään tautia"

06.12.2022 13:45 16
Tilaajille
Rovaniemeläinen laulaja Rosa Coste esiintyy Linnan juhlien etkoilla

Ro­va­nie­me­läi­nen laulaja Rosa Coste esiin­tyy Linnan juhlien et­koil­la

06.12.2022 13:30 1
Tilaajille
UK-puistossa ensikertalaisia opastanut asiakasneuvoja Leena Leppälä juhlii tänään presidentinlinnassa – "Kansallispuistot ovat luontomme helmiä"

UK-puis­tos­sa en­si­ker­ta­lai­sia opas­ta­nut asia­kas­neu­vo­ja Leena Leppälä juhlii tänään pre­si­den­tin­lin­nas­sa – "Kan­sal­lis­puis­tot ovat luon­tom­me helmiä"

06.12.2022 10:47
Tilaajille
Suomi juhlii tänään 105-vuotista itsenäisyyttään – Lapin Kansa seuraa juhlia paikan päällä

Suomi juhlii tänään 105-vuo­tis­ta it­se­näi­syyt­tään – Lapin Kansa seuraa juhlia paikan päällä

06.12.2022 05:00
Tilaajille
Saitko kutsun Linnan juhliin? Ilmianna itsesi tai tuttavasi Lapin Kansan toimitukselle

Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

25.11.2022 16:21 4
Meillä muotoiltu: Riikka Oikaraisen korut pääsivät Linnan juhliin – "Ihastuin poronnahan keveyteen ja pehmeyteen"

Meillä muo­toil­tu: Riikka Oi­ka­rai­sen korut pää­si­vät Linnan juhliin – "I­has­tuin po­ron­na­han ke­vey­teen ja peh­mey­teen"

02.03.2022 08:01
Tilaajille
Analyysi: Presidentti perui Linnan juhlat pikatahtia – nämä asiat olivat syynä päätökseen

Ana­lyy­si: Pre­si­dent­ti perui Linnan juhlat pi­ka­tah­tia – nämä asiat olivat syynä pää­tök­seen

30.11.2021 18:30
Tilaajille
Linnan juhlia ei järjestetä heikentyneen koronatilanteen takia

Linnan juhlia ei jär­jes­te­tä hei­ken­ty­neen ko­ro­na­ti­lan­teen takia

25.11.2021 13:49 5
Koronapassia saa yllättäen edellyttää joulun perhejuhlissa – mutta voiko sitä tarkastaa mahdollisissa Linnan juhlissa?

Ko­ronapas­sia saa yl­lät­täen edel­lyt­tää joulun per­he­juh­lis­sa – mutta voiko sitä tar­kas­taa mah­dol­li­sis­sa Linnan juh­lis­sa?

14.11.2021 20:00
Tilaajille
Korona siirsi itsenäisyyden juhlinnan televisioon ja sosiaaliseen mediaan – suuret yleisötilaisuudet ja kulkueet on peruttu

Korona siirsi it­se­näi­syy­den juh­lin­nan te­le­vi­sioon ja so­siaa­li­seen mediaan – suuret ylei­sö­ti­lai­suu­det ja kul­kueet on peruttu

06.12.2020 06:00
Ulkoilua, käynti sankarihaudoilla ja kotona olemista – Kysyimme lappilaisilta, miten he selviävät itsenäisyyspäivästä ilman kunnon Linnan juhlia, ja he vastasivat, että aivan hyvin

Ul­koi­lua, käynti san­ka­ri­hau­doil­la ja kotona ole­mis­ta – Ky­syim­me lap­pi­lai­sil­ta, miten he sel­viä­vät it­se­näi­syys­päi­väs­tä ilman kunnon Linnan juhlia, ja he vas­ta­si­vat, että aivan hyvin

05.12.2020 16:59
Tilaajille