Poliisitehtävät: Nelikko yritti anastaa jou­lu­kuu­sen Ro­va­nie­men kes­kus­tas­ta, si­vul­li­sen huuto esti yri­tyk­sen

Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 3. päivän luukku tästä

Itsenäisyyspäivä
"Kun haavoituin, luulin kuolevani", muisteli 17-vuotiaana palvelukseen astunut Otto Virkki, 98 – sotaveteraanit viettivät omaa itsenäisyysjuhlaa Presidentinlinnassa

"Kun haa­voi­tuin, luulin kuo­le­va­ni", muis­te­li 17-vuo­tiaa­na pal­ve­luk­seen astunut Otto Virkki, 98 – so­ta­ve­te­raa­nit viet­ti­vät omaa it­se­näi­syys­juh­laa Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

01.12.2022 20:38
Tilaajille
Saitko kutsun Linnan juhliin? Ilmianna itsesi tai tuttavasi Lapin Kansan toimitukselle

Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

25.11.2022 16:21 4
Yli 700 rovaniemeläisnuorta saa kutsun itsenäisyyspäivän juhlavastaanotto Lappia-taloon – monelle nuorelle juhla on ensimmäinen arvokas tilaisuus

Yli 700 ro­va­nie­me­läis­nuor­ta saa kutsun it­se­näi­syys­päi­vän juh­la­vas­taan­ot­to Lap­pia-ta­loon – monelle nuo­rel­le juhla on en­sim­mäi­nen arvokas ti­lai­suus

23.11.2022 13:02
Tilaajille
Suomen kansallispäivä kalenteriin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen kan­sal­lis­päi­vä ka­len­te­riin

11.06.2022 05:30
Tilaajille
Itsenäistä Suomea juhlittiin poikkeusoloissa jo toistamiseen – "Nyt minun sukupolveni on oikeastaan ensimmäistä kertaa sellaisen tilanteen edessä, jossa meillä on vaikeuksia"

It­se­näis­tä Suomea juh­lit­tiin poik­keus­olois­sa jo tois­ta­mi­seen – "Nyt minun su­ku­pol­ve­ni on oi­keas­taan en­sim­mäis­tä kertaa sel­lai­sen ti­lan­teen edessä, jossa meillä on vai­keuk­sia"

06.12.2021 21:10 3
Itsenäisyyspäivän eri mielenosoitusryhmät eivät kohdanneet Helsingissä – poliisi ohjasi yhden kulkueen uudelle reitille

It­se­näi­syys­päi­vän eri mie­len­osoi­tus­ryh­mät eivät koh­dan­neet Hel­sin­gis­sä – poliisi ohjasi yhden kul­kueen uudelle rei­til­le

06.12.2021 21:19 1
Itsenäisyyspäivän mielenosoitukset ovat alkaneet Helsingissä – mielenosoitusten ei ole tarkoitus kohdata

It­se­näi­syys­päi­vän mie­len­osoi­tuk­set ovat al­ka­neet Hel­sin­gis­sä – mie­len­osoi­tus­ten ei ole tar­koi­tus kohdata

06.12.2021 17:07
Lippu nousi salkoon itsenäisyyspäivän kunniaksi – koronan rajoittama juhlinta jatkuu muun muassa ulkoilmakulkuein

Lippu nousi salkoon it­se­näi­syys­päi­vän kun­niak­si – koronan ra­joit­ta­ma juh­lin­ta jatkuu muun muassa ul­ko­il­ma­kul­kuein

06.12.2021 14:56
Puna-armeija halusi antaa Lapin syntymäpäivälahjaksi Stalinille 82 vuotta sitten – illan pimentyessä alkoi ratkaiseva taistelu, joka päättyi kirkkaaseen välähdykseen Mäntyvaaran laella

Pu­na-ar­mei­ja halusi antaa Lapin syn­ty­mä­päi­vä­lah­jak­si Sta­li­nil­le 82 vuotta sitten – illan pi­men­tyes­sä alkoi rat­kai­se­va tais­te­lu, joka päättyi kirk­kaa­seen vä­läh­dyk­seen Män­ty­vaa­ran laella

06.12.2021 15:00 6
Tilaajille
Vii­mei­nen so­ta­van­ki: lue tai kuuntele Eino Hietalan uskomaton tarina Siperian vankileireiltä So­dan­ky­län korpeen

Vii­mei­nen so­ta­van­ki: lue tai kuun­te­le Eino Hie­ta­lan us­ko­ma­ton tarina Si­pe­rian van­ki­lei­reil­tä So­dan­ky­län korpeen

06.12.2021 13:50
Tilaajille
Suomen itärajassa on Inarin korkeudella erikoinen kiila – mutta vielä erikoisempi on sen tarina

Suomen itä­ra­jas­sa on Inarin kor­keu­del­la eri­koi­nen kiila – mutta vielä eri­koi­sem­pi on sen tarina

06.12.2021 14:01 2
Tilaajille
Pikkulottana toiminut Anna-Liisa löysi ystävän opiskelija Veerasta

Pik­ku­lot­ta­na toi­mi­nut An­na-Lii­sa löysi ystävän opis­ke­li­ja Vee­ras­ta

06.12.2021 06:30
Tilaajille
Rovaniemellä ja Kemissä itsenäisyysjuhlia vietetään etänä

Ro­va­nie­mel­lä ja Kemissä it­se­näi­syys­juh­lia vie­te­tään etänä

05.12.2021 15:00
Tilaajille
Suomen kansaa  ei ole:  Olemme sattumalta samassa maassa asuva kokoelma itämerensuomalaisia kieliä puhuvia heimoja

Suomen kansaa ei ole: Olemme sat­tu­mal­ta samassa maassa asuva ko­koel­ma itä­me­ren­suo­ma­lai­sia kieliä puhuvia heimoja

06.12.2021 14:03 5
Tilaajille
Ylitornion itsenäisyyspäivän juhla perutaan

Yli­tor­nion it­se­näi­syys­päi­vän juhla pe­ru­taan

04.12.2021 10:41 1
Tilaajille
Itsenäisyyspäivää juhlistetaan Meri-Lapissa livenä ja etänä - Tornion Joentalolla järjestettävä juhla peruttu

It­se­näi­syys­päi­vää juh­lis­te­taan Me­ri-La­pis­sa livenä ja etänä - Tornion Joen­ta­lol­la jär­jes­tet­tä­vä juhla peruttu

02.12.2021 13:16
Nuorten itsenäisyysjuhla Rovaniemellä peruttiin, mutta aikuiset saavat juhlia – "Aikuisilta voidaan edellyttää koronapassia ja maskia, nuorilta ei"

Nuorten it­se­näi­syys­juh­la Ro­va­nie­mel­lä pe­rut­tiin, mutta ai­kui­set saavat juhlia – "Ai­kui­sil­ta voidaan edel­lyt­tää ko­ronapas­sia ja maskia, nuo­ril­ta ei"

24.11.2021 15:56 7
Tilaajille
Ex-ministeri ja suurlähettiläs itsenäisyyspäivän juhlinnasta: "Onko Suomi vielä EU:n jäsen?"

Ex-mi­nis­te­ri ja suur­lä­het­ti­läs it­se­näi­syys­päi­vän juh­lin­nas­ta: "Onko Suomi vielä EU:n jäsen?"

06.12.2020 23:20 2
Poliisi otti kiinni neljä ihmistä Helsingissä – Liimasivat seksuaalivähemmistöjä syrjiviä tarroja

Poliisi otti kiinni neljä ihmistä Hel­sin­gis­sä – Lii­ma­si­vat sek­suaa­li­vä­hem­mis­tö­jä syr­ji­viä tarroja

06.12.2020 21:42
Presidentti Niinistö: "Voitolle jäädään" – Itsenäisyyspäivää on vietetty poikkeuksellisesti poikkeuksellisissa oloissa

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö: "Voi­tol­le jää­dään" – It­se­näi­syys­päi­vää on vie­tet­ty poik­keuk­sel­li­ses­ti poik­keuk­sel­li­sis­sa oloissa

06.12.2020 22:36 1