Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Itsenäisyyspäivä
Viimeisin 24 tuntia
Linnan juhlissa tarjoillaan Niinistön vuosien suosikkiherkkuja yhdeksästä maakunnasta – "käsidesimiehillä" on taas taskussa huuhdetta presidenttiparille

Linnan juh­lis­sa tar­joil­laan Nii­nis­tön vuosien suo­sik­ki­herk­ku­ja yh­dek­säs­tä maa­kun­nas­ta – "kä­si­de­si­mie­hil­lä" on taas tas­kus­sa huuh­det­ta pre­si­dent­ti­pa­ril­le

29.11.2023 12:40 1
Tilaajille
Vanhemmat
Paavo Väyrynen suivaantui presidentille niin, että oli palauttaa kunniamerkkinsä – tekoäly neuvoi tekemään toisin ja Väyrynen uskoi

Paavo Väy­ry­nen sui­vaan­tui pre­si­den­til­le niin, että oli pa­laut­taa kun­nia­merk­kin­sä – tekoäly neuvoi te­ke­mään toisin ja Väy­ry­nen uskoi

23.11.2023 17:22 36
Toiko posti kutsun Linnan juhliin? Vinkkaa itsestäsi tai tuttavastasi Lapin Kansan toimitukselle

Toiko posti kutsun Linnan juh­liin? Vinkkaa it­ses­tä­si tai tut­ta­vas­ta­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

16.11.2023 11:03 1
Taiteilija Essi Korvan juhla-asu syntyi äidin vanhasta häämekosta – "Tästä tuli koko perheen projekti"

Tai­tei­li­ja Essi Korvan juh­la-asu syntyi äidin van­has­ta hää­me­kos­ta – "Tästä tuli koko perheen pro­jek­ti"

06.12.2022 21:53
Tilaajille
Yrittäjäpalkinto toi Norrhydron Yrjö Trögille kutsun Linnan juhliin –  "Pidetään huoli, että Suomi säilyy itsenäisenä"

Yrit­tä­jä­pal­kin­to toi Norr­hyd­ron Yrjö Trö­gil­le kutsun Linnan juhliin –  "Pi­de­tään huoli, että Suomi säilyy it­se­näi­se­nä"

06.12.2022 22:16 3
Tilaajille
Anu Pentik on kätellyt Linnassa viittä presidenttiä, tänään hän pukeutuu Pariisiin ja Posioon – "Vaikka ajat olisivat vaikeita, me emme jää voivottelemaan"

Anu Pentik on kä­tel­lyt Lin­nas­sa viittä pre­si­dent­tiä, tänään hän pu­keu­tuu Pa­rii­siin ja Posioon – "Vaikka ajat oli­si­vat vai­kei­ta, me emme jää voi­vot­te­le­maan"

07.12.2022 15:31 1
Tilaajille
Markus Mustajärvi juhlii puolisonsa Ivana Nguenin kanssa – "Tämä on ainoa juhla, johon suostun laittamaan frakin"

Markus Mus­ta­jär­vi juhlii puo­li­son­sa Ivana Nguenin kanssa – "Tämä on ainoa juhla, johon suostun lait­ta­maan frakin"

06.12.2022 20:50 6
Tilaajille
Ylioppilaskunta järjesti soihtukulkueen, sadat lauloivat Lainaanrannassa – itsenäisyyspäivää vietettiin Rovaniemellä perinteisin menoin, katso kuvat

Yli­op­pi­las­kun­ta jär­jes­ti soih­tu­kul­kueen, sadat lau­loi­vat Lai­naan­ran­nas­sa – it­se­näi­syys­päi­vää vie­tet­tiin Ro­va­nie­mel­lä pe­rin­tei­sin menoin, katso kuvat

06.12.2022 19:28 1
Tilaajille
Linnassa juhlittiin perinteisen kaavan mukaan – näin vieraat kommentoivat juhlia

Lin­nas­sa juh­lit­tiin pe­rin­tei­sen kaavan mukaan – näin vieraat kom­men­toi­vat juhlia

06.12.2022 22:41
Presidentti Niinistö: Luottamus Suomeen syntynyt hankalista vaiheista selviämällä – Jenni Haukio edustaa tänään kotimaisessa puvussa

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö: Luot­ta­mus Suomeen syn­ty­nyt han­ka­lis­ta vai­heis­ta sel­viä­mäl­lä – Jenni Haukio edustaa tänään ko­ti­mai­ses­sa puvussa

06.12.2022 19:28
Tuomas Aslak Juuson isoisoisä oli yksi ensimmäisiä Linnan juhliin kutsuttuja saamelaisia – "Nyt pääsen itse katsomaan, mahtuuko saliin 500 poroa"

Tuomas Aslak Juuson iso­iso­isä oli yksi en­sim­mäi­siä Linnan juhliin kut­sut­tu­ja saa­me­lai­sia – "Nyt pääsen itse kat­so­maan, mah­tuu­ko saliin 500 poroa"

08.12.2022 12:00 4
Tilaajille
Infektiolääkäri Markku Broas joutuu jättämään Linnan juhlat väliin sairastumisen vuoksi: "Ei sinne voi lähteä Buranan voimalla levittämään tautia"

In­fek­tio­lää­kä­ri Markku Broas joutuu jät­tä­mään Linnan juhlat väliin sai­ras­tu­mi­sen vuoksi: "Ei sinne voi lähteä Buranan voi­mal­la le­vit­tä­mään tautia"

06.12.2022 13:45 16
Tilaajille
Rovaniemeläinen laulaja Rosa Coste esiintyy Linnan juhlien etkoilla

Ro­va­nie­me­läi­nen laulaja Rosa Coste esiin­tyy Linnan juhlien et­koil­la

06.12.2022 13:30 1
Tilaajille
UK-puistossa ensikertalaisia opastanut asiakasneuvoja Leena Leppälä juhlii tänään presidentinlinnassa – "Kansallispuistot ovat luontomme helmiä"

UK-puis­tos­sa en­si­ker­ta­lai­sia opas­ta­nut asia­kas­neu­vo­ja Leena Leppälä juhlii tänään pre­si­den­tin­lin­nas­sa – "Kan­sal­lis­puis­tot ovat luon­tom­me helmiä"

06.12.2022 10:47
Tilaajille
Päiväkirja: Sota tulee yhä lähemmäksi, mitä enemmän aikaa kuluu
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Sota tulee yhä lä­hem­mäk­si, mitä enemmän aikaa kuluu

06.12.2022 06:30 3
Tilaajille
104-vuotias kemijärveläinen Sauli Kaisamatti lähti nuorena isänä talvisotaan ja heti perään jatkosotaan – "On se vaan tuuri ollut, ettei siellä loukkaantunut"

104-vuo­tias ke­mi­jär­ve­läi­nen Sauli Kai­sa­mat­ti lähti nuorena isänä tal­vi­so­taan ja heti perään jat­ko­so­taan – "On se vaan tuuri ollut, ettei siellä louk­kaan­tu­nut"

06.12.2022 06:00 3
Tilaajille
Velse puolusti kotikaupunkiaan 17-vuotiaana – sotaveteraanien keski-ikä on jo yli 96 vuotta, kaikissa Lapin kunnissa heitä ei enää ole

Velse puo­lus­ti ko­ti­kau­pun­kiaan 17-vuo­tiaa­na – so­ta­ve­te­raa­nien kes­ki-ikä on jo yli 96 vuotta, kai­kis­sa Lapin kun­nis­sa heitä ei enää ole

06.12.2022 06:00 2
Tilaajille
Suomi juhlii tänään 105-vuotista itsenäisyyttään – Lapin Kansa seuraa juhlia paikan päällä

Suomi juhlii tänään 105-vuo­tis­ta it­se­näi­syyt­tään – Lapin Kansa seuraa juhlia paikan päällä

06.12.2022 05:00
Tilaajille
It­se­näi­syys­päi­vän ylen­nyk­set puo­lus­tus­hal­lin­nos­sa ja re­ser­vis­sä – katso listasta lappilaisten ylennykset

It­se­näi­syys­päi­vän ylen­nyk­set puo­lus­tus­hal­lin­nos­sa ja re­ser­vis­sä – katso lis­tas­ta lap­pi­lais­ten ylen­nyk­set

06.12.2022 00:01
Tilaajille