Asuminen: Ro­va­nie­men Lai­naan­ran­nas­ta tulee entistä vih­reäm­pi – kau­pun­ki aloit­taa Ke­mi­joen rannan uu­dis­ta­mi­sen ensi kesänä

Sote-uudistus: Hy­vin­voin­ti­alue val­mis­tau­tuu pur­ka­maan Me­hi­läis-ul­kois­tuk­sen – sel­vi­tys­tä pan­ta­taan jul­ki­suu­del­ta

Pääkirjoitus: KOK:n vä­läyt­tä­mä ve­nä­läis­ur­hei­li­joi­den paluu kan­sain­vä­li­siin ki­soi­hin on luo­ka­ton ehdotus

Ylennykset ja kunniamerkit
It­se­näi­syys­päi­vän ylen­nyk­set puo­lus­tus­hal­lin­nos­sa ja re­ser­vis­sä – katso listasta lappilaisten ylennykset

It­se­näi­syys­päi­vän ylen­nyk­set puo­lus­tus­hal­lin­nos­sa ja re­ser­vis­sä – katso lis­tas­ta lap­pi­lais­ten ylen­nyk­set

06.12.2022 00:01
Tilaajille
Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti myönsi tämän vuoden kun­nia­mer­kit – katso Lapin pal­ki­tut

Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti myönsi tämän vuoden kun­nia­mer­kit – katso Lapin pal­ki­tut

01.12.2022 13:38 17
Tilaajille
Sanna Marin saa Suomen Valkoisen Ruusun suurristi -kunniamerkin – kapellimestari Jukka-Pekka Sarasteelle myönnetään Suomen Leijonan komentajamerkki

Sanna Marin saa Suomen Val­koi­sen Ruusun suur­ris­ti -kun­nia­mer­kin – ka­pel­li­mes­ta­ri Juk­ka-Pek­ka Sa­ras­teel­le myön­ne­tään Suomen Lei­jo­nan ko­men­ta­ja­merk­ki

01.12.2022 11:15 9
Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä lukuisia ylennyksiä Lappiin – katso listalta kaikki Lapin ylennetyt ja palkitut

Puo­lus­tus­voi­main lip­pu­juh­lan päivänä lu­kui­sia ylen­nyk­siä Lappiin – katso lis­tal­ta kaikki Lapin ylen­ne­tyt ja pal­ki­tut

04.06.2022 00:01
Tilaajille
30 ansioitunutta äitiä saa tänä vuonna kunniamerkin – Lapissa merkki myönnetään kolmelle äidille

30 an­sioi­tu­nut­ta äitiä saa tänä vuonna kun­nia­mer­kin – Lapissa merkki myön­ne­tään kol­mel­le äidille

04.05.2022 14:07
Tilaajille
Itsenäisyyspäivän ylennykset puolustushallinnossa ja reservissä – katso tästä Lapin ylennetyt

It­se­näi­syys­päi­vän ylen­nyk­set puo­lus­tus­hal­lin­nos­sa ja re­ser­vis­sä – katso tästä Lapin ylen­ne­tyt

06.12.2021 12:43 2
Tilaajille
Neljä ylennystä kenraalikunnassa

Neljä ylen­nys­tä ken­raa­li­kun­nas­sa

06.12.2021 09:33
Tilaajille
Tasavallan presidentti myönsi tämän vuoden kunniamerkit – katso Lapin palkitut

Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti myönsi tämän vuoden kun­nia­mer­kit – katso Lapin pal­ki­tut

01.12.2021 12:47 22
Tilaajille
Saamelaiskäräjät sai korkeimman oikeuden mitalin

Saa­me­lais­kä­rä­jät sai kor­keim­man oi­keu­den mitalin

12.09.2021 16:54 2
Tilaajille

Re­ser­vi­up­see­ri­liit­to jakoi an­sio­merk­ke­jä – Katso lap­pi­lai­set pal­ki­tut

04.06.2021 10:58 1
Tilaajille
Katso tästä puolustushallinnon ja reservin ylennykset Lapissa

Katso tästä puo­lus­tus­hal­lin­non ja re­ser­vin ylen­nyk­set Lapissa

04.06.2021 08:30
Tilaajille
Katso täältä lappilaiset kunniamerkkien saajat

Katso täältä lap­pi­lai­set kun­nia­merk­kien saajat

04.06.2021 08:29 1
Tilaajille
Tässä ovat Lapin palkitut äidit – He ovat kannustaneet lapsiaan opiskelemaan, opettaneet näille perinteitä ja rakastaneet silloinkin, kun ovat olleet eri mieltä asioista

Tässä ovat Lapin pal­ki­tut äidit – He ovat kan­nus­ta­neet lap­siaan opis­ke­le­maan, opet­ta­neet näille pe­rin­tei­tä ja ra­kas­ta­neet sil­loin­kin, kun ovat olleet eri mieltä asiois­ta

08.05.2021 17:00 9
Tilaajille
Rajavartiolaitoksen vuosipäivän ylennykset ja huomionosoitukset Lapissa

Ra­ja­var­tio­lai­tok­sen vuo­si­päi­vän ylen­nyk­set ja huo­mion­osoi­tuk­set Lapissa

19.03.2021 12:02
Tilaajille
Kenraalikunnassa viisi ylennystä

Ken­raa­li­kun­nas­sa viisi ylen­nys­tä

06.12.2020 00:05
Tilaajille
Katso tästä kaikki ylennyksen saaneet Lapissa

Katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

06.12.2020 00:05
Tilaajille
Itsenäisyyspäivän kunniamerkit – katso tästä lappilaiset kunniamerkin saajat

It­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­kit – katso tästä lap­pi­lai­set kun­nia­mer­kin saajat

03.12.2020 19:35 1
Tilaajille
Yksi uusi reservin majuri - katso täältä lippujuhlapäivän ylennykset Lapissa

Yksi uusi re­ser­vin majuri - katso täältä lip­pu­juh­la­päi­vän ylen­nyk­set Lapissa

04.06.2020 06:00
Tilaajille

Lap­pi­lai­set so­ti­las­an­sio­mi­ta­lin saajat

04.06.2020 06:00
Tilaajille
Katso täältä korkeimpien kunniamerkkien saajat ja kaikki lappilaiset kunniamerkillä palkitut

Katso täältä kor­keim­pien kun­nia­merk­kien saajat ja kaikki lap­pi­lai­set kun­nia­mer­kil­lä pal­ki­tut

01.06.2020 18:12
Tilaajille