Sotahistoria
Lapsisotilaan tarina: Kemijärveläinen Lauri Kaisamatti oli juuri täyttänyt 16 vuotta värväytyessään SS-joukkoihin – marraskuussa 1942 kenttäposti toi huonoja uutisia Kaukasukselta

Lap­si­so­ti­laan tarina: Ke­mi­jär­ve­läi­nen Lauri Kai­sa­mat­ti oli juuri täyt­tä­nyt 16 vuotta vär­väy­tyes­sään SS-jouk­koi­hin – mar­ras­kuus­sa 1942 kent­tä­pos­ti toi huonoja uutisia Kau­ka­suk­sel­ta

02.01.2021 06:00 10
Tilaajille
Lappia tarjottiin salaa USA:n miehitettäväksi, kun itsenäisyys joutui vaakalaudalle

Lappia tar­jot­tiin salaa USA:n mie­hi­tet­tä­väk­si, kun it­se­näi­syys joutui vaa­ka­lau­dal­le

05.12.2020 06:37 7
Tilaajille
Kaukopartiomiehen salaisuus – rovaniemeläinen poliisi Ernst Vainio ei kertonut edes lähimmilleen, mitä oli tapahtunut maaliskuisena yönä pienessä karjalaiskylässä

Kau­ko­par­tio­mie­hen sa­lai­suus – ro­va­nie­me­läi­nen poliisi Ernst Vainio ei ker­to­nut edes lä­him­mil­leen, mitä oli ta­pah­tu­nut maa­lis­kui­se­na yönä pie­nes­sä kar­ja­lais­ky­läs­sä

24.10.2020 06:30
Tilaajille
Kemijärvellä ja Rovaniemellä kuvattiin uutta Mannerheim-dokumenttia – uutuuskirjaan perustuva dokumentti käsittelee marsalkan ja tämän luottokenraalin Heinrichsin yhteistyötä

Ke­mi­jär­vel­lä ja Ro­va­nie­mel­lä ku­vat­tiin uutta Man­ner­heim-do­ku­ment­tia – uu­tuus­kir­jaan pe­rus­tu­va do­ku­ment­ti kä­sit­te­lee mar­sal­kan ja tämän luot­to­ken­raa­lin Hein­rich­sin yh­teis­työ­tä

13.10.2020 10:52
Tilaajille
Savukoski päivittää ja kunnostaa opastetauluja ja pitkoksia retkeilyreiteillä ja käyntikohteissa

Sa­vu­kos­ki päi­vit­tää ja kun­nos­taa opas­te­tau­lu­ja ja pit­kok­sia ret­kei­ly­rei­teil­lä ja käyn­ti­koh­teis­sa

09.07.2020 10:01 1
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Sota jätti jäljen Ruijan ihmisiin ja maastoon

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Sota jätti jäljen Ruijan ih­mi­siin ja maas­toon

08.04.2020 21:24
Tilaajille
Talvisota vei 1 129 lappilaista – Talvisodan päättymisestä tulee perjantaina kuluneeksi tasan 80 vuotta

Tal­vi­so­ta vei 1 129 lap­pi­lais­ta – Tal­vi­so­dan päät­ty­mi­ses­tä tulee per­jan­tai­na ku­lu­neek­si tasan 80 vuotta

13.03.2020 08:13
Tilaajille
Tapasimme Venäjän vuonna 2016 perustaman nuorisoarmeijan johtajan – vain kahdeksanvuotiaat marssivat asepuvuissa pyssyt kädessä, isommille annetaan oikeat Kalashnikovit: "Erittäin hyvää harjoitusta"

Ta­pa­sim­me Venäjän vuonna 2016 pe­rus­ta­man nuo­ri­so­ar­mei­jan joh­ta­jan – vain kah­dek­san­vuo­tiaat mars­si­vat ase­pu­vuis­sa pyssyt kä­des­sä, isom­mil­le an­ne­taan oikeat Ka­lash­ni­ko­vit: "E­rit­täin hyvää har­joi­tus­ta"

31.12.2019 06:30
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Puna-armeija olikin vapauttaja

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Pu­na-ar­mei­ja olikin va­paut­ta­ja

27.12.2019 10:02
Tilaajille
Uutta tietoa suomalaisten SS-vapaaehtoisten väkivaltaisuuksista – teloittivat siviilejä ja vankeja Pohjois-Kaukasiassa uudenvuodenaattona 1942

Uutta tietoa suo­ma­lais­ten SS-va­paaeh­tois­ten vä­ki­val­tai­suuk­sis­ta – te­loit­ti­vat si­vii­le­jä ja vankeja Poh­jois-Kau­ka­sias­sa uu­den­vuo­den­aat­to­na 1942

16.12.2019 16:13
Tilaajille
Rajavartijat ovat aina aluksi eturintamassa etummaisina – Neuvostoliiton karannut ohjus Inarijärvellä ja pakolaistulva Raja-Joosepissa kovimmat haasteet talvisodan jälkeen

Ra­ja­var­ti­jat ovat aina aluksi etu­rin­ta­mas­sa etum­mai­si­na – Neu­vos­to­lii­ton ka­ran­nut ohjus Ina­ri­jär­vel­lä ja pa­ko­lais­tul­va Ra­ja-Joo­se­pis­sa ko­vim­mat haas­teet tal­vi­so­dan jälkeen

05.11.2019 21:27
Tilaajille

Vii­meis­ten so­ta­len­nol­la me­neh­ty­nei­den len­tä­jien muis­to­ti­lai­suus pi­de­tään Kit­ti­län Han­hi­män­ni­kös­sä

21.10.2019 20:43
Tilaajille
Isän sota: Lauri Honka jätti jälkeensä ainutlaatuisen aineiston sota-ajan kirjeitä ja päiväkirjoja –Tuomas Honka toimitti isänsä sotavuodet kirjaksi

Isän sota: Lauri Honka jätti jäl­keen­sä ai­nut­laa­tui­sen ai­neis­ton so­ta-ajan kir­jei­tä ja päi­vä­kir­jo­ja –Tuomas Honka toi­mit­ti isänsä so­ta­vuo­det kir­jak­si

18.10.2019 09:21
Isä, poika ja sota – Tuomas Hongan teoksen kautta avautuu näköala sota-aikaan

Isä, poika ja sota – Tuomas Hongan teoksen kautta avautuu näköala so­ta-ai­kaan

28.09.2019 10:13
Tilaajille