Onnettomuus: Au­toi­li­ja törmäsi alai­käi­seen pyö­räi­li­jään Iva­los­sa ja pakeni pai­kal­ta

Sää: Harmaa loska väistyy pian - ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le lu­va­taan jo au­rin­koi­sem­pia hiih­to­ke­le­jä

Journalismi
Tässä ovat kaikki Suuren Journalistipalkinnon ehdokkaat – palkinnot jaetaan kuukauden kuluttua

Tässä ovat kaikki Suuren Jour­na­lis­ti­pal­kin­non eh­dok­kaat – pal­kin­not jaetaan kuu­kau­den ku­lut­tua

06.02.2024 15:49
Lapin Kansan Niina Lavia on ehdolla Suuren journalistipalkinnon saajaksi – juttu matkailualan kausityöläisten kokemuksista paljasti ulkomaalaisten karun kohtelun

Lapin Kansan Niina Lavia on ehdolla Suuren jour­na­lis­ti­pal­kin­non saa­jak­si – juttu mat­kai­lu­alan kau­si­työ­läis­ten ko­ke­muk­sis­ta pal­jas­ti ul­ko­maa­lais­ten karun koh­te­lun

06.02.2024 14:18 6
Tilaajille
Lakeuksilta Lappiin: Lapin Kansan uusi päätoimittaja Sauli Pahkasalo perusti ensimmäisen oman lehtensä jo 8-vuotiaana, ja pian sitä tilasi koko Pahkasalon kylä

La­keuk­sil­ta Lap­piin: Lapin Kansan uusi pää­toi­mit­ta­ja Sauli Pah­ka­sa­lo perusti en­sim­mäi­sen oman leh­ten­sä jo 8-vuo­tiaa­na, ja pian sitä tilasi koko Pah­ka­sa­lon kylä

06.01.2024 12:00 27
Tilaajille
Toimittajalta: Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto sulki silmänsä journalismilta, ja niin alkoivat yli 40-vuotiaan lehden lopun ajat
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Lapin yli­opis­ton yli­op­pi­las­kun­nan edus­ta­jis­to sulki sil­män­sä jour­na­lis­mil­ta, ja niin al­koi­vat yli 40-vuo­tiaan lehden lopun ajat

20.12.2023 09:31 2
Lapin yliopiston ylioppilaskunta lopettaa Lapin ylioppilaslehden rahoittamisen

Lapin yli­opis­ton yli­op­pi­las­kun­ta lo­pet­taa Lapin yli­op­pi­las­leh­den ra­hoit­ta­mi­sen

12.12.2023 18:46
Tilaajille
Lapin Kansan Kari Pyykkö palkittiin Elämäntyö urheilutoimittajana -palkinnolla

Lapin Kansan Kari Pyykkö pal­kit­tiin Elä­män­työ ur­hei­lu­toi­mit­ta­ja­na -pal­kin­nol­la

07.12.2023 18:49 9
Tilaajille
Lukijalta: Lapin ylioppilaslehden lakkauttamisinnosta uupuu selkäranka
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Lapin yli­op­pi­las­leh­den lak­kaut­ta­mis­in­nos­ta uupuu sel­kä­ran­ka

23.11.2023 12:40 1
Tilaajille
40 vuotta toimittajana työskennellyt Taru Salo jää pian eläkkeelle – tässä esseessä hän kertoo, mikä journalismissa on muuttunut
Essee

40 vuotta toi­mit­ta­ja­na työs­ken­nel­lyt Taru Salo jää pian eläk­keel­le – tässä es­sees­sä hän kertoo, mikä jour­na­lis­mis­sa on muut­tu­nut

19.11.2023 05:00 12
Tilaajille
Uusi Rovaniemi valittiin vuoden kaupunkilehdeksi

Uusi Ro­va­nie­mi va­lit­tiin vuoden kau­pun­ki­leh­dek­si

16.11.2023 22:04 8
Tilaajille
Sota Ukrainassa on sekoitus scifiä ja ensimmäistä maailmansotaa, sanoo palkittu brittiläinen sotareportteri – "Se ei ole kuin elokuvissa"

Sota Uk­rai­nas­sa on se­koi­tus scifiä ja en­sim­mäis­tä maail­man­so­taa, sanoo pal­kit­tu brit­ti­läi­nen so­ta­re­port­te­ri – "Se ei ole kuin elo­ku­vis­sa"

27.10.2023 17:31 2
Tilaajille
Paikallislehtien päätoimittajayhdistys paheksuu Mika Aaltolan vihjailuja

Pai­kal­lis­leh­tien pää­toi­mit­ta­ja­yh­dis­tys pa­hek­suu Mika Aal­to­lan vih­jai­lu­ja

25.10.2023 18:08 1
Uusi Rovaniemi pääsi jälleen finaaliin lehtikilpailussa – voittaja selviää marraskuussa

Uusi Ro­va­nie­mi pääsi jälleen fi­naa­liin leh­ti­kil­pai­lus­sa – voit­ta­ja selviää mar­ras­kuus­sa

23.10.2023 14:42 5
Tilaajille
Puola ja USA hyötyvät itsekin tuestaan Ukrainalle, arvioi tunnettu amerikanukrainalainen journalisti – Myroslava Gongadze: "Venäjä on suora uhka Euroopalle"

Puola ja USA hyö­ty­vät itsekin tues­taan Uk­rai­nal­le, arvioi tun­net­tu ame­ri­kan­uk­rai­na­lai­nen jour­na­lis­ti – My­ros­la­va Gon­gad­ze: "Venäjä on suora uhka Eu­roo­pal­le"

07.10.2023 16:26
Tilaajille
Rantalakeuden päätoimittaja Sauli Pahkasalo siirtyy Lapin Kansan uudeksi päätoimittajaksi: "Koen olevani pohjoisen ihminen"

Ran­ta­la­keu­den pää­toi­mit­ta­ja Sauli Pah­ka­sa­lo siirtyy Lapin Kansan uudeksi pää­toi­mit­ta­jak­si: "Koen olevani poh­joi­sen ih­mi­nen"

25.09.2023 14:34 23
Ouluun palaava Kalevan uusi päätoimittaja Antti Kokkonen on tinkimätön journalisti "henkeen ja vereen"

Ouluun palaava Kalevan uusi pää­toi­mit­ta­ja Antti Kok­ko­nen on tin­ki­mä­tön jour­na­lis­ti "hen­keen ja vereen"

06.09.2023 18:39 2
Tilaajille
Lapin Kansan päätoimittaja Antti Kokkonen siirtyy Kalevan vastaavaksi päätoimittajaksi

Lapin Kansan pää­toi­mit­ta­ja Antti Kok­ko­nen siirtyy Kalevan vas­taa­vak­si pää­toi­mit­ta­jak­si

06.09.2023 13:48 26
Kun minusta tuli presidenttiehdokkaan isä
Kolumni

Kun minusta tuli pre­si­dent­ti­eh­dok­kaan isä

19.08.2023 05:00 6
Tilaajille
Haluammeko Suomeen vahtipiskin vai naamannuolijan?
Kolumni

Ha­luam­me­ko Suomeen vah­ti­pis­kin vai naa­man­nuo­li­jan?

17.08.2023 06:00 21
Eduskunnasta: Kaikkea ei löydä Googlesta – vahvat mielipiteet näyttävät nyt riittävän päätöksenteossa, perusteista viis
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Kaikkea ei löydä Goog­les­ta – vahvat mie­li­pi­teet näyt­tä­vät nyt riit­tä­vän pää­tök­sen­teos­sa, pe­rus­teis­ta viis

02.08.2023 15:21 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tuk­sen tulee puo­lus­taa sanan- ja leh­dis­tön­va­paut­ta, sillä de­mo­kra­tia tar­vit­see vah­ti­koi­ran­sa

11.07.2023 05:00 3