Talousrikosepäilyt: Pel­lo­lai­sen ho­tel­li­yri­tyk­sen kon­kurs­si oi­keu­des­sa – ­syyt­tä­jä vaatii yrit­tä­jäneli­kol­le van­keut­ta ja lii­ke­toi­min­ta­kiel­to­ja va­ka­vis­ta ta­lous­ri­kok­sis­ta

Vaalipaneeli: "Mie­le­no­soit­ta­jien toi­min­ta kääntyy itseään vas­taan" – met­sä­ai­hei­nen vaa­li­pa­nee­li tuo­mit­si hak­kui­den es­tä­mi­sen Aa­lis­tun­tu­rin alueel­la

Uutisten viikko: Näin koulut saavat Lapin Kansan di­gi­tun­nuk­set käyt­töön­sä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Journalismi
Kuukausi
Miksi hyökkäyssotaa käyvän Venäjän Putin saa valtavasti näkyvyyttä iltapäivälehtien kansissa? Päätoimittajien mukaan Putin on uutisarvoinen, vaikka onkin epäluotettava

Miksi hyök­käys­so­taa käyvän Venäjän Putin saa val­ta­vas­ti nä­ky­vyyt­tä il­ta­päi­vä­leh­tien kan­sis­sa? Pää­toi­mit­ta­jien mukaan Putin on uu­ti­sar­voi­nen, vaikka onkin epä­luo­tet­ta­va

21.01.2023 12:00 1
Kemiläinen Matti Nikkilä valittiin Lounais-Lapin uudeksi päätoimittajaksi – Taina Nuutinen-Kallio ehti toimia Lounais-Lapin päätoimittajana vähän yli viisi vuotta: "Tulee ikävä mukavia työkavereita ja lukijoita"

Ke­mi­läi­nen Matti Nikkilä va­lit­tiin Lou­nais-La­pin uudeksi pää­toi­mit­ta­jak­si – Taina Nuu­ti­nen-Kal­lio ehti toimia Lou­nais-La­pin pää­toi­mit­ta­ja­na vähän yli viisi vuotta: "Tulee ikävä mukavia työ­ka­ve­rei­ta ja lu­ki­joi­ta"

19.01.2023 10:00 1
Torniolaisesta Raisa Huttusesta Lounais-Lapin toimittaja

Tor­nio­lai­ses­ta Raisa Hut­tu­ses­ta Lou­nais-La­pin toi­mit­ta­ja

06.01.2023 15:35
Päiväkirja: Tyypillinen rovaniemeläinen on akateeminen keski-ikäinen maastopyöräilijä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Tyy­pil­li­nen ro­va­nie­me­läi­nen on aka­tee­mi­nen kes­ki-ikäi­nen maas­to­pyö­räi­li­jä

02.01.2023 06:00 3
Tilaajille
Vanhemmat
Lapin Kansan toimittaja Niina Lavian "Räpylä kädessä syntyneet" - sai kunniamaininnan Urheilujournalismin illassa

Lapin Kansan toi­mit­ta­ja Niina Lavian "Räpylä kädessä syn­ty­neet" - sai kun­nia­mai­nin­nan Ur­hei­lu­jour­na­lis­min illassa

17.12.2022 11:04
Tilaajille
Lapin ylioppilaslehti on vaarassa jäädä vuoden tauolle – päätoimittaja: Esitys uhkaa koko lehden jatkuvuutta ja olemassaoloa

Lapin yli­op­pi­las­leh­ti on vaa­ras­sa jäädä vuoden tauolle – pää­toi­mit­ta­ja: Esitys uhkaa koko lehden jat­ku­vuut­ta ja ole­mas­sa­oloa

13.12.2022 21:56
Tilaajille
Lapin Kansan toimittaja Niina Lavian juttu Simon pesäpallokulttuurista on ehdolla Vuoden urheilujutuksi

Lapin Kansan toi­mit­ta­ja Niina Lavian juttu Simon pe­sä­pal­lo­kult­tuu­ris­ta on ehdolla Vuoden ur­hei­lu­ju­tuk­si

05.12.2022 15:32 1
Tilaajille
Toimittajalta: Hyviä ja huonoja uutisia
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Hyviä ja huonoja uutisia

02.11.2022 15:04
Tilaajille
Uusi Rovaniemi pääsi finaaliin lehtikilpailussa – vuoden kaupunkilehti valitaan ensi viikolla

Uusi Ro­va­nie­mi pääsi fi­naa­liin leh­ti­kil­pai­lus­sa – ­vuo­den kau­pun­ki­leh­ti va­li­taan ensi vii­kol­la

01.11.2022 15:31 2
Tilaajille
Jenni Lepänrinne vahvistamaan valtakunnallisen politiikan uutisointiamme – Lännen Median uusi osaaja tulee Turun Sanomista

Jenni Le­pän­rin­ne vah­vis­ta­maan val­ta­kun­nal­li­sen po­li­tii­kan uu­ti­soin­tiam­me – Lännen Median uusi osaaja tulee Turun Sa­no­mis­ta

02.10.2022 12:30
Tilaajille
Analyysi: Helsingin Sanomien Viestikoekeskus-jutun käsittely käräjillä mittaa journalismin vastuut – Puntarissa ovat turvallisuussalaisuudet ja sananvapaus

Ana­lyy­si: Hel­sin­gin Sa­no­mien Vies­ti­koe­kes­kus-ju­tun kä­sit­te­ly kä­rä­jil­lä mittaa jour­na­lis­min vastuut – Pun­ta­ris­sa ovat tur­val­li­suus­sa­lai­suu­det ja sa­nan­va­paus

28.09.2022 21:24
Tilaajille
HS:n päätoimittaja Kaius Niemi ei kiistä eikä vahvista tienneensä Viestikoekeskus-artikkelista ennen julkaisua – "Näitä yksityiskohtia varmasti käsitellään oikeudenkäynnissä"

HS:n pää­toi­mit­ta­ja Kaius Niemi ei kiistä eikä vah­vis­ta tien­neen­sä Vies­ti­koe­kes­kus-ar­tik­ke­lis­ta ennen jul­kai­sua – "Näitä yk­si­tyis­koh­tia var­mas­ti kä­si­tel­lään oi­keu­den­käyn­nis­sä"

23.09.2022 17:08
Upseerin mukaan Puolustusvoimat tiesi asiakirjojen olleen HS:n hallussa jo yli puoli vuotta ennen jutun julkaisua

Up­see­rin mukaan Puo­lus­tus­voi­mat tiesi asia­kir­jo­jen olleen HS:n hal­lus­sa jo yli puoli vuotta ennen jutun jul­kai­sua

25.08.2022 17:54
Oikeudenkäynti Helsingin Sanomien toimittajia vastaan alkaa – syyttäjä vaatii puolentoista vuoden ehdollista vankeutta

Oi­keu­den­käyn­ti Hel­sin­gin Sa­no­mien toi­mit­ta­jia vastaan alkaa – syyt­tä­jä vaatii puo­len­tois­ta vuoden eh­dol­lis­ta van­keut­ta

25.08.2022 11:03 1
Kuuluuko toimittajan rakastaa roskakasojen tonkimista ja kuralätäköissä tanssimista? – peilikuvan kiillottaminen johtaa lopulta väärään totuuteen, ja siksi ikäviäkin asioita pitää kertoa
Kolumni

Kuu­luu­ko toi­mit­ta­jan ra­kas­taa ros­ka­ka­so­jen ton­ki­mis­ta ja ku­ra­lä­tä­köis­sä tans­si­mis­ta? – pei­li­ku­van kiil­lot­ta­mi­nen johtaa lopulta väärään to­tuu­teen, ja siksi ikä­viä­kin asioita pitää kertoa

23.08.2022 06:30 6
Tilaajille
STT:n tietojärjestelmien korjaaminen edistynyt merkittävästi, tietovuodon mahdollisuutta ei voida sulkea pois

STT:n tie­to­jär­jes­tel­mien kor­jaa­mi­nen edis­ty­nyt mer­kit­tä­väs­ti, tie­to­vuo­don mah­dol­li­suut­ta ei voida sulkea pois

31.07.2022 15:24
Tilaajille
Uutistoimisto STT:n tietojärjestelmiin kohdistui perjantaina laaja verkkohyökkäys – osa järjestelmistä ajettu varotoimena alas

Uu­tis­toi­mis­to STT:n tie­to­jär­jes­tel­miin koh­dis­tui per­jan­tai­na laaja verk­ko­hyök­käys – osa jär­jes­tel­mis­tä ajettu va­ro­toi­me­na alas

29.07.2022 19:20
Ranskalaistoimittaja soluttautui poliisiin, mutta mihin lappilaistoimittajan rahkeet riittäisivät?
Kolumni

Rans­ka­lais­toi­mit­ta­ja so­lut­tau­tui po­lii­siin, mutta mihin lap­pi­lais­toi­mit­ta­jan rahkeet riit­täi­si­vät?

25.07.2022 06:00 1
Tilaajille
Ilmastojournalismi – rypemistä vai ratkaisuja?
Kolumni

Il­mas­to­jour­na­lis­mi – ry­pe­mis­tä vai rat­kai­su­ja?

20.07.2022 06:00 3
Tilaajille
Lapin Kansa teki kaksi tietopyyntöä, mutta vain toinen maksoi – Lapin poliisi laskutti 16 asiakirjasta yli tuhat euroa

Lapin Kansa teki kaksi tie­to­pyyn­töä, mutta vain toinen maksoi – Lapin poliisi las­kut­ti 16 asia­kir­jas­ta yli tuhat euroa

04.07.2022 14:15 13
Tilaajille