Koiraurheilu: Ro­va­nie­men Ou­nas­hal­lis­sa riitti säpinää kan­sain­vä­li­ses­sä agi­li­ty­kil­pai­lus­sa – katso ku­va­gal­le­ria

Kolumni: Pi­täi­si­kö yli­su­ku­pol­vis­ta jo­ki­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää traumaa lähteä pur­ka­maan so­vin­to­ko­mis­siol­la?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Journalismi
Rantalakeuden päätoimittaja Sauli Pahkasalo siirtyy Lapin Kansan uudeksi päätoimittajaksi: "Koen olevani pohjoisen ihminen"

Ran­ta­la­keu­den pää­toi­mit­ta­ja Sauli Pah­ka­sa­lo siirtyy Lapin Kansan uudeksi pää­toi­mit­ta­jak­si: "Koen olevani poh­joi­sen ih­mi­nen"

25.09.2023 14:34 23
Ouluun palaava Kalevan uusi päätoimittaja Antti Kokkonen on tinkimätön journalisti "henkeen ja vereen"

Ouluun palaava Kalevan uusi pää­toi­mit­ta­ja Antti Kok­ko­nen on tin­ki­mä­tön jour­na­lis­ti "hen­keen ja vereen"

06.09.2023 18:39 2
Tilaajille
Lapin Kansan päätoimittaja Antti Kokkonen siirtyy Kalevan vastaavaksi päätoimittajaksi

Lapin Kansan pää­toi­mit­ta­ja Antti Kok­ko­nen siirtyy Kalevan vas­taa­vak­si pää­toi­mit­ta­jak­si

06.09.2023 13:48 26
Kun minusta tuli presidenttiehdokkaan isä
Kolumni

Kun minusta tuli pre­si­dent­ti­eh­dok­kaan isä

19.08.2023 05:00 6
Tilaajille
Haluammeko Suomeen vahtipiskin vai naamannuolijan?
Kolumni

Ha­luam­me­ko Suomeen vah­ti­pis­kin vai naa­man­nuo­li­jan?

17.08.2023 06:00 21
Eduskunnasta: Kaikkea ei löydä Googlesta – vahvat mielipiteet näyttävät nyt riittävän päätöksenteossa, perusteista viis
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Kaikkea ei löydä Goog­les­ta – vahvat mie­li­pi­teet näyt­tä­vät nyt riit­tä­vän pää­tök­sen­teos­sa, pe­rus­teis­ta viis

02.08.2023 15:21 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tuk­sen tulee puo­lus­taa sanan- ja leh­dis­tön­va­paut­ta, sillä de­mo­kra­tia tar­vit­see vah­ti­koi­ran­sa

11.07.2023 05:00 3
Uutisanalyysi: Metsänomistajat esittävät ryöstön uhreja, vaikka heidän omat kätensä ovat toisten lompakolla

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Met­sän­omis­ta­jat esit­tä­vät ryöstön uhreja, vaikka heidän omat kätensä ovat toisten lom­pa­kol­la

29.05.2023 05:00 46
Tilaajille
Mikko Alkio ehdottaa rajua rahan siirtoa Yleltä muulle medialle – Kilpailuoikeusjuristi: "Saisimme paljon enemmän, jos raha käytettäisiin eri tavalla"

Mikko Alkio eh­dot­taa rajua rahan siirtoa Yleltä muulle me­dial­le – Kil­pai­luoi­keus­ju­ris­ti: "Sai­sim­me paljon enem­män, jos raha käy­tet­täi­siin eri ta­val­la"

12.05.2023 15:30 4
Tilaajille
Minulla on näkyvä vamma, jota ajattelen harvoin – ehkä siksi jäin miettimään, kannattaako muoniolaisen vapaalaskijan cp-vammasta tehdä juttu
Kolumni

Minulla on näkyvä vamma, jota ajat­te­len harvoin – ehkä siksi jäin miet­ti­mään, kan­nat­taa­ko muo­nio­lai­sen va­paa­las­ki­jan cp-vam­mas­ta tehdä juttu

11.04.2023 13:42
Atomivetureita koeajossa, koskenlaskijoille ränni Ounasvaaralle ja kaamea virhe Lapin Kansassa – näin lappilaisia on vuosikymmenien aikana juksattu

Ato­mi­ve­tu­rei­ta koea­jos­sa, kos­ken­las­ki­joil­le ränni Ou­nas­vaa­ral­le ja kaamea virhe Lapin Kan­sas­sa – näin lap­pi­lai­sia on vuo­si­kym­me­nien aikana juk­sat­tu

01.04.2023 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­gaa­ni­mie­len­osoi­tus­jut­tu oli asen­teel­li­nen

15.03.2023 05:00
Aamulehden vastaava päätoimittaja Jussi Tuulensuu eroaa – syynä viikonlopun epäasiallinen käytös

Aa­mu­leh­den vas­taa­va pää­toi­mit­ta­ja Jussi Tuu­len­suu eroaa – syynä vii­kon­lo­pun epä­asial­li­nen käytös

13.03.2023 15:40 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Li­ka­san­ko­jour­na­lis­min paluu

11.03.2023 05:00 3
"Luvuissa oli selvä ristiriita, ja se herätti kiinnostukseni", palkittu toimittaja Risto Pyykkö sanoo

"Lu­vuis­sa oli selvä ris­ti­rii­ta, ja se herätti kiin­nos­tuk­se­ni", pal­kit­tu toi­mit­ta­ja Risto Pyykkö sanoo

09.03.2023 15:29 4
Miksi hyökkäyssotaa käyvän Venäjän Putin saa valtavasti näkyvyyttä iltapäivälehtien kansissa? Päätoimittajien mukaan Putin on uutisarvoinen, vaikka onkin epäluotettava

Miksi hyök­käys­so­taa käyvän Venäjän Putin saa val­ta­vas­ti nä­ky­vyyt­tä il­ta­päi­vä­leh­tien kan­sis­sa? Pää­toi­mit­ta­jien mukaan Putin on uu­ti­sar­voi­nen, vaikka onkin epä­luo­tet­ta­va

21.01.2023 12:00 1
Kemiläinen Matti Nikkilä valittiin Lounais-Lapin uudeksi päätoimittajaksi – Taina Nuutinen-Kallio ehti toimia Lounais-Lapin päätoimittajana vähän yli viisi vuotta: "Tulee ikävä mukavia työkavereita ja lukijoita"

Ke­mi­läi­nen Matti Nikkilä va­lit­tiin Lou­nais-La­pin uudeksi pää­toi­mit­ta­jak­si – Taina Nuu­ti­nen-Kal­lio ehti toimia Lou­nais-La­pin pää­toi­mit­ta­ja­na vähän yli viisi vuotta: "Tulee ikävä mukavia työ­ka­ve­rei­ta ja lu­ki­joi­ta"

19.01.2023 10:00 1
Torniolaisesta Raisa Huttusesta Lounais-Lapin toimittaja

Tor­nio­lai­ses­ta Raisa Hut­tu­ses­ta Lou­nais-La­pin toi­mit­ta­ja

06.01.2023 15:35
Päiväkirja: Tyypillinen rovaniemeläinen on akateeminen keski-ikäinen maastopyöräilijä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Tyy­pil­li­nen ro­va­nie­me­läi­nen on aka­tee­mi­nen kes­ki-ikäi­nen maas­to­pyö­räi­li­jä

02.01.2023 06:00 3
Tilaajille
Lapin Kansan toimittaja Niina Lavian "Räpylä kädessä syntyneet" - sai kunniamaininnan Urheilujournalismin illassa

Lapin Kansan toi­mit­ta­ja Niina Lavian "Räpylä kädessä syn­ty­neet" - sai kun­nia­mai­nin­nan Ur­hei­lu­jour­na­lis­min illassa

17.12.2022 11:04
Tilaajille