Pelastaja: Nuorena Sakke Py­hä­jär­vi ajat­te­li ole­van­sa kuo­le­ma­ton, mutta omien lasten syntymä pani pe­las­ta­jan arvot uu­sik­si: "Meillä jo­kai­sel­la on antaa vain se sata pro­sent­tia"

Seksuaalisuus: On­ly­Fan­sin tuot­toi­suus tuli yl­lä­tyk­se­nä ja nyt Marika Fin­ger­roos suuntaa sek­si­vä­li­nei­den kas­va­vil­le mark­ki­noil­le

Pääkirjoitus: Hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen ki­ris­tä­mi­sen lyk­kää­mi­nen lykkää myös on­gel­man rat­kai­se­mis­ta – kei­no­te­koi­ses­ta am­mat­ti­ra­jo­jen ra­ken­te­lus­ta on luo­vut­ta­va pi­kim­mi­ten

Julkisen sanan neuvosto
Julkisen sanan neuvosto ei antanut langettavia päätöksiä Marinin bilevideoiden uutisoinnista ja julkaisemisesta

Jul­ki­sen sanan neu­vos­to ei antanut lan­get­ta­via pää­tök­siä Marinin bi­le­vi­deoi­den uu­ti­soin­nis­ta ja jul­kai­se­mi­ses­ta

11.11.2022 18:42 3
JSN:ltä vapauttava päätös Seiskalle pääministeri Sanna Marinia koskevasta jutusta tiukalla äänestystuloksella

JSN:ltä va­paut­ta­va päätös Seis­kal­le pää­mi­nis­te­ri Sanna Marinia kos­ke­vas­ta jutusta tiu­kal­la ää­nes­tys­tu­lok­sel­la

02.09.2022 15:26 3
Tilaajille
JSN pohtii, saiko kuvia presidenttiparin lapsesta julkaista ja kunnioittiko Seiska pääministerin ihmisarvoa

JSN pohtii, saiko kuvia pre­si­dent­ti­pa­rin lap­ses­ta jul­kais­ta ja kun­nioit­ti­ko Seiska pää­mi­nis­te­rin ih­mis­ar­voa

23.06.2022 16:44 3
JSN: Lapin Kansa korjasi riskisijoituksiin liittyvän olennaisen asiavirheen riittävän hyvin

JSN: Lapin Kansa korjasi ris­ki­si­joi­tuk­siin liit­ty­vän olen­nai­sen asia­vir­heen riit­tä­vän hyvin

17.06.2022 11:00 1

Jul­ki­sen sanan neu­vos­ton entinen pu­heen­joh­ta­ja Pekka Hy­vä­ri­nen on kuollut

10.05.2020 14:52
Kolumni: Juhlat linnassa – metsäläinen ilahtui kutsusta, vaikka tutkija hiukan epäröi
Kolumni

Ko­lum­ni: Juhlat lin­nas­sa – met­sä­läi­nen ilahtui kut­sus­ta, vaikka tutkija hiukan epäröi

20.11.2019 08:14