Pelastaja: Nuorena Sakke Py­hä­jär­vi ajat­te­li ole­van­sa kuo­le­ma­ton, mutta omien lasten syntymä pani pe­las­ta­jan arvot uu­sik­si: "Meillä jo­kai­sel­la on antaa vain se sata pro­sent­tia"

Seksuaalisuus: On­ly­Fan­sin tuot­toi­suus tuli yl­lä­tyk­se­nä ja nyt Marika Fin­ger­roos suuntaa sek­si­vä­li­nei­den kas­va­vil­le mark­ki­noil­le

Pääkirjoitus: Hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen ki­ris­tä­mi­sen lyk­kää­mi­nen lykkää myös on­gel­man rat­kai­se­mis­ta – kei­no­te­koi­ses­ta am­mat­ti­ra­jo­jen ra­ken­te­lus­ta on luo­vut­ta­va pi­kim­mi­ten

JSN: Lapin Kansa korjasi ris­ki­si­joi­tuk­siin liit­ty­vän olen­nai­sen asia­vir­heen riit­tä­vän hyvin

Julkisen sanan neuvoston (JSN) mukaan Lapin Kansa ei rikkonut hyvää journalistista tapaa olennaisen asiavirheen korjaamisessa. JSN:lle tehty kantelu liittyy Rovaniemen vuoden 2017 riskisijoitusten uutisointiin.

Lapin Kansan etusivun uutisnostossa (LK 8.4.) kerrottiin virheellisesti, että toimitusjohtaja Heli Välikangas olisi saanut tuomion virka-aseman väärinkäytöstä sijoitusten valmisteluun liittyen. Oikeasti kyseessä on vasta syyte, jonka käsittely alkoi kuluvalla viikolla käräjäoikeudessa.

Julkisen sanan neuvostolle tehdyn kantelun mukaan Lapin Kansa ei korjannut riittävän näkyvästi olennaista asiavirhettään.

Lapin Kansa korjasi virheen nopeasti verkkosivuillaan ja seuraavan päivän painetussa lehdessä. JSN:n mukaan oikaisu oli riittävä suhteessa virheen vakavuuteen.

Vakavuutta lievensi JSN:n mukaan se, että asia oli kerrottu oikein lehden sisäsivun jutussa ja aikaisemmassa uutisoinnissa.

Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Lapin Kansa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.