Tulipalo: Oma­ko­ti­ta­lo kärsi pahoja vau­rioi­ta palossa Ra­nual­la - jäl­ki­sam­mu­tus­työt kes­tä­vät pit­käl­le iltaan

Kunnanjohtajat: Päivi Kontio joh­ta­maan Uts­jo­kea

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kritiikki
On aika lopettaa porokaartelu ja tunnustaa jäkäläkadon syyt
Kolumni

On aika lo­pet­taa po­ro­kaar­te­lu ja tun­nus­taa jä­kä­lä­ka­don syyt

14.09.2023 06:00 63
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Väärin sam­mu­tet­tu!

10.06.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vää­rin­ym­mär­tä­mi­sen mes­ta­rit

03.05.2023 06:30 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

EU-po­pu­lis­mia vil­jel­lään yhä

20.03.2023 04:00 2
Metsäalalle kiitosta oikeasta suunnasta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sä­alal­le kii­tos­ta oi­keas­ta suun­nas­ta

08.03.2023 06:05 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saako unionia kri­ti­soi­da?

15.02.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko met­sä­alan hen­ki­lös­tö vapaata riis­taa?

24.10.2022 22:09 3
Tilaajille

Arvio: Jotain jää aina jäl­keem­me

22.09.2022 14:17
Tilaajille
Karvalakkiooppera täytti katsomot, ja lisäesityksiä saattaa olla tulossa: "Meillä ei ole mitään hävettävää", sanoo tuottaja Olli Tiuraniemi

Kar­va­lak­ki­oop­pe­ra täytti kat­so­mot, ja li­sä­esi­tyk­siä saattaa olla tu­los­sa: "Meillä ei ole mitään hä­vet­tä­vää", sanoo tuot­ta­ja Olli Tiu­ra­nie­mi

13.09.2022 17:30
Tilaajille
Miksi kriitikko kirjoittaa nuivasti, vaikka yleisö liikuttuu kyyneliin? Lapin historiasta ammentaviin näyttämöteoksiin liittyy poikkeuksellinen lataus: "Hyvä, että taiteesta ja sen arvioinnista keskustellaan"

Miksi krii­tik­ko kir­joit­taa nui­vas­ti, vaikka yleisö lii­kut­tuu kyy­ne­liin? Lapin his­to­rias­ta am­men­ta­viin näyt­tä­mö­teok­siin liittyy poik­keuk­sel­li­nen lataus: "Hyvä, että tai­tees­ta ja sen ar­vioin­nis­ta kes­kus­tel­laan"

13.09.2022 17:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kai­vosalan kes­tet­tä­vä kri­tiik­ki

06.09.2022 04:59
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kai­vos­kri­tiik­ki kai­pai­si faktoja

02.09.2022 05:00
Tilaajille
Elämä ilman seiniä – Kirkkopuiston ympäristötaidenäyttely Rovaniemellä tarjoaa pohdittavaa asumisesta sekä vieraslajeista

Elämä ilman seiniä – ­Kirk­ko­puis­ton ym­pä­ris­tö­tai­de­näyt­te­ly Ro­va­nie­mel­lä tarjoaa poh­dit­ta­vaa asu­mi­ses­ta sekä vie­ras­la­jeis­ta

14.08.2022 15:23 3
Tilaajille
Arvio: Lopuksi kajautettiin Ukrainan kansallislaulu – sotilasmuusikot esittivät raskaahkon ohjelman, jossa Šostakovitšin musiikki edusti keveintä antia

Arvio: Lopuksi ka­jau­tet­tiin Uk­rai­nan kan­sal­lis­lau­lu – so­ti­las­muu­si­kot esit­ti­vät ras­kaah­kon oh­jel­man, jossa Šos­ta­ko­vi­tšin mu­siik­ki edusti ke­vein­tä antia

07.05.2022 16:00
Tilaajille
Näyttelyarvio: Suuri gongi kumahtaa pian ihmiskunnan ottelussa itseään ja luontoa vastaan

Näyt­te­lyar­vio: Suuri gongi ku­mah­taa pian ih­mis­kun­nan ot­te­lus­sa itseään ja luontoa vastaan

27.04.2022 17:28
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kri­ti­soin SPR:n johtoa

12.03.2022 05:10
Tilaajille
Metsähallituksen päätös sulkea Lapin hirvijahtimaat vieraspyytäjiltä syyskuuksi on hyvä alku matkalla kohti parempaa jahtilupapolitiikkaa
Pääkirjoitus

Met­sä­hal­li­tuk­sen päätös sulkea Lapin hir­vi­jah­ti­maat vie­ras­pyy­tä­jil­tä syys­kuuk­si on hyvä alku mat­kal­la kohti pa­rem­paa jah­ti­lu­pa­po­li­tiik­kaa

14.12.2021 22:18 9
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Cruise tanssi samuraiden kanssa pitkässä seikkailudraamassa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Cruise tanssi sa­mu­rai­den kanssa pit­käs­sä seik­kai­lu­draa­mas­sa

21.09.2020 07:00
Ilman kusitolppia meillä ei olisi puhdasta demokratiaa
Kolumni

Ilman ku­si­tolp­pia meillä ei olisi puh­das­ta de­mo­kra­tiaa

10.06.2020 16:39
Tilaajille