Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 9. päivän luukku tästä

Tähtijuttu: Ly­hyt­vuok­raus on Ro­va­nie­mel­lä mil­joo­nien bisnes, mutta kau­pun­ki ei oh­jeis­ta sitä mi­ten­kään

Kritiikki
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko met­sä­alan hen­ki­lös­tö vapaata riis­taa?

24.10.2022 22:09 3
Tilaajille

Arvio: Jotain jää aina jäl­keem­me

22.09.2022 14:17
Tilaajille
Karvalakkiooppera täytti katsomot, ja lisäesityksiä saattaa olla tulossa: "Meillä ei ole mitään hävettävää", sanoo tuottaja Olli Tiuraniemi

Kar­va­lak­ki­oop­pe­ra täytti kat­so­mot, ja li­sä­esi­tyk­siä saattaa olla tu­los­sa: "Meillä ei ole mitään hä­vet­tä­vää", sanoo tuot­ta­ja Olli Tiu­ra­nie­mi

13.09.2022 17:30
Tilaajille
Miksi kriitikko kirjoittaa nuivasti, vaikka yleisö liikuttuu kyyneliin? Lapin historiasta ammentaviin näyttämöteoksiin liittyy poikkeuksellinen lataus: "Hyvä, että taiteesta ja sen arvioinnista keskustellaan"

Miksi krii­tik­ko kir­joit­taa nui­vas­ti, vaikka yleisö lii­kut­tuu kyy­ne­liin? Lapin his­to­rias­ta am­men­ta­viin näyt­tä­mö­teok­siin liittyy poik­keuk­sel­li­nen lataus: "Hyvä, että tai­tees­ta ja sen ar­vioin­nis­ta kes­kus­tel­laan"

13.09.2022 17:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kai­vosalan kes­tet­tä­vä kri­tiik­ki

06.09.2022 04:59
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kai­vos­kri­tiik­ki kai­pai­si faktoja

02.09.2022 05:00
Tilaajille
Elämä ilman seiniä – Kirkkopuiston ympäristötaidenäyttely Rovaniemellä tarjoaa pohdittavaa asumisesta sekä vieraslajeista

Elämä ilman seiniä – ­Kirk­ko­puis­ton ym­pä­ris­tö­tai­de­näyt­te­ly Ro­va­nie­mel­lä tarjoaa poh­dit­ta­vaa asu­mi­ses­ta sekä vie­ras­la­jeis­ta

14.08.2022 15:23 3
Tilaajille
Arvio: Lopuksi kajautettiin Ukrainan kansallislaulu – sotilasmuusikot esittivät raskaahkon ohjelman, jossa Šostakovitšin musiikki edusti keveintä antia

Arvio: Lopuksi ka­jau­tet­tiin Uk­rai­nan kan­sal­lis­lau­lu – so­ti­las­muu­si­kot esit­ti­vät ras­kaah­kon oh­jel­man, jossa Šos­ta­ko­vi­tšin mu­siik­ki edusti ke­vein­tä antia

07.05.2022 16:00
Tilaajille
Näyttelyarvio: Suuri gongi kumahtaa pian ihmiskunnan ottelussa itseään ja luontoa vastaan

Näyt­te­lyar­vio: Suuri gongi ku­mah­taa pian ih­mis­kun­nan ot­te­lus­sa itseään ja luontoa vastaan

27.04.2022 17:28
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kri­ti­soin SPR:n johtoa

12.03.2022 05:10
Tilaajille
Metsähallituksen päätös sulkea Lapin hirvijahtimaat vieraspyytäjiltä syyskuuksi on hyvä alku matkalla kohti parempaa jahtilupapolitiikkaa
Pääkirjoitus

Met­sä­hal­li­tuk­sen päätös sulkea Lapin hir­vi­jah­ti­maat vie­ras­pyy­tä­jil­tä syys­kuuk­si on hyvä alku mat­kal­la kohti pa­rem­paa jah­ti­lu­pa­po­li­tiik­kaa

14.12.2021 22:18 9
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Cruise tanssi samuraiden kanssa pitkässä seikkailudraamassa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Cruise tanssi sa­mu­rai­den kanssa pit­käs­sä seik­kai­lu­draa­mas­sa

21.09.2020 07:00
Ilman kusitolppia meillä ei olisi puhdasta demokratiaa
Kolumni

Ilman ku­si­tolp­pia meillä ei olisi puh­das­ta de­mo­kra­tiaa

10.06.2020 16:39
Tilaajille