Ylennykset: It­se­näi­syys­päi­vän ylen­nyk­set puo­lus­tus­hal­lin­nos­sa ja re­ser­vis­sä – katso tästä Lapin ylen­ne­tyt

Sanna Marin
Viimeisin 12 tuntia
Hallituksella edessään vaikeita päätöksiä, mutta huomion vie toistuvasti pääministerin henkilö

Hal­li­tuk­sel­la edes­sään vai­kei­ta pää­tök­siä, mutta huomion vie tois­tu­vas­ti pää­mi­nis­te­rin henkilö

17:29 15
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Helsingin yössä ilman valtioneuvoston puhelinta juhlinutta pääministeri Marinia yritettiin tavoitella ravintolaillan aikana eristäytymisohjeistuksella kahdesti

Hel­sin­gin yössä ilman val­tio­neu­vos­ton pu­he­lin­ta juh­li­nut­ta pää­mi­nis­te­ri Marinia yri­tet­tiin ta­voi­tel­la ra­vin­to­la­il­lan aikana eris­täy­ty­mis­oh­jeis­tuk­sel­la kah­des­ti

11:24 22
Vanhemmat
Päiväkirja: Otetaan viileesti, kun yritetään pysyä menossa mukana
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Otetaan vii­lees­ti, kun yri­te­tään pysyä menossa mukana

09.11.2021 06:30
Tilaajille
Miksi Sanna Marin postasi boomereista? Asiantuntijat vastaavat, oliko nuorille suunnattu somettaminen virhearviointi vai onnistunut täsmäisku

Miksi Sanna Marin postasi boo­me­reis­ta? Asian­tun­ti­jat vas­taa­vat, oliko nuo­ril­le suun­nat­tu so­met­ta­mi­nen vir­he­ar­vioin­ti vai on­nis­tu­nut täs­mä­is­ku

30.10.2021 08:00 2
Tilaajille
Pääministeri on asettanut arvovaltansa peliin, jotta saamelaiskäräjälaki saadaan vihdoin maaliin – mutta mitä tekee keskusta?
Pääkirjoitus

Pää­mi­nis­te­ri on aset­ta­nut ar­vo­val­tan­sa peliin, jotta saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki saadaan vihdoin maaliin – mutta mitä tekee kes­kus­ta?

29.10.2021 21:00 16
Tilaajille
Vallan vahtikoira puree tarvittaessa
Kolumni

Vallan vah­ti­koi­ra puree tar­vit­taes­sa

28.10.2021 05:00 12
Tilaajille
Kommentti: Ei ole väliä, ymmärrätkö pääministerin biletystä tai sometusta - Relaa boomer tarkoittaa sitä, että nuoret eivät ole selityksiä velkaa

Kom­ment­ti: Ei ole väliä, ym­mär­rät­kö pää­mi­nis­te­rin bi­le­tys­tä tai so­me­tus­ta - Relaa boomer tar­koit­taa sitä, että nuoret eivät ole se­li­tyk­siä velkaa

25.10.2021 12:05 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pää­mi­nis­te­rin opit­ta­va kan­ta­maan vas­tuun­sa

19.10.2021 05:30 6
Tilaajille
Sanna Marin oli puolueiden puheenjohtajista suosituin seuraavankin hallituksen pääministeriksi, kertoo MT:n kysely

Sanna Marin oli puo­luei­den pu­heen­joh­ta­jis­ta suo­si­tuin seu­raa­van­kin hal­li­tuk­sen pää­mi­nis­te­rik­si, kertoo MT:n kysely

18.10.2021 07:56 17
Pääministeri Sanna Marin myöntää koronarumban uuvuttaneen – on avoin tuloveron alentamiselle: "Odotan ministeri Saarikolta esitystä"

Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin myöntää ko­ro­na­rum­ban uu­vut­ta­neen – on avoin tu­lo­ve­ron alen­ta­mi­sel­le: "Odotan mi­nis­te­ri Saa­ri­kol­ta esi­tys­tä"

02.10.2021 06:00 3
Tilaajille
Työllisyys on koronasta huolimatta huipussaan – tämän vuoksi Sanna Marinin hallituksen ei silti kannata liikaa rehennellä

Työl­li­syys on ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta hui­pus­saan – tämän vuoksi Sanna Marinin hal­li­tuk­sen ei silti kannata liikaa re­hen­nel­lä

25.09.2021 06:30 9
Tilaajille
Pääministeri Marin ei uskalla vielä luvata koronapassia syksyksi – "pitää olla realisti"

Pää­mi­nis­te­ri Marin ei uskalla vielä luvata ko­ronapas­sia syk­syk­si – "pitää olla rea­lis­ti"

05.08.2021 14:39
Pääministeri Marin maksaa saamansa ateriaedun takaisin – alivaltiosihteeri ennakoi tässä tilanteessa etuuden loppua

Pää­mi­nis­te­ri Marin maksaa saa­man­sa ate­ria­edun ta­kai­sin – ali­val­tio­sih­tee­ri ennakoi tässä ti­lan­tees­sa etuuden loppua

04.06.2021 21:15 7
Verohallinto: Pääministerin ateriaetu on veronalaista tuloa – Marin joutuu korjaamaan esitäytettyä veroilmoitustaan

Ve­ro­hal­lin­to: Pää­mi­nis­te­rin ate­ria­etu on ve­ron­alais­ta tuloa – Marin joutuu kor­jaa­maan esi­täy­tet­tyä ve­ro­il­moi­tus­taan

04.06.2021 15:23 12
Pääministeri Sanna Marin saapuu vierailulle Rovaniemelle sunnuntaina 6. kesäkuuta

Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin saapuu vie­rai­lul­le Ro­va­nie­mel­le sun­nun­tai­na 6. ke­sä­kuu­ta

03.06.2021 18:05 10
Tilaajille
Pääministeri Marin MTV:lle: En aio jatkaa ateriaedun käyttöä, vaikka se todettaisiin asianmukaiseksi

Pää­mi­nis­te­ri Marin MTV:l­le: En aio jatkaa ate­ria­edun käyt­töä, vaikka se to­det­tai­siin asian­mu­kai­sek­si

01.06.2021 11:58 6
VNK: Marinin käyttämät ateriapalvelut Kesärannassa ovat maksaneet reilut 14   300 euroa

VNK: Marinin käyt­tä­mät ate­ria­pal­ve­lut Ke­sä­ran­nas­sa ovat mak­sa­neet reilut 14  300 euroa

31.05.2021 21:12 12
IL ja IS: Pääministeri Marinin ateriaedun arvioidaan olevan 850 euroa kuukaudessa

IL ja IS: Pää­mi­nis­te­ri Marinin ate­ria­edun ar­vioi­daan olevan 850 euroa kuu­kau­des­sa

30.05.2021 17:59 20
Pääministeri Marin: ”Koska ateriaetuun liittyy avoimia kysymyksiä, maksan tähän liittyvät kustannukset itse”

Pää­mi­nis­te­ri Marin: ”Koska ate­ria­etuun liittyy avoimia ky­sy­myk­siä, maksan tähän liit­ty­vät kus­tan­nuk­set itse”

29.05.2021 19:44 16
Marin sanoo, ettei ole pyytänyt ateriaetua tai osallistunut asiasta päättämiseen – poliisi esiselvittää valtioneuvoston kanslian viranhaltijoiden menettelyä

Marin sanoo, ettei ole pyy­tä­nyt ate­ria­etua tai osal­lis­tu­nut asiasta päät­tä­mi­seen – poliisi esi­sel­vit­tää val­tio­neu­vos­ton kans­lian vi­ran­hal­ti­joi­den me­net­te­lyä

28.05.2021 13:22 10