Sanna Marin
Kuukausi ja vanhemmat
Pääministeri Marin: "Isot asiat on nyt sovittu, kaikilla on ollut ratkaisuhalukkuutta"

Pää­mi­nis­te­ri Marin: "Isot asiat on nyt so­vit­tu, kai­kil­la on ollut rat­kai­su­ha­luk­kuut­ta"

15.09.2020 21:01 2
Analyysi: Lapin joulumatkailun oli tarkoitus helpottua, mutta hallitus tekikin silmänkääntötempun

Ana­lyy­si: Lapin jou­lu­mat­kai­lun oli tar­koi­tus hel­pot­tua, mutta hal­li­tus tekikin sil­män­kään­tö­tem­pun

15.09.2020 18:30 5
Tilaajille
Veikkauksen tuottojen alenema korvataan täysimääräisesti – energia-asiat kiristävät hallituksen välejä

Veik­kauk­sen tuot­to­jen alenema kor­va­taan täy­si­mää­räi­ses­ti – ener­gia-asiat ki­ris­tä­vät hal­li­tuk­sen välejä

15.09.2020 17:46 0
Pääministeri Sanna Marin etätöihin mahdollisen korona-altistumisen takia

Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin etä­töi­hin mah­dol­li­sen ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sen takia

10.09.2020 13:39 0
Osakesäästäjät: Pääministeri Marin ei olisi saanut levittää tietoa Kaipolan tehtaan kannattavuudesta  – tiedonsaanti yrityksiltä voi vaikeutua

Osa­ke­sääs­tä­jät: Pää­mi­nis­te­ri Marin ei olisi saanut le­vit­tää tietoa Kai­po­lan tehtaan kan­nat­ta­vuu­des­ta – tie­don­saan­ti yri­tyk­sil­tä voi vai­keu­tua

09.09.2020 16:08 1
Marin puolusti EU:n elpymispakettia: Poikkeuksellinen ja kertaluonteinen toimi

Marin puo­lus­ti EU:n el­py­mis­pa­ket­tia: Poik­keuk­sel­li­nen ja ker­ta­luon­tei­nen toimi

09.09.2020 15:02 0
IS: Sanna Marin avaisi matkustamisen myös koronan riskimaista Suomeen – pääministeri uskoo lakimuutoksen ehtivän pelastamaan Lapin matkailun

IS: Sanna Marin avaisi mat­kus­ta­mi­sen myös koronan ris­ki­mais­ta Suomeen – pää­mi­nis­te­ri uskoo la­ki­muu­tok­sen ehtivän pe­las­ta­maan Lapin mat­kai­lun

08.09.2020 17:18 2
Tilaajille
HS-gallup: Pääministeri Sanna Marinin suosio laskenut hieman, mutta on yhä harvinaisen korkealla

HS-gal­lup: Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marinin suosio las­ke­nut hieman, mutta on yhä har­vi­nai­sen kor­keal­la

08.09.2020 07:41 3
Hallituksen hitaus uhkaa vesittää Lapin matkailun pääsesongin pelastamisyritykset
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Hal­li­tuk­sen hitaus uhkaa ve­sit­tää Lapin mat­kai­lun pää­se­son­gin pe­las­ta­mis­yri­tyk­set

05.09.2020 06:00 2
Tilaajille
Valtioneuvosto asettaa riippumattoman tutkintaryhmän selvittämään koronapandemiasta johtuneita toimia – Marin: "Tavoitteena ei ole etsiä sankareita tai syyllisiä"

Val­tio­neu­vos­to asettaa riip­pu­mat­to­man tut­kin­ta­ryh­män sel­vit­tä­mään ko­ro­na­pan­de­mias­ta joh­tu­nei­ta toimia – Marin: "Ta­voit­tee­na ei ole etsiä san­ka­rei­ta tai syyl­li­siä"

03.09.2020 14:58 0
Pääministeri Sanna Marin tapasi metsäteollisuuden johtoa – "Toimintaympäristön tulisi olla investoinneille suotuisa"

Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin tapasi met­sä­teol­li­suu­den johtoa – "Toi­min­taym­pä­ris­tön tulisi olla in­ves­toin­neil­le suo­tui­sa"

02.09.2020 21:48 1
Oikeusoppineen mukaan koronatestin vaatiminen on kiristys jo ennestään ankariin liikkumisrajoituksiin – "Voiko matkailuelinkeinon tukemista käyttää perusteena syrjinnälle?"

Oi­keus­op­pi­neen mukaan ko­ro­na­tes­tin vaa­ti­mi­nen on ki­ris­tys jo en­nes­tään an­ka­riin liik­ku­mis­ra­joi­tuk­siin – "Voiko mat­kai­lu­elin­kei­non tu­ke­mis­ta käyttää pe­rus­tee­na syr­jin­näl­le?"

02.09.2020 18:30 2
Tilaajille
Pääministeri Sanna Marin tapaa metsäteollisuuden johtoa – tapaamisesta sovittiin jo ennen tietoa Kaipolan sulkemisesta

Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin tapaa met­sä­teol­li­suu­den johtoa – ta­paa­mi­ses­ta so­vit­tiin jo ennen tietoa Kai­po­lan sul­ke­mi­ses­ta

02.09.2020 06:00 0
Pääministeri Sanna Marin Lapin Kansalle: Matkailualan hätään pyritään löytämään ratkaisu – Valmisteilla lakimuutos, joka sallisi maahantulon negatiivisen koronatestituloksen avulla

Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin Lapin Kan­sal­le: Mat­kai­lu­alan hätään py­ri­tään löy­tä­mään rat­kai­su – Val­mis­teil­la la­ki­muu­tos, joka sallisi maa­han­tu­lon ne­ga­tii­vi­sen ko­ro­na­tes­ti­tu­lok­sen avulla

01.09.2020 19:02 3
Tilaajille
Pääministeri Marin Kaipolan tehtaan sulkemisesta: Oliko sopiva aika juuri nyt? – Andersson arvostelee UPM:n johtoa kovin sanoin

Pää­mi­nis­te­ri Marin Kai­po­lan tehtaan sul­ke­mi­ses­ta: Oliko sopiva aika juuri nyt? – An­ders­son ar­vos­te­lee UPM:n johtoa kovin sanoin

29.08.2020 11:10 7
Marin vastasi UPM:n Pesosen kritiikkiin: Hallitus haluaa tehdä aktiivista teollisuuspolitiikkaa – "Meillä on rahoitusta EU:n elpymisvälineessä"

Marin vastasi UPM:n Pesosen kri­tiik­kiin: Hal­li­tus haluaa tehdä ak­tii­vis­ta teol­li­suus­po­li­tiik­kaa – "Meillä on ra­hoi­tus­ta EU:n el­py­mis­vä­li­nees­sä"

28.08.2020 15:04 1
Sari Essayah tyrmää Sanna Marinin ajatukset kuuden tunnin työpäivästä: "Visio tarkoittaisi tosiasiassa hyvinvointiyhteiskunnan ja sen palveluiden purkamista"

Sari Essayah tyrmää Sanna Marinin aja­tuk­set kuuden tunnin työ­päi­väs­tä: "Visio tar­koit­tai­si to­si­asias­sa hy­vin­voin­ti­yh­teis­kun­nan ja sen pal­ve­lui­den pur­ka­mis­ta"

26.08.2020 13:55 0
Sanna Marin väläytti sitä, että kannattajakuntaa selvästi nuorempi puoluejohto saattaa olla valmis eläkeputken poistamiseen
Pääkirjoitus

Sanna Marin vä­läyt­ti sitä, että kan­nat­ta­ja­kun­taa sel­väs­ti nuo­rem­pi puo­lue­joh­to saattaa olla valmis elä­ke­put­ken pois­ta­mi­seen

25.08.2020 08:58 2
Tilaajille
Marinilta varovaista vihreää valoa eläkeputken poistolle: "Liian moni ikääntyvä työntekijä työnnetään työn ulkopuolelle ennen eläkeikää"

Ma­ri­nil­ta va­ro­vais­ta vihreää valoa elä­ke­put­ken pois­tol­le: "Liian moni ikään­ty­vä työn­te­ki­jä työn­ne­tään työn ul­ko­puo­lel­le ennen elä­kei­kää"

24.08.2020 15:37 1
Näkökulma: Marinin tulikoe syksyllä – hallituksen kasattava työllisyystoimet ja EU:n elvytyspaketti paimennettava läpi eduskunnassa

Nä­kö­kul­ma: Marinin tulikoe syk­syl­lä – hal­li­tuk­sen ka­sat­ta­va työl­li­syys­toi­met ja EU:n el­vy­tys­pa­ket­ti pai­men­net­ta­va läpi edus­kun­nas­sa

23.08.2020 16:52 0