Kysely: Suo­ma­lai­set huo­mioi­si­vat Poh­jois-Suo­men muut­tu­neen aseman hal­li­tus­oh­jel­mas­sa

Kolumni: Turha kuolema herätti ruot­sa­lai­set

Asuntolainat: Nyt voit katsoa ajan­ta­sai­set eu­ri­bor-ko­rot Lapin Kansan netistä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Sanna Marin
Kuukausi
Sdp:n talousohjelma tarjoaa laihalti leikkauksia, mutta pääministeripuolue kelpuuttaisi monta kokoomuksen keinoa

Sdp:n ta­lous­oh­jel­ma tarjoaa lai­hal­ti leik­kauk­sia, mutta pää­mi­nis­te­ri­puo­lue kel­puut­tai­si monta ko­koo­muk­sen keinoa

01.02.2023 15:30 3
Tilaajille
Marinin ja Suomen kasvanut julkisuus näkyy – kansainvälisten hakijoiden määrä korkeakouluihin jopa moninkertaistui

Marinin ja Suomen kas­va­nut jul­ki­suus näkyy – kan­sain­vä­lis­ten ha­ki­joi­den määrä kor­kea­kou­lui­hin jopa mo­nin­ker­tais­tui

23.01.2023 19:30 1
Tilaajille
Näkökulma: Hei poliitikko, sinua arvostellaan vallankäyttösi vuoksi, ei sukupuolesi – Get over it

Nä­kö­kul­ma: Hei po­lii­tik­ko, sinua ar­vos­tel­laan val­lan­käyt­tö­si vuoksi, ei su­ku­puo­le­si – Get over it

13.01.2023 18:30 4
Tilaajille
Marin höykytti Orpoa politiikan toimittajien järjestämässä vaalitentissä – Sanoi itse perussuomalaisia rasistiseksi puolueeksi

Marin höy­kyt­ti Orpoa po­li­tii­kan toi­mit­ta­jien jär­jes­tä­mäs­sä vaa­li­ten­tis­sä – Sanoi itse pe­rus­suo­ma­lai­sia ra­sis­ti­sek­si puo­lueek­si

13.01.2023 13:45 20
Tilaajille
Vanhemmat
Jospa kaikki kääntyy lopulta parhain päin?
Kolumni

Jospa kaikki kääntyy lopulta parhain päin?

04.01.2023 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ma­ri­nil­la väärät ta­lous­tee­sit

13.12.2022 06:00 1
Tilaajille
Sanna Marin saa Suomen Valkoisen Ruusun suurristi -kunniamerkin – kapellimestari Jukka-Pekka Sarasteelle myönnetään Suomen Leijonan komentajamerkki

Sanna Marin saa Suomen Val­koi­sen Ruusun suur­ris­ti -kun­nia­mer­kin – ka­pel­li­mes­ta­ri Juk­ka-Pek­ka Sa­ras­teel­le myön­ne­tään Suomen Lei­jo­nan ko­men­ta­ja­merk­ki

01.12.2022 11:15 9
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sanna Marin töihin, vaan ei kaik­kiin töihin?

26.11.2022 05:00
Tilaajille
Venäläisiltä jäädytetyt varat käytettävä Ukrainan hyväksi, sanoi Puolan pääministeri Suomessa

Ve­nä­läi­sil­tä jää­dy­te­tyt varat käy­tet­tä­vä Uk­rai­nan hy­väk­si, sanoi Puolan pää­mi­nis­te­ri Suo­mes­sa

20.11.2022 17:59 2
Saamelaiskäräjien puheenjohtaja kiittelee Sanna Marinin rohkeutta – "Tätä on vatvottu jo yksitoista vuotta eikä se tästä parane"

Saa­me­lais­kä­rä­jien pu­heen­joh­ta­ja kiit­te­lee Sanna Marinin roh­keut­ta – "Tätä on vat­vot­tu jo yk­si­tois­ta vuotta eikä se tästä parane"

18.11.2022 14:47 30
Tilaajille
Marin: Saamelaiskäräjälaki edelleen tarkoitus viedä eduskuntaan valtioneuvoston yleisistunnossa torstaina

Marin: Saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki edel­leen tar­koi­tus viedä edus­kun­taan val­tio­neu­vos­ton yleis­is­tun­nos­sa tors­tai­na

15.11.2022 15:01 5
Kiista saamelaiskäräjälain uudistamisesta on ajanut keskustan ja pääministerin avoimeen periaate- ja pelisääntöriitaan, mikä voi johtaa hallituskriisiin
Pääkirjoitus

Kiista saa­me­lais­kä­rä­jä­lain uu­dis­ta­mi­ses­ta on ajanut kes­kus­tan ja pää­mi­nis­te­rin avoi­meen pe­ri­aa­te- ja pe­li­sään­tö­rii­taan, mikä voi johtaa hal­li­tus­krii­siin

11.11.2022 21:00 28
Tilaajille
Julkisen sanan neuvosto ei antanut langettavia päätöksiä Marinin bilevideoiden uutisoinnista ja julkaisemisesta

Jul­ki­sen sanan neu­vos­to ei antanut lan­get­ta­via pää­tök­siä Marinin bi­le­vi­deoi­den uu­ti­soin­nis­ta ja jul­kai­se­mi­ses­ta

11.11.2022 18:42 3
Oikeuskanslerilta ratkaisu Marinin bilekohukanteluista: Pääministeriä ei ole syytä epäillä virkavelvollisuuden laiminlyömisestä

Oi­keus­kans­le­ril­ta rat­kai­su Marinin bi­le­ko­hu­kan­te­luis­ta: Pää­mi­nis­te­riä ei ole syytä epäillä vir­ka­vel­vol­li­suu­den lai­min­lyö­mi­ses­tä

04.11.2022 09:44 4
Pohjoismaiden pääministerit lupasivat jatkaa Ukrainan tukemista – Marin pitää energiatilannetta huolestuttavana

Poh­jois­mai­den pää­mi­nis­te­rit lu­pa­si­vat jatkaa Uk­rai­nan tu­ke­mis­ta – Marin pitää ener­gia­ti­lan­net­ta huo­les­tut­ta­va­na

01.11.2022 21:52
Pääministeri Marin: Osallistun Slush-tapahtumaan, mutta haastattelija vaihtuu

Pää­mi­nis­te­ri Marin: Osal­lis­tun Slush-ta­pah­tu­maan, mutta haas­tat­te­li­ja vaihtuu

14.10.2022 16:49 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tun­ne­kuo­hus­sa faktat unoh­tu­vat

16.09.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pää­mi­nis­te­ri ei ole ihminen vaan ins­ti­tuut­ti

12.09.2022 05:00 4
Tilaajille
Marinin hallituksen suosio on noussut liki ennätykseen, kertoo bilekohujen jälkeen tehty mielipidemittauksemme – Naiset nauttivat, mutta miehet murjottavat

Marinin hal­li­tuk­sen suosio on noussut liki en­nä­tyk­seen, kertoo bi­le­ko­hu­jen jälkeen tehty mie­li­pi­de­mit­tauk­sem­me – Naiset naut­ti­vat, mutta miehet mur­jot­ta­vat

09.09.2022 15:56 18
Tilaajille
JSN:ltä vapauttava päätös Seiskalle pääministeri Sanna Marinia koskevasta jutusta tiukalla äänestystuloksella

JSN:ltä va­paut­ta­va päätös Seis­kal­le pää­mi­nis­te­ri Sanna Marinia kos­ke­vas­ta jutusta tiu­kal­la ää­nes­tys­tu­lok­sel­la

02.09.2022 15:26 3
Tilaajille