Onnettomuus: Au­toi­li­ja törmäsi ala­ikäi­seen pyö­räi­li­jään Iva­los­sa ja pakeni pai­kal­ta

Sää: Harmaa loska väistyy pian - ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le lu­va­taan jo au­rin­koi­sem­pia hiih­to­ke­le­jä

Sanna Marin
Sanna Marinin palkannut Tony Blair haluaa työväenpuolueelle vaalivoittoa ja konsultoi satraappeja – Rahakas instituutti saa Britanniasta purevaa kritiikkiä

Sanna Marinin pal­kan­nut Tony Blair haluaa työ­väen­puo­lueel­le vaa­li­voit­toa ja kon­sul­toi sat­raap­pe­ja – Rahakas ins­ti­tuut­ti saa Bri­tan­nias­ta purevaa kri­tiik­kiä

17.09.2023 07:00 17
Tilaajille
Tutkimus osoittaa, miten ratkaisevasti Marin-ilmiö vaikutti eduskuntavaalien tulokseen – Professori: Lindtmanilla vaikeuksia täyttää Marinin korkokengät

Tut­ki­mus osoit­taa, miten rat­kai­se­vas­ti Ma­rin-il­miö vai­kut­ti edus­kun­ta­vaa­lien tu­lok­seen – Pro­fes­so­ri: Lindt­ma­nil­la vai­keuk­sia täyttää Marinin kor­ko­ken­gät

13.09.2023 17:14 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Marinin päätös menee yli ym­mär­ryk­sen

13.09.2023 08:29 8
Eduskunta on hyväksynyt Sanna Marinin eronpyynnön

Edus­kun­ta on hy­väk­sy­nyt Sanna Marinin eron­pyyn­nön

12.09.2023 14:51 9
Puhemiesneuvosto puoltaa Marinin vapauttamista kansanedustajan tehtävästä

Pu­he­mies­neu­vos­to puoltaa Marinin va­paut­ta­mis­ta kan­san­edus­ta­jan teh­tä­väs­tä

08.09.2023 16:05 7
Ex-pääministerin lähtö eduskunnasta ei ole petos, eikä huijaus, vaan inhimillinen urapolkuaskel, jonka suurin hyötyjä on Sanna Marin itse
Pääkirjoitus

Ex-pää­mi­nis­te­rin lähtö edus­kun­nas­ta ei ole petos, eikä hui­jaus, vaan in­hi­mil­li­nen ura­pol­kuas­kel, jonka suurin hyötyjä on Sanna Marin itse

08.09.2023 14:43 47
Sanna Marinin pyytämä ero kansanedustajan tehtävästä ei ole läpihuutojuttu – Vuoden 1990 jälkeen ero on evätty kahdelta kansanedustajalta

Sanna Marinin pyytämä ero kan­san­edus­ta­jan teh­tä­väs­tä ei ole lä­pi­huu­to­jut­tu – Vuoden 1990 jälkeen ero on evätty kah­del­ta kan­san­edus­ta­jal­ta

07.09.2023 21:40 7
Tilaajille
Entinen pääministeri Marin jättää kansanedustajan tehtävän: Keskusteluja uusista töistä käyty pitkin kesää

Entinen pää­mi­nis­te­ri Marin jättää kan­san­edus­ta­jan teh­tä­vän: Kes­kus­te­lu­ja uusista töistä käyty pitkin kesää

07.09.2023 15:18 26
Puoluekokous kukitti Antti Lindtmanin sdp:n johtoon – voitti Krista Kiurun 78–22: "Marin sai puolueen taakse uuden polven, ja tätä työtä haluan jatkaa"

Puo­lue­ko­kous kukitti Antti Lindt­ma­nin sdp:n johtoon – voitti Krista Kiurun 78–22: "Marin sai puo­lueen taakse uuden polven, ja tätä työtä haluan jatkaa"

01.09.2023 19:34 5
Tilaajille
Analyysi: Sdp kokoontuu valitsemaan uuden puheenjohtajan ja odotetuin tulee heti alussa – Lindtman valittaneen äänivyöryllä Marinin seuraajaksi

Ana­lyy­si: Sdp ko­koon­tuu va­lit­se­maan uuden pu­heen­joh­ta­jan ja odo­te­tuin tulee heti alussa – Lindt­man va­lit­ta­neen ää­ni­vyö­ryl­lä Marinin seu­raa­jak­si

31.08.2023 19:14
Tilaajille
Entinen politiikan supertähti saa etsiä uramahdollisuuksia – Pääministerin tehtävä kuluttaa kasvot ja horjuttaa jopa uskoa ihmisiin, rääkistä selvinneet kertovat

Entinen po­li­tii­kan su­per­täh­ti saa etsiä ura­mah­dol­li­suuk­sia – Pää­mi­nis­te­rin tehtävä ku­lut­taa kasvot ja hor­jut­taa jopa uskoa ih­mi­siin, rää­kis­tä sel­vin­neet ker­to­vat

12.08.2023 18:30 1
Tilaajille
Pyysimme Sanna Marinia läheltä seuranneita arvioimaan kuluneita vuosia – Pääministerin katse on suunnattu jo tulevaan, eikä kaikesta kannata etsiä tarinaa

Pyy­sim­me Sanna Marinia läheltä seu­ran­nei­ta ar­vioi­maan ku­lu­nei­ta vuosia – Pää­mi­nis­te­rin katse on suun­nat­tu jo tu­le­vaan, eikä kai­kes­ta kannata etsiä tarinaa

05.06.2023 18:30 11
Tilaajille
Paavo Lipponen roimii presidentti Niinistöä perustuslain yli kävelemisestä – "Seuraavalta presidentiltä odotan enemmän kunnioitusta perustuslakia kohtaan"

Paavo Lip­po­nen roimii pre­si­dent­ti Nii­nis­töä pe­rus­tus­lain yli kä­ve­le­mi­ses­tä – "Seu­raa­val­ta pre­si­den­til­tä odotan enemmän kun­nioi­tus­ta pe­rus­tus­la­kia koh­taan"

26.05.2023 16:52 16
Tilaajille
Pääministeri Marinin viranhoidosta toimitusministeristössä saa niukasti tietoa – somen perusteella hän kerää kunniaa ulkomailla

Pää­mi­nis­te­ri Marinin vi­ran­hoi­dos­ta toi­mi­tus­mi­nis­te­ris­tös­sä saa niu­kas­ti tietoa – somen pe­rus­teel­la hän kerää kunniaa ul­ko­mail­la

21.05.2023 06:30 7
Tilaajille
Sanna Marin ja Markus Räikkönen ovat hakeneet yhdessä avioeroa

Sanna Marin ja Markus Räik­kö­nen ovat ha­ke­neet yhdessä avio­eroa

10.05.2023 19:54 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Marinin ero­il­moi­tus ei ollut yllätys – hänelle on tärkeää olla kes­ki­pis­te

15.04.2023 02:10 2
Näkökulma: Vihreiden ja keskustan romahdukset eivät ole puheenjohtajien syytä, mutta sellaiseksi ne lopulta kaatuvat – Saarikko arvioi jatkoaan kevään aikana

Nä­kö­kul­ma: Vih­rei­den ja kes­kus­tan ro­mah­duk­set eivät ole pu­heen­joh­ta­jien syytä, mutta sel­lai­sek­si ne lopulta kaa­tu­vat – Saa­rik­ko arvioi jat­koaan kevään aikana

06.04.2023 08:00 5
Tilaajille
Analyysi: Sanna Marinin ratkaisu palauttaa sinipunan peliin – Sanna Marin: "Itse veikkaan, että oikeistohallitusta Suomeen ollaan muodostamassa"

Ana­lyy­si: Sanna Marinin rat­kai­su pa­laut­taa si­ni­pu­nan peliin – Sanna Marin: "Itse veik­kaan, että oi­keis­to­hal­li­tus­ta Suomeen ollaan muo­dos­ta­mas­sa"

05.04.2023 17:00 7
Tilaajille
Marinin luopuminen voi tasoittaa tietä sinipunahallitukselle
Pääkirjoitus

Marinin luo­pu­mi­nen voi ta­soit­taa tietä si­ni­pu­na­hal­li­tuk­sel­le

05.04.2023 15:33 33
Sanna Marin luopuu Sdp:n puheenjohtajuudesta, uusi pomo valitaan syyskuussa – "Minulle ei ole tarjottu kansainvälisiä tehtäviä"

Sanna Marin luopuu Sdp:n pu­heen­joh­ta­juu­des­ta, uusi pomo va­li­taan syys­kuus­sa – "Mi­nul­le ei ole tar­jot­tu kan­sain­vä­li­siä teh­tä­viä"

05.04.2023 16:12 11
Tilaajille