kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

pääministeri
Analyysi: Kokoomus nappasi valtikan kouraansa – Yhdellä puolueella harvinainen neljän suora

Ana­lyy­si: Ko­koo­mus nappasi val­ti­kan kou­raan­sa – Yhdellä puo­lueel­la har­vi­nai­nen neljän suora

12.02.2024 16:06 11
Tilaajille
Entinen politiikan supertähti saa etsiä uramahdollisuuksia – Pääministerin tehtävä kuluttaa kasvot ja horjuttaa jopa uskoa ihmisiin, rääkistä selvinneet kertovat

Entinen po­li­tii­kan su­per­täh­ti saa etsiä ura­mah­dol­li­suuk­sia – Pää­mi­nis­te­rin tehtävä ku­lut­taa kasvot ja hor­jut­taa jopa uskoa ih­mi­siin, rää­kis­tä sel­vin­neet ker­to­vat

12.08.2023 18:30 1
Tilaajille
Pyysimme Sanna Marinia läheltä seuranneita arvioimaan kuluneita vuosia – Pääministerin katse on suunnattu jo tulevaan, eikä kaikesta kannata etsiä tarinaa

Pyy­sim­me Sanna Marinia läheltä seu­ran­nei­ta ar­vioi­maan ku­lu­nei­ta vuosia – Pää­mi­nis­te­rin katse on suun­nat­tu jo tu­le­vaan, eikä kai­kes­ta kannata etsiä tarinaa

05.06.2023 18:30 11
Tilaajille
EU:n ulkopolitiikka lisää pääministerin valtaa, Nato-asiat kuuluvat presidentille – Yhteistoimintaan pitäisi luoda uusi järjestelmä

EU:n ul­ko­po­li­tiik­ka lisää pää­mi­nis­te­rin valtaa, Na­to-asiat kuu­lu­vat pre­si­den­til­le – Yh­teis­toi­min­taan pitäisi luoda uusi jär­jes­tel­mä

10.03.2023 14:00 1
Tilaajille
Oikeuskanslerilta ratkaisu Marinin bilekohukanteluista: Pääministeriä ei ole syytä epäillä virkavelvollisuuden laiminlyömisestä

Oi­keus­kans­le­ril­ta rat­kai­su Marinin bi­le­ko­hu­kan­te­luis­ta: Pää­mi­nis­te­riä ei ole syytä epäillä vir­ka­vel­vol­li­suu­den lai­min­lyö­mi­ses­tä

04.11.2022 09:44 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­him­man­laa­tui­nen pai­na­jai­nen

03.11.2022 05:00 1
Tilaajille
Britannian pääministeri Liz Truss taipui eroamaan, oppositio vaatii uusia vaaleja

Bri­tan­nian pää­mi­nis­te­ri Liz Truss taipui eroa­maan, op­po­si­tio vaatii uusia vaaleja

20.10.2022 17:45 9
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pää­mi­nis­te­ri ei ole ihminen vaan ins­ti­tuut­ti

12.09.2022 05:00 4
Tilaajille
Liz Truss valittiin Britannian uudeksi pääministeriksi – edessä heti kiperiä päätöksiä kallistuvien elinkustannuksien hillitsemiseksi

Liz Truss va­lit­tiin Bri­tan­nian uudeksi pää­mi­nis­te­rik­si – edessä heti kiperiä pää­tök­siä kal­lis­tu­vien elin­kus­tan­nuk­sien hil­lit­se­mi­sek­si

05.09.2022 15:46 2
Ilkka Kaukoranta pääministerin talouspoliittiseksi erityisavustajaksi

Ilkka Kau­ko­ran­ta pää­mi­nis­te­rin ta­lous­po­liit­ti­sek­si eri­tyis­avus­ta­jak­si

02.09.2022 14:25 5
Nahkatakkinen nainen tuulessa
Kolumni

Nah­ka­tak­ki­nen nainen tuu­les­sa

25.04.2022 21:00 1
Tilaajille
Pääministeri Marin: Pyydän anteeksi omaa käytöstäni ja toimintaani

Pää­mi­nis­te­ri Marin: Pyydän an­teek­si omaa käy­tös­tä­ni ja toi­min­taa­ni

08.12.2021 16:27 18
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Osaava joh­ta­mi­nen tar­koit­taa en­nus­tet­ta­vuut­ta

02.08.2021 07:00
Tilaajille
Pääministeri Marin maksaa saamansa ateriaedun takaisin – alivaltiosihteeri ennakoi tässä tilanteessa etuuden loppua

Pää­mi­nis­te­ri Marin maksaa saa­man­sa ate­ria­edun ta­kai­sin – ali­val­tio­sih­tee­ri ennakoi tässä ti­lan­tees­sa etuuden loppua

04.06.2021 21:15 7
VNK: Marinin käyttämät ateriapalvelut Kesärannassa ovat maksaneet reilut 14   300 euroa

VNK: Marinin käyt­tä­mät ate­ria­pal­ve­lut Ke­sä­ran­nas­sa ovat mak­sa­neet reilut 14  300 euroa

31.05.2021 21:12 12
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pää­mi­nis­te­ril­lä vielä opit­ta­vaa

01.03.2021 05:30 3
Tilaajille