Uimarannat: Vi­ral­li­nen ui­ma­kau­si alkoi Lapissa lauan­tai­na – yleis­ten ui­ma­ran­to­jen kuntoa ja veden laatua val­vo­taan

Helle: Ju­han­nus­ta vie­te­tään läm­pi­mäs­sä säässä – lauan­tai ja sun­nun­tai ovat osassa Lappia hel­le­päi­viä

Poliitikot
Keskustan istuva puheenjohtaja Annika Saarikko voitti Paavo Väyrysen selvin luvuin puoluekokouksen henkilövaalissa – Markus Lohi jatkaa varapuheenjohtajana

Kes­kus­tan istuva pu­heen­joh­ta­ja Annika Saa­rik­ko voitti Paavo Väy­ry­sen selvin luvuin puo­lue­ko­kouk­sen hen­ki­lö­vaa­lis­sa – Markus Lohi jatkaa va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­na

12.06.2022 11:21 7
Valtiollinen kuurupiilo alkaa olla ohi
Kolumni

Val­tiol­li­nen kuu­ru­pii­lo alkaa olla ohi

12.05.2022 06:00 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Na­to-hys­te­ria syytä lo­pet­taa

12.03.2022 03:55 1
Tilaajille
Puolueet valitsivat aluevaltuuston ryhmiin puheenjohtajat: kansanedustajat Lohi ja Autto vetämään keskustaa ja kokoomusta, Mällinen johtaa sdp:n ryhmää

Puo­lueet va­lit­si­vat alue­val­tuus­ton ryhmiin pu­heen­joh­ta­jat: kan­san­edus­ta­jat Lohi ja Autto ve­tä­mään kes­kus­taa ja ko­koo­mus­ta, Mäl­li­nen johtaa sdp:n ryhmää

04.02.2022 17:07 7
Tilaajille
Kuka kaivaa sinun valokuviasi? – Perinteinen media on tänä päivänä nopea, mutta sosiaalinen media se vasta nopea onkin
Kolumni

Kuka kaivaa sinun va­lo­ku­via­si? – Pe­rin­tei­nen media on tänä päivänä nopea, mutta so­siaa­li­nen media se vasta nopea onkin

12.12.2021 16:55 1
Tilaajille
Lampaiden tilalle leijonia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lam­pai­den tilalle lei­jo­nia

01.12.2021 05:45 6
Tilaajille
"Biden kaipasi Powellin sotilasoppia Afganistaniin" – Suomen suurlähettiläs tapasi arvostetun amerikkalaispoliitikon vähän ennen koronakuolemaa

"Biden kaipasi Po­wel­lin so­ti­las­op­pia Af­ga­nis­ta­niin" – Suomen suur­lä­het­ti­läs tapasi ar­vos­te­tun ame­rik­ka­lais­po­lii­ti­kon vähän ennen ko­ro­na­kuo­le­maa

19.10.2021 18:30 1
Tilaajille
Kunnat eivät selviäisi lakisääteisistä tehtävistään ilman omaishoitajia, silti he eivät saa ansaitsemaansa kunnioitusta
Pääkirjoitus

Kunnat eivät sel­viäi­si la­ki­sää­tei­sis­tä teh­tä­vis­tään ilman omais­hoi­ta­jia, silti he eivät saa an­sait­se­maan­sa kun­nioi­tus­ta

26.09.2021 19:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­vet­tä kriit­ti­syyt­tä tar­vi­taan

14.07.2021 05:30
Tilaajille
Jos kansanedustaja on myös kaupungin- ja aluevaltuutettu, miten aika voi riittää kaikkien luottamustoimien hoitamiseen?
Pääkirjoitus

Jos kan­san­edus­ta­ja on myös kau­pun­gin- ja alue­val­tuu­tet­tu, miten aika voi riittää kaik­kien luot­ta­mus­toi­mien hoi­ta­mi­seen?

29.06.2021 15:07 7
Tilaajille
70 vuotta täyttävä Maija Rask nauttii nyt käsitöistä, lukemisesta ja mummoarjesta - ex-opetusministerin mielestä Lappiin tarvitaan tulevaisuudessakin kaksi sairaalaa

70 vuotta täyt­tä­vä Maija Rask nauttii nyt kä­si­töis­tä, lu­ke­mi­ses­ta ja mum­mo­ar­jes­ta - ex-ope­tus­mi­nis­te­rin mie­les­tä Lappiin tar­vi­taan tu­le­vai­suu­des­sa­kin kaksi sai­raa­laa

26.01.2021 19:20 5
Tilaajille
"Täytyy varmaan lähteä metsästämään tätä ämmää" – Sisäministeri Ohisaloa netissä uhannut mies on fantasioinut toistuvasti kirjoituksissaan viranomaisväkivallasta

"Täytyy varmaan lähteä met­säs­tä­mään tätä ämmää" – Si­sä­mi­nis­te­ri Ohi­sa­loa netissä uhannut mies on fan­ta­sioi­nut tois­tu­vas­ti kir­joi­tuk­sis­saan vi­ran­omais­vä­ki­val­las­ta

17.11.2020 11:46
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­lii­ti­kot vie­raan­tu­vat kan­sas­ta

03.11.2020 05:10
Tilaajille
Lukijalta: Poliittinen korruptio yleistyy
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Po­liit­ti­nen kor­rup­tio yleis­tyy

16.07.2020 05:06
Tilaajille
Kokoomusvaltuutetun satiirinen puhe nosti myrskyn, Heikki Autto myöntää tyylin epäonnistuneen

Ko­koo­mus­val­tuu­te­tun sa­tii­ri­nen puhe nosti myrs­kyn, Heikki Autto myöntää tyylin epä­on­nis­tu­neen

17.06.2020 14:00 4
Tilaajille
Äitiyslomalla olevalla Hanna Sarkkisella (vas.) on outo olo, kun pitää uutisista seurata valtakunnanpolitiikkaa: "Täytyy kyllä myöntää, että vauvan kanssa oleminen on intensiivisempää kuin odotin"

Äi­tiys­lo­mal­la ole­val­la Hanna Sark­ki­sel­la (vas.) on outo olo, kun pitää uu­ti­sis­ta seurata val­ta­kun­nan­po­li­tiik­kaa: "Täytyy kyllä myön­tää, että vauvan kanssa ole­mi­nen on in­ten­sii­vi­sem­pää kuin odotin"

29.02.2020 19:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mistä elä­mä­ker­ta kertoo?

02.11.2019 15:30
Tilaajille