Tähtijuttu: Kak­sois­mur­ha toi kyy­ne­leet lau­ta­mie­hen silmiin – min­kä­lais­ta on maal­lik­ko­tuo­ma­ri­na toi­mi­mi­nen?

Rakentaminen: Pel­ko­sen­nie­men koulu val­mis­tuu rii­tai­sis­sa tun­nel­mis­sa – pääu­ra­koit­si­ja: "En kom­men­toi"

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Poliitikot
Lapin ehdokaskartalla  on vielä aukkoja täytettäväksi – puolueet nimeävät loput ehdokkaansa eduskuntavaaleihin alkuvuodesta

Lapin eh­do­kas­kar­tal­la on vielä aukkoja täy­tet­tä­väk­si – puo­lueet ni­meä­vät loput eh­dok­kaan­sa edus­kun­ta­vaa­lei­hin al­ku­vuo­des­ta

17.12.2022 10:10 6
Tilaajille
Tapani Melaluodon leppoisat eläkepäivät Ylitorniolla vaihtuivat urakkaan, jossa työtunteja on turha laskea – "Hyvä tästä tulee", Lapin aluehallituksen puheenjohtaja vakuuttaa

Tapani Me­la­luo­don lep­poi­sat elä­ke­päi­vät Yli­tor­niol­la vaih­tui­vat urak­kaan, jossa työ­tun­te­ja on turha laskea – "Hyvä tästä tulee", Lapin alue­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja va­kuut­taa

02.12.2022 19:30 11
Tilaajille
Suuri joukko kansalaisia haluaisi osallistua päätöksentekoon – harva poliitikko ja viranhaltija luottaisi heihin päätöksenteossa

Suuri joukko kan­sa­lai­sia ha­luai­si osal­lis­tua pää­tök­sen­te­koon – harva po­lii­tik­ko ja vi­ran­hal­ti­ja luot­tai­si heihin pää­tök­sen­teos­sa

13.09.2022 08:06 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pää­mi­nis­te­ri ei ole ihminen vaan ins­ti­tuut­ti

12.09.2022 05:00 4
Tilaajille
Liz Truss valittiin Britannian uudeksi pääministeriksi – edessä heti kiperiä päätöksiä kallistuvien elinkustannuksien hillitsemiseksi

Liz Truss va­lit­tiin Bri­tan­nian uudeksi pää­mi­nis­te­rik­si – edessä heti kiperiä pää­tök­siä kal­lis­tu­vien elin­kus­tan­nuk­sien hil­lit­se­mi­sek­si

05.09.2022 15:46 2
Eduskunnasta: Politiikan ilot ja kirot – Pääministeri on nyt uransa kovimmassa paikassa
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Po­li­tii­kan ilot ja kirot – Pää­mi­nis­te­ri on nyt uransa ko­vim­mas­sa pai­kas­sa

23.08.2022 15:55
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tuk­sen tekemät pa­ran­nuk­set eivät näy ruo­hon­juu­ri­ta­sol­la

20.07.2022 05:00
Tilaajille
Keskustan istuva puheenjohtaja Annika Saarikko voitti Paavo Väyrysen selvin luvuin puoluekokouksen henkilövaalissa – Markus Lohi jatkaa varapuheenjohtajana

Kes­kus­tan istuva pu­heen­joh­ta­ja Annika Saa­rik­ko voitti Paavo Väy­ry­sen selvin luvuin puo­lue­ko­kouk­sen hen­ki­lö­vaa­lis­sa – Markus Lohi jatkaa va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­na

12.06.2022 11:21 7
Valtiollinen kuurupiilo alkaa olla ohi
Kolumni

Val­tiol­li­nen kuu­ru­pii­lo alkaa olla ohi

12.05.2022 06:00 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Na­to-hys­te­ria syytä lo­pet­taa

12.03.2022 03:55 1
Tilaajille
Puolueet valitsivat aluevaltuuston ryhmiin puheenjohtajat: kansanedustajat Lohi ja Autto vetämään keskustaa ja kokoomusta, Mällinen johtaa sdp:n ryhmää

Puo­lueet va­lit­si­vat alue­val­tuus­ton ryhmiin pu­heen­joh­ta­jat: kan­san­edus­ta­jat Lohi ja Autto ve­tä­mään kes­kus­taa ja ko­koo­mus­ta, Mäl­li­nen johtaa sdp:n ryhmää

04.02.2022 17:07 7
Tilaajille
Kuka kaivaa sinun valokuviasi? – Perinteinen media on tänä päivänä nopea, mutta sosiaalinen media se vasta nopea onkin
Kolumni

Kuka kaivaa sinun va­lo­ku­via­si? – Pe­rin­tei­nen media on tänä päivänä nopea, mutta so­siaa­li­nen media se vasta nopea onkin

12.12.2021 16:55 1
Tilaajille
Lampaiden tilalle leijonia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lam­pai­den tilalle lei­jo­nia

01.12.2021 05:45 6
Tilaajille
"Biden kaipasi Powellin sotilasoppia Afganistaniin" – Suomen suurlähettiläs tapasi arvostetun amerikkalaispoliitikon vähän ennen koronakuolemaa

"Biden kaipasi Po­wel­lin so­ti­las­op­pia Af­ga­nis­ta­niin" – Suomen suur­lä­het­ti­läs tapasi ar­vos­te­tun ame­rik­ka­lais­po­lii­ti­kon vähän ennen ko­ro­na­kuo­le­maa

19.10.2021 18:30 1
Tilaajille
Kunnat eivät selviäisi lakisääteisistä tehtävistään ilman omaishoitajia, silti he eivät saa ansaitsemaansa kunnioitusta
Pääkirjoitus

Kunnat eivät sel­viäi­si la­ki­sää­tei­sis­tä teh­tä­vis­tään ilman omais­hoi­ta­jia, silti he eivät saa an­sait­se­maan­sa kun­nioi­tus­ta

26.09.2021 19:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­vet­tä kriit­ti­syyt­tä tar­vi­taan

14.07.2021 05:30
Tilaajille
Jos kansanedustaja on myös kaupungin- ja aluevaltuutettu, miten aika voi riittää kaikkien luottamustoimien hoitamiseen?
Pääkirjoitus

Jos kan­san­edus­ta­ja on myös kau­pun­gin- ja alue­val­tuu­tet­tu, miten aika voi riittää kaik­kien luot­ta­mus­toi­mien hoi­ta­mi­seen?

29.06.2021 15:07 7
Tilaajille
70 vuotta täyttävä Maija Rask nauttii nyt käsitöistä, lukemisesta ja mummoarjesta - ex-opetusministerin mielestä Lappiin tarvitaan tulevaisuudessakin kaksi sairaalaa

70 vuotta täyt­tä­vä Maija Rask nauttii nyt kä­si­töis­tä, lu­ke­mi­ses­ta ja mum­mo­ar­jes­ta - ex-ope­tus­mi­nis­te­rin mie­les­tä Lappiin tar­vi­taan tu­le­vai­suu­des­sa­kin kaksi sai­raa­laa

26.01.2021 19:20 5
Tilaajille
"Täytyy varmaan lähteä metsästämään tätä ämmää" – Sisäministeri Ohisaloa netissä uhannut mies on fantasioinut toistuvasti kirjoituksissaan viranomaisväkivallasta

"Täytyy varmaan lähteä met­säs­tä­mään tätä ämmää" – Si­sä­mi­nis­te­ri Ohi­sa­loa netissä uhannut mies on fan­ta­sioi­nut tois­tu­vas­ti kir­joi­tuk­sis­saan vi­ran­omais­vä­ki­val­las­ta

17.11.2020 11:46
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­lii­ti­kot vie­raan­tu­vat kan­sas­ta

03.11.2020 05:10
Tilaajille