Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

pääkirjoitus: Lapilla on Poh­jo­lan lin­nak­kees­sa tärkeä rooli

Poliitikot
Herraonni tuli ja meni, velka jäi
Kolumni

Her­ra­on­ni tuli ja meni, velka jäi

24.01.2024 05:00 17
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yle täyttää pal­ve­lu­vaa­teen­sa ar­vok­kaas­ti

18.01.2024 17:00 2
Poliitikkojen ja median välinen jännite on terveen demokratian merkki, kunhan kumpikin pysyttelee omassa roolissaan – Unkari on malliesimerkki siitä, mitä roolien sotkemisesta voi seurata
Pääkirjoitus

Po­lii­tik­ko­jen ja median välinen jännite on terveen de­mo­kra­tian merkki, kunhan kum­pi­kin py­syt­te­lee omassa roo­lis­saan – Unkari on mal­li­esi­merk­ki siitä, mitä roolien sot­ke­mi­ses­ta voi seurata

18.01.2024 17:00 39
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Val­lan­hi­moa, ah­neut­ta vai mo­lem­pia?

06.11.2023 22:00
Poliitikkojen tapa haalia itselleen lukuisia, usein eturistiriitaisia luottamustoimia ei ole terve ilmiö – muutos tuntuu olevan silti monen mutkan takana
Pääkirjoitus

Po­lii­tik­ko­jen tapa haalia it­sel­leen lu­kui­sia, usein etu­ris­ti­rii­tai­sia luot­ta­mus­toi­mia ei ole terve ilmiö – muutos tuntuu olevan silti monen mutkan takana

31.10.2023 04:30 8
Perussuomalaisten Lapin piiri usean kokouksen multitaskauksesta: "Ei hyväksyttävää toimintaa"

Pe­rus­suo­ma­lais­ten Lapin piiri usean ko­kouk­sen mul­ti­tas­kauk­ses­ta: "Ei hy­väk­syt­tä­vää toi­min­taa"

28.10.2023 16:00 11
Tilaajille
Multitaskausta ja kokousshoppailua – etäkokoukset ovat synnyttäneet politiikkaan ilmiön, josta saatiin Rovaniemellä jälleen uusi esimerkki

Mul­ti­tas­kaus­ta ja ko­kous­shop­pai­lua – etä­ko­kouk­set ovat syn­nyt­tä­neet po­li­tiik­kaan ilmiön, josta saatiin Ro­va­nie­mel­lä jälleen uusi esi­merk­ki

28.10.2023 09:57 34
Tilaajille
Presidenttiehdokas Alexander Stubb piipahti kampanjoimassa Rovaniemellä: "Nato luo pohjoiseen myönteisen lumipalloefektin"

Pre­si­dent­ti­eh­do­kas Ale­xan­der Stubb pii­pah­ti kam­pan­joi­mas­sa Ro­va­nie­mel­lä: "Nato luo poh­joi­seen myön­tei­sen lu­mi­pal­loe­fek­tin"

17.09.2023 16:59 14
Tilaajille
Mikkel Näkkäläjärvi on noussut määrätietoisesti puolueensa terävimpään kärkeen – rovaniemeläispoliitikon matkaa ovat varjostaneet nuoruusvuosien raskaat rikokset, joista hän ei pääse koskaan eroon

Mikkel Näk­kä­lä­jär­vi on noussut mää­rä­tie­toi­ses­ti puo­lueen­sa te­rä­vim­pään kärkeen – ro­va­nie­me­läis­po­lii­ti­kon matkaa ovat var­jos­ta­neet nuo­ruus­vuo­sien raskaat ri­kok­set, joista hän ei pääse koskaan eroon

17.09.2023 12:13 38
Tilaajille
Politiikan kärjistynyt puhekulttuuri voi palvella yksittäisen poliitikon etua, mutta yhteiskuntaa sillä ei rakenneta – konsensukseen kykenevällä poliitikolla voisi olla taas kysyntää
Pääkirjoitus

Po­li­tii­kan kär­jis­ty­nyt pu­he­kult­tuu­ri voi pal­vel­la yk­sit­täi­sen po­lii­ti­kon etua, mutta yh­teis­kun­taa sillä ei ra­ken­ne­ta – kon­sen­suk­seen ky­ke­ne­väl­lä po­lii­ti­kol­la voisi olla taas ky­syn­tää

07.09.2023 05:00 16
Mikkel Näkkäläjärvi odottaa tiukkaa puoluesihteerikisaa – sdp valitsee uuden puoluejohdon viikonloppuna

Mikkel Näk­kä­lä­jär­vi odottaa tiukkaa puo­lue­sih­tee­ri­ki­saa – sdp va­lit­see uuden puo­lue­joh­don vii­kon­lop­pu­na

30.08.2023 05:00 1
Tilaajille
Rovaniemeläinen kuntapäättäjä Matti Henttunen voi hyötyä kaupungin edistämästä tornihankkeesta – "Tiedostan roolini, enkä ole ollut päättämässä asiasta"

Ro­va­nie­me­läi­nen kun­ta­päät­tä­jä Matti Hent­tu­nen voi hyötyä kau­pun­gin edis­tä­mäs­tä tor­ni­hank­kees­ta – "Tie­dos­tan roo­li­ni, enkä ole ollut päät­tä­mäs­sä asias­ta"

21.08.2023 05:00 26
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Markus Lohi on unoh­ta­nut omat tekonsa

11.08.2023 05:30 5
Olli Rainio valitsi puolueensa pitkän taustatyön jälkeen

Olli Rainio valitsi puo­lueen­sa pitkän taus­ta­työn jälkeen

06.08.2023 11:33
Perussuomalaisten nousu hallitukseen paljasti yhteiskuntaan syvälle juurtuneen rasismin – asenteiden ja puhetavan on muututtava viimeistään nyt
Pääkirjoitus

Pe­rus­suo­ma­lais­ten nousu hal­li­tuk­seen pal­jas­ti yh­teis­kun­taan syvälle juur­tu­neen ra­sis­min – asen­tei­den ja pu­he­ta­van on muu­tut­ta­va vii­meis­tään nyt

26.07.2023 05:00 27
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pilaako op­po­si­tio Suomen mai­neen?

14.07.2023 05:30 9
Rovaniemen kaupungin johtava poliitikko Susanna Junttila vaikuttaa myös tornihotellia suunnittelevassa Arinassa – "En näe kaksoisroolissa ongelmaa"

Ro­va­nie­men kau­pun­gin johtava po­lii­tik­ko Susanna Junt­ti­la vai­kut­taa myös tor­ni­ho­tel­lia suun­nit­te­le­vas­sa Ari­nas­sa – "En näe kak­sois­roo­lis­sa on­gel­maa"

01.06.2023 05:00 27
Tilaajille
Äänestitkö sinäkin supersankaria?
Kolumni

Ää­nes­tit­kö sinäkin su­per­san­ka­ria?

20.04.2023 06:00 12
Suomi juostiin ja sodittiin maailmankartalle katkeruuden ja vihan voimalla – kun oikein jurppii, syntyy suuria tekoja, kertoo Muoniossa varttuneen Timo J. Tuikan uusi tietokirja

Suomi juos­tiin ja so­dit­tiin maail­man­kar­tal­le kat­ke­ruu­den ja vihan voi­mal­la – kun oikein jurp­pii, syntyy suuria tekoja, kertoo Muo­nios­sa vart­tu­neen Timo J. Tuikan uusi tie­to­kir­ja

27.03.2023 17:39 1
Tilaajille
Lapin ehdokaskartalla  on vielä aukkoja täytettäväksi – puolueet nimeävät loput ehdokkaansa eduskuntavaaleihin alkuvuodesta

Lapin eh­do­kas­kar­tal­la on vielä aukkoja täy­tet­tä­väk­si – puo­lueet ni­meä­vät loput eh­dok­kaan­sa edus­kun­ta­vaa­lei­hin al­ku­vuo­des­ta

17.12.2022 10:10 6
Tilaajille