Juuri nyt: Lapin pe­las­tus­lai­tok­sel­la monta teh­tä­vää: Kaa­ma­ses­sa paloi oma­ko­ti­ta­lo ja Kit­ti­läs­sä ko­koon­tu­mis­ra­ken­nus, Ro­va­nie­mel­lä ih­me­tel­lään lasit he­läyt­tä­nyt­tä pa­maus­ta

Päätös: Ho­vi­oi­keus piti en­nal­laan Kuopion vuoden 2018 bus­si­tur­man tuomion – Kalixin ka­rao­ke­ker­ho­lai­sia kul­jet­ta­neen bussin tur­mas­sa kuoli neljä ihmistä ja useita louk­kaan­tui

Lukijalta: Län­si-Poh­jas­sa läh­det­tiin sutta pakoon, mutta vas­tas­sa olikin karhu

Velkaantuminen
Eduskunnasta: Milloin työllisyyttä parantavia päätöksiä oikein kannattaa tehdä, jos ei nyt?
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Milloin työl­li­syyt­tä pa­ran­ta­via pää­tök­siä oikein kan­nat­taa tehdä, jos ei nyt?

26.10.2021 14:23 6
Velka, eläkerahastot, kenen taskulle seuraavaksi?
Kolumni

Velka, elä­ke­ra­has­tot, kenen tas­kul­le seu­raa­vak­si?

23.10.2021 14:47 69
Tilaajille
Milloin velat muuttuivat saataviksi?
Kolumni

Milloin velat muut­tui­vat saa­ta­vik­si?

16.09.2021 06:44 15
Tilaajille
Kun kaikki on pakko saada heti
Kolumni

Kun kaikki on pakko saada heti

25.08.2021 06:30 3
Tilaajille
Ylivelkaantumisen estämiseen on löydettävä tehokkaampia keinoja, eikä aikaa ole hukattavaksi
Pääkirjoitus

Yli­vel­kaan­tu­mi­sen es­tä­mi­seen on löy­det­tä­vä te­hok­kaam­pia kei­no­ja, eikä aikaa ole hu­kat­ta­vak­si

12.07.2021 06:30 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­men ta­lou­den­hoi­to on edel­leen epä­va­kaa­ta – "kau­pun­ki kulkee tuhon tietä"

01.05.2021 22:00 6
Tilaajille
Keskusta palasi uhittelun jälkeen vasemmistolaisen velkapolitiikan tukijaksi
Pääkirjoitus

Kes­kus­ta palasi uhit­te­lun jälkeen va­sem­mis­to­lai­sen vel­ka­po­li­tii­kan tu­ki­jak­si

30.04.2021 20:15 31
Tilaajille
Hallituksen sisäiset jännitteet ovat olleet koronan alla vain tilapäisesti piilossa ja politiikka on tehnyt kuntavaalien alla paluun
Pääkirjoitus

Hal­li­tuk­sen si­säi­set jän­nit­teet ovat olleet koronan alla vain ti­la­päi­ses­ti pii­los­sa ja po­li­tiik­ka on tehnyt kun­ta­vaa­lien alla paluun

25.04.2021 16:30 5
Tilaajille
Valtavan harhautuksen päivä – Milloin velasta tuli ilonaihe?
Kolumni

Val­ta­van har­hau­tuk­sen päivä – Milloin velasta tuli ilo­nai­he?

18.03.2021 06:00 6
Tilaajille
On aika keskustella siitä, mitä palveluja tarvitsemme ja mitä emme
Pääkirjoitus

On aika kes­kus­tel­la siitä, mitä pal­ve­lu­ja tar­vit­sem­me ja mitä emme

18.12.2020 06:00 2
Tilaajille
Vippikierteeseen joutuneesta Pekka Parkkosesta tuntui, että tuntemattomatkin syyllistivät häntä epäonnistumisesta – nyt hän jakaa puolisonsa kanssa tarinansa, jotta samassa tilanteessa olevat rohkaistuisivat hakemaan apua

Vip­pi­kier­tee­seen jou­tu­nees­ta Pekka Park­ko­ses­ta tuntui, että tun­te­mat­to­mat­kin syyl­lis­ti­vät häntä epä­on­nis­tu­mi­ses­ta – nyt hän jakaa puo­li­son­sa kanssa ta­ri­nan­sa, jotta samassa ti­lan­tees­sa olevat roh­kais­tui­si­vat ha­ke­maan apua

17.11.2020 08:56
Tilaajille
Paluu markkaan käy mahdottomaksi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Paluu mark­kaan käy mah­dot­to­mak­si

16.11.2020 08:46
Tilaajille
Korona paisuttaa pääosin perustellusti velkaa, mutta työllisyyspäätösten edessä hallituksen rohkeus petti
Pääkirjoitus

Korona pai­sut­taa pääosin pe­rus­tel­lus­ti velkaa, mutta työl­li­syys­pää­tös­ten edessä hal­li­tuk­sen rohkeus petti

16.09.2020 17:30 2
Tilaajille
Kunnille tulossa pelastuspaketti riihestä – valtio velkaantuu kuntien puolesta

Kun­nil­le tulossa pe­las­tus­pa­ket­ti rii­hes­tä – valtio vel­kaan­tuu kuntien puo­les­ta

16.09.2020 16:10
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Hol­ti­ton­ta ra­han­ja­koa?

24.06.2020 04:44
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Suu säkkiä myöten

19.05.2020 05:00
Tilaajille
Pääkirjoitus: Monia hallituksen ajamia, hyviäkin hankkeita on lykättävä koronavelan takia
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Monia hal­li­tuk­sen ajamia, hy­viä­kin hank­kei­ta on ly­kät­tä­vä ko­ro­na­ve­lan takia

21.04.2020 06:00
Tilaajille
Kulmunin mukaan hallitus tekee kaikkensa, jotta kolmen kuukauden kurimus riittäisi – keskusta valmis rajoitustoimien lisäkiristyksiin

Kul­mu­nin mukaan hal­li­tus tekee kaik­ken­sa, jotta kolmen kuu­kau­den kurimus riit­täi­si – kes­kus­ta valmis ra­joi­tus­toi­mien li­sä­ki­ris­tyk­siin

16.04.2020 17:27
Pääkirjoitus: Jos koronakriisin lasku on kymmeniä miljardeja, onko meillä enää varaa ilmastokriisin torjuntaan?
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Jos ko­ro­na­krii­sin lasku on kym­me­niä mil­jar­de­ja, onko meillä enää varaa il­mas­to­krii­sin tor­jun­taan?

13.04.2020 19:23
Tilaajille
Koronakriisi kurittaa velkaantuneita: Ulosottojen helpotusten haku on kasvanut rajusti parissa viikossa – Yli 70-vuotiaiden häätöjä lykätään

Ko­ro­na­krii­si ku­rit­taa vel­kaan­tu­nei­ta: Ulos­ot­to­jen hel­po­tus­ten haku on kas­va­nut rajusti parissa vii­kos­sa – Yli 70-vuo­tiai­den häätöjä ly­kä­tään

03.04.2020 06:00