Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa palaa oma­ko­ti­ta­lon sauna – ­sam­mu­tus­työt käyn­nis­sä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Velkaantuminen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­tä­vät­kö hal­li­tuk­sen rah­keet?

15.08.2023 05:05 4
Sote-uudistus vei puolet kunnan tehtävistä ja rahoista, muttei vähentänyt kuntapäättäjien työn määrää – jos kunta ei kehity, se näivettyy
Pääkirjoitus

Sote-uu­dis­tus vei puolet kunnan teh­tä­vis­tä ja ra­hois­ta, muttei vä­hen­tä­nyt kun­ta­päät­tä­jien työn määrää – jos kunta ei kehity, se näi­vet­tyy

18.06.2023 18:00 5
Jätti-investoinnit kasvattavat vauhdilla Rovaniemen velkoja ja korkokuluja – "Uusi uimahalli saa odottaa"

Jät­ti-in­ves­toin­nit kas­vat­ta­vat vauh­dil­la Ro­va­nie­men velkoja ja kor­ko­ku­lu­ja – "Uusi ui­ma­hal­li saa odot­taa"

16.06.2023 05:00 7
Tilaajille
OP:n Timo Ritakallio suitsuttaa vihreää siirtymää, mutta pitää ongelmallisena hiilineutraalisuusrajaa vuonna 2035 – "Liian tiukat rajaukset voivat johtaa vääriinkin ratkaisuihin"

OP:n Timo Ri­ta­kal­lio suit­sut­taa vihreää siir­ty­mää, mutta pitää on­gel­mal­li­se­na hii­li­neut­raa­li­suus­ra­jaa vuonna 2035 – "Liian tiukat ra­jauk­set voivat johtaa vää­riin­kin rat­kai­sui­hin"

26.05.2023 14:32 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­men hal­lin­to kaipaa uu­dis­ta­mis­ta

24.05.2023 05:00
Tilaajille
Salibandyliitto teki lähes puolen miljoonan euron tappion viime vuonna: "Näin ei voi jatkua"

Sa­li­ban­dy­liit­to teki lähes puolen mil­joo­nan euron tappion viime vuonna: "Näin ei voi jatkua"

22.04.2023 19:26
Mitä haittaa siitä on, jos valtio velkaantuu? Pelottelun sijasta velanottoa voi pitää asioiden mahdollistajana, mutta ilman taloustaitoa velanotto ei voi jatkua

Mitä haittaa siitä on, jos valtio vel­kaan­tuu? Pe­lot­te­lun sijasta ve­lan­ot­toa voi pitää asioi­den mah­dol­lis­ta­ja­na, mutta ilman ta­lous­tai­toa ve­lan­ot­to ei voi jatkua

20.03.2023 10:17 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Velalla elä­mis­tä vai työn te­ke­mis­tä?

15.02.2023 05:00
Tilaajille
Poliitikot ja sellaisiksi pyrkivät ovat lähes yhtä mieltä siitä, että valtion menojen on vastattava tuloja – enää puuttuvat päättäjät, jotka tekevät mitä lupaavat
Pääkirjoitus

Po­lii­ti­kot ja sel­lai­sik­si pyr­ki­vät ovat lähes yhtä mieltä siitä, että valtion menojen on vas­tat­ta­va tuloja – enää puut­tu­vat päät­tä­jät, jotka tekevät mitä lu­paa­vat

25.01.2023 19:21 12
Tilaajille
Korontarkastuspäivä voi tänä vuonna pelottaa – tämän verran keskimääräisellä lappilaisperheellä on asuntovelkaa

Ko­ron­tar­kas­tus­päi­vä voi tänä vuonna pe­lot­taa – tämän verran kes­ki­mää­räi­sel­lä lap­pi­lais­per­heel­lä on asun­to­vel­kaa

25.01.2023 05:00 3
Tilaajille
Eduskunnasta: Toimia velkaantumisen ehkäisemiseksi – maksuhäiriömerkintöjen säilytysajat lyhenevät joulukuussa
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Toimia vel­kaan­tu­mi­sen eh­käi­se­mi­sek­si – mak­su­häi­riö­mer­kin­tö­jen säi­ly­tys­ajat ly­he­ne­vät jou­lu­kuus­sa

09.12.2022 13:40
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kansan tulee sääs­tää, valtion ei

12.09.2022 05:00
Tilaajille
Eduskunnasta: Holtiton velkaantuminen on pysäytettävä
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Hol­ti­ton vel­kaan­tu­mi­nen on py­säy­tet­tä­vä

06.09.2022 15:54 6
Tilaajille
Nuorten vaikea velkaantuminen kaksinkertaistui kolmen vuoden aikana – moni Lapin talous- ja velkaneuvonnassa käyvä nuori on velkaantunut kulutusluotoilla

Nuorten vaikea vel­kaan­tu­mi­nen kak­sin­ker­tais­tui kolmen vuoden aikana – moni Lapin talous- ja vel­ka­neu­von­nas­sa käyvä nuori on vel­kaan­tu­nut ku­lu­tus­luo­toil­la

01.08.2022 18:00 4
Tilaajille
Sotkin talouteni, mutta avasin onneksi suuni – puhumattomuus voi pahentaa velkahäpeää
Kolumni

Sotkin ta­lou­te­ni, mutta avasin onneksi suuni – ­pu­hu­mat­to­muus voi pa­hen­taa vel­ka­hä­peää

23.07.2022 06:00 1
Tilaajille
Korkojen ja hintojen nousu tekee loven kukkaroon, mutta yöunia ei kannata menettää – kysyimme asiantuntijoilta, mikä kotitalouksia odottaa

Kor­ko­jen ja hin­to­jen nousu tekee loven kuk­ka­roon, mutta yöunia ei kannata me­net­tää – ky­syim­me asian­tun­ti­joil­ta, mikä ko­ti­ta­louk­sia odottaa

23.04.2022 18:30 1
Tilaajille
Suomen Asiakastieto: Maksuhäiriöisten henkilöiden määrä väheni ensimmäistä kertaa 13 vuoteen

Suomen Asia­kas­tie­to: Mak­su­häi­riöis­ten hen­ki­löi­den määrä väheni en­sim­mäis­tä kertaa 13 vuoteen

07.01.2022 10:05
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

EU on suurten uu­dis­tus­ten edessä

03.01.2022 05:00 6
Tilaajille
Eduskunnasta: Milloin työllisyyttä parantavia päätöksiä oikein kannattaa tehdä, jos ei nyt?
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Milloin työl­li­syyt­tä pa­ran­ta­via pää­tök­siä oikein kan­nat­taa tehdä, jos ei nyt?

26.10.2021 14:23 6
Velka, eläkerahastot, kenen taskulle seuraavaksi?
Kolumni

Velka, elä­ke­ra­has­tot, kenen tas­kul­le seu­raa­vak­si?

23.10.2021 14:47 69
Tilaajille