Velkaantuminen
Viimeisin 12 tuntia
Korona paisuttaa pääosin perustellusti velkaa, mutta työllisyyspäätösten edessä hallituksen rohkeus petti
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Korona pai­sut­taa pääosin pe­rus­tel­lus­ti velkaa, mutta työl­li­syys­pää­tös­ten edessä hal­li­tuk­sen rohkeus petti

17:30 2
Tilaajille
Kunnille tulossa pelastuspaketti riihestä – valtio velkaantuu kuntien puolesta

Kun­nil­le tulossa pe­las­tus­pa­ket­ti rii­hes­tä – valtio vel­kaan­tuu kuntien puo­les­ta

16:10 0
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Hol­ti­ton­ta ra­han­ja­koa?

24.06.2020 04:44 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Suu säkkiä myöten

19.05.2020 05:00 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Monia hallituksen ajamia, hyviäkin hankkeita on lykättävä koronavelan takia
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Monia hal­li­tuk­sen ajamia, hy­viä­kin hank­kei­ta on ly­kät­tä­vä ko­ro­na­ve­lan takia

21.04.2020 06:00 0
Tilaajille
Kulmunin mukaan hallitus tekee kaikkensa, jotta kolmen kuukauden kurimus riittäisi – keskusta valmis rajoitustoimien lisäkiristyksiin

Kul­mu­nin mukaan hal­li­tus tekee kaik­ken­sa, jotta kolmen kuu­kau­den kurimus riit­täi­si – kes­kus­ta valmis ra­joi­tus­toi­mien li­sä­ki­ris­tyk­siin

16.04.2020 17:27 0
Pääkirjoitus: Jos koronakriisin lasku on kymmeniä miljardeja, onko meillä enää varaa ilmastokriisin torjuntaan?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Jos ko­ro­na­krii­sin lasku on kym­me­niä mil­jar­de­ja, onko meillä enää varaa il­mas­to­krii­sin tor­jun­taan?

13.04.2020 19:23 0
Tilaajille
Koronakriisi kurittaa velkaantuneita: Ulosottojen helpotusten haku on kasvanut rajusti parissa viikossa – Yli 70-vuotiaiden häätöjä lykätään

Ko­ro­na­krii­si ku­rit­taa vel­kaan­tu­nei­ta: Ulos­ot­to­jen hel­po­tus­ten haku on kas­va­nut rajusti parissa vii­kos­sa – Yli 70-vuo­tiai­den häätöjä ly­kä­tään

03.04.2020 06:00 0
Kelan tuet, opintolaina, tukikuukaudet ja 101 muuta rahakysymystä – Vasa kokosi nuoren selviytymisoppaan talousmaailman kiemuroihin

Kelan tuet, opin­to­lai­na, tu­ki­kuu­kau­det ja 101 muuta ra­ha­ky­sy­mys­tä – Vasa kokosi nuoren sel­viy­ty­mis­op­paan ta­lous­maail­man kie­mu­roi­hin

13.03.2020 07:00 0
Suomen Pankki lähtee parantamaan kaiken kansan talousosaamista – Ministeri haikaili vanhaa säästöpossua, joka olisi yhä tarpeen joka kodissa

Suomen Pankki lähtee pa­ran­ta­maan kaiken kansan ta­lous­osaa­mis­ta – Mi­nis­te­ri hai­kai­li vanhaa sääs­tö­pos­sua, joka olisi yhä tarpeen joka kodissa

30.01.2020 08:03 0
IMF:ltä tylyt terveiset Suomen velkaantumisesta: Rinteen hallituksen tavoite ei toteudu, dieselin ja turpeen veroalet pois tai muita säästötoimia

IMF:ltä tylyt ter­vei­set Suomen vel­kaan­tu­mi­ses­ta: Rinteen hal­li­tuk­sen tavoite ei to­teu­du, die­se­lin ja turpeen ve­ro­alet pois tai muita sääs­tö­toi­mia

19.11.2019 11:11 0
Näin oikeusministeri Henriksson torjuisi ylivelkaantumista: Lapsille säästöpossuja, nuorille vähintään toisen asteen koulutus ja pienyrittäjille toinen mahdollisuus

Näin oi­keus­mi­nis­te­ri Hen­riks­son tor­jui­si yli­vel­kaan­tu­mis­ta: Lap­sil­le sääs­tö­pos­su­ja, nuo­ril­le vä­hin­tään toisen asteen kou­lu­tus ja pien­yrit­tä­jil­le toinen mah­dol­li­suus

23.10.2019 14:03 0

Lainaa ha­kies­sa syytä miettiä omaa mak­su­ky­kyä

08.10.2019 07:50 0
Tilaajille
Arjen hinta voi yllättää - moni omilleen muuttanut nuori joutuu talousvaikeuksiin

Arjen hinta voi yl­lät­tää - moni omil­leen muut­ta­nut nuori joutuu ta­lous­vai­keuk­siin

08.10.2019 07:46 0
Tilaajille
Luotonannon rajoittaminen olisi perusteltua ainakin taloyhtiölainojen osalta
Pääkirjoitus

Luo­ton­an­non ra­joit­ta­mi­nen olisi pe­rus­tel­tua ainakin ta­lo­yh­tiö­lai­no­jen osalta

05.10.2019 18:00 0
Tilaajille
"Rahan sähköistyminen on hämärtänyt ymmärrystä omasta taloudesta" – velkakysely herätti mielenkiintoisia kysymyksiä

"Rahan säh­köis­ty­mi­nen on hä­mär­tä­nyt ym­mär­rys­tä omasta ta­lou­des­ta" – vel­ka­ky­se­ly herätti mie­len­kiin­toi­sia ky­sy­myk­siä

05.10.2019 14:18 0