Koronavirus: Ro­va­nie­mi lo­pet­taa kou­lu­jen luok­ka-al­tis­tu­mis­ten tie­dot­ta­mi­sen

Koronatesti: Katso Lapin Kansan video: Näin teet ko­ro­na­vi­ruk­sen ko­ti­tes­tin oikein

Sairaanhoito
Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen vaatii korjaamaan Kela-kyytien ongelmat – vaikeuksia on ollut muuallakin kuin Lapissa

So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Hanna Sark­ki­nen vaatii kor­jaa­maan Ke­la-kyy­tien on­gel­mat – vai­keuk­sia on ollut muual­la­kin kuin Lapissa

16.01.2022 11:09 5
Tilaajille
Yhdessä kohti hyvinvointialuetta
Kolumni

Yhdessä kohti hy­vin­voin­ti­aluet­ta

05.01.2022 11:49
Toinen koronajoulu menee rajoitusten merkeissä, Suomen talous ei onneksi ole kuukahtanut koronan edessä
Pääkirjoitus

Toinen ko­ro­na­jou­lu menee ra­joi­tus­ten mer­keis­sä, Suomen talous ei onneksi ole kuu­kah­ta­nut koronan edessä

24.12.2021 06:00 5
Tilaajille
Lapin hyvinvointialueen johtamisorganisaatio valmis

Lapin hy­vin­voin­ti­alueen joh­ta­mis­or­ga­ni­saa­tio valmis

20.12.2021 08:00 3
Tilaajille
Ylilääkäri Markku Broas ymmällään karanteenikritiikistä: "On halvempaa jäljittää altistuneet nopeasti"

Yli­lää­kä­ri Markku Broas ym­mäl­lään ka­ran­tee­nik­ri­tii­kis­tä: "On hal­vem­paa jäl­jit­tää al­tis­tu­neet no­peas­ti"

16.12.2021 09:15 29
Tilaajille
Koronapotilaiden määrä noussut nopeasti OYSissa, alkuviikon kiireettömiä toimenpiteitä joudutaan perumaan – johtajaylilääkäri: "Tilanne on nyt vakava"

Ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä noussut no­peas­ti OY­Sis­sa, al­ku­vii­kon kii­reet­tö­miä toi­men­pi­tei­tä jou­du­taan pe­ru­maan – joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: "Ti­lan­ne on nyt vakava"

30.11.2021 07:51 2
Tilaajille
Kiurun kommentti hoitopaikoista pelästytti – tehohoitoa koordinoiva lääkäri: Ministerin ilmaisuissa joskus enemmän dramatiikkaa kuin totuus olisikaan

Kiu­run ­kom­ment­ti ­hoi­to­pai­kois­ta ­pe­läs­tyt­ti – te­ho­hoi­toa koor­di­noi­va lää­kä­ri: Mi­nis­te­rin il­mai­suis­sa joskus enemmän dra­ma­tiik­kaa kuin totuus oli­si­kaan

26.11.2021 19:11 4
Tilaajille
Kun lääkärit eivät usko, että olet sairas – Meri Turunen sai MS-diagnoosin vuosien vähättelyn jälkeen

Kun lää­kä­rit eivät usko, että olet sairas – Meri Turunen sai MS-diag­noo­sin vuosien vä­hät­te­lyn jälkeen

13.11.2021 15:00
Tilaajille
LPSHP:n valtuusto järjestäytyi ja valitsi luottamushenkilöitä

LPSHP:n val­tuus­to jär­jes­täy­tyi ja valitsi luot­ta­mus­hen­ki­löi­tä

29.09.2021 12:24
Kiitän teitä Emma, Mari, Raisa ja muut ihmeidentekijät, joita sairaala on täynnä
Kolumni

Kiitän teitä Emma, Mari, Raisa ja muut ih­mei­den­te­ki­jät, joita sai­raa­la on täynnä

27.09.2021 10:18 2
Tilaajille
Vuoden jutut: Millaista on hoitotyön arki Lapissa? Kolme hoitajaa kertoo, mikä alalla mättää ja miksi hoitajat väsyvät – "Näitä töitä ei voi siirtää huomiselle"

Vuoden jutut: Mil­lais­ta on hoi­to­työn arki La­pis­sa? Kolme hoi­ta­jaa kertoo, mikä alalla mättää ja miksi hoi­ta­jat väsyvät – "Näitä töitä ei voi siirtää huo­mi­sel­le"

31.12.2021 10:21 25
Tilaajille
Pohjoisen lääkäri- ja lääkintähelikoptereiden lentotoiminta siirtyy Finnhemsille helmikuussa

Poh­joi­sen lää­kä­ri- ja lää­kin­tä­he­li­kop­te­rei­den len­to­toi­min­ta siirtyy Finn­hem­sil­le hel­mi­kuus­sa

06.09.2021 15:12 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapissa hoi­ta­jia kyy­ky­te­tään pät­kä­töil­lä

11.08.2021 12:31
Tilaajille
Lapin hyvinvointialue  tarvitsee jatkossakin kaksi keskussairaalaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapin hy­vin­voin­ti­alue tar­vit­see jat­kos­sa­kin kaksi kes­kus­sai­raa­laa

07.07.2021 10:21
Sammaleentuntua näytteenottotuoliin, revontulia synnärille, virtuaalilasit pitkäaikaissairaalle – Pohjoisen luonnon hoitava vaikutus tulee sairaaloihin virtuaalisena

Sam­ma­leen­tun­tua näyt­tee­not­to­tuo­liin, re­von­tu­lia syn­nä­ril­le, vir­tuaa­li­la­sit pit­kä­ai­kais­sai­raal­le – Poh­joi­sen luonnon hoitava vai­ku­tus tulee sai­raa­loi­hin vir­tuaa­li­se­na

02.04.2021 06:00
Tilaajille
Väsyneet rovaniemeläishoitajat vaativat korvauksia koronatyöstä – "Täytyy pohtia, millainen kiitos edistäisi jaksamista"

Vä­sy­neet ro­va­nie­me­läis­hoi­ta­jat vaa­ti­vat kor­vauk­sia ko­ro­na­työs­tä – "Täytyy pohtia, mil­lai­nen kiitos edis­täi­si jak­sa­mis­ta"

02.03.2021 07:00 5
Tilaajille
Koko elämä imeytyi koronaan – sairaanhoitajien raskas vuosi päättyy koronapotilaiden hoitoon ja huoleen jaksamisesta

Koko elämä imeytyi ko­ro­naan – sai­raan­hoi­ta­jien raskas vuosi päättyy ko­ro­na­po­ti­lai­den hoitoon ja huoleen jak­sa­mi­ses­ta

24.12.2020 15:40 1
Tilaajille
Kuntaliitto: Koronatukien jakoperuste voi jättää pahiten kärsineille kunnille maksettavaa – Mitä tapahtuu, kun tehohoidon tarve kasvaa?

Kun­ta­liit­to: Ko­ro­na­tu­kien ja­ko­pe­rus­te voi jättää pahiten kär­si­neil­le kun­nil­le mak­set­ta­vaa – Mitä ta­pah­tuu, kun te­ho­hoi­don tarve kasvaa?

05.12.2020 06:00
Tilaajille
Terveyskeskuslääkärikäynti ei saa olla rahasta kiinni
Kolumni

Ter­veys­kes­kus­lää­kä­ri­käyn­ti ei saa olla rahasta kiinni

27.11.2020 07:00 1
Mehiläinen: Synnytystoiminnan jatkuminen varmistaa myös muiden erikoisalojen palvelut Länsi-Pohjassa

Me­hi­läi­nen: Syn­ny­tys­toi­min­nan jat­ku­mi­nen var­mis­taa myös muiden eri­kois­alo­jen pal­ve­lut Län­si-Poh­jas­sa

26.11.2020 13:04
Tilaajille