Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

häiriöt: Kaleva Median lehtien App­le-so­vel­lus­ten häiriö saattaa haitata käyttöä

päivystys
Lapin keskussairaalan uusi päivystys kaipaa selkeämpää opastusta – "Päivystykseen saapujalla voi olla kova kiire ja hätä"

Lapin kes­kus­sai­raa­lan uusi päi­vys­tys kaipaa sel­keäm­pää opas­tus­ta – "Päi­vys­tyk­seen saa­pu­jal­la voi olla kova kiire ja hätä"

01.07.2023 07:30 9
Tilaajille
Lapin keskussairaalan päivystyspoliklinikka muuttaa uusiin tiloihin – ensi viikolla päivystyksen toiminnassa hidastuksia, terveyskeskukset varautuneet lisäresurssoinneilla

Lapin kes­kus­sai­raa­lan päi­vys­tys­po­li­kli­nik­ka muuttaa uusiin ti­loi­hin – ensi vii­kol­la päi­vys­tyk­sen toi­min­nas­sa hi­das­tuk­sia, ter­veys­kes­kuk­set va­rau­tu­neet li­sä­re­surs­soin­neil­la

06.06.2023 13:05 2
Tilaajille
Tältä näyttää uusi Lapin keskussairaala – lääkkeiden jakaminen automatisoituu ja leikkaussalien käyttöä vähennetään

Tältä näyttää uusi Lapin kes­kus­sai­raa­la – lääk­kei­den ja­ka­mi­nen au­to­ma­ti­soi­tuu ja leik­kaus­sa­lien käyttöä vä­hen­ne­tään

08.03.2023 12:25 19
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lai­te­taan päi­vys­tys kuntoon

23.01.2023 02:00
Tilaajille
Historiallinen sote-uudistus on nyt totta, ja on aika viedä sen tarjoamat mahdollisuudet käytäntöön – ensitöiksi on syytä panna hoitoketjut kuntoon
Pääkirjoitus

His­to­rial­li­nen sote-uu­dis­tus on nyt totta, ja on aika viedä sen tar­joa­mat mah­dol­li­suu­det käy­tän­töön – en­si­töik­si on syytä panna hoi­to­ket­jut kuntoon

02.01.2023 21:12 1
Tilaajille
"Pitää olla pää kainalossa, että pääsee lääkäriin" – Lapin Kansan kyselyyn vastanneet ovat turhautuneet siihen, ettei terveyskeskukseen saa yhteyttä

"Pitää olla pää kai­na­los­sa, että pääsee lää­kä­riin" – Lapin Kansan ky­se­lyyn vas­tan­neet ovat tur­hau­tu­neet siihen, ettei ter­veys­kes­kuk­seen saa yh­teyt­tä

23.12.2022 05:00 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kemin sai­raa­la tur­vat­ta­va py­sy­väs­ti

03.11.2022 05:00 1
Tilaajille