Länsi-Pohjan keskussairaala

Län­si-Poh­ja antoi mi­nis­te­ri Kiu­rul­le selkeän vies­tin: alueel­la pitää olla ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen päi­vys­tys­sai­raa­la

14.04.2021 12:44
Kemin kaupungin johto luovutti kahta keskussairaalaa puolustavan kannanoton Krista Kiurulle

Kemin kau­pun­gin johto luo­vut­ti kahta kes­kus­sai­raa­laa puo­lus­ta­van kan­nan­oton Krista Kiu­rul­le

09.04.2021 13:20
Tilaajille
Kemin psykiatriatalon rakentaminen etenee aikataulun mukaan – Keskustaan nousevan uudisrakennuksen toisen kerroksen tekeminen on jo käynnissä

Kemin psy­kiat­ria­ta­lon ra­ken­ta­mi­nen etenee ai­ka­tau­lun mukaan – Kes­kus­taan nou­se­van uu­dis­ra­ken­nuk­sen toisen ker­rok­sen te­ke­mi­nen on jo käyn­nis­sä

01.04.2021 20:49
Tilaajille
Lapin sairaalat voivat hoitaa normaalioloissa vain kolmesta neljään koronapotilasta

Lapin sai­raa­lat voivat hoitaa nor­maa­li­olois­sa vain kol­mes­ta neljään ko­ro­na­po­ti­las­ta

19.03.2021 20:58
Tilaajille
Meri-Lappi ja Etelä-Savo vaativat pysyvää kahden sairaalan mallia – "Sote-esitys ei ole perustuslain mukainen"

Me­ri-Lap­pi ja Ete­lä-Sa­vo vaa­ti­vat pysyvää kahden sai­raa­lan mallia – "So­te-esi­tys ei ole pe­rus­tus­lain mu­kai­nen"

04.03.2021 14:00 2
Tilaajille
Oulusta Kemiin leikattavaksi? – Mehiläinen tarjoutuu lyhentämään Oulun hoitojonoja Länsi-Pohjan keskussairaalassa

Oulusta Kemiin lei­kat­ta­vak­si? – Me­hi­läi­nen tar­jou­tuu ly­hen­tä­mään Oulun hoi­to­jo­no­ja Län­si-Poh­jan kes­kus­sai­raa­las­sa

19.02.2021 18:00
Tilaajille
Koronapotilaita on nyt sairaalahoidossa Länsi-Pohjassa aiempaa enemmän – Jos määrä vielä kasvaa, suunniteltuja leikkaushoitoja joudutaan perumaan

Ko­ro­na­po­ti­lai­ta on nyt sai­raa­la­hoi­dos­sa Län­si-Poh­jas­sa aiempaa enemmän – Jos määrä vielä kasvaa, suun­ni­tel­tu­ja leik­kaus­hoi­to­ja jou­du­taan pe­ru­maan

18.01.2021 10:26 4
Tilaajille
Mehiläinen: Synnytystoiminnan jatkuminen varmistaa myös muiden erikoisalojen palvelut Länsi-Pohjassa

Me­hi­läi­nen: Syn­ny­tys­toi­min­nan jat­ku­mi­nen var­mis­taa myös muiden eri­kois­alo­jen pal­ve­lut Län­si-Poh­jas­sa

26.11.2020 13:04
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Janne Olsen

Kiitos jat­ko­lu­vas­ta, mutta …

26.11.2020 07:51
Tilaajille
Lappiin perustettava hyvinvointialue pääsee ensi töinään ratkomaan maakuntaa kipeästi repivää synnytyskiistaa

Lappiin pe­rus­tet­ta­va hy­vin­voin­ti­alue pääsee ensi töinään rat­ko­maan maa­kun­taa ki­peäs­ti repivää syn­ny­tys­kiis­taa

23.11.2020 19:30
Tilaajille
Synnytykset jatkuvat Länsi-Pohjassa – Ministeri Kiuru: "Olisi kohtuutonta olla myöntämättä poikkeuslupaa"

Syn­ny­tyk­set jat­ku­vat Län­si-Poh­jas­sa – Mi­nis­te­ri Kiuru: "Olisi koh­tuu­ton­ta olla myön­tä­mät­tä poik­keus­lu­paa"

20.11.2020 18:57
Tilaajille
Meri-Lappiin kaivataan synnytysrauhaa jatkuvan epätietoisuuden sijasta
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Me­ri-Lap­piin kai­va­taan syn­ny­tys­rau­haa jat­ku­van epä­tie­toi­suu­den sijasta

13.11.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Raija Siirilä

Syn­ny­tyk­set säi­ly­tet­tä­vä Län­si-Poh­jas­sa

13.11.2020 05:00
Tilaajille
On vastuunkannon aika, ministeri Kiuru
Lukijalta Mielipide

On vas­tuun­kan­non aika, mi­nis­te­ri Kiuru

13.11.2020 05:00 1
Tilaajille
Länsi-Pohjan synnytyslupa on voimassa enää viikkoja – "Kielteinen päätös olisi hankala äideille"

Län­si-Poh­jan syn­ny­tys­lu­pa on voi­mas­sa enää viik­ko­ja – "Kiel­tei­nen päätös olisi hankala äi­deil­le"

02.11.2020 15:06 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Osmo Pietarila

Me­ri-La­pin kes­kus­ta ei luota hal­li­tuk­seen?

23.10.2020 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Me­ri-Lap­pi tar­vit­see päi­vys­tä­vän sai­raa­lan

21.10.2020 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: So­te-esi­tys turvaa poh­joi­sen pal­ve­lui­ta

17.10.2020 05:35
Tilaajille
Lukijalta: Emme hyväksy keskussairaalan alasajoa
Lukijalta Mielipide Olli Rainio

Lu­ki­jal­ta: Emme hyväksy kes­kus­sai­raa­lan alas­ajoa

17.10.2020 05:25
Tilaajille
Länsi-Pohjan sairaalaratkaisu pukataan Lapin huoleksi ja edessä on vielä vaikea taistelu
Pääkirjoitus

Län­si-Poh­jan sai­raa­la­rat­kai­su pu­ka­taan Lapin huo­lek­si ja edessä on vielä vaikea tais­te­lu

15.10.2020 06:00 1
Tilaajille