Länsi-Pohjan keskussairaala
Viimeisin 12 tuntia
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: So­te-esi­tys turvaa poh­joi­sen pal­ve­lui­ta

05:35 0
Tilaajille
Lukijalta: Emme hyväksy keskussairaalan alasajoa
Lukijalta Mielipide Olli Rainio

Lu­ki­jal­ta: Emme hyväksy kes­kus­sai­raa­lan alas­ajoa

05:25 0
Tilaajille
Viikko
Länsi-Pohjan sairaalaratkaisu pukataan Lapin huoleksi ja edessä on vielä vaikea taistelu
Pääkirjoitus

Län­si-Poh­jan sai­raa­la­rat­kai­su pu­ka­taan Lapin huo­lek­si ja edessä on vielä vaikea tais­te­lu

15.10.2020 06:00 1
Tilaajille
Kolmentoista miljoonan euron rakennushanke alkaa Kemissä – psykiatriatalo korvaa Keroputaan sairaalan

Kol­men­tois­ta mil­joo­nan euron ra­ken­nus­han­ke alkaa Kemissä – psy­kiat­ria­ta­lo korvaa Ke­ro­pu­taan sai­raa­lan

14.10.2020 10:37 0
Tilaajille
Lapin kansanedustajat kommentoivat sote-esitystä: "Kymmenen vuoden määräaika ei riitä"

Lapin kan­san­edus­ta­jat kom­men­toi­vat so­te-esi­tys­tä: "Kym­me­nen vuoden mää­rä­ai­ka ei riitä"

13.10.2020 19:00 2
Tilaajille
Hallituksen sote-esitys: Lappi voi säilyttää kaksi päivystävää keskussairaalaa seuraavien kymmenen vuoden ajan

Hal­li­tuk­sen so­te-esi­tys: Lappi voi säi­lyt­tää kaksi päi­vys­tä­vää kes­kus­sai­raa­laa seu­raa­vien kym­me­nen vuoden ajan

13.10.2020 13:46 1
Tilaajille
Vanhemmat
Länsi-Pohjassa oli elokuussa maan pisin hoitojono, mutta se alkoi lyhentyä rivakasti syyskuussa

Län­si-Poh­jas­sa oli elo­kuus­sa maan pisin hoi­to­jo­no, mutta se alkoi ly­hen­tyä ri­va­kas­ti syys­kuus­sa

09.10.2020 15:52 0
Tilaajille
Länsi-Pohja haluaa Lappiin kaksi päivystävää sairaalaa – Jos laki mitätöi nykyiset ulkoistukset, sitten sovitaan yhdessä

Län­si-Poh­ja haluaa Lappiin kaksi päi­vys­tä­vää sai­raa­laa – Jos laki mitätöi ny­kyi­set ul­kois­tuk­set, sitten so­vi­taan yhdessä

24.09.2020 16:36 0
Tilaajille
Mehiläis-sopimuksen hinta pienenee Länsi-Pohjassa, kun lääkkeiden ja tarvikkeiden kustannusvastuu siirtyy sairaanhoitopiirille

Me­hi­läis-so­pi­muk­sen hinta pie­ne­nee Län­si-Poh­jas­sa, kun lääk­kei­den ja tar­vik­kei­den kus­tan­nus­vas­tuu siirtyy sai­raan­hoi­to­pii­ril­le

03.09.2020 14:10 0
Tilaajille
Annika Saarikko esittää myös kahden sairaalan mallia Lappiin ja Etelä-Savoon – ministerin mielestä keskussairaaloiden sijaan olisi osuvampaa puhua päivystävien sairaaloiden roolista

Annika Saa­rik­ko esittää myös kahden sai­raa­lan mallia Lappiin ja Ete­lä-Sa­voon – mi­nis­te­rin mie­les­tä kes­kus­sai­raa­loi­den sijaan olisi osu­vam­paa puhua päi­vys­tä­vien sai­raa­loi­den roo­lis­ta

25.08.2020 07:00 0
Tilaajille
Länsi-Pohjan keskussairaalaa puolustettiin Kemin torilla – ihmiset ovat huolissaan palveluista ja työpaikoista

Län­si-Poh­jan kes­kus­sai­raa­laa puo­lus­tet­tiin Kemin torilla – ihmiset ovat huo­lis­saan pal­ve­luis­ta ja työ­pai­kois­ta

18.08.2020 14:45 2
Tilaajille
Lapin kokoomus vaatii, että maakunnassa on jatkossakin oltava kaksi päivystävää keskussairaalaa

Lapin ko­koo­mus vaatii, että maa­kun­nas­sa on jat­kos­sa­kin oltava kaksi päi­vys­tä­vää kes­kus­sai­raa­laa

17.08.2020 14:37 1
Tilaajille
Kulmunin mielestä Lapin sairaalakiista olisi voitu hoitaa kuntoon Saarikon ministeriaikana

Kul­mu­nin mie­les­tä Lapin sai­raa­la­kiis­ta olisi voitu hoitaa kuntoon Saa­ri­kon mi­nis­te­ri­ai­ka­na

13.08.2020 12:40 1
Tilaajille
Katri Kulmunin mielestä Länsi-Pohjan keskussairaalan asema on turvattava lailla – "Nyt palvelut tuottaa Mehiläinen ja minä teen töitä sen puolesta"

Katri Kul­mu­nin mie­les­tä Län­si-Poh­jan kes­kus­sai­raa­lan asema on tur­vat­ta­va lailla – "Nyt pal­ve­lut tuottaa Me­hi­läi­nen ja minä teen töitä sen puo­les­ta"

23.07.2020 17:24 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Osmo Pietarila

Lu­ki­jal­ta: Tur­va­taan Länskän toi­min­ta

08.07.2020 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Rakennetaan yhdessä Lapin sote-malli
Lukijalta Mielipide Markus Lohi

Lu­ki­jal­ta: Ra­ken­ne­taan yhdessä Lapin so­te-mal­li

07.07.2020 06:20 1
Tilaajille
Länsi-Pohjassa järjestetään mielenilmaus ja kerätään nimiä oman keskussairaalan puolesta

Län­si-Poh­jas­sa jär­jes­te­tään mie­len­il­maus ja ke­rä­tään nimiä oman kes­kus­sai­raa­lan puo­les­ta

01.07.2020 18:30 1
Tilaajille
Mehiläis-kiistat eivät ole heilutelleet poliittisia asetelmia Länsi-Pohjassa – Isojen sote-ulkoistusten purkaminen jakaa yhä päättäjiä

Me­hi­läis-kiis­tat eivät ole hei­lu­tel­leet po­liit­ti­sia ase­tel­mia Län­si-Poh­jas­sa – Isojen so­te-ul­kois­tus­ten pur­ka­mi­nen jakaa yhä päät­tä­jiä

30.06.2020 19:18 0
Tilaajille
Sote-uudistus ihmetyttää Länsi-Pohjassa – Yksityistämisen purku uudella lainsäädännöllä on ennennäkemätön avaus

So­te-uu­dis­tus ih­me­tyt­tää Län­si-Poh­jas­sa – Yk­si­tyis­tä­mi­sen purku uudella lain­sää­dän­nöl­lä on en­nen­nä­ke­mä­tön avaus

08.06.2020 18:30 0
Tilaajille
Mehiläinen haluaa Länsi-Pohjaan uusia asiakkaita – esimerkiksi pallolaajennuksia on jo saatu lisättyä

Me­hi­läi­nen haluaa Län­si-Poh­jaan uusia asiak­kai­ta – esi­mer­kik­si pal­lo­laa­jen­nuk­sia on jo saatu li­sät­tyä

29.05.2020 17:51 0
Tilaajille