Mehiläinen Länsi-Pohja
Mehiläis-sopimuksen hinta pienenee Länsi-Pohjassa, kun lääkkeiden ja tarvikkeiden kustannusvastuu siirtyy sairaanhoitopiirille

Me­hi­läis-so­pi­muk­sen hinta pie­ne­nee Län­si-Poh­jas­sa, kun lääk­kei­den ja tar­vik­kei­den kus­tan­nus­vas­tuu siirtyy sai­raan­hoi­to­pii­ril­le

03.09.2020 14:10 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Va­sem­mis­to turvaa pal­ve­lu­ja ja työ­paik­ko­ja

18.07.2020 03:40 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Eivätkö työ­pai­kat kiin­nos­ta va­sem­mis­toa?

16.07.2020 03:45 0
Tilaajille
Korona kirvoitti Lions Club Tornio-Pudaksen tekemään 18 000 euron sijoituksen tehohoitoon – Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri sai lahjaksi hengityslaitteiston

Korona kir­voit­ti Lions Club Tor­nio-Pu­dak­sen te­ke­mään 18 000 euron si­joi­tuk­sen te­ho­hoi­toon – Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ri sai lah­jak­si hen­gi­tys­lait­teis­ton

09.07.2020 18:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Osmo Pietarila

Lu­ki­jal­ta: Tur­va­taan Länskän toi­min­ta

08.07.2020 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: So­te-lait sel­keyt­tä­vät Län­si-Poh­jan ti­lan­net­ta

07.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Hallitus haluaa purkaa ulkoistettujen sotepalveluiden jättisopimukset, Länsi-Pohjassa päättäjät ovat asiasta kahta mieltä – tavoite saattaa törmätä perustuslakiin ja EU-direktiiviin

Hal­li­tus haluaa purkaa ul­kois­tet­tu­jen so­te­pal­ve­lui­den jät­ti­so­pi­muk­set, Län­si-Poh­jas­sa päät­tä­jät ovat asiasta kahta mieltä – tavoite saattaa törmätä pe­rus­tus­la­kiin ja EU-di­rek­tii­viin

05.07.2020 14:31 1
Länsi-Pohjassa järjestetään mielenilmaus ja kerätään nimiä oman keskussairaalan puolesta

Län­si-Poh­jas­sa jär­jes­te­tään mie­len­il­maus ja ke­rä­tään nimiä oman kes­kus­sai­raa­lan puo­les­ta

01.07.2020 18:30 1
Tilaajille
Mehiläis-kiistat eivät ole heilutelleet poliittisia asetelmia Länsi-Pohjassa – Isojen sote-ulkoistusten purkaminen jakaa yhä päättäjiä

Me­hi­läis-kiis­tat eivät ole hei­lu­tel­leet po­liit­ti­sia ase­tel­mia Län­si-Poh­jas­sa – Isojen so­te-ul­kois­tus­ten pur­ka­mi­nen jakaa yhä päät­tä­jiä

30.06.2020 19:18 0
Tilaajille
AVI:lta huomautus Länsi-Pohjalle – Opiskelijat työskentelivät päivystyksessä ilman riittävää valvontaa ja ohjausta

AVI:lta huo­mau­tus Län­si-Poh­jal­le – Opis­ke­li­jat työs­ken­te­li­vät päi­vys­tyk­ses­sä ilman riit­tä­vää val­von­taa ja oh­jaus­ta

30.06.2020 13:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Vas­tus­tam­me täl­lais­ta so­te-esi­tys­tä

30.06.2020 10:25 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ikä­ra­sis­mia vai jotain muuta?

24.06.2020 05:25 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Me­hi­läi­nen on ve­dät­tä­nyt Län­si-Poh­jan hoi­ta­jia

22.06.2020 20:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Län­si-Poh­jas­sa nou­da­te­taan so­pi­muk­sia

22.06.2020 20:00 0
Tilaajille
Mehiläinen ei halua palkita palkalla, joten jopa 600 Länsi-Pohjan työntekijää on nyt ylityö- ja vuoronvaihtokiellossa

Me­hi­läi­nen ei halua palkita pal­kal­la, joten jopa 600 Län­si-Poh­jan työn­te­ki­jää on nyt ylityö- ja vuo­ron­vaih­to­kiel­los­sa

18.06.2020 18:30 1
Tilaajille
Meri-Lappi ristiaallokossa – Sote-uudistuksen jälkeen Länsi-Pohjan yksityinen ympärivuorokautinen yhteispäivystys ei ole mahdollista

Me­ri-Lap­pi ris­ti­aal­lo­kos­sa – So­te-uu­dis­tuk­sen jälkeen Län­si-Poh­jan yk­si­tyi­nen ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen yh­teis­päi­vys­tys ei ole mah­dol­lis­ta

15.06.2020 17:00 0
Tilaajille
Hallitus kaataa Meri-Lapissa sovitun ulkoistuksen: Hallituksen valmistelema sote-paketti johtaa siihen, että tehty sopimus on pakko purkaa

Hal­li­tus kaataa Me­ri-La­pis­sa sovitun ul­kois­tuk­sen: Hal­li­tuk­sen val­mis­te­le­ma so­te-pa­ket­ti johtaa siihen, että tehty sopimus on pakko purkaa

15.06.2020 15:32 1
Tilaajille
Meri-Lapin sotea uhkaa alasajo ja merilappilaisia sote-lasku
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Me­ri-La­pin sotea uhkaa alasajo ja me­ri­lap­pi­lai­sia so­te-las­ku

15.06.2020 14:12 0
Tilaajille
Länsi-Pohjan terveyspalveluiden ulkoistusta uhkaa mitätöinti – Hallituksen sote-uudistus lähtee lausuntokierrokselle

Län­si-Poh­jan ter­veys­pal­ve­lui­den ul­kois­tus­ta uhkaa mi­tä­töin­ti – Hal­li­tuk­sen so­te-uu­dis­tus lähtee lau­sun­to­kier­rok­sel­le

15.06.2020 10:40 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ra­ken­teel­lis­ta kor­rup­tio­ta ter­vey­den­huol­los­sa

10.06.2020 13:52 0
Tilaajille