Hoitotyö
Lukijalta: Hoitajat voivat keskittyä hoitotyöhön
Lukijalta Mielipide Silja Paavola

Lu­ki­jal­ta: Hoi­ta­jat voivat kes­kit­tyä hoi­to­työ­hön

05.10.2020 19:36 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Tuomas Mänttäri

Hoi­va­teh­tä­viin tar­vi­taan lisää osaajia

02.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Hoi­to­työ tar­vit­see joh­ta­jan­sa

17.07.2020 05:39 0
Tilaajille
Lapissa sattuu kuntien työntekijöille työtapaturmia hieman keskimääräistä enemmän – Torniossa sattuu vähemmän vahinkoja kuin Kemissä, Rovaniemi ei erotu Meri-Lapin kaupungeista

Lapissa sattuu kuntien työn­te­ki­jöil­le työ­ta­pa­tur­mia hieman kes­ki­mää­räis­tä enemmän – Tor­nios­sa sattuu vä­hem­män va­hin­ko­ja kuin Ke­mis­sä, Ro­va­nie­mi ei erotu Me­ri-La­pin kau­pun­geis­ta

04.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Rovaniemeläinen perheyritys lahjoitti Lapin sairaanhoitopiirille 100 000 suojamaskia: Halusimme kantaa kortemme kekoon" – maskeja oli helppo ostaa Kiinasta, rahdin kanssa ongelmia

Ro­va­nie­me­läi­nen per­he­yri­tys lah­joit­ti Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ril­le 100 000 suo­ja­mas­kia: Ha­lu­sim­me kantaa kor­tem­me kekoon" – maskeja oli helppo ostaa Kii­nas­ta, rahdin kanssa on­gel­mia

28.05.2020 15:39 0
Tilaajille
Toimittajalta: Hyväosainen etätyöläinen, arvosta käytökselläsi kaikkia niitä, joiden ansiosta meillä ei ole kotona hätäpäivää
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Hy­vä­osai­nen etä­työ­läi­nen, arvosta käy­tök­sel­lä­si kaikkia niitä, joiden an­sios­ta meillä ei ole kotona hä­tä­päi­vää

15.04.2020 08:55 0
Lääkkeiden ja terveydenhuollon tarvikkeiden myyntiä voidaan rajoittaa – asetus voimassa heti

Lääk­kei­den ja ter­vey­den­huol­lon tar­vik­kei­den myyntiä voidaan ra­joit­taa – asetus voi­mas­sa heti

17.03.2020 17:02 0
Kauan kaivattu hoitajamitoitus toteutuu, mutta siinä piilee uhkiakin – "Riski on olemassa"

Kauan kai­vat­tu hoi­ta­ja­mi­toi­tus to­teu­tuu, mutta siinä piilee uh­kia­kin – "Riski on ole­mas­sa"

14.02.2020 07:00 0
Tilaajille
Uusi työaikalaki tuo 11 tunnin pakollisen levon - "Osa hoitajistamme toivoisi jatkossakin voivansa tulla iltavuoron jälkeen suoraan aamuun"

Uusi työ­ai­ka­la­ki tuo 11 tunnin pa­kol­li­sen levon - "Osa hoi­ta­jis­tam­me toi­voi­si jat­kos­sa­kin voi­van­sa tulla il­ta­vuo­ron jälkeen suoraan aamuun"

15.01.2020 06:30 0
Tilaajille
Naisvaltaiset Tehy ja Super vaativat tasa-arvo-ohjelmassaan ylimääräisiä palkankorotuksia hoitajille, Kuntatyönantajat pelkää miljardilaskua kuntataloudelle

Nais­val­tai­set Tehy ja Super vaa­ti­vat ta­sa-ar­vo-oh­jel­mas­saan yli­mää­räi­siä pal­kan­ko­ro­tuk­sia hoi­ta­jil­le, Kun­ta­työn­an­ta­jat pelkää mil­jar­di­las­kua kun­ta­ta­lou­del­le

14.01.2020 14:56 0
Kemin kilpailutus tipautti hoivayritykset polvilleen

Kemin kil­pai­lu­tus ti­paut­ti hoi­va­yri­tyk­set pol­vil­leen

30.11.2019 10:00 0
Tukipalvelutyö erotetaan välittömästä hoivatyöstä – hoitajamitoituksen nosto vaatii 4 400 hoitajaa lisää vanhusten hoivakoteihin

Tu­ki­pal­ve­lu­työ ero­te­taan vä­lit­tö­mäs­tä hoi­va­työs­tä – hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen nosto vaatii 4 400 hoi­ta­jaa lisää van­hus­ten hoi­va­ko­tei­hin

03.10.2019 16:00 0