Asuminen: Ro­va­nie­men Lai­naan­ran­nas­ta tulee entistä vih­reäm­pi – kau­pun­ki aloit­taa Ke­mi­joen rannan uu­dis­ta­mi­sen ensi kesänä

Sote-uudistus: Hy­vin­voin­ti­alue val­mis­tau­tuu pur­ka­maan Me­hi­läis-ul­kois­tuk­sen – sel­vi­tys­tä pan­ta­taan jul­ki­suu­del­ta

Pääkirjoitus: KOK:n vä­läyt­tä­mä ve­nä­läis­ur­hei­li­joi­den paluu kan­sain­vä­li­siin ki­soi­hin on luo­ka­ton ehdotus

Hoitotyö
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sääs­tää­kö tek­no­lo­gia hoi­ta­jien aikaa?

19.01.2023 05:00
Tilaajille
Eduskunta hyväksyi potilasturvallisuuslain äänin 109–38

Edus­kun­ta hy­väk­syi po­ti­las­tur­val­li­suus­lain äänin 109–38

19.09.2022 17:18 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muis­to­ja ko­ro­na-ajal­ta

06.06.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­to­työn joh­ta­jien asema tun­nus­tet­ta­va

16.02.2022 05:00 1
Tilaajille
Haaparanta pyytää kuntalaisilta apua hoivatyöhön – korona aiheuttaa huutavan tekijäpulan

Haa­pa­ran­ta pyytää kun­ta­lai­sil­ta apua hoi­va­työ­hön – ­ko­ro­na ai­heut­taa huu­ta­van te­ki­jä­pu­lan

17.01.2022 14:36 4
Tilaajille
Pohjoisen Suomen hoitajat valmistautuvat jouluun pelonsekaisin tuntein – "Koulutettuja jää mieluummin vaikka kaupan kassalle, jossa ei olla vastuussa kenenkään hengestä"

Poh­joi­sen Suomen hoi­ta­jat val­mis­tau­tu­vat jouluun pe­lon­se­kai­sin tuntein – "Kou­lu­tet­tu­ja jää mie­luum­min vaikka kaupan kas­sal­le, jossa ei olla vas­tuus­sa ke­nen­kään hen­ges­tä"

21.12.2021 18:44 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kut­su­muk­se­na olla kä­si­pa­ri

16.12.2021 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko hoi­ta­jal­la oi­keut­ta hen­ki­lö­koh­tai­seen elä­mään?

30.11.2021 05:30 7
Tilaajille
Meeri Koutaniemi kuvasi hoitotyön tekijöitä - tehyläisten tarinoita esille Kemin historiallisessa museossa

Meeri Kou­ta­nie­mi kuvasi hoi­to­työn te­ki­jöi­tä - te­hy­läis­ten ta­ri­noi­ta esille Kemin his­to­rial­li­ses­sa mu­seos­sa

20.10.2021 10:35
Dementikko-osasto voi tuntua muista asukkaista jopa pelottavalta – muistisairaat ja ei-muistisairaat vanhukset Inarissa samoilla osastoilla

De­men­tik­ko-osas­to voi tuntua muista asuk­kais­ta jopa pe­lot­ta­val­ta – muis­ti­sai­raat ja ei-muis­ti­sai­raat van­huk­set Ina­ris­sa sa­moil­la osas­toil­la

08.10.2021 07:00 2
Tilaajille
Hoitoalan ongelmat avautuvat kaikessa karuudessaan, kun hoitajat pääsevät ääneen: ”On raskasta olla niin tärkeä, mutta niin mitätön”

Hoi­to­alan on­gel­mat avau­tu­vat kai­kes­sa ka­ruu­des­saan, kun hoi­ta­jat pää­se­vät ääneen: ”On ras­kas­ta olla niin tärkeä, mutta niin mi­tä­tön”

24.09.2021 06:30 12
Tilaajille
Vuoden jutut: Millaista on hoitotyön arki Lapissa? Kolme hoitajaa kertoo, mikä alalla mättää ja miksi hoitajat väsyvät – "Näitä töitä ei voi siirtää huomiselle"

Vuoden jutut: Mil­lais­ta on hoi­to­työn arki La­pis­sa? Kolme hoi­ta­jaa kertoo, mikä alalla mättää ja miksi hoi­ta­jat väsyvät – "Näitä töitä ei voi siirtää huo­mi­sel­le"

31.12.2021 10:21 26
Tilaajille
Hoitajapula levisi Lappiin: kesäsijaisia on aiempaa vaikeampaa löytää sairaaloihin ja terveysasemille

Hoi­ta­ja­pu­la levisi Lap­piin: ke­sä­si­jai­sia on aiempaa vai­keam­paa löytää sai­raa­loi­hin ja ter­veys­ase­mil­le

16.05.2021 19:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Asiak­kaan laa­du­kas hoito on tur­vat­tu

10.05.2021 17:15 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ikä­ih­mis­ten per­he­hoi­to toi­mi­vak­si elin­kei­nok­si

22.12.2020 05:40
Tilaajille
Lukijalta: Hoitajat voivat keskittyä hoitotyöhön
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Hoi­ta­jat voivat kes­kit­tyä hoi­to­työ­hön

05.10.2020 19:36
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­va­teh­tä­viin tar­vi­taan lisää osaajia

02.09.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Hoi­to­työ tar­vit­see joh­ta­jan­sa

17.07.2020 05:39
Tilaajille
Lapissa sattuu kuntien työntekijöille työtapaturmia hieman keskimääräistä enemmän – Torniossa sattuu vähemmän vahinkoja kuin Kemissä, Rovaniemi ei erotu Meri-Lapin kaupungeista

Lapissa sattuu kuntien työn­te­ki­jöil­le työ­ta­pa­tur­mia hieman kes­ki­mää­räis­tä enemmän – Tor­nios­sa sattuu vä­hem­män va­hin­ko­ja kuin Ke­mis­sä, Ro­va­nie­mi ei erotu Me­ri-La­pin kau­pun­geis­ta

04.06.2020 07:00
Tilaajille
Rovaniemeläinen perheyritys lahjoitti Lapin sairaanhoitopiirille 100 000 suojamaskia: Halusimme kantaa kortemme kekoon" – maskeja oli helppo ostaa Kiinasta, rahdin kanssa ongelmia

Ro­va­nie­me­läi­nen per­he­yri­tys lah­joit­ti Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ril­le 100 000 suo­ja­mas­kia: Ha­lu­sim­me kantaa kor­tem­me kekoon" – maskeja oli helppo ostaa Kii­nas­ta, rahdin kanssa on­gel­mia

28.05.2020 15:39
Tilaajille