Irtisanomisten vaara: Laphan hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut alkavat tors­tai­na

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Hoitotyö
Eduskunnasta: Hoitotyön laadussa on puutteita – ja valvonnalla olennainen rooli sen parantamisessa
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Hoi­to­työn laa­dus­sa on puut­tei­ta – ja val­von­nal­la olen­nai­nen rooli sen pa­ran­ta­mi­ses­sa

01.02.2024 14:03 3
Pahoinvointi on eri asia kuin trauma
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­hoin­voin­ti on eri asia kuin trauma

29.01.2024 17:00
Arto Köngäs on kipsannut lappilaisten raajoja yli 30 vuotta – työtä on ohjannut eteenpäin menemisen vimma, ja sen avulla hän tarpoi myös läpi elämänsä raskaimman suon

Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta – työtä on oh­jan­nut eteen­päin me­ne­mi­sen vimma, ja sen avulla hän tarpoi myös läpi elä­män­sä ras­kaim­man suon

02.12.2023 05:00 24
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Toivo yl­lä­pi­tää elämää

11.11.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka vastaa hoi­to­työn joh­ta­mi­sen ala­sa­jos­ta?

10.10.2023 22:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Edis­te­tään yhdessä asiak­kai­den osal­li­suut­ta

18.09.2023 06:00
Ihmiset uupuvat ja väsyvät työhönsä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ihmiset uupuvat ja väsyvät työ­hön­sä

15.04.2023 06:11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sääs­tää­kö tek­no­lo­gia hoi­ta­jien aikaa?

19.01.2023 05:00
Tilaajille
Eduskunta hyväksyi potilasturvallisuuslain äänin 109–38

Edus­kun­ta hy­väk­syi po­ti­las­tur­val­li­suus­lain äänin 109–38

19.09.2022 17:18 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muis­to­ja ko­ro­na-ajal­ta

06.06.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­to­työn joh­ta­jien asema tun­nus­tet­ta­va

16.02.2022 05:00 1
Tilaajille
Haaparanta pyytää kuntalaisilta apua hoivatyöhön – korona aiheuttaa huutavan tekijäpulan

Haa­pa­ran­ta pyytää kun­ta­lai­sil­ta apua hoi­va­työ­hön – ­ko­ro­na ai­heut­taa huu­ta­van te­ki­jä­pu­lan

17.01.2022 14:36 4
Tilaajille
Pohjoisen Suomen hoitajat valmistautuvat jouluun pelonsekaisin tuntein – "Koulutettuja jää mieluummin vaikka kaupan kassalle, jossa ei olla vastuussa kenenkään hengestä"

Poh­joi­sen Suomen hoi­ta­jat val­mis­tau­tu­vat jouluun pe­lon­se­kai­sin tuntein – "Kou­lu­tet­tu­ja jää mie­luum­min vaikka kaupan kas­sal­le, jossa ei olla vas­tuus­sa ke­nen­kään hen­ges­tä"

21.12.2021 18:44 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kut­su­muk­se­na olla kä­si­pa­ri

16.12.2021 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko hoi­ta­jal­la oi­keut­ta hen­ki­lö­koh­tai­seen elä­mään?

30.11.2021 05:30 7
Tilaajille
Meeri Koutaniemi kuvasi hoitotyön tekijöitä - tehyläisten tarinoita esille Kemin historiallisessa museossa

Meeri Kou­ta­nie­mi kuvasi hoi­to­työn te­ki­jöi­tä - te­hy­läis­ten ta­ri­noi­ta esille Kemin his­to­rial­li­ses­sa mu­seos­sa

20.10.2021 10:35
Dementikko-osasto voi tuntua muista asukkaista jopa pelottavalta – muistisairaat ja ei-muistisairaat vanhukset Inarissa samoilla osastoilla

De­men­tik­ko-osas­to voi tuntua muista asuk­kais­ta jopa pe­lot­ta­val­ta – muis­ti­sai­raat ja ei-muis­ti­sai­raat van­huk­set Ina­ris­sa sa­moil­la osas­toil­la

08.10.2021 07:00 2
Tilaajille
Hoitoalan ongelmat avautuvat kaikessa karuudessaan, kun hoitajat pääsevät ääneen: ”On raskasta olla niin tärkeä, mutta niin mitätön”

Hoi­to­alan on­gel­mat avau­tu­vat kai­kes­sa ka­ruu­des­saan, kun hoi­ta­jat pää­se­vät ääneen: ”On ras­kas­ta olla niin tärkeä, mutta niin mi­tä­tön”

24.09.2021 06:30 12
Tilaajille
Vuoden jutut: Millaista on hoitotyön arki Lapissa? Kolme hoitajaa kertoo, mikä alalla mättää ja miksi hoitajat väsyvät – "Näitä töitä ei voi siirtää huomiselle"

Vuoden jutut: Mil­lais­ta on hoi­to­työn arki La­pis­sa? Kolme hoi­ta­jaa kertoo, mikä alalla mättää ja miksi hoi­ta­jat väsyvät – "Näitä töitä ei voi siirtää huo­mi­sel­le"

31.12.2021 10:21 26
Tilaajille
Hoitajapula levisi Lappiin: kesäsijaisia on aiempaa vaikeampaa löytää sairaaloihin ja terveysasemille

Hoi­ta­ja­pu­la levisi Lap­piin: ke­sä­si­jai­sia on aiempaa vai­keam­paa löytää sai­raa­loi­hin ja ter­veys­ase­mil­le

16.05.2021 19:30 5
Tilaajille