Pian kylmenee: Lapissa voi olla ensi vii­kol­la pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

kolumni: Miksi työ ei löydä te­ki­jää, eikä tekijä työtä?

Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Hoi­to­työn laa­dus­sa on puut­tei­ta – ja val­von­nal­la olen­nai­nen rooli sen pa­ran­ta­mi­ses­sa

Lapin kansanedustajat kirjoittavat Eduskunnasta-kolumneja vuoroviikoin Uuteen Rovaniemeen. Vuorossa on sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.).
Lapin kansanedustajat kirjoittavat Eduskunnasta-kolumneja vuoroviikoin Uuteen Rovaniemeen. Vuorossa on sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.).

MOT julkaisi 22.1.2024 dokumentin, jossa kerrottiin vanhusten huonosta hoidosta ympärivuorokautisessa palveluasumisessa. Lukuisat sairaalareissut ja laiminlyönnit ajoivat omaiset ilmoittamaan vanhuksen saamasta hoivasta viranomaisille. MOT-toimituksen selvitys osoittaa, että hoivakotien hoivan laadussa on yhä isoja ongelmia Suomessa.

Viime viikolla törmäsin mediaa selaillessa julkaisuun, jonka mukaan vanhukselle oli annettu kymmenkertainen määrä keskushermostoa lamauttavaa opioidia kipujen lievittämiseksi. Näin suuren annoksen antaminen oli selkeä virhe ja oli ehkä oli osasyyllinen potilaan kuolemaan. Asiaa vielä tutkitaan.

Sekä MOT:n ohjelmassa esiintuodut laiminlyönnit, että edellä mainittu opioidien liian suuri annostus kielivät selkeästi siitä, että vaativaa hoitotyön osaamista ja lääkehoitoa tekevät tällä hetkellä työntekijät, joilla ei ole siihen tarvittavaa osaamista.

Jotkut ehkä luulevat, että hoitotyötä voi tehdä melkein kuka vain. Näin asia ei suinkaan ole. Liian tiukalle kääritty tukiside voi johtaa kuolioon ja kuolemaan. Liian suuri opioidimäärä lamaa hengitystä ja voi johtaa kuolemaan. Kaikki lääkehoito ja peruselintoimintojen häiriöiden hoito on vaativaa hoitotyötä.

Nyt kun ympärivuorokautisissa yksiköissä on yhä enemmän eri tasoista henkilökuntaa, on olennaista, että kaikki tietävät mitä he saavat tehdä. Tässä on esihenkilön rooli aivan erityisen tärkeä. Kaikkia työntekijöitä tarvitaan, mutta vastuut, velvollisuudet ja oikeudet pitää kaikilla olla selkärangassa.

Minua huolestuttaa erityisesti lääkkeiden säilytys ja jakelu.

Minua huolestuttaa erityisesti lääkkeiden säilytys ja jakelu.

Muistelen lyhyttä kesätyötäni Norjassa ympärivuorokautisen hoivan yksikössä yli kymmenen vuotta sitten. Osastolla oli joka vuorossa yksi sairaanhoitaja, joka yksin vastasi kaikesta lääkehoidosta. Lääkehuoneeseen pääsi vain omalla sairaanhoitajan kulkukortilla. Jokaisesta käynnistä jäi merkintä lokiin jotta tiedettiin kuka oli käynyt ja koska. Opioidien käyttö oli tehostetussa seurannassa. Jokainen ylimääräinen annos piti dokumentoida. Kenelle annettiin, kuinka paljon ja miksi sekä vahvistaa kahden hoitajan allekirjoituksella.

Nämä nyt esiin tulleet laiminlyönnit eivät varmaankaan ole ainoita. Uskon, että niitä tapahtuu paljon enemmän, mutta niistä ei puhuta. Valvonnalla on olennainen rooli hoitotyön laadun parantamisessa.

Hyvinvointialue luonnollisesti valvoo omien yksikköjensä hoitotyön laatua, mutta sillä on velvollisuus valvoa myös yksityiselle palvelun tuottajalle ulkoistamansa hoitotyön laatua. Samoin aluehallintoviraston valvontatehtävä on selkeä.

Toivon, että näihin esille nostamiini asioihin tartutaan ja tarkistetaan, että prosessit ovat kunnossa. Mikäli eivät ole, niin sanktioita pitää uskaltaa käyttää.

Vanhuksemme ovat ansainneet hyvää ja ihmisarvoista hoivaa elämänsä viimeisiksi vuosiksi.