Eduskunnasta
Eduskunnasta: Selätetään korona ensi vuonna – ketään ei kuitenkaan saa pakottaa ottamaan rokotetta
Kolumni Kaisa Juuso (ps.)

Edus­kun­nas­ta: Se­lä­te­tään korona ensi vuonna – ketään ei kui­ten­kaan saa pa­kot­taa ot­ta­maan ro­ko­tet­ta

29.12.2020 13:58 3
Eduskunnasta: Tarkoitus ei pyhitä keinoja – on vaikea ymmärtää, että Pekka Haavisto jatkaa virassaan
Kolumni Heikki Autto (kok.)

Edus­kun­nas­ta: Tar­koi­tus ei pyhitä keinoja – on vaikea ym­mär­tää, että Pekka Haa­vis­to jatkaa vi­ras­saan

22.12.2020 15:08 16
Eduskunnasta: Hävittäjiin saman verran rahaa kuin koronakriisiin?
Kolumni Markus Mustajärvi (vas.)

Edus­kun­nas­ta: Hä­vit­tä­jiin saman verran rahaa kuin ko­ro­nak­rii­siin?

15.12.2020 14:33 2
Eduskunnasta: Taksiautoilijasta torppariksi – Kela-kyytien kilpailutusta tulee muuttaa
Kolumni Markus Lohi (kesk.)

Edus­kun­nas­ta: Tak­si­au­toi­li­jas­ta torp­pa­rik­si – Ke­la-kyy­tien kil­pai­lu­tus­ta tulee muuttaa

08.12.2020 14:37 2
Eduskunnasta: Emme hyväksy maaseudun kurjistamista – Halla-aho on lausunnostaan selityksen velkaa
Kolumni Mikko Kärnä (kesk.)

Edus­kun­nas­ta: Emme hyväksy maa­seu­dun kur­jis­ta­mis­ta – Hal­la-aho on lau­sun­nos­taan se­li­tyk­sen velkaa

02.12.2020 08:00 3
Eduskunnasta: Sietämätön tilanne matkailulle – sosiaali- ja terveysministeriö kohonnut koronan ylituomariksi
Kolumni Katri Kulmuni (kesk.)

Edus­kun­nas­ta: Sie­tä­mä­tön tilanne mat­kai­lul­le – so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö ko­hon­nut koronan yli­tuo­ma­rik­si

24.11.2020 14:29 5
Eduskunnasta: Veroja, veroja, lisää veroja – pian niitä perii myös EU
Kolumni Kaisa Juuso (ps.)

Edus­kun­nas­ta: Veroja, veroja, lisää veroja – pian niitä perii myös EU

17.11.2020 14:42
Eduskunnasta: Rokotteen valmistuminen antaa toivoa
Kolumni Heikki Autto (kok.)

Edus­kun­nas­ta: Ro­kot­teen val­mis­tu­mi­nen antaa toivoa

10.11.2020 14:35
Eduskunnasta: Tasa-arvoinen koulutus on tae paremmasta tulevaisuudesta
Kolumni Johanna Ojala-Niemelä (sd.)

Edus­kun­nas­ta: Ta­sa-ar­voi­nen kou­lu­tus on tae pa­rem­mas­ta tu­le­vai­suu­des­ta

03.11.2020 14:49
Eduskunnasta: Tieto on valtaa – pahimmillaan väkivaltaa
Kolumni Markus Mustajärvi (vas.)

Edus­kun­nas­ta: Tieto on valtaa – pa­him­mil­laan vä­ki­val­taa

27.10.2020 16:05
Eduskunnasta: Järjen ääntä politiikkaan ja suhteellisuudentajua koronaviruksen torjuntaan
Kolumni Markus Lohi

Edus­kun­nas­ta: Järjen ääntä po­li­tiik­kaan ja suh­teel­li­suu­den­ta­jua ko­ro­na­vi­ruk­sen tor­jun­taan

23.10.2020 09:07
Eduskunnasta: Pohjoisen ensihoitokopteritoimintaa ei saa vaarantaa – ministeriön peli poikki nyt
Kolumni Mikko Kärnä (kesk.)

Edus­kun­nas­ta: Poh­joi­sen en­si­hoi­to­kop­te­ri­toi­min­taa ei saa vaa­ran­taa – mi­nis­te­riön peli poikki nyt

14.10.2020 08:14 1
Eduskunnasta: Matkailubisnestä ei ole varaa menettää – tarvitaan yhden testin malli
Kolumni Katri Kulmuni

Edus­kun­nas­ta: Mat­kai­lu­bis­nes­tä ei ole varaa me­net­tää – tar­vi­taan yhden testin malli

07.10.2020 08:15
Eduskunnasta: Koulukiusaamista ei saa vähätellä
Kolumni Kaisa Juuso

Edus­kun­nas­ta: Kou­lu­kiu­saa­mis­ta ei saa vä­hä­tel­lä

30.09.2020 07:58
Eduskunnasta: Hallitus tarjoaa Lapille kylmää kyytiä
Kolumni Heikki Autto

Edus­kun­nas­ta: Hal­li­tus tarjoaa Lapille kylmää kyytiä

23.09.2020 14:43 2
Eduskunnasta: Budjettiriihi lämpenee –  Eniten puhuttavat kuntatalouden ahdinko ja järjestöjen rahoituksen riittävyys

Edus­kun­nas­ta: Bud­jet­ti­rii­hi läm­pe­nee – Eniten pu­hut­ta­vat kun­ta­ta­lou­den ahdinko ja jär­jes­tö­jen ra­hoi­tuk­sen riit­tä­vyys

16.09.2020 14:16 1
Eduskunnasta: Mannaa taivaalta, euroja taivaalle

Edus­kun­nas­ta: Mannaa tai­vaal­ta, euroja tai­vaal­le

09.09.2020 14:28 4
Eduskunnasta: Matkailun katastrofi estettävä
Kolumni Markus Lohi

Edus­kun­nas­ta: Mat­kai­lun ka­tast­ro­fi es­tet­tä­vä

02.09.2020 11:14 7
Eduskunnasta: Koronaähkyä ja turhautumista
Kolumni Mikko Kärnä

Edus­kun­nas­ta: Ko­ro­na­äh­kyä ja tur­hau­tu­mis­ta

26.08.2020 11:35
Eduskunnasta: Jonain päivänä lohi vielä nousee Kemijokeen
Kolumni Kaisa Juuso

Edus­kun­nas­ta: Jonain päivänä lohi vielä nousee Ke­mi­jo­keen

12.08.2020 15:35 3