pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Eduskunnasta
Kuukausi
Eduskunnasta: Nyt kannattaisi kuunnella kolmea vanhempaa viisasta miestä ja katsoa nykyhetken yli
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Nyt kan­nat­tai­si kuun­nel­la kolmea van­hem­paa vii­sas­ta miestä ja katsoa ny­ky­het­ken yli

17.05.2022 08:38 12
Tilaajille
Eduskunnasta: Kannatan Suomen Nato-jäsenyyttä, sillä liittoutumattomuus ei takaa turvallisuuttamme
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Kan­na­tan Suomen Na­to-jä­se­nyyt­tä, sillä liit­tou­tu­mat­to­muus ei takaa tur­val­li­suut­tam­me

10.05.2022 08:28 5
Tilaajille
Eduskunnasta: Ukrainassa taistellaan myös Suomen puolesta – uskon, että Ukraina voittaa sodan
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Uk­rai­nas­sa tais­tel­laan myös Suomen puo­les­ta – uskon, että Ukraina voittaa sodan

02.05.2022 08:49 2
Tilaajille
Eduskunnasta: Venäjän idea ei muutu
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Venäjän idea ei muutu

27.04.2022 06:55 1
Tilaajille
Eduskunnasta: Varhainen diagnoosi olennaista neurokirjon ongelmissa
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Var­hai­nen diag­noo­si olen­nais­ta neu­ro­kir­jon on­gel­mis­sa

19.04.2022 19:32
Tilaajille
Vanhemmat
Eduskunnasta: Otetaan ripeästi turvallinen askel Natoon
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Otetaan ri­peäs­ti tur­val­li­nen askel Natoon

12.04.2022 13:15 1
Tilaajille
Eduskunnasta: Monipaikkainen asuminen ja työskentely on tullut jäädäkseen
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Mo­ni­paik­kai­nen asu­mi­nen ja työs­ken­te­ly on tullut jää­däk­seen

05.04.2022 14:20 1
Tilaajille
Eduskunnasta: Sanallakin on valtaa
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Sa­nal­la­kin on valtaa

28.03.2022 11:55
Tilaajille
Eduskunnasta: Mustat pilvet vyöryivät Eurooppaan
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Mustat pilvet vyö­ryi­vät Eu­roop­paan

22.03.2022 13:19 1
Eduskunnasta: Ei enää koskaan yksin – Suomen on liityttävä Naton jäseneksi
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Ei enää koskaan yksin – Suomen on lii­tyt­tä­vä Naton jä­se­nek­si

14.03.2022 14:40 8
Tilaajille
Eduskunnasta: Venäjä näytti arvaamattomuutensa, ja siksi Nato-kantani on muuttunut piirun verran myönteisemmäksi
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Venäjä näytti ar­vaa­mat­to­muu­ten­sa, ja siksi Na­to-kan­ta­ni on muut­tu­nut piirun verran myön­tei­sem­mäk­si

01.03.2022 19:14 1
Tilaajille
Eduskunnasta: Suomen ei pidä jäädä yksin karhun kainaloon
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Suomen ei pidä jäädä yksin karhun kai­na­loon

22.02.2022 10:22 8
Tilaajille
Eduskunnasta: Hallitukselta nippu työllisyyttä edistäviä toimia
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Hal­li­tuk­sel­ta nippu työl­li­syyt­tä edis­tä­viä toimia

15.02.2022 09:17 1
Tilaajille
Eduskunnasta: Nato-kiihkoa kerrakseen – Venäjällekin on tärkeää, että raja Suomen kanssa pysyy ennakoitavana ja rauhallisena
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Na­to-kiih­koa ker­rak­seen – Ve­nä­jäl­le­kin on tär­keää, että raja Suomen kanssa pysyy en­na­koi­ta­va­na ja rau­hal­li­se­na

08.02.2022 08:29 9
Tilaajille
Eduskunnasta: Vaalien jälkeen yhteistyön aika
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Vaalien jälkeen yh­teis­työn aika

02.02.2022 06:46 1
Tilaajille
Eduskunnasta: Kansa äänesti lähipalveluiden puolesta ja keskittämistä vastaan
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Kansa äänesti lä­hi­pal­ve­lui­den puo­les­ta ja kes­kit­tä­mis­tä vastaan

26.01.2022 06:11
Tilaajille
Eduskunnasta: Muista äänestää tammikuussa, jotta äänesi kuuluu tulevalla hyvinvointialueella
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Muista ää­nes­tää tam­mi­kuus­sa, jotta äänesi kuuluu tu­le­val­la hy­vin­voin­ti­alueel­la

28.12.2021 08:44 3
Tilaajille
Eduskunnasta: Koronan kahtia jakama kansa
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Koronan kahtia jakama kansa

21.12.2021 06:38 4
Tilaajille
Eduskunnasta: Hintojen nousu ja velkojen kasvu kuriin
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Hin­to­jen nousu ja vel­ko­jen kasvu kuriin

16.12.2021 09:28 2
Tilaajille
Eduskunnasta: Kilpajuoksu virusta vastaan – hallitus selvittää koronapassin laajentamista työpaikoille
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Kil­pa­juok­su virusta vastaan – hal­li­tus sel­vit­tää ko­ronapas­sin laa­jen­ta­mis­ta työ­pai­koil­le

08.12.2021 08:20
Tilaajille