pääkirjoitus: Voiko mat­kai­lus­sa olla ta­voit­tee­na pelkkä kasvu?

Kolumni: Välitä lem­mi­kis­tä­si ja kerää koi­ran­ka­kat kadulta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Eduskunnasta
Kuukausi
Eduskunnasta: Paljas totuus pöydälle – viime vuonna Kemissä syntyi vain 389 lasta
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Paljas totuus pöy­däl­le – viime vuonna Kemissä syntyi vain 389 lasta

20.02.2024 09:39 10
Tilaajille
Eduskunnasta: Presidentinvaaleissa voitti demokratia – kokoomuksen hegemonia ulko- ja turvallisuuspolitiikassa hakee nyt vertaistaan
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Pre­si­den­tin­vaa­leis­sa voitti de­mo­kra­tia – ko­koo­muk­sen he­ge­mo­nia ulko- ja tur­val­li­suus­po­li­tii­kas­sa hakee nyt ver­tais­taan

15.02.2024 14:33 1
Tilaajille
Eduskunnasta: Suomen tie on pian myös Ruotsin tie
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Suomen tie on pian myös Ruotsin tie

07.02.2024 15:35
Tilaajille
Eduskunnasta: Hoitotyön laadussa on puutteita – ja valvonnalla olennainen rooli sen parantamisessa
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Hoi­to­työn laa­dus­sa on puut­tei­ta – ja val­von­nal­la olen­nai­nen rooli sen pa­ran­ta­mi­ses­sa

01.02.2024 14:03 3
Eduskunnasta: Nyt tarvitaan johdonmukainen ja viisas presidentti
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Nyt tar­vi­taan joh­don­mu­kai­nen ja viisas pre­si­dent­ti

25.01.2024 14:14 3
Vanhemmat
Eduskunnasta: Orpo-Purran hallitukselta takinkäännön nopeusennätys
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Or­po-Pur­ran hal­li­tuk­sel­ta ta­kin­kään­nön no­peus­en­nä­tys

19.01.2024 14:04 10
Eduskunnasta: Yhteistyö olisi paras uudenvuodenlupaus – sopimuksella pakottaisimme itsemme terveen talouden tielle
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Yh­teis­työ olisi paras uu­den­vuo­den­lu­paus – so­pi­muk­sel­la pa­kot­tai­sim­me itsemme terveen ta­lou­den tielle

11.01.2024 14:20 2
Eduskunnasta: Uuteen vuoteen, parempaan aikaan
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Uuteen vuo­teen, pa­rem­paan aikaan

27.12.2023 15:01 2
Tilaajille
Eduskunnasta: Soten haasteet ovat yhteisiä koko Euroopalle
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Soten haas­teet ovat yh­tei­siä koko Eu­roo­pal­le

20.12.2023 14:38 6
Eduskunnasta: Suomen Pisa-tulokset nousuun – palautetaan auktoriteetti kouluun ja jätetään digilaitteet vähemmälle
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Suomen Pi­sa-tu­lok­set nousuun – pa­lau­te­taan auk­to­ri­teet­ti kouluun ja jä­te­tään di­gi­lait­teet vä­hem­mäl­le

14.12.2023 11:17 3
Eduskunnasta: Velka uhkaa itsenäisyyttämme – mitä vahvempi taloutemme on, sitä paremmin olemme varautuneet kriiseihin
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Velka uhkaa it­se­näi­syyt­täm­me – mitä vah­vem­pi ta­lou­tem­me on, sitä pa­rem­min olemme va­rau­tu­neet krii­sei­hin

08.12.2023 09:31 5
Eduskunnasta: Leikkauksia lapsille, helpotuksia hyvätuloisille ja olutveroon – hallituksen epä-älylliset toimet eivät ole perusteltuja
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Leik­kauk­sia lap­sil­le, hel­po­tuk­sia hy­vä­tu­loi­sil­le ja olut­ve­roon – hal­li­tuk­sen epä-älyl­li­set toimet eivät ole pe­rus­tel­tu­ja

29.11.2023 15:39 2
Tilaajille
Eduskunnasta: Ensin on rajat turvattava – pystymme ratkaisemaan tilanteen jämäkästi ja samalla humaanisti.
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Ensin on rajat tur­vat­ta­va – pys­tym­me rat­kai­se­maan ti­lan­teen jä­mä­käs­ti ja samalla hu­maa­nis­ti.

23.11.2023 15:02 2
Eduskunnasta: Orpon ja Purran hallitus huolehtii sinun ja lapsiesi lompakosta
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Orpon ja Purran hal­li­tus huo­leh­tii sinun ja lap­sie­si lom­pa­kos­ta

08.11.2023 16:10 19
Eduskunnasta: Orpon hallituksen tapa
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Orpon hal­li­tuk­sen tapa

03.11.2023 07:00 4
Eduskunnasta: Soteuudistus on mahdollisuus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Edus­kun­nas­ta: So­teuu­dis­tus on mah­dol­li­suus

25.10.2023 15:00
Tilaajille
Eduskunnasta: Huoltovarmuus teki Lapin reiteistä kansallisia kysymyksiä – ilman Lappia Suomi olisi saari
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Huol­to­var­muus teki Lapin rei­teis­tä kan­sal­li­sia ky­sy­myk­siä – ilman Lappia Suomi olisi saari

18.10.2023 18:00
Eduskunnasta: Sabotaasi alleviivaa Ukrainan voiton välttämättömyyttä
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Sa­bo­taa­si al­le­vii­vaa Uk­rai­nan voiton vält­tä­mät­tö­myyt­tä

11.10.2023 15:12 1
Eduskunnasta: Voiko Suomessa vanheta arvokkaasti?
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Voiko Suo­mes­sa vanheta ar­vok­kaas­ti?

05.10.2023 14:04 4
Eduskunnasta: On aika nähdä Suomi uusin silmin
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: On aika nähdä Suomi uusin silmin

28.09.2023 12:00 5