pääkirjoitus: Hal­li­tus­rin­ta­ma repesi ra­ja­var­tio­lain uu­dis­tuk­ses­sa – rat­kai­sua ei saa vii­vyt­tää

Eduskunnasta
Viimeisin 24 tuntia
Eduskunnasta: Työssäkäyvien köyhien joukko kasvaa Suomessa ja yhteiskunnan koheesio rapautuu
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Työs­sä­käy­vien köyhien joukko kasvaa Suo­mes­sa ja yh­teis­kun­nan ko­hee­sio ra­pau­tuu

05.07.2022 07:58 2
Tilaajille
Kuukausi
Eduskunnasta: Kyynärsauvoilla kulkiessani olen saanut paljon apua ja kokenut aitoa ystävällisyyttä
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Kyy­när­sau­voil­la kul­kies­sa­ni olen saanut paljon apua ja kokenut aitoa ys­tä­väl­li­syyt­tä

28.06.2022 08:08 5
Tilaajille
Eduskunnasta: Statuksettomien saamelaisten oikeudet on turvattava
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Sta­tuk­set­to­mien saa­me­lais­ten oi­keu­det on tur­vat­ta­va

22.06.2022 10:47 3
Tilaajille
Eduskunnasta: Suomen velkataso erkaantuu Ruotsista – Tavoitteeseen on seitsemän miljardin matka, eikä se ole enää koronasta tai sodasta johtuva poikkeus
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Suomen vel­ka­ta­so er­kaan­tuu Ruot­sis­ta – Ta­voit­tee­seen on seit­se­män mil­jar­din matka, eikä se ole enää ko­ro­nas­ta tai sodasta johtuva poik­keus

14.06.2022 09:08 6
Tilaajille
Eduskunnasta: Antoisa tapaaminen lappilaisten nuorten kanssa
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Antoisa ta­paa­mi­nen lap­pi­lais­ten nuorten kanssa

07.06.2022 09:37
Tilaajille
Vanhemmat
Eduskunnasta: Onnea maailmanmestareille!
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Onnea maail­man­mes­ta­reil­le!

01.06.2022 08:50
Eduskunnasta: Suomen Nato-kanta lukkoon selvin luvuin – Jäsenenä olemme osa yhteistä puolustusta ja turvatakuiden piirissä
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Suomen Na­to-kan­ta lukkoon selvin luvuin – Jä­se­ne­nä olemme osa yh­teis­tä puo­lus­tus­ta ja tur­va­ta­kui­den pii­ris­sä

24.05.2022 15:12
Tilaajille
Eduskunnasta: Nyt kannattaisi kuunnella kolmea vanhempaa viisasta miestä ja katsoa nykyhetken yli
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Nyt kan­nat­tai­si kuun­nel­la kolmea van­hem­paa vii­sas­ta miestä ja katsoa ny­ky­het­ken yli

17.05.2022 08:38 12
Tilaajille
Eduskunnasta: Kannatan Suomen Nato-jäsenyyttä, sillä liittoutumattomuus ei takaa turvallisuuttamme
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Kan­na­tan Suomen Na­to-jä­se­nyyt­tä, sillä liit­tou­tu­mat­to­muus ei takaa tur­val­li­suut­tam­me

10.05.2022 08:28 5
Tilaajille
Eduskunnasta: Ukrainassa taistellaan myös Suomen puolesta – uskon, että Ukraina voittaa sodan
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Uk­rai­nas­sa tais­tel­laan myös Suomen puo­les­ta – uskon, että Ukraina voittaa sodan

02.05.2022 08:49 2
Tilaajille
Eduskunnasta: Venäjän idea ei muutu
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Venäjän idea ei muutu

27.04.2022 06:55 1
Tilaajille
Eduskunnasta: Varhainen diagnoosi olennaista neurokirjon ongelmissa
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Var­hai­nen diag­noo­si olen­nais­ta neu­ro­kir­jon on­gel­mis­sa

19.04.2022 19:32
Tilaajille
Eduskunnasta: Otetaan ripeästi turvallinen askel Natoon
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Otetaan ri­peäs­ti tur­val­li­nen askel Natoon

12.04.2022 13:15 1
Tilaajille
Eduskunnasta: Monipaikkainen asuminen ja työskentely on tullut jäädäkseen
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Mo­ni­paik­kai­nen asu­mi­nen ja työs­ken­te­ly on tullut jää­däk­seen

05.04.2022 14:20 1
Tilaajille
Eduskunnasta: Sanallakin on valtaa
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Sa­nal­la­kin on valtaa

28.03.2022 11:55
Tilaajille
Eduskunnasta: Mustat pilvet vyöryivät Eurooppaan
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Mustat pilvet vyö­ryi­vät Eu­roop­paan

22.03.2022 13:19 1
Eduskunnasta: Ei enää koskaan yksin – Suomen on liityttävä Naton jäseneksi
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Ei enää koskaan yksin – Suomen on lii­tyt­tä­vä Naton jä­se­nek­si

14.03.2022 14:40 8
Tilaajille
Eduskunnasta: Venäjä näytti arvaamattomuutensa, ja siksi Nato-kantani on muuttunut piirun verran myönteisemmäksi
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Venäjä näytti ar­vaa­mat­to­muu­ten­sa, ja siksi Na­to-kan­ta­ni on muut­tu­nut piirun verran myön­tei­sem­mäk­si

01.03.2022 19:14 1
Tilaajille
Eduskunnasta: Suomen ei pidä jäädä yksin karhun kainaloon
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Suomen ei pidä jäädä yksin karhun kai­na­loon

22.02.2022 10:22 8
Tilaajille
Eduskunnasta: Hallitukselta nippu työllisyyttä edistäviä toimia
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Hal­li­tuk­sel­ta nippu työl­li­syyt­tä edis­tä­viä toimia

15.02.2022 09:17 1
Tilaajille