Kysely: Suo­ma­lai­set huo­mioi­si­vat Poh­jois-Suo­men muut­tu­neen aseman hal­li­tus­oh­jel­mas­sa

Pääkirjoitus: Vien­ti­alo­jen sopu on hyvä komp­ro­mis­si – lak­ko­ke­vät voidaan vielä välttää

Asuntolainat: Nyt voit katsoa ajan­ta­sai­set eu­ri­bor-ko­rot Lapin Kansan netistä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Eduskunnasta
Eduskunnasta: Toimia velkaantumisen ehkäisemiseksi – maksuhäiriömerkintöjen säilytysajat lyhenevät joulukuussa
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Toimia vel­kaan­tu­mi­sen eh­käi­se­mi­sek­si – mak­su­häi­riö­mer­kin­tö­jen säi­ly­tys­ajat ly­he­ne­vät jou­lu­kuus­sa

09.12.2022 13:40
Tilaajille
Eduskunnasta: Talouspommi muhii – joskus tulee aika, jolloin mitataan, onko rahalla vastinetta
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Ta­lous­pom­mi muhii – joskus tulee aika, jolloin mi­ta­taan, onko rahalla vas­ti­net­ta

29.11.2022 15:53 4
Tilaajille
Eduskunnasta: Voimme nukkua yömme rauhassa – "punavihreät myrkkypillerit" on putsattu pois lakiehdotusten listalta
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Voimme nukkua yömme rau­has­sa – "pu­na­vih­reät myrk­ky­pil­le­rit" on put­sat­tu pois la­ki­eh­do­tus­ten lis­tal­ta

23.11.2022 11:12 3
Tilaajille
Eduskunnasta: Saamelaiskysymyksessä keskusta puolustaa vähemmistön vähemmistöä
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Saa­me­lais­ky­sy­myk­ses­sä kes­kus­ta puo­lus­taa vä­hem­mis­tön vä­hem­mis­töä

15.11.2022 15:33 5
Tilaajille
Eduskunnasta: EU:n vaade ennallistaa osuu etenkin Lappiin
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: EU:n vaade en­nal­lis­taa osuu etenkin Lappiin

08.11.2022 15:33 8
Tilaajille
Eduskunnasta: Opiskelijan kohtaaminen työssäoppimisjaksoilla on tärkeää – hän voi olla tuleva työntekijä tai menetetty sellainen
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Opis­ke­li­jan koh­taa­mi­nen työs­sä­op­pi­mis­jak­soil­la on tär­keää – hän voi olla tuleva työn­te­ki­jä tai me­ne­tet­ty sel­lai­nen

01.11.2022 15:12
Tilaajille
Eduskunnasta: Ruotsin tie ei ole meidän
Lukijalta Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Ruotsin tie ei ole meidän

25.10.2022 15:19
Tilaajille
Eduskunnasta: Palautetaan Suomi koulutuksen kärkimaaksi – peruskoulumme ei ole enää maailman ykkönen
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Pa­lau­te­taan Suomi kou­lu­tuk­sen kär­ki­maak­si – pe­rus­kou­lum­me ei ole enää maail­man ykkönen

18.10.2022 15:29 2
Tilaajille
Eduskunnasta: Sotaa ennen ja sodan jälkeen
Lukijalta Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Sotaa ennen ja sodan jälkeen

12.10.2022 13:33
Tilaajille
Eduskunnasta: Rohkeita ratkaisuja työvoimapulaan – jaetaan maahanmuuttovirasto kahteen osaan
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Roh­kei­ta rat­kai­su­ja työ­voi­ma­pu­laan – jaetaan maa­han­muut­to­vi­ras­to kahteen osaan

04.10.2022 15:06 1
Tilaajille
Eduskunnasta: Venäjä on terroristivaltio
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Venäjä on ter­ro­ris­ti­val­tio

27.09.2022 15:52 6
Tilaajille
Eduskunnasta: Suomen jakaminen sähkön hinta-alueisiin palvelisi teollisuutta
Lukijalta Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Suomen ja­ka­mi­nen sähkön hin­ta-aluei­siin pal­ve­li­si teol­li­suut­ta

21.09.2022 09:19
Tilaajille
Eduskunnasta: Tuen hoitajaliittojen esitystä viiden vuoden palkkaohjelmasta
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Tuen hoi­ta­ja­liit­to­jen esi­tys­tä viiden vuoden palk­ka­oh­jel­mas­ta

14.09.2022 10:50 1
Tilaajille
Eduskunnasta: Holtiton velkaantuminen on pysäytettävä
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Hol­ti­ton vel­kaan­tu­mi­nen on py­säy­tet­tä­vä

06.09.2022 15:54 6
Tilaajille
Eduskunnasta: Budjettiriihestä helpotusta arkeen – Ukrainan sota heijastuu arkeemme kohtuuttoman kovina hintoina
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Bud­jet­ti­rii­hes­tä hel­po­tus­ta arkeen – Uk­rai­nan sota hei­jas­tuu ar­keem­me koh­tuut­to­man kovina hin­toi­na

31.08.2022 16:17 4
Tilaajille
Eduskunnasta: Politiikan ilot ja kirot – Pääministeri on nyt uransa kovimmassa paikassa
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Po­li­tii­kan ilot ja kirot – Pää­mi­nis­te­ri on nyt uransa ko­vim­mas­sa pai­kas­sa

23.08.2022 15:55
Tilaajille
Eduskunnasta: Perintöverolla tulisi olla kymmenen vuoden maksuaika
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Pe­rin­tö­ve­rol­la tulisi olla kym­me­nen vuoden mak­su­ai­ka

16.08.2022 15:54 3
Eduskunnasta: Bensan hinnanlasku on Lapin puolustamista
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Bensan hin­nan­las­ku on Lapin puo­lus­ta­mis­ta

09.08.2022 16:22 2
Tilaajille
Eduskunnasta: Mitä tehdä nousevalle sähkön hinnalle? Hintakatto ei lisää sähkön määrää
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Mitä tehdä nou­se­val­le sähkön hin­nal­le? Hin­ta­kat­to ei lisää sähkön määrää

02.08.2022 15:16 5
Tilaajille
Eduskunnasta: Fortumin seikkailut maksavat paljon
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: For­tu­min seik­kai­lut mak­sa­vat paljon

26.07.2022 12:39 3