pääkirjoitus: Kun­ta-alan työ­tais­te­lu on ve­ny­mäs­sä yli kesän, so­pu­jar­ru­na on so­li­daa­ri­suus­va­je

Helatorstai: Tänään vie­te­tään he­la­tors­tai­ta, jolloin "ruo­ho­kaan ei kasva" – mikä se oikein on ja mistä nimitys tulee?

Lääkehoito
Joka kymmenes lappilainen aikuinen käyttää sydänlääkettä

Joka kym­me­nes lap­pi­lai­nen ai­kui­nen käyttää sy­dän­lää­ket­tä

13.05.2022 19:30
Tilaajille
Miksi syöpälääke maksaa vuodessa luksusauton verran – asiantuntijat: Kyse on patenttisuojasta, taustalla valtavat tuotekehityskulut

Miksi syö­pä­lää­ke maksaa vuo­des­sa luk­sus­au­ton verran – a­sian­tun­ti­jat: Kyse on pa­tent­ti­suo­jas­ta, taus­tal­la val­ta­vat tuo­te­ke­hi­tys­ku­lut

12.05.2022 18:00
Tilaajille
Lapissa yli 11 000 henkilöä saa sairauteensa erityisen kallista lääkettä – syöpähoito voi maksaa yli sata tuhatta euroa vuodessa: "Elän kuukausi kerrallaan"

Lapissa yli 11 000 hen­ki­löä saa sai­rau­teen­sa eri­tyi­sen kal­lis­ta lää­ket­tä – ­syö­pä­hoi­to voi maksaa yli sata tuhatta euroa vuo­des­sa: "Elän kuu­kau­si ker­ral­laan"

12.05.2022 18:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lää­ke­hoi­to osa omais­hoi­toa

21.07.2021 05:25
Tilaajille
Lukijalta: "Meillä ei tapahdu virheitä” – turvallinen lääkehoito vaatii poikkeamien ilmoittamista ja prosessien seuraamista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: "Meillä ei tapahdu vir­hei­tä” – tur­val­li­nen lää­ke­hoi­to vaatii poik­kea­mien il­moit­ta­mis­ta ja pro­ses­sien seu­raa­mis­ta

09.12.2020 10:15
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Lää­ke­hoi­don neu­von­nas­sa pa­ran­net­ta­vaa

25.07.2020 05:30 1
Tilaajille
Tutkimus: psykoosilääkkeet saavat Alzheimeria sairastavat kaatuilemaan ja aiheuttavat kohonneen riskin päävammoihin

Tut­ki­mus: psy­koo­si­lääk­keet saavat Al­zhei­me­ria sai­ras­ta­vat kaa­tui­le­maan ja ai­heut­ta­vat ko­hon­neen riskin pää­vam­moi­hin

16.01.2020 09:02
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tur­val­li­sem­paa lää­ke­hoi­toa

13.11.2019 06:15
Tilaajille