Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

pääkirjoitus: Lapilla on Poh­jo­lan lin­nak­kees­sa tärkeä rooli

Lääkehoito
Eduskunnasta: Hoitotyön laadussa on puutteita – ja valvonnalla olennainen rooli sen parantamisessa
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Hoi­to­työn laa­dus­sa on puut­tei­ta – ja val­von­nal­la olen­nai­nen rooli sen pa­ran­ta­mi­ses­sa

01.02.2024 14:03 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­val­li­nen lää­ke­hoi­to ei toteudu var­hais­kas­va­tuk­ses­sa

07.11.2022 05:00
Tilaajille
Hallitus on vähentämässä apteekkien tuloja ja lisäämässä velvoitteita
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tus on vä­hen­tä­mäs­sä ap­teek­kien tuloja ja li­sää­mäs­sä vel­voit­tei­ta

11.07.2022 05:00
Tilaajille
Joka kymmenes lappilainen aikuinen käyttää sydänlääkettä

Joka kym­me­nes lap­pi­lai­nen ai­kui­nen käyttää sy­dän­lää­ket­tä

13.05.2022 19:30
Tilaajille
Miksi syöpälääke maksaa vuodessa luksusauton verran – asiantuntijat: Kyse on patenttisuojasta, taustalla valtavat tuotekehityskulut

Miksi syö­pä­lää­ke maksaa vuo­des­sa luk­sus­au­ton verran – a­sian­tun­ti­jat: Kyse on pa­tent­ti­suo­jas­ta, taus­tal­la val­ta­vat tuo­te­ke­hi­tys­ku­lut

12.05.2022 18:00
Tilaajille
Lapissa yli 11 000 henkilöä saa sairauteensa erityisen kallista lääkettä – syöpähoito voi maksaa yli sata tuhatta euroa vuodessa: "Elän kuukausi kerrallaan"

Lapissa yli 11 000 hen­ki­löä saa sai­rau­teen­sa eri­tyi­sen kal­lis­ta lää­ket­tä – ­syö­pä­hoi­to voi maksaa yli sata tuhatta euroa vuo­des­sa: "Elän kuu­kau­si ker­ral­laan"

12.05.2022 18:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lää­ke­hoi­to osa omais­hoi­toa

21.07.2021 05:25
Tilaajille
Lukijalta: "Meillä ei tapahdu virheitä” – turvallinen lääkehoito vaatii poikkeamien ilmoittamista ja prosessien seuraamista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: "Meillä ei tapahdu vir­hei­tä” – tur­val­li­nen lää­ke­hoi­to vaatii poik­kea­mien il­moit­ta­mis­ta ja pro­ses­sien seu­raa­mis­ta

09.12.2020 10:15
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Lää­ke­hoi­don neu­von­nas­sa pa­ran­net­ta­vaa

25.07.2020 05:30 1
Tilaajille
Tutkimus: psykoosilääkkeet saavat Alzheimeria sairastavat kaatuilemaan ja aiheuttavat kohonneen riskin päävammoihin

Tut­ki­mus: psy­koo­si­lääk­keet saavat Al­zhei­me­ria sai­ras­ta­vat kaa­tui­le­maan ja ai­heut­ta­vat ko­hon­neen riskin pää­vam­moi­hin

16.01.2020 09:02
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tur­val­li­sem­paa lää­ke­hoi­toa

13.11.2019 06:15
Tilaajille