Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Tilaajille

Joka kym­me­nes lap­pi­lai­nen ai­kui­nen käyttää sy­dän­lää­ket­tä

Lapin maakunnassa useampi kuin joka kymmenes aikuinen saa sairauteensa sydänlääke beetasalpaajia. Kyseistä lääkeaineryhmää käytetään tyypillisesti sydämen vajaatoiminnan ja korkean verenpaineen hoitoon.

Erityisesti sepelvaltimotaudeista kärsivät saavat apua beetasalpaajista, sillä ne hidastavat sydämen sykettä. Näin rasitus vähenee ja rasituskipu sen myötä.