Kolumni: Kuusi mil­joo­naa mur­hat­tua vel­voit­taa si­nut­kin kat­so­maan pa­huut­ta silmiin

Sotaharjoitus: Teemu Hil­tu­nen, 25, sai käskyn ker­taus­har­joi­tuk­seen ja toimii nyt jouk­kueen va­ra­joh­ta­ja­na suu­res­sa Na­to-har­joi­tuk­ses­sa

Tilastot
Hyökkäys, vastaanotto, syöttö ja niin edelleen – Arctic Volleyn tilastonikkari vääntää rautalangasta, miten lentopallon tilastoja luetaan

Hyök­käys, vas­taa­not­to, syöttö ja niin edel­leen – Arctic Volleyn ti­las­to­nik­ka­ri vääntää rau­ta­lan­gas­ta, miten len­to­pal­lon ti­las­to­ja luetaan

02.02.2024 12:00
Tilaajille
Viime vuonna rakennettiin 212 tuulivoimalaa – puolet myllyistä on Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa

Viime vuonna ra­ken­net­tiin 212 tuu­li­voi­ma­laa – puolet myl­lyis­tä on Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Lapissa

02.01.2024 14:16 3
Tilaajille
Lapissa syntyvyys jatkaa laskuaan –  koko maassa syntyneitä jopa ennätyksellisen vähän

Lapissa syn­ty­vyys jatkaa las­kuaan – koko maassa syn­ty­nei­tä jopa en­nä­tyk­sel­li­sen vähän

27.07.2023 10:24
Tilaajille
Meri-Lapissa kuvattu Huonot naiset nousi Kemin vuoden toiseksi katsotuimmaksi elokuvaksi

Me­ri-La­pis­sa kuvattu Huonot naiset nousi Kemin vuoden toi­sek­si kat­so­tuim­mak­si elo­ku­vak­si

04.01.2023 10:00
Paljonko kinkkua ja viiniä kuluu jouluna? Tilastot kertovat: 300 000 joulukuusta haetaan omasta metsästä, 150 000 tuodaan ulkomailta

Pal­jon­ko kinkkua ja viiniä kuluu jou­lu­na? ­Ti­las­tot ker­to­vat: 300 000 jou­lu­kuus­ta haetaan omasta met­säs­tä, 150 000 tuodaan ul­ko­mail­ta

16.12.2022 05:00 3
Tilaajille
Lapin kesä oli tavanomaista lämpimämpi – katso, missä oli kuuminta, missä viileintä ja missä satoi eniten

Lapin kesä oli ta­van­omais­ta läm­pi­mäm­pi – katso, missä oli kuu­min­ta, missä vii­lein­tä ja missä satoi eniten

01.09.2022 07:49 1
Tilaajille
Kahdeksan Lapin kuntaa pääsi plussalle kuntien välisessä muuttoliikkeessä – voittajien joukossa muun muassa Ranua ja Pelkosenniemi

Kah­dek­san Lapin kuntaa pääsi plus­sal­le kuntien vä­li­ses­sä muut­to­liik­kees­sä – voit­ta­jien jou­kos­sa muun muassa Ranua ja Pel­ko­sen­nie­mi

26.08.2022 20:54 3
Tilaajille
Pohjois-Suomessa kuluttajien luottamus painui heinäkuussa tuntuvasti pakkaselle

Poh­jois-Suo­mes­sa ku­lut­ta­jien luot­ta­mus painui hei­nä­kuus­sa tun­tu­vas­ti pak­ka­sel­le

27.07.2022 11:46
Tilaajille
Henkilöautojen ensirekisteröinnit Lappiin vähenivät kesäkuussa selvästi vuoden takaisesta  –  neljä kymmenestä oli täyssähköisiä tai lataushybridejä

Hen­ki­löau­to­jen en­si­re­kis­te­röin­nit Lappiin vä­he­ni­vät ke­sä­kuus­sa sel­väs­ti vuoden ta­kai­ses­ta –  neljä kym­me­nes­tä oli täys­säh­köi­siä tai la­taus­hyb­ri­de­jä

09.07.2022 14:05 2
Tilaajille
Lapissa hukkunut on usein veneilijä – Onnettomuustutkintakeskus tutki viime vuoden hukkumiskuolemia

Lapissa huk­ku­nut on usein ve­nei­li­jä – On­net­to­muus­tut­kin­ta­kes­kus tutki viime vuoden huk­ku­mis­kuo­le­mia

23.06.2022 06:00
Tilaajille
Joka kymmenes lappilainen aikuinen käyttää sydänlääkettä

Joka kym­me­nes lap­pi­lai­nen ai­kui­nen käyttää sy­dän­lää­ket­tä

13.05.2022 19:30
Tilaajille
Synkkä tilasto julki: Lapissa on väkilukuun nähden enemmän rattijuoppoja kuin pääkaupunkiseudulla – huumeratit yleisiä varsinkin Kemissä

Synkkä tilasto julki: Lapissa on vä­ki­lu­kuun nähden enemmän rat­ti­juop­po­ja kuin pää­kau­pun­ki­seu­dul­la – huu­me­ra­tit yleisiä var­sin­kin Kemissä

10.03.2022 19:36 2
Tilaajille
Tästä syystä poliisille ilmoitettujen seksuaalirikosten määrä on kasvanut Lapissa – lapsen hyväksikäyttöepäilyissä synkkä suunta

Tästä syystä po­lii­sil­le il­moi­tet­tu­jen sek­suaa­li­ri­kos­ten määrä on kas­va­nut Lapissa – lapsen hy­väk­si­käyt­töe­päi­lyis­sä synkkä suunta

07.02.2022 12:09 1
Tilaajille
Rikokset lisääntyivät viime vuonna viidenneksellä – henkirikoksissa poikkeuksellista olivat nuorten tekemät henkirikokset ja niiden yritykset

Ri­kok­set li­sään­tyi­vät viime vuonna vii­den­nek­sel­lä – hen­ki­ri­kok­sis­sa poik­keuk­sel­lis­ta olivat nuorten tekemät hen­ki­ri­kok­set ja niiden yri­tyk­set

18.12.2021 12:00
Viime vuoden verotuksesta julkaistaan lisätietoja – tilastot kertovat, mitkä tulo- ja ikäluokat menestyivät ja millä postinumeroalueilla tienattiin eniten

Viime vuoden ve­ro­tuk­ses­ta jul­kais­taan li­sä­tie­to­ja – ti­las­tot ker­to­vat, mitkä tulo- ja ikä­luo­kat me­nes­tyi­vät ja millä pos­ti­nu­me­roa­lueil­la tie­nat­tiin eniten

09.12.2021 07:00 1
Tilaajille
Listasimme Lapin suosituimmat koirarodut kunnittain: Kärjessä metsästyskoiria, huskyja ja porokoiria – paitsi Kemissä hihnan päässä on usein suloinen coton de tulear

Lis­ta­sim­me Lapin suo­si­tuim­mat koi­ra­ro­dut kun­nit­tain: Kär­jes­sä met­säs­tys­koi­ria, huskyja ja po­ro­koi­ria – paitsi Kemissä hihnan päässä on usein su­loi­nen coton de tulear

11.09.2021 15:24 1
Tilaajille
Moni Lapin pieni kunta kääntyi muuttovoittoiseksi korona-aikana – Kilpailu asukkaista ja osaavasta työvoimasta kiihtyy tulevaisuudessa

Moni Lapin pieni kunta kääntyi muut­to­voit­toi­sek­si ko­ro­na-ai­ka­na – Kil­pai­lu asuk­kais­ta ja osaa­vas­ta työ­voi­mas­ta kiihtyy tu­le­vai­suu­des­sa

14.05.2021 13:55 5
Tilaajille
Yli-Kitkajärveltä löytyy postinumeroalue 93999 ja sen ainoan mökin kaksi asukasta, mutta Postin tiedoissa kyseistä postinumeroa ei ole olemassa – Selvitimme, mistä on kyse

Yli-Kit­ka­jär­vel­tä löytyy pos­ti­nu­me­roa­lue 93999 ja sen ainoan mökin kaksi asu­kas­ta, mutta Postin tie­dois­sa ky­seis­tä pos­ti­nu­me­roa ei ole ole­mas­sa – Sel­vi­tim­me, mistä on kyse

25.04.2021 10:30
Tilaajille
WoVon Saana Lindgren jyrää Mestaruusliigan pistetilastojen kärjessä

WoVon Saana Lindg­ren jyrää Mes­ta­ruus­lii­gan pis­te­ti­las­to­jen kär­jes­sä

08.02.2021 13:35
Tilaajille
Korona vei Lapin teiltä joka kymmenennen auton, kun matkailu sakkasi ja ihmiset siirtyivät etätöihin

Korona vei Lapin teiltä joka kym­me­nen­nen auton, kun mat­kai­lu sakkasi ja ihmiset siir­tyi­vät etä­töi­hin

22.01.2021 06:30 2
Tilaajille