Metsästys: Mies kuoli met­säs­tys­on­net­to­muu­des­sa Pu­das­jär­vel­lä – hau­li­kon laukaus osui va­hin­gos­sa met­säs­tys­ka­ve­riin

tähtijuttu: Kor­ko­jen nousu ra­sit­taa ta­lo­yh­tiöi­tä Ro­va­nie­mel­lä – ra­hoi­tus­vas­ti­ke voi kak­sin­ker­tais­tua

pääkirjoitus: Ra­ja­var­tio­lai­tos eh­dot­taa Venäjän vas­tai­sel­le rajalle entistä pa­rem­pia esteitä poik­keus­ti­lan­teen varalle – aidan ra­ken­nus­työt on aloi­tet­ta­va heti

Ikääntyminen
Kemin uusin tehdasinvestointi tarjoaa työtä sadoille, mutta riittääkö työvoimaa? Samoilla apajilla on myös Ruotsi
Pääkirjoitus

Kemin uusin teh­das­in­ves­toin­ti tarjoaa työtä sa­doil­le, mutta riit­tää­kö työ­voi­maa? Sa­moil­la apa­jil­la on myös Ruotsi

10.07.2022 20:00 5
Tilaajille
Päiväkirja: Ikä ei ole pelkkä numero
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ikä ei ole pelkkä numero

13.06.2022 06:00 4
Tilaajille
Vietän vanhuuteni putkassa
Kolumni

Vietän van­huu­te­ni put­kas­sa

24.05.2022 05:45 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jul­ki­sen puolen me­no­ra­ken­net­ta ke­ven­tä­mään

09.05.2022 05:00
Tilaajille
Arvio: Iskelmätähden ikäkriisi sukeltaa julkisuuden nurjalle puolelle

Arvio: Is­kel­mä­täh­den ikä­krii­si su­kel­taa jul­ki­suu­den nur­jal­le puo­lel­le

24.02.2022 15:15
Tilaajille
Eläkeputken poisto puolittaa työttömyysetuuden, mutta saa tutkijoilta kannatusta – "Putki on ollut näppärä keino irtisanoa"

Elä­ke­put­ken poisto puo­lit­taa työt­tö­myy­se­tuu­den, mutta saa tut­ki­joil­ta kan­na­tus­ta – "Putki on ollut näppärä keino ir­ti­sa­noa"

07.01.2022 08:11 7
Osa ikääntyneistä ei huoli apua, vaikka he sitä tarvitsisivat – laki takaa ikäihmisillekin vahvan itsemääräämisoikeuden

Osa ikään­ty­neis­tä ei huoli apua, vaikka he sitä tar­vit­si­si­vat – laki takaa ikä­ih­mi­sil­le­kin vahvan it­se­mää­rää­mis­oi­keu­den

06.01.2022 17:00
Elokuva-arvio: Iskelmätähti ei tee iästä numeroa – Hannele Lauri on nautittava kovapintaisena mutta herkkänä diivana

Elo­ku­va-ar­vio: Is­kel­mä­täh­ti ei tee iästä numeroa – Hannele Lauri on nau­tit­ta­va ko­va­pin­tai­se­na mutta herk­kä­nä diivana

04.01.2022 15:33
Tilaajille
Kaksinkertainen komedia rakkaudesta – ohjaaja-käsikirjoittaja Johanna Vuoksenmaan uutuuselokuvan 70 on vain numero, päätähtenä kimmeltää Hannele Lauri, 69

Kak­sin­ker­tai­nen komedia rak­kau­des­ta – oh­jaa­ja-kä­si­kir­joit­ta­ja Johanna Vuok­sen­maan uu­tuus­elo­ku­van 70 on vain numero, pää­täh­te­nä kim­mel­tää Hannele Lauri, 69

01.01.2022 21:52
Tilaajille
Sote-uudistus tasapäistää omaishoidon tuet, jotka voivat monilla laskea – Mutta tuki on pajon muutakin kuin rahaa, muistuttaa rovaniemeläinen Esa Erkkilä

So­te-uu­dis­tus ta­sa­päis­tää omais­hoi­don tuet, jotka voivat monilla laskea – Mutta tuki on pajon muu­ta­kin kuin rahaa, muis­tut­taa ro­va­nie­me­läi­nen Esa Erkkilä

17.12.2021 19:30 2
Tilaajille
Testosteronin käyttö Suomessa on 20 vuodessa yli nelinkertaistunut – emeritusprofessorin mukaan suurin osa korvaushoidosta on turhaa: "Meneillään on uusi aalto puoskaroinnissa"

Tes­to­ste­ro­nin käyttö Suo­mes­sa on 20 vuo­des­sa yli ne­lin­ker­tais­tu­nut – eme­ri­tus­pro­fes­so­rin mukaan suurin osa kor­vaus­hoi­dos­ta on turhaa: "Me­neil­lään on uusi aalto puos­ka­roin­nis­sa"

11.12.2021 12:32
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ikään­ty­mi­nen, työ­voi­ma ja tuho

25.10.2021 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ikä­ih­mis­ten pal­ve­lu­muo­toi­lua

23.10.2021 05:00
Tilaajille
Hoitajapula on jo täällä, ongelman ratkaisemiseen tarvitaan muutakin kuin epärealistia rahapuheita
Pääkirjoitus

Hoi­ta­ja­pu­la on jo täällä, on­gel­man rat­kai­se­mi­seen tar­vi­taan muu­ta­kin kuin epä­rea­lis­tia ra­ha­pu­hei­ta

23.09.2021 20:58 4
Tilaajille
Päiväkirja: Sentään kauppareissu ei unohtunut
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Sentään kaup­pa­reis­su ei unoh­tu­nut

15.09.2021 06:30 4
Tilaajille
Mummo ja sukulaiset yllättyivät iloisesti, kun hoivakotimaksu pieneni tuhannella eurolla kuukaudessa – uusi laki selkiyttää hinnoittelua

Mummo ja su­ku­lai­set yl­lät­tyi­vät iloi­ses­ti, kun hoi­va­ko­ti­mak­su pieneni tu­han­nel­la eurolla kuu­kau­des­sa – uusi laki sel­kiyt­tää hin­noit­te­lua

29.07.2021 18:33 1
Tilaajille
Pelon ja rohkeuden rajamailla
Kolumni

Pelon ja roh­keu­den ra­ja­mail­la

02.06.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

De­mo­gra­fi­nen vää­ris­ty­mä

24.05.2021 05:53
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vanhaa vas­tus­taa lop­puiän, var­sin­kin jos kaup­pa­mies soittaa – " Ura­koit­si­jan ra­hoit­ta­ja­pan­kil­ta tuli kuu­kau­si­ve­loi­tus yl­lät­täin"

17.02.2021 05:36 1
Tilaajille
Jälkikasvua ei kiinnosta isovanhempien posliiniastiasto – sitä ei tosin ole käyttänyt vielä kukaan
Kolumni

Jäl­ki­kas­vua ei kiin­nos­ta iso­van­hem­pien pos­lii­ni­as­tias­to – sitä ei tosin ole käyt­tä­nyt vielä kukaan

24.12.2020 07:00
Tilaajille