Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Luonnonsuojelu: Ro­va­nie­men luo­teis­kul­mal­la si­jait­se­va tun­te­ma­ton luon­to­hel­mi on Lapin vanhin suo­je­lu­alue

Demokratia
Lapin sitoutumattomat ryhmät aikovat liittoutua yli kuntarajojen maakuntavaaleja varten

Lapin si­tou­tu­mat­to­mat ryhmät aikovat liit­tou­tua yli kun­ta­ra­jo­jen maa­kun­ta­vaa­le­ja varten

01.10.2021 06:30 4
Tilaajille
Lapin metsiä voidaan suojella lisää, mutta vain jos metsänomistajat ja kunnat kannattavat – Kärnä: "Jos ei ole paikallisten hyväksyntää, suojelulle pitää sanoa ehdoton ei"

Lapin metsiä voidaan suo­jel­la lisää, mutta vain jos met­sän­omis­ta­jat ja kunnat kan­nat­ta­vat – Kärnä: "Jos ei ole pai­kal­lis­ten hy­väk­syn­tää, suo­je­lul­le pitää sanoa ehdoton ei"

13.09.2021 18:45 22
Tilaajille
Voiko demokratiaa viedä ampumalla?
Kolumni

Voiko de­mo­kra­tiaa viedä am­pu­mal­la?

03.09.2021 08:52 3
Tilaajille
Mikä on Afganistan sodan opetus?
Pääkirjoitus

Mikä on Af­ga­nis­tan sodan opetus?

31.08.2021 20:37
Tilaajille
Maankäyttö- ja rakennuslain uudistaminen takkuaa – Byrokratiaa ei kannata lisätä eikä kuntien valtaa karsia
Pääkirjoitus

Maan­käyt­tö- ja ra­ken­nus­lain uu­dis­ta­mi­nen takkuaa – By­ro­kra­tiaa ei kannata lisätä eikä kuntien valtaa karsia

09.08.2021 06:00 1
Tilaajille
Miksi Jeppe juo, eikä äijä äänestä?
Kolumni

Miksi Jeppe juo, eikä äijä ää­nes­tä?

17.06.2021 10:28 7
Tilaajille
Uurnankarttajien puolueen etenemisen pysäyttäminen vaatii muutoksia vaalisysteemiin ja politiikan sisältöön
Pääkirjoitus

Uur­nan­kart­ta­jien puo­lueen ete­ne­mi­sen py­säyt­tä­mi­nen vaatii muu­tok­sia vaa­li­sys­tee­miin ja po­li­tii­kan si­säl­töön

15.06.2021 16:30 7
Tilaajille
Tunnen tuskanhikeä äänestyskopissa
Kolumni

Tunnen tus­kan­hi­keä ää­nes­tys­ko­pis­sa

06.06.2021 18:00
Tilaajille
Vain keskustalla ja perussuomalaisilla on ehdokas jokaisessa Lapin kunnassa

Vain kes­kus­tal­la ja pe­rus­suo­ma­lai­sil­la on ehdokas jo­kai­ses­sa Lapin kun­nas­sa

05.05.2021 19:08 2
Tilaajille
Kaupunkidemokratian merkillisyyksistä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kau­pun­ki­de­mo­kra­tian mer­kil­li­syyk­sis­tä

28.04.2021 07:00 1
Tilaajille
Rehelliset vaalit Valko-Venäjälle on vielä "vaikea rasti" – ulkopolitiikan konkari Ilkka Kanerva arvioi hidasta matkaa kohti kansanvaltaa ja Etyjin mahdollisuuksia

Re­hel­li­set vaalit Val­ko-Ve­nä­jäl­le on vielä "vaikea rasti" – ul­ko­po­li­tii­kan konkari Ilkka Kanerva arvioi hidasta matkaa kohti kan­san­val­taa ja Etyjin mah­dol­li­suuk­sia

17.04.2021 18:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Unkari on huono esi­merk­ki

14.04.2021 05:00
Tilaajille
Ehdokkaat loppuivat Pelkosenniemellä – Jos ei ehdokkaita löydy lisää, vaaleja siirretään

Eh­dok­kaat lop­pui­vat Pel­ko­sen­nie­mel­lä – Jos ei eh­dok­kai­ta löydy lisää, vaaleja siir­re­tään

11.03.2021 19:03 4
Tilaajille
Vaalien siirtäminen tehtiin terveyssyistä ja ratkaisua ei tule politisoida
Pääkirjoitus

Vaalien siir­tä­mi­nen tehtiin ter­veys­syis­tä ja rat­kai­sua ei tule po­li­ti­soi­da

07.03.2021 13:40 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko de­mo­kra­tia onnela?

25.02.2021 12:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei oh­jail­la Venäjää

19.02.2021 05:20 5
Tilaajille
Yksityinen sektori kasvattanut osuuttaan ikäihmisten palveluasumisessa Rovaniemellä –"Tähän on enemmän tai vähemmän ajauduttu"

Yk­si­tyi­nen sektori kas­vat­ta­nut osuut­taan ikä­ih­mis­ten pal­ve­lu­asu­mi­ses­sa Ro­va­nie­mel­lä –"Tähän on enemmän tai vä­hem­män ajau­dut­tu"

15.02.2021 19:31 2
Tilaajille
Venäjä on moitteensa ansainnut, eikä Suomikaan voi enää vaieta itänaapurinsa ihmisoikeuksista
Pääkirjoitus

Venäjä on moit­teen­sa an­sain­nut, eikä Suo­mi­kaan voi enää vaieta itä­naa­pu­rin­sa ih­mis­oi­keuk­sis­ta

25.01.2021 14:36
Tilaajille
Kunnissa syntyy usein sitoutumattomien ryhmiä, jotka haastavat vanhat valtapuolueet – yksi teema ei yleensä takaa sitoutumattomille pitkää ikää
Pääkirjoitus

Kun­nis­sa syntyy usein si­tou­tu­mat­to­mien ryhmiä, jotka haas­ta­vat vanhat val­ta­puo­lueet – yksi teema ei yleensä takaa si­tou­tu­mat­to­mil­le pitkää ikää

25.01.2021 06:00 3
Tilaajille
Muuttuuko Venäjä?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muut­tuu­ko Venäjä?

24.01.2021 19:15
Tilaajille