Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Kit­ti­läs­sä uusia al­tis­tu­mis­paik­ko­ja, Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä yh­dek­sän uutta tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa nol­la­päi­vä

Demokratia
Kolumni

Miksi Jeppe juo, eikä äijä ää­nes­tä?

17.06.2021 10:28 7
Tilaajille
Pääkirjoitus

Uur­nan­kart­ta­jien puo­lueen ete­ne­mi­sen py­säyt­tä­mi­nen vaatii muu­tok­sia vaa­li­sys­tee­miin ja po­li­tii­kan si­säl­töön

15.06.2021 16:30 7
Tilaajille
Kolumni

Tunnen tus­kan­hi­keä ää­nes­tys­ko­pis­sa

06.06.2021 18:00
Tilaajille

Vain kes­kus­tal­la ja pe­rus­suo­ma­lai­sil­la on ehdokas jo­kai­ses­sa Lapin kun­nas­sa

05.05.2021 19:08 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kau­pun­ki­de­mo­kra­tian mer­kil­li­syyk­sis­tä

28.04.2021 07:00 1
Tilaajille

Re­hel­li­set vaalit Val­ko-Ve­nä­jäl­le on vielä "vaikea rasti" – ul­ko­po­li­tii­kan konkari Ilkka Kanerva arvioi hidasta matkaa kohti kan­san­val­taa ja Etyjin mah­dol­li­suuk­sia

17.04.2021 18:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Unkari on huono esi­merk­ki

14.04.2021 05:00
Tilaajille

Eh­dok­kaat lop­pui­vat Pel­ko­sen­nie­mel­lä – Jos ei eh­dok­kai­ta löydy lisää, vaaleja siir­re­tään

11.03.2021 19:03 4
Tilaajille
Pääkirjoitus

Vaalien siir­tä­mi­nen tehtiin ter­veys­syis­tä ja rat­kai­sua ei tule po­li­ti­soi­da

07.03.2021 13:40 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko de­mo­kra­tia onnela?

25.02.2021 12:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei oh­jail­la Venäjää

19.02.2021 05:20 5
Tilaajille

Yk­si­tyi­nen sektori kas­vat­ta­nut osuut­taan ikä­ih­mis­ten pal­ve­lu­asu­mi­ses­sa Ro­va­nie­mel­lä –"Tähän on enemmän tai vä­hem­män ajau­dut­tu"

15.02.2021 19:31 2
Tilaajille
Pääkirjoitus

Venäjä on moit­teen­sa an­sain­nut, eikä Suo­mi­kaan voi enää vaieta itä­naa­pu­rin­sa ih­mis­oi­keuk­sis­ta

25.01.2021 14:36
Tilaajille
Pääkirjoitus

Kun­nis­sa syntyy usein si­tou­tu­mat­to­mien ryhmiä, jotka haas­ta­vat vanhat val­ta­puo­lueet – yksi teema ei yleensä takaa si­tou­tu­mat­to­mil­le pitkää ikää

25.01.2021 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muut­tuu­ko Venäjä?

24.01.2021 19:15
Tilaajille

Ugandan pre­si­dent­ti ju­lis­tet­tiin vaa­li­voit­ta­jak­si kuu­den­nel­le kau­del­leen – ko­tiin­sa ar­mei­jan saar­ta­ma op­po­si­tio­eh­do­kas syyttää vaa­li­vil­pis­tä

16.01.2021 23:10
Kolumni

Kasvot li­sää­vät ää­nes­tä­jien kiin­nos­tus­ta po­li­tiik­kaan

17.12.2020 06:00
Tilaajille

Sie­ri­län kaavaa esi­tel­lään ylei­söl­le

09.12.2020 21:56 1
Tilaajille
Pääkirjoitus

Enon­te­kiön säh­kö­lai­tok­sen myyn­nil­le ei tainnut olla juuri vaih­toeh­toa, mutta kunnan pää­tök­sen­te­ko­ta­vas­sa on on­gel­mia.

05.12.2020 06:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kans­sa­ih­mi­siä ei pidä hil­jen­tää hauk­ku­mal­la

04.12.2020 09:50