Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Demokratia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko Pel­ko­sen­nie­mi rap­piol­la?

14.11.2023 07:46 2
Suomalaisten enemmistö on valmis laajentamaan presidentin valtaoikeuksia – paluu vanhaan olisi karhunpalvelus demokratialle
Pääkirjoitus

Suo­ma­lais­ten enem­mis­tö on valmis laa­jen­ta­maan pre­si­den­tin val­ta­oi­keuk­sia – paluu vanhaan olisi kar­hun­pal­ve­lus de­mo­kra­tial­le

07.11.2023 05:00 13
Venäläinen Maksim jatkaa Putinin vastaista työtä Kemissä: "Jos minä en tee tätä, niin kuka tekee?"

Ve­nä­läi­nen Maksim jatkaa Putinin vas­tais­ta työtä Ke­mis­sä: "Jos minä en tee tätä, niin kuka tekee?"

13.10.2023 20:53 5
Tilaajille
Kokoomus ja perussuomalaiset haluaisivat siirtää eduskuntavaalit huhtikuulta maaliskuulle – helpompi olisi muuttaa virkamiesten lomia
Pääkirjoitus

Ko­koo­mus ja pe­rus­suo­ma­lai­set ha­luai­si­vat siirtää edus­kun­ta­vaa­lit huh­ti­kuul­ta maa­lis­kuul­le – hel­pom­pi olisi muuttaa vir­ka­mies­ten lomia

04.10.2023 20:00 8
Kittilässä syntyi Lumipalloefekti – lappilaislähtöinen ohjaaja Pauliina Punkki teki dokumentin kunnallisen demokratian horjuvista rakenteista

Kit­ti­läs­sä syntyi Lu­mi­pal­lo­efek­ti – lap­pi­lais­läh­töi­nen ohjaaja Pau­lii­na Punkki teki do­ku­men­tin kun­nal­li­sen de­mo­kra­tian hor­ju­vis­ta ra­ken­teis­ta

20.09.2023 18:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka maksaa vel­kam­me?

01.09.2023 05:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olisiko saa­me­lais­kä­rä­jä­val­tio de­mok­ra­tia?

19.08.2023 05:00 2
Haluammeko Suomeen vahtipiskin vai naamannuolijan?
Kolumni

Ha­luam­me­ko Suomeen vah­ti­pis­kin vai naa­man­nuo­li­jan?

17.08.2023 06:00 21
Tammikuun presidentinvaaleista on tulossa ennen näkemättömän jännittävä ja osallistujarikas kisa, jonka lopputulosta on vaikea ennakoida
Pääkirjoitus

Tam­mi­kuun pre­si­den­tin­vaa­leis­ta on tulossa ennen nä­ke­mät­tö­män jän­nit­tä­vä ja osal­lis­tu­ja­ri­kas kisa, jonka lop­pu­tu­los­ta on vaikea en­na­koi­da

16.08.2023 19:30 15
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olem­me­ko liu­ku­mas­sa vä­hem­mis­tö­jen dik­ta­tuu­riin?

07.08.2023 05:00 1
Räätäli Halme ihmettelisi nyky-Suomessa, näinkö nopeasti demokratian arvo unohdettiin
Kolumni

Räätäli Halme ih­met­te­li­si ny­ky-Suo­mes­sa, näinkö no­peas­ti de­mo­kra­tian arvo unoh­det­tiin

27.07.2023 05:00 35
Maailmanhallitus onkin algoritmi – ydinaseiden ja dollareiden lisäksi meillä on riesana näkymätön pätkä koodia, joka hajottaa demokratioita
Kolumni

Maail­man­hal­li­tus onkin al­go­rit­mi – ydin­asei­den ja dol­la­rei­den lisäksi meillä on riesana nä­ky­mä­tön pätkä koodia, joka ha­jot­taa de­mo­kra­tioi­ta

24.07.2023 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tuk­sen tulee puo­lus­taa sanan- ja leh­dis­tön­va­paut­ta, sillä de­mo­kra­tia tar­vit­see vah­ti­koi­ran­sa

11.07.2023 05:00 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­rin­teen mukaan Sa­vu­kos­kel­la

30.05.2023 05:00 1
Tilaajille
Tekoälyn nopea rynnistys yllätti Heikki Ailiston ”housut kintuissa”, vaikka hän jos joku tuntee asian – tässä vastaukset 11 kysymykseen, jotka tekoälystä pitää tietää

Te­ko­älyn nopea ryn­nis­tys yllätti Heikki Ai­lis­ton ”housut kin­tuis­sa”, vaikka hän jos joku tuntee asian – tässä vas­tauk­set 11 ky­sy­myk­seen, jotka te­ko­älys­tä pitää tietää

28.05.2023 05:00 3
Tilaajille
Bensapumpuilla vai ruokakaupassa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ben­sa­pum­puil­la vai ruo­ka­kau­pas­sa?

13.04.2023 05:45
Hävettää tunnustaa, mutta en pysty katsomaan tv:n vaaliväittelyitä
Kolumni

Hä­vet­tää tun­nus­taa, mutta en pysty kat­so­maan tv:n vaa­li­väit­te­lyi­tä

01.04.2023 06:00 31
Tilaajille
Äänestä ja toivo parasta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Äänestä ja toivo parasta

23.03.2023 07:30 1
Tilaajille
Keminmaa pohtii kansanäänestystä tuulivoimasta – "Äänestäisin puolesta"

Ke­min­maa pohtii kan­san­ää­nes­tys­tä tuu­li­voi­mas­ta – "Ää­nes­täi­sin puo­les­ta"

20.03.2023 05:00 10
Tilaajille
Sitoutumattomat lähtee Lapissa ensi kertaa eduskuntavaaleihin omalta listalta

Si­tou­tu­mat­to­mat lähtee Lapissa ensi kertaa edus­kun­ta­vaa­lei­hin omalta lis­tal­ta

24.01.2023 13:01 12
Tilaajille