Demokratia
Viimeisin 12 tuntia
Lukijalta: Suomi EU-kolonialistien siirtomaa
Lukijalta Mielipide Jouko Miettinen

Lu­ki­jal­ta: Suomi EU-ko­lo­nia­lis­tien siir­to­maa

06:00 0
Tilaajille
Lukijalta: Nuorten saatava tietoa oppivelvollisuusuudistuksesta
Lukijalta Mielipide Ira Custódio

Lu­ki­jal­ta: Nuorten saatava tietoa op­pi­vel­vol­li­suus­uu­dis­tuk­ses­ta

06:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Vakaa Venäjä on Suomen etu, mutta vaatiiko se Putinin yksinvaltiuden hyväksymistä?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Vakaa Venäjä on Suomen etu, mutta vaa­tii­ko se Putinin yk­sin­val­tiu­den hy­väk­sy­mis­tä?

01.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Ilman kusitolppia meillä ei olisi puhdasta demokratiaa
Kolumni Petteri Holma

Ilman ku­si­tolp­pia meillä ei olisi puh­das­ta de­mo­kra­tiaa

10.06.2020 16:39 0
Tilaajille
Vain joka viides yksinyrittäjä on hakenut koronatukea Rovaniemellä – Elinvoimajohtaja ihmettelee määrän vähyyttä

Vain joka viides yk­sin­yrit­tä­jä on hakenut ko­ro­na­tu­kea Ro­va­nie­mel­lä – Elin­voi­ma­joh­ta­ja ih­met­te­lee määrän vä­hyyt­tä

31.05.2020 19:00 1
Tilaajille
Kaisa Juuso ei ole politiikan broileri – Torniolainen innostui politiikasta vasta lähes viisikymppisenä, pitkän työuran jälkeen

Kaisa Juuso ei ole po­li­tii­kan broi­le­ri – Tor­nio­lai­nen in­nos­tui po­li­tii­kas­ta vasta lähes vii­si­kymp­pi­se­nä, pitkän työuran jälkeen

25.04.2020 06:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Elsi Katainen

Lu­ki­jal­ta: Kriisi hou­kut­taa vallan vää­rin­käyt­töön

15.04.2020 02:30 0
Tilaajille
Kemiin rakennetaan vaellusreitti ja istutetaan puita hiilinieluiksi – kaupunkilaiset saivat vaikuttaa 30000 euron käyttöön

Kemiin ra­ken­ne­taan vael­lus­reit­ti ja is­tu­te­taan puita hii­li­nie­luik­si – kau­pun­ki­lai­set saivat vai­kut­taa 30000 euron käyt­töön

14.04.2020 19:35 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Kolarilaisten into kunnanjohtajan erottamiseen tuntuu hätäiseltä ratkaisulta. Jos valtuusto päätyy erottamiseen, syyt pitää avata kuntalaisille.
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Ko­la­ri­lais­ten into kun­nan­joh­ta­jan erot­ta­mi­seen tuntuu hä­täi­sel­tä rat­kai­sul­ta. Jos val­tuus­to päätyy erot­ta­mi­seen, syyt pitää avata kun­ta­lai­sil­le.

04.04.2020 09:30 0
Tilaajille
Kolumni: Tällaista yksilönvapauksiin kajoamista en ole ennen kokenut
Kolumni Pekka Rytkönen

Ko­lum­ni: Täl­lais­ta yk­si­lön­va­pauk­siin ka­joa­mis­ta en ole ennen kokenut

26.03.2020 06:00 0
Tilaajille
Uuden tielain soveltaminen avasi vanhat haavat Rovaniemellä – "Oliko kaupungin ja maalaiskunnan kuntaliitos iso virhe?"

Uuden tielain so­vel­ta­mi­nen avasi vanhat haavat Ro­va­nie­mel­lä – "Oliko kau­pun­gin ja maa­lais­kun­nan kun­ta­lii­tos iso virhe?"

27.02.2020 19:34 0
Tilaajille
Tiekuntia ei perustettu odotettua tahtia –Päätös yksityisteiden avusta todennäköisesti siirtyy Rovaniemellä

Tie­kun­tia ei pe­rus­tet­tu odo­tet­tua tahtia –Päätös yk­si­tyis­tei­den avusta to­den­nä­köi­ses­ti siirtyy Ro­va­nie­mel­lä

25.02.2020 07:55 0
Tilaajille
Vaaranlammen uudelle koululle varattiin tontti Mäntyvaarasta Rovaniemellä, koulun sijoituspaikka silti yhä päättämättä

Vaa­ran­lam­men uudelle kou­lul­le va­rat­tiin tontti Män­ty­vaa­ras­ta Ro­va­nie­mel­lä, koulun si­joi­tus­paik­ka silti yhä päät­tä­mät­tä

24.02.2020 19:01 0
Tilaajille
Kaupunginhallitus äänesti oikaisuvaatimuksesta, Esko Lotvosen kanta voitti repivän kiistan

Kau­pun­gin­hal­li­tus äänesti oi­kai­su­vaa­ti­muk­ses­ta, Esko Lot­vo­sen kanta voitti repivän kiistan

10.02.2020 20:10 0
Tilaajille
Rovaniemen kylien asukkaat kokevat jäävänsä yksin ja heitteille, osoittaa väitöskirja – "Suurin osa ajatteli, että kuntaliitoksella on enemmän huonoja kuin myönteisiä puolia"

Ro­va­nie­men kylien asuk­kaat kokevat jää­vän­sä yksin ja heit­teil­le, osoit­taa väi­tös­kir­ja – "Suurin osa ajat­te­li, että kun­ta­lii­tok­sel­la on enemmän huonoja kuin myön­tei­siä puolia"

13.01.2020 19:38 0
Tilaajille
Kaikki luottamuspaikat täytetään Rovaniemellä uudestaan organisaatiouudistuksen takia, Riitta Erolalle löytyi uusi työpaikka

Kaikki luot­ta­mus­pai­kat täy­te­tään Ro­va­nie­mel­lä uu­des­taan or­ga­ni­saa­tio­uu­dis­tuk­sen takia, Riitta Ero­lal­le löytyi uusi työ­paik­ka

13.01.2020 17:59 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Vanhat valtarakenteet tärisevät: Keskustan on pakko nostaa hallituksessa profiiliaan, vaikka se  keikuttaisi Marinin hallitusta
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Vanhat val­ta­ra­ken­teet tä­ri­se­vät: Kes­kus­tan on pakko nostaa hal­li­tuk­ses­sa pro­fii­liaan, vaikka se kei­kut­tai­si Marinin hal­li­tus­ta

11.01.2020 11:44 0
Tilaajille
Lapin keskustanuorten puheenjohtajan lääke kannatuskatoon: ”Härskimpää viestintää voisi harrastaa”

Lapin kes­kus­ta­nuor­ten pu­heen­joh­ta­jan lääke kan­na­tus­ka­toon: ”Härs­kim­pää vies­tin­tää voisi har­ras­taa”

08.01.2020 19:49 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Kuntakenttä jähmettyi eikä isoja muutoksia valmistella, koska pallo on maan hallituksella.

Pää­kir­joi­tus: Kun­ta­kent­tä jäh­met­tyi eikä isoja muu­tok­sia val­mis­tel­la, koska pallo on maan hal­li­tuk­sel­la.

02.01.2020 18:30 0
Tilaajille
Mielipide Petteri Salmijärvi, Tanja Joona

Lu­ki­jal­ta: Lapin kes­kus­tal­joh­ta­jat: Ei jäädä mu­reh­ti­maan

31.12.2019 05:17 0
Tilaajille