Demokratia
Demokraattisia kysymyksiä
Kolumni Liisa Holmberg

De­mo­kraat­ti­sia ky­sy­myk­siä

10.11.2020 06:30 1
Tilaajille
"Kansa on puhunut, pulinat pois" ei tunnu sisältyvän trumpismin toimintatapoihin
Pääkirjoitus Lapin Kansa

"Kansa on pu­hu­nut, pulinat pois" ei tunnu si­säl­ty­vän trum­pis­min toi­min­ta­ta­poi­hin

05.11.2020 20:30 1
Tilaajille
Älä ole idiootti
Kolumni Sinikka Pylkkänen

Älä ole idioot­ti

26.10.2020 06:00 0
Tilaajille
Kylien kehittämisjaosto säästäisi Rovaniemen pienet koulut ja hakisi säästöjä valtavista kouluinvestoinneista

Kylien ke­hit­tä­mis­jaos­to sääs­täi­si Ro­va­nie­men pienet koulut ja hakisi sääs­tö­jä val­ta­vis­ta kou­lu­in­ves­toin­neis­ta

05.10.2020 18:14 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jouni Tuomikumpu

Lu­ki­jal­ta: Niva se vain jaksaa

24.09.2020 10:09 0
Tilaajille
Korona hidasti kuntavaaliehdokkaiden etsintää Lapissa – Perussuomalaiset ei ota paluumuuttajia avosylin vastaan

Korona hidasti kun­ta­vaa­li­eh­dok­kai­den et­sin­tää Lapissa – Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ota pa­luu­muut­ta­jia avo­sy­lin vastaan

07.09.2020 07:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Oula Jumisko

Lu­ki­jal­ta: Onko yk­si­tyis­tie nap­pi­pe­liä?

26.08.2020 08:59 0
Tilaajille
Hallitus pitää sitkeästi kiinni oppivelvollisuuden pidentämisestä, vaikka kunnissa säästetään ja lomautetaan. Nyt on aikalisän paikka?
Pääkirjoitus

Hal­li­tus pitää sit­keäs­ti kiinni op­pi­vel­vol­li­suu­den pi­den­tä­mi­ses­tä, vaikka kun­nis­sa sääs­te­tään ja lo­mau­te­taan. Nyt on ai­ka­li­sän paikka?

21.08.2020 07:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Harri Tauriainen, Heidi Kärki

Lu­ki­jal­ta: Vas­taan­ot­to­kes­kuk­sen sul­ke­mi­nen oikea päätös

19.08.2020 05:00 0
Tilaajille
Lukijalta: Sivistyslautakunta on kumileimasin
Lukijalta Mielipide Timo Tolonen

Lu­ki­jal­ta: Si­vis­tys­lau­ta­kun­ta on ku­mi­lei­ma­sin

18.08.2020 20:34 0
Tilaajille
Suomen kannattaa tehdä selväksi, ettei se osallistu Minskin MM-kisoihin
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Suomen kan­nat­taa tehdä sel­väk­si, ettei se osal­lis­tu Minskin MM-ki­soi­hin

18.08.2020 07:00 0
Tilaajille
Lukijalta: Jos kerrostaloasunnot lähtisivät kiertoon
Lukijalta Mielipide Jyri Ruutu

Lu­ki­jal­ta: Jos ker­ros­ta­lo­asun­not läh­ti­si­vät kier­toon

18.08.2020 05:00 1
Tilaajille
Analyysi: Valko-Venäjä yrittää hallita pelolla – 7000 ihmistä on pidätetty, heitä kidutetaan ja pidetään nälässä

Ana­lyy­si: Val­ko-Ve­nä­jä yrittää hallita pelolla – 7000 ihmistä on pi­dä­tet­ty, heitä ki­du­te­taan ja pi­de­tään nälässä

14.08.2020 07:00 0
Koululaiset palaavat kesälomiltaan tällä viikolla – Tänä syksynä koulunkäyntiä varjostavat sekä korona että kuntien kasvavat talousongelmat.
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Kou­lu­lai­set pa­laa­vat ke­sä­lo­mil­taan tällä vii­kol­la – Tänä syksynä kou­lun­käyn­tiä var­jos­ta­vat sekä korona että kuntien kas­va­vat ta­lou­son­gel­mat.

10.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta: Tukipaketti pitää hylätä eduskunnassa
Lukijalta Mielipide Alpo Isomäki

Lu­ki­jal­ta: Tu­ki­pa­ket­ti pitää hylätä edus­kun­nas­sa

07.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta: Suomi EU-kolonialistien siirtomaa
Lukijalta Mielipide Jouko Miettinen

Lu­ki­jal­ta: Suomi EU-ko­lo­nia­lis­tien siir­to­maa

06.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta: Nuorten saatava tietoa oppivelvollisuusuudistuksesta
Lukijalta Mielipide Ira Custódio

Lu­ki­jal­ta: Nuorten saatava tietoa op­pi­vel­vol­li­suus­uu­dis­tuk­ses­ta

06.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Vakaa Venäjä on Suomen etu, mutta vaatiiko se Putinin yksinvaltiuden hyväksymistä?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Vakaa Venäjä on Suomen etu, mutta vaa­tii­ko se Putinin yk­sin­val­tiu­den hy­väk­sy­mis­tä?

01.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Ilman kusitolppia meillä ei olisi puhdasta demokratiaa
Kolumni Petteri Holma

Ilman ku­si­tolp­pia meillä ei olisi puh­das­ta de­mo­kra­tiaa

10.06.2020 16:39 0
Tilaajille
Vain joka viides yksinyrittäjä on hakenut koronatukea Rovaniemellä – Elinvoimajohtaja ihmettelee määrän vähyyttä

Vain joka viides yk­sin­yrit­tä­jä on hakenut ko­ro­na­tu­kea Ro­va­nie­mel­lä – Elin­voi­ma­joh­ta­ja ih­met­te­lee määrän vä­hyyt­tä

31.05.2020 19:00 1
Tilaajille