Irtisanomisten vaara: Laphan hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut alkavat tors­tai­na

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

tilinpäätös
Kuukausi
Arinan vähittäismyynti kasvoi viime vuonna viisi prosenttia – osuuskauppa investoi 57,3 miljoonaa euroa

Arinan vä­hit­täis­myyn­ti kasvoi viime vuonna viisi pro­sent­tia – osuus­kaup­pa in­ves­toi 57,3 mil­joo­naa euroa

20.02.2024 17:07
Tilaajille
Outokumpu on edennyt päästöjensä vähentämisessä – vuoden 2016 lähtötasosta päästöt ovat vähentyneet 27 prosenttia

Ou­to­kum­pu on edennyt pääs­tö­jen­sä vä­hen­tä­mi­ses­sä – vuoden 2016 läh­tö­ta­sos­ta päästöt ovat vä­hen­ty­neet 27 pro­sent­tia

08.02.2024 16:23 1
Tilaajille
Pohjolan Osuuspankin asuntoluottokanta kasvoi viime vuonna muista pankeista poiketen – toimitusjohtaja Keijo Posio uskoo, että pankkifuusiolla oli osansa asiaan

Poh­jo­lan Osuus­pan­kin asun­to­luot­to­kan­ta kasvoi viime vuonna muista pan­keis­ta poi­ke­ten – toi­mi­tus­joh­ta­ja Keijo Posio uskoo, että pank­ki­fuu­siol­la oli osansa asiaan

07.02.2024 17:29 10
Tilaajille
Keskon kaikki päivittäistavarakaupan ketjut olivat plussalla Lapissa viime vuonna – eniten kasvoi K-Supermarket-ketjun myynti

Keskon kaikki päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pan ketjut olivat plus­sal­la Lapissa viime vuonna – eniten kasvoi K-Su­per­mar­ket-ket­jun myynti

30.01.2024 14:10 1
Tilaajille
Vanhemmat
Tilintarkastaja ei puolla vastuuvapautta Rovaniemen vt. sosiaali- ja terveysjohtajalle eikä hyvinvointilautakunnalle – syynä koronajäljitykseen liittyvät hankinnat

Ti­lin­tar­kas­ta­ja ei puolla vas­tuu­va­paut­ta Ro­va­nie­men vt. so­siaa­li- ja ter­veys­joh­ta­jal­le eikä hy­vin­voin­ti­lau­ta­kun­nal­le – syynä ko­ro­na­jäl­ji­tyk­seen liit­ty­vät han­kin­nat

23.05.2023 12:56 6
Tilaajille
Rovaniemen kaupungin tarkastuslautakunta esittää vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä

Ro­va­nie­men kau­pun­gin tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta esittää vuoden 2021 ti­lin­pää­tök­sen hy­väk­sy­mis­tä ja vas­tuu­va­pau­den myön­tä­mis­tä

11.05.2022 11:57 2
Tilaajille
Tervola teki ylijäämäisen tilinpäätöksen

Tervola teki yli­jää­mäi­sen ti­lin­pää­tök­sen

13.04.2022 16:11 4
Tilaajille
Sodankylän kunnan tilinpäätös 4,6 miljoonaa ylijäämäinen

So­dan­ky­län kunnan ti­lin­pää­tös 4,6 mil­joo­naa yli­jää­mäi­nen

31.03.2022 16:24
Tilaajille
Posio teki ennakoitua selkeästi paremman tuloksen – ilon aihe on Murtotuulen tuulivoimapuiston rakentamisen aloittaminen, se näkyy jo kuluvan vuoden aikana kiinteistöverotuotoissa

Posio teki en­na­koi­tua sel­keäs­ti pa­rem­man tu­lok­sen – ilon aihe on Mur­to­tuu­len tuu­li­voi­ma­puis­ton ra­ken­ta­mi­sen aloit­ta­mi­nen, se näkyy jo kuluvan vuoden aikana kiin­teis­tö­ve­ro­tuo­tois­sa

31.03.2022 04:00
Tilaajille
Ranualle kertyi verotuloja 1,1 miljoonaa euroa arveltua enemmän – velkamääräkin pieneni sadoilla tuhansilla

Ra­nual­le kertyi ve­ro­tu­lo­ja 1,1 mil­joo­naa euroa ar­vel­tua enemmän – vel­ka­mää­rä­kin pieneni sa­doil­la tu­han­sil­la

30.03.2022 09:56
Tilaajille
Keminmaan kunta teki yllättävän hyvän tuloksen – verotulot kasvoivat 2,5 miljoonalla eurolla viime vuonna

Ke­min­maan kunta teki yl­lät­tä­vän hyvän tu­lok­sen – ve­ro­tu­lot kas­voi­vat 2,5 mil­joo­nal­la eurolla viime vuonna

29.03.2022 15:34
Tilaajille
Simon tilinpäätös yllätti iloisesti – miinusta povattiin, mutta tuli puoli miljoonaa ylijäämää

Simon ti­lin­pää­tös yllätti iloi­ses­ti – mii­nus­ta po­vat­tiin, mutta tuli puoli mil­joo­naa yli­jää­mää

28.03.2022 14:06 3
Tilaajille
RoPSin tilinpäätös plussalla toisen kerran kymmeneen vuoteen

RoPSin ti­lin­pää­tös plus­sal­la toisen kerran kym­me­neen vuoteen

21.06.2021 20:56
Tilaajille
Leuto talvi pienensi Rovaniemen energiayhtiön vuoden 2020 tulosta, mutta voimalaitoksen tuhkat kävivät hyvin kaupaksi

Leuto talvi pie­nen­si Ro­va­nie­men ener­gia­yh­tiön vuoden 2020 tu­los­ta, mutta voi­ma­lai­tok­sen tuhkat kävivät hyvin kau­pak­si

21.04.2021 13:17
Tilaajille
1,3 miljoonan ylijäämä Ylitorniolla – henkilöstömenot pienenivät ja isommat valtionosuudet petrasivat tilinpäätöstä

1,3 mil­joo­nan yli­jää­mä Yli­tor­niol­la – hen­ki­lös­tö­me­not pie­ne­ni­vät ja isommat val­tion­osuu­det pet­ra­si­vat ti­lin­pää­tös­tä

13.04.2021 16:18 1
Tilaajille
Sallan väkiluku kasvoi – Tilinpäätös 1,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen

Sallan vä­ki­lu­ku kasvoi – Ti­lin­pää­tös 1,1 mil­joo­naa euroa yli­jää­mäi­nen

03.04.2021 12:48
Tilaajille
Kemijärven tulos yllätys – Tilinpäätös 2,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen

Ke­mi­jär­ven tulos yllätys – Ti­lin­pää­tös 2,4 mil­joo­naa euroa yli­jää­mäi­nen

01.04.2021 08:23 5
Tilaajille
Inarissa koronavuoden tilinpäätös reilusti ylijäämäinen

Ina­ris­sa ko­ro­na­vuo­den ti­lin­pää­tös rei­lus­ti yli­jää­mäi­nen

31.03.2021 18:09
Tilaajille
Kittilän elinvoima vahvistui pandemiasta ja tulvista huolimatta

Kit­ti­län elin­voi­ma vah­vis­tui pan­de­mias­ta ja tul­vis­ta huo­li­mat­ta

31.03.2021 17:15
Tilaajille
Kemissä valmistellaan uusia johtoporrasta koskevia säästöjä – ilman korona-apuja talous olisi jäänyt taas tappiolle

Kemissä val­mis­tel­laan uusia joh­to­por­ras­ta kos­ke­via sääs­tö­jä – ilman ko­ro­na-apu­ja talous olisi jäänyt taas tap­piol­le

30.03.2021 07:34 3
Tilaajille