Live: Katso tästä Arctic Volleyn ja Vam­pu­lan ottelu kello 17

kolumni: Kuka sinä olet sil­loin, kun kukaan ei ole kat­so­mas­sa?

pääkirjoitus: Esi­mer­kil­lä on voimaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Kesko
Keskon kaikki päivittäistavarakaupan ketjut olivat plussalla Lapissa viime vuonna – eniten kasvoi K-Supermarket-ketjun myynti

Keskon kaikki päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pan ketjut olivat plus­sal­la Lapissa viime vuonna – eniten kasvoi K-Su­per­mar­ket-ket­jun myynti

30.01.2024 14:10 1
Tilaajille
Kesko valitsi uudeksi toimitusjohtajakseen Jorma Rauhalan – "Moderni ja ihmisläheinen johtaja"

Kesko valitsi uudeksi toi­mi­tus­joh­ta­jak­seen Jorma Rau­ha­lan – "Mo­der­ni ja ih­mis­lä­hei­nen joh­ta­ja"

19.12.2023 19:07
Keminmaan Citymarketin vieressä olevasta parkkipaikasta ei ole maksettu kunnalle vuokraa 23 vuoteen – vahinko jopa 70 000 euroa

Ke­min­maan Ci­ty­mar­ke­tin vie­res­sä ole­vas­ta park­ki­pai­kas­ta ei ole mak­set­tu kun­nal­le vuokraa 23 vuoteen – ­va­hin­ko jopa 70 000 euroa

30.10.2023 05:00 8
Tilaajille
Keskon myynti kasvoi Lapissa alkuvuonna

Keskon myynti kasvoi Lapissa al­ku­vuon­na

26.10.2023 12:09 1
Tilaajille
Keskon pääjohtajan Mikko Helanderin mukaan mahdollisimman laajojen palvelujen salliminen auttaa säilyttämään Lapin kaupat tulevaisuudessakin

Keskon pää­joh­ta­jan Mikko He­lan­de­rin mukaan mah­dol­li­sim­man laa­jo­jen pal­ve­lu­jen sal­li­mi­nen auttaa säi­lyt­tä­mään Lapin kaupat tu­le­vai­suu­des­sa­kin

07.09.2023 16:45
Tilaajille
K-ryhmän myynti kasvoi alkuvuonna Lapissa ja Kittilään sekä Sallaan aukesivat uudet kaupat

K-ryh­män myynti kasvoi al­ku­vuon­na Lapissa ja Kit­ti­lään sekä Sallaan au­ke­si­vat uudet kaupat

27.07.2023 11:14 1
Tilaajille
Lapissa K-ryhmän paras kehitys päivittäistavarakaupassa alkuvuonna

Lapissa K-ryh­män paras kehitys päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pas­sa al­ku­vuon­na

28.04.2023 15:05 5
Tilaajille
Sodankylän pitkään uudistettu K-market valittiin ketjunsa Lapin parhaaksi – kauppias ei voinut uskoa todeksi

So­dan­ky­län pitkään uu­dis­tet­tu K-mar­ket va­lit­tiin ket­jun­sa Lapin par­haak­si – kaup­pias ei voinut uskoa todeksi

24.03.2023 14:45 4
Tilaajille
Rovaniemen K-Supermarket Rinteenkulma palkittiin Pohjois-Suomen parhaana K-Supermarkettina

Ro­va­nie­men K-Su­per­mar­ket Rin­teen­kul­ma pal­kit­tiin Poh­jois-Suo­men par­haa­na K-Su­per­mar­ket­ti­na

10.03.2023 16:16 4
Tilaajille
K-ryhmän vähittäismyynti kasvoi viime vuonna eniten Lapissa – Sallaan ja Kittilään tulossa uudet kaupat

K-ryh­män vä­hit­täis­myyn­ti kasvoi viime vuonna eniten Lapissa – Sallaan ja Kit­ti­lään tulossa uudet kaupat

02.02.2023 13:26
Tilaajille
Lakko vaikeuttaisi Lapin isojen markettien pyörittämistä – Pamin lakko alkaa kaupoissa 9. helmikuuta, jos sopua ei synny

Lakko vai­keut­tai­si Lapin isojen mar­ket­tien pyö­rit­tä­mis­tä – Pamin lakko alkaa kau­pois­sa 9. hel­mi­kuu­ta, jos sopua ei synny

31.01.2023 05:00 1
Tilaajille
"Onhan tämä vähän haikeaa" – Sahanperän K-market Rovaniemellä suljetaan helmikuun loppuun mennessä

"Onhan tämä vähän hai­keaa" – Sa­han­pe­rän K-mar­ket Ro­va­nie­mel­lä sul­je­taan hel­mi­kuun loppuun men­nes­sä

24.01.2023 13:46 3
Tilaajille
Tervolaisten kauppapalvelut paranivat – Uuden K-Marketin tuotevalikoima laajeni ja tilaakin on tuplasti enemmän kuin entisessä kaupassa

Ter­vo­lais­ten kaup­pa­pal­ve­lut pa­ra­ni­vat – Uuden K-Mar­ke­tin tuo­te­va­li­koi­ma laajeni ja ti­laa­kin on tup­las­ti enemmän kuin en­ti­ses­sä kau­pas­sa

26.10.2022 09:18
K-ryhmän myynti kasvoi Lapissa

K-ryh­män myynti kasvoi Lapissa

26.07.2022 16:59 1
Tilaajille
Keskon myymäläverkosto Itä-Lapissa vahvistuu – Kemijärven Kauppapaikassa juhlistetaan peruskorjauksen päättymistä, Sallaan nousee uusi K-market

Keskon myy­mä­lä­ver­kos­to Itä-La­pis­sa vah­vis­tuu – Ke­mi­jär­ven Kaup­pa­pai­kas­sa juh­lis­te­taan pe­rus­kor­jauk­sen päät­ty­mis­tä, Sallaan nousee uusi K-mar­ket

27.05.2022 14:55 4
Tilaajille
Kittilään rakennetaan uusi K-Supermarket – uusi kaupparakennus nousee nykyisen viereen keskustaan

Kit­ti­lään ra­ken­ne­taan uusi K-Su­per­mar­ket – uusi kaup­pa­ra­ken­nus nousee ny­kyi­sen viereen kes­kus­taan

05.05.2022 12:11 1
Tilaajille
Kesko ja kauppiaat uudistavat Kemin K-Citymarketin kokonaan – kaikkiaan 6,5 miljoonaa euroa maksava remontti valmistuu loppuvuonna

Kesko ja kaup­piaat uu­dis­ta­vat Kemin K-Ci­ty­mar­ke­tin ko­ko­naan – kaik­kiaan 6,5 mil­joo­naa euroa maksava re­mont­ti val­mis­tuu lop­pu­vuon­na

12.04.2022 15:50 4
Tilaajille
Kemijärven Kauppapaikan perusteellinen remontti valmistuu alkukesästä – kaikkiaan kuuden miljoonan euron investointi

Ke­mi­jär­ven Kaup­pa­pai­kan pe­rus­teel­li­nen re­mont­ti val­mis­tuu al­ku­ke­säs­tä – kaik­kiaan kuuden mil­joo­nan euron in­ves­toin­ti

16.03.2022 10:00
Tilaajille
Ivalo saa uudet K-Supermarketkauppiaat vappuna

Ivalo saa uudet K-Su­per­mar­ket­kaup­piaat vappuna

09.03.2022 10:13 4
Tilaajille
Kiitosta sekä työntekijöiltä että asiakkailta: rovaniemeläisen K-Supermarket Kauppatorin Mari ja Mika Mustonen Vuoden työnantajakauppias -kilpailun finaaliin

Kii­tos­ta sekä työn­te­ki­jöil­tä että asiak­kail­ta: ro­va­nie­me­läi­sen K-Su­per­mar­ket Kaup­pa­to­rin Mari ja Mika Mus­to­nen Vuoden työn­an­ta­ja­kaup­pias -kil­pai­lun fi­naa­liin

06.10.2021 14:47 3