Pelastaja: Nuorena Sakke Py­hä­jär­vi ajat­te­li ole­van­sa kuo­le­ma­ton, mutta omien lasten syntymä pani pe­las­ta­jan arvot uu­sik­si: "Meillä jo­kai­sel­la on antaa vain se sata pro­sent­tia"

Seksuaalisuus: On­ly­Fan­sin tuot­toi­suus tuli yl­lä­tyk­se­nä ja nyt Marika Fin­ger­roos suuntaa sek­si­vä­li­nei­den kas­va­vil­le mark­ki­noil­le

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Kesko
"Onhan tämä vähän haikeaa" – Sahanperän K-market Rovaniemellä suljetaan helmikuun loppuun mennessä

"Onhan tämä vähän hai­keaa" – Sa­han­pe­rän K-mar­ket Ro­va­nie­mel­lä sul­je­taan hel­mi­kuun loppuun men­nes­sä

24.01.2023 13:46 2
Tilaajille
Tervolaisten kauppapalvelut paranivat – Uuden K-Marketin tuotevalikoima laajeni ja tilaakin on tuplasti enemmän kuin entisessä kaupassa

Ter­vo­lais­ten kaup­pa­pal­ve­lut pa­ra­ni­vat – Uuden K-Mar­ke­tin tuo­te­va­li­koi­ma laajeni ja ti­laa­kin on tup­las­ti enemmän kuin en­ti­ses­sä kau­pas­sa

26.10.2022 09:18
K-ryhmän myynti kasvoi Lapissa

K-ryh­män myynti kasvoi Lapissa

26.07.2022 16:59 1
Tilaajille
Keskon myymäläverkosto Itä-Lapissa vahvistuu – Kemijärven Kauppapaikassa juhlistetaan peruskorjauksen päättymistä, Sallaan nousee uusi K-market

Keskon myy­mä­lä­ver­kos­to Itä-La­pis­sa vah­vis­tuu – Ke­mi­jär­ven Kaup­pa­pai­kas­sa juh­lis­te­taan pe­rus­kor­jauk­sen päät­ty­mis­tä, Sallaan nousee uusi K-mar­ket

27.05.2022 14:55 4
Tilaajille
Kittilään rakennetaan uusi K-Supermarket – uusi kaupparakennus nousee nykyisen viereen keskustaan

Kit­ti­lään ra­ken­ne­taan uusi K-Su­per­mar­ket – uusi kaup­pa­ra­ken­nus nousee ny­kyi­sen viereen kes­kus­taan

05.05.2022 12:11 1
Tilaajille
Kesko ja kauppiaat uudistavat Kemin K-Citymarketin kokonaan – kaikkiaan 6,5 miljoonaa euroa maksava remontti valmistuu loppuvuonna

Kesko ja kaup­piaat uu­dis­ta­vat Kemin K-Ci­ty­mar­ke­tin ko­ko­naan – kaik­kiaan 6,5 mil­joo­naa euroa maksava re­mont­ti val­mis­tuu lop­pu­vuon­na

12.04.2022 15:50 4
Tilaajille
Kemijärven Kauppapaikan perusteellinen remontti valmistuu alkukesästä – kaikkiaan kuuden miljoonan euron investointi

Ke­mi­jär­ven Kaup­pa­pai­kan pe­rus­teel­li­nen re­mont­ti val­mis­tuu al­ku­ke­säs­tä – kaik­kiaan kuuden mil­joo­nan euron in­ves­toin­ti

16.03.2022 10:00
Tilaajille
Ivalo saa uudet K-Supermarketkauppiaat vappuna

Ivalo saa uudet K-Su­per­mar­ket­kaup­piaat vappuna

09.03.2022 10:13 4
Tilaajille
Kiitosta sekä työntekijöiltä että asiakkailta: rovaniemeläisen K-Supermarket Kauppatorin Mari ja Mika Mustonen Vuoden työnantajakauppias -kilpailun finaaliin

Kii­tos­ta sekä työn­te­ki­jöil­tä että asiak­kail­ta: ro­va­nie­me­läi­sen K-Su­per­mar­ket Kaup­pa­to­rin Mari ja Mika Mus­to­nen Vuoden työn­an­ta­ja­kaup­pias -kil­pai­lun fi­naa­liin

06.10.2021 14:47 3
K-ryhmän myynti kasvoi Lapissa 2,5 prosenttia – Pohjois-Suomen alueella myyntiä kertyi yhteensä 711 miljoonaa euroa alkuvuoden aikana

K-ryh­män myynti kasvoi Lapissa 2,5 pro­sent­tia – Poh­jois-Suo­men alueel­la myyntiä kertyi yh­teen­sä 711 mil­joo­naa euroa al­ku­vuo­den aikana

23.07.2021 11:07
Tilaajille
Perinteikäs Lohinivan kyläkauppa sai jatkajan – "Jos kauppa loppuisi, niin aika paljon elämä hankaloituisi"

Pe­rin­tei­käs Lo­hi­ni­van ky­lä­kaup­pa sai jat­ka­jan – "­Jos kauppa lop­pui­si, niin aika paljon elämä han­ka­loi­tui­si"

23.07.2021 06:30 11
Tilaajille
Lapin K-kauppoihin tekeillä isoja uudistuksia – Rovaniemelle uusi tukku ja kahden kaupan laajennukset, Kemijärvelläkin Supermarket laajenee

Lapin K-kaup­poi­hin te­keil­lä isoja uu­dis­tuk­sia – Ro­va­nie­mel­le uusi tukku ja kahden kaupan laa­jen­nuk­set, Ke­mi­jär­vel­lä­kin Su­per­mar­ket laa­je­nee

20.05.2021 19:30
Tilaajille
Kittilän kirkonkylä uudistuu – Nämä näkymät Valtatiellä muttuvat

Kit­ti­län kir­kon­ky­lä uu­dis­tuu – Nämä näkymät Val­ta­tiel­lä mut­tu­vat

13.04.2021 07:00 3
Tilaajille
Kesko teki korona-aikana historiansa parhaan tuloksen – Sekä Kesko että S-ryhmä ovat kasvattaneet myyntiään erityisesti ruokakaupoissa ja marketeissa

Kesko teki ko­ro­na-ai­ka­na his­to­rian­sa parhaan tu­lok­sen – Sekä Kesko että S-ryhmä ovat kas­vat­ta­neet myyn­tiään eri­tyi­ses­ti ruo­ka­kau­pois­sa ja mar­ke­teis­sa

29.10.2020 10:53
Kesko ostaa Kiinteistö Oy Kittilän Säästökulman rakennukset 500 000 eurolla – suunnitelmissa huonokuntoisten rakennusten purkaminen

Kesko ostaa Kiin­teis­tö Oy Kit­ti­län Sääs­tö­kul­man ra­ken­nuk­set 500 000 eurolla – suun­ni­tel­mis­sa huo­no­kun­tois­ten ra­ken­nus­ten pur­ka­mi­nen

08.09.2020 15:33 1
Tilaajille
Keskon pääjohtaja vertasi Suomea Pohjois-Koreaan ja Kreikkaan – näin Helander selittää "kevennystään"

Keskon pää­joh­ta­ja vertasi Suomea Poh­jois-Ko­reaan ja Kreik­kaan – näin He­lan­der se­lit­tää "ke­ven­nys­tään"

01.09.2020 21:58 3
Kesko varoittaa huijausviesteistä – viesteissä on luvattu ilmaisia tuotteita ja vaadittu luottokorttitietoja

Kesko va­roit­taa hui­jaus­vies­teis­tä – vies­teis­sä on luvattu il­mai­sia tuot­tei­ta ja vaa­dit­tu luot­to­kort­ti­tie­to­ja

22.07.2020 22:18
LM-selvitys: Näin kaupparyhmien pomojen palkat nousivat halpuutuksen aikana – S-ryhmässä pääjohtajan kuukausiansio 89 000 euroa, Keskon pääjohtajan 119 221 euroa

LM-sel­vi­tys: Näin kaup­pa­ryh­mien pomojen palkat nou­si­vat hal­puu­tuk­sen aikana – S-ryh­mäs­sä pää­joh­ta­jan kuu­kau­si­an­sio 89 000 euroa, Keskon pää­joh­ta­jan 119 221 euroa

08.03.2020 07:01
Tilaajille
Kesko onnistui tekemään vahvaa tulosta monella rintamalla – viimeinen neljännes kaikkien aikojen paras sarjassaan

Kesko on­nis­tui te­ke­mään vahvaa tulosta monella rin­ta­mal­la – vii­mei­nen nel­jän­nes kaik­kien aikojen paras sar­jas­saan

05.02.2020 10:36
K-ryhmän myynti oli Pohjois-Suomessa 1 330 miljoonaa euroa – Lapissa nousi rakentamisen kauppa

K-ryh­män myynti oli Poh­jois-Suo­mes­sa 1 330 mil­joo­naa euroa – Lapissa nousi ra­ken­ta­mi­sen kauppa

05.02.2020 10:22