Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Kaupan ala
Veli-Matti Puution aikana pohjoisesta on kasvanut Arina-Suomi

Ve­li-Mat­ti Puution aikana poh­joi­ses­ta on kas­va­nut Ari­na-Suo­mi

31.12.2021 06:00 1
Tilaajille
Tervolaan uusi K-Market vanhan tilalle ensi vuonna – uudessa rakennuksessa on myyntiala kaksinkertainen määrä

Ter­vo­laan uusi K-Mar­ket vanhan tilalle ensi vuonna – uudessa ra­ken­nuk­ses­sa on myyn­ti­ala kak­sin­ker­tai­nen määrä

09.12.2021 14:58 2
Tilaajille
Ikäihmisille myydään huonosti pohjoisessa toimivia lämpöpumppuja – alan yrittäjän mukaan kiertävät pumppukauppiaat kahvittelevat tuntikaupalla ja kaupat tehdään väsyttämällä

Ikä­ih­mi­sil­le myydään huo­nos­ti poh­joi­ses­sa toi­mi­via läm­pö­pump­pu­ja – alan yrit­tä­jän mukaan kier­tä­vät pump­pu­kaup­piaat kah­vit­te­le­vat tun­ti­kau­pal­la ja kaupat tehdään vä­syt­tä­mäl­lä

09.12.2021 11:00 13
Tilaajille
Tokmanni avaa Tornioon Suomen suurimman myymälänsä – Kittilään tulee pohjoisin myymälä

Tok­man­ni avaa Tor­nioon Suomen suu­rim­man myy­mä­län­sä – Kit­ti­lään tulee poh­joi­sin myymälä

30.11.2021 10:12 1
Tilaajille
Kioski muuttui pieneksi ruokakaupaksi Karihaarassa - kioskitoimialan on ollut pakko muuttua

Kioski muuttui pie­nek­si ruo­ka­kau­pak­si Ka­ri­haa­ras­sa - kios­ki­toi­mi­alan on ollut pakko muuttua

18.08.2021 13:36
"Asiakas on se, joka tilanteessa voittaa" – Kaupan alan toimijat eivät hätkähdä Rovaniemen uuden Minimanin aukeamista

"A­sia­kas on se, joka ti­lan­tees­sa voit­taa" – Kaupan alan toi­mi­jat eivät hät­käh­dä Ro­va­nie­men uuden Mi­ni­ma­nin au­kea­mis­ta

17.08.2020 06:30 3
Tilaajille