Pian kylmenee: Lapissa voi olla ensi vii­kol­la pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

kolumni: Miksi työ ei löydä te­ki­jää, eikä tekijä työtä?

Osuuskauppa Arina
Arinan vähittäismyynti kasvoi viime vuonna viisi prosenttia – osuuskauppa investoi 57,3 miljoonaa euroa

Arinan vä­hit­täis­myyn­ti kasvoi viime vuonna viisi pro­sent­tia – osuus­kaup­pa in­ves­toi 57,3 mil­joo­naa euroa

20.02.2024 17:07
Tilaajille
Rovaniemen tornihotelli siirtyi viisi metriä – kaavaehdotus tulee päätöksentekoon ja nähtäville tänä keväänä

Ro­va­nie­men tor­ni­ho­tel­li siirtyi viisi metriä – kaa­vaeh­do­tus tulee pää­tök­sen­te­koon ja näh­tä­vil­le tänä keväänä

09.01.2024 22:05 28
Tilaajille
Susanna Junttila jatkaa Arinan hallintoneuvostossa kaudella 2024–2026

Susanna Junt­ti­la jatkaa Arinan hal­lin­to­neu­vos­tos­sa kau­del­la 2024–2026

08.12.2023 14:34 9
Tilaajille
Kemin Prisman noutohalli ja rautakaupan yritysmyynti sulkeutuvat Kemissä ensi keväänä – halli aiotaan purkaa

Kemin Prisman nou­to­hal­li ja rau­ta­kau­pan yri­tys­myyn­ti sul­keu­tu­vat Kemissä ensi keväänä – halli aiotaan purkaa

01.12.2023 14:44 2
Tilaajille
Kyläläiset pelastivat Louen kyläkaupan perustamalla uuden yhtiön – Salen kiinteistöön tulee ensi vuonna uusi kauppias

Ky­lä­läi­set pe­las­ti­vat Louen ky­lä­kau­pan pe­rus­ta­mal­la uuden yhtiön – Salen kiin­teis­töön tulee ensi vuonna uusi kaup­pias

09.10.2023 09:43 11
Tilaajille
Rovaniemen keskusta kaipaa korkeaa rakentamista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­men kes­kus­ta kaipaa korkeaa ra­ken­ta­mis­ta

20.09.2023 06:30 4
Uutisanalyysi: Kun Rovaniemi kumartaa Arinalle,  se saattaa samalla pyllistää muille – iso kysymys on, miten tornihotellin kaava kohtelee muita yrityksiä

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kun Ro­va­nie­mi ku­mar­taa Ari­nal­le, se saattaa samalla pyl­lis­tää muille – iso kysymys on, miten tor­ni­ho­tel­lin kaava koh­te­lee muita yri­tyk­siä

19.09.2023 16:31 18
Tilaajille
"Vielä korkeampi olisi tyylikkäämpi", sanoo Rovaniemen tornihotellin arkkitehti – Arina tekee investointipäätöksen hotellista vasta sitten, kun kaava on lainvoimainen

"Vielä kor­keam­pi olisi tyy­lik­kääm­pi", sanoo Ro­va­nie­men tor­ni­ho­tel­lin ark­ki­teh­ti – Arina tekee in­ves­toin­ti­pää­tök­sen ho­tel­lis­ta vasta sitten, kun kaava on lain­voi­mai­nen

18.09.2023 20:56 29
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio vastaa tornihotellia koskevaan kritiikkiin: "Kaavoituksen asiakkaat eivät sanele mitään"

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­ja Ul­la-Kir­sik­ka Vainio vastaa tor­ni­ho­tel­lia kos­ke­vaan kri­tiik­kiin: "Kaa­voi­tuk­sen asiak­kaat eivät sanele mitään"

12.09.2023 19:00 26
Tilaajille
"Rovaniemen tornitalot pahin esimerkki kaavojen räätälöinnistä" – arkkitehti Harri Hautajärvi pitää Lapinmaan korttelin kaavaluonnosta yleisen edun vastaisena

"Ro­va­nie­men tor­ni­ta­lot pahin esi­merk­ki kaa­vo­jen rää­tä­löin­nis­tä" – ark­ki­teh­ti Harri Hau­ta­jär­vi pitää La­pin­maan kort­te­lin kaa­va­luon­nos­ta yleisen edun vas­tai­se­na

09.09.2023 09:50 54
Tilaajille
Lapinmaan korttelin tornitaloista lankeaisi pitkä varjo – videot näyttävät, miten tornit varjostaisivat ympäristöään Rovaniemellä

La­pin­maan kort­te­lin tor­ni­ta­lois­ta lan­keai­si pitkä varjo – videot näyt­tä­vät, miten tornit var­jos­tai­si­vat ym­pä­ris­töään Ro­va­nie­mel­lä

09.09.2023 09:10 18
Tilaajille
Keminmaan vanhalle Salelle haetaan purkulupaa

Ke­min­maan van­hal­le Salelle haetaan pur­ku­lu­paa

31.08.2023 17:31
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginjohtaja myöntää, että keskustan kehittämisestä puuttuu iso linja – "On aika saada valtuustotason päätös siitä, mitä Rovaniemellä saa tai ei saa tehdä"

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­ja myön­tää, että kes­kus­tan ke­hit­tä­mi­ses­tä puuttuu iso linja – "On aika saada val­tuus­to­ta­son päätös siitä, mitä Ro­va­nie­mel­lä saa tai ei saa tehdä"

16.08.2023 20:30 19
Tilaajille
Louen kaupan lopettaminen ei aja omistajien etua
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Louen kaupan lo­pet­ta­mi­nen ei aja omis­ta­jien etua

24.07.2023 14:43 2
Rovaniemen ydinkeskustaan nousee ehkä kaksoistornit: 18-kerroksisen hotellin viereen suunnitteilla 14-kerroksinen asuintalo

Ro­va­nie­men ydin­kes­kus­taan nousee ehkä kak­sois­tor­nit: 18-ker­rok­si­sen ho­tel­lin viereen suun­nit­teil­la 14-ker­rok­si­nen asuin­ta­lo

05.07.2023 05:00 21
Tilaajille
Postnord tuo uudenlaisia pakettiautomaatteja Osuuskauppa Arinan myymälöiden edustalle Lappiin

Post­nord tuo uu­den­lai­sia pa­ket­tiau­to­maat­te­ja Osuus­kaup­pa Arinan myy­mä­löi­den edus­tal­le Lappiin

02.06.2023 09:23 1
Tilaajille
Rovaniemen kaupungin johtava poliitikko Susanna Junttila vaikuttaa myös tornihotellia suunnittelevassa Arinassa – "En näe kaksoisroolissa ongelmaa"

Ro­va­nie­men kau­pun­gin johtava po­lii­tik­ko Susanna Junt­ti­la vai­kut­taa myös tor­ni­ho­tel­lia suun­nit­te­le­vas­sa Ari­nas­sa – "En näe kak­sois­roo­lis­sa on­gel­maa"

01.06.2023 05:00 27
Tilaajille
Kemin ja Keminmaan uusien Sale-kauppojen outo haju on yhä mysteeri – rakennusterveyden asiantuntijat tutkivat tilat

Kemin ja Ke­min­maan uusien Sa­le-kaup­po­jen outo haju on yhä mys­tee­ri – ra­ken­nus­ter­vey­den asian­tun­ti­jat tut­ki­vat tilat

23.05.2023 16:30 15
Tilaajille
Arinan tornihotellin kaavaluonnos tulee nähtäville lähikuukausina – uuden hotellin valmistuttua Arina aikoo luopua Rovaniemen Vaakunasta

Arinan tor­ni­ho­tel­lin kaa­va­luon­nos tulee näh­tä­vil­le lä­hi­kuu­kau­si­na – uuden ho­tel­lin val­mis­tut­tua Arina aikoo luopua Ro­va­nie­men Vaa­ku­nas­ta

28.04.2023 19:30 11
Tilaajille
Kemin uusi Sale avautuu torstaina – uusi myymälä on aikaisempaa laajempi ja energiatehokkaampi

Kemin uusi Sale avautuu tors­tai­na – uusi myymälä on ai­kai­sem­paa laa­jem­pi ja ener­gia­te­hok­kaam­pi

19.04.2023 12:38
Tilaajille