Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

K-ryhmä
Kaukolämpöputki rikkoutui rakenteilla olevassa kaupassa Kittilässä – avaus viivästyy kahdella kuukaudella

Kau­ko­läm­pö­put­ki rik­kou­tui ra­ken­teil­la ole­vas­sa kau­pas­sa Kit­ti­läs­sä – avaus vii­väs­tyy kah­del­la kuu­kau­del­la

29.03.2023 11:07 2
Tilaajille
K-ryhmän vähittäismyynti kasvoi viime vuonna eniten Lapissa – Sallaan ja Kittilään tulossa uudet kaupat

K-ryh­män vä­hit­täis­myyn­ti kasvoi viime vuonna eniten Lapissa – Sallaan ja Kit­ti­lään tulossa uudet kaupat

02.02.2023 13:26
Tilaajille
Rovaniemen K-Citymarketin mittava remontti valmistui – kaupan elintarvikeosasto on nyt yli puolet suurempi kuin aiemmin

Ro­va­nie­men K-Ci­ty­mar­ke­tin mittava re­mont­ti val­mis­tui – kaupan elin­tar­vi­ke­osas­to on nyt yli puolet suu­rem­pi kuin aiemmin

28.04.2022 10:04 9
Tilaajille
"30 ketsupin valikoiman maksaa kaupan asiakas" – Arinan entinen kaupallinen johtaja Tuomo Malmi pitää kilpailun puutetta ja toiminnan tehottomuutta syynä ruuan korkeaan hintaan

"30 ket­su­pin va­li­koi­man maksaa kaupan asia­kas" – Arinan entinen kau­pal­li­nen johtaja Tuomo Malmi pitää kil­pai­lun puu­tet­ta ja toi­min­nan te­hot­to­muut­ta syynä ruuan kor­keaan hintaan

02.04.2022 06:00 20
Tilaajille
Poliisiura vaihtui kauppiasuraan – Mari Mustonen haaveili poliisin työstä, mutta innostui kauppiaan tehtävistä

Po­lii­si­ura vaihtui kaup­pias­uraan – Mari Mus­to­nen haa­vei­li po­lii­sin työstä, mutta in­nos­tui kaup­piaan teh­tä­vis­tä

22.02.2022 20:40
Tilaajille
K-ryhmä palasi kasvu-uralle Lapissa, myynti kasvoi 3,4 prosenttia – kotimaan matkailu on paikannut ulkomaalaisten matkailijoiden puuttumista

K-ryhmä palasi kas­vu-ural­le La­pis­sa, myynti kasvoi 3,4 pro­sent­tia – ­ko­ti­maan mat­kai­lu on pai­kan­nut ul­ko­maa­lais­ten mat­kai­li­joi­den puut­tu­mis­ta

03.02.2022 15:01
Tilaajille
K-ryhmä ja Wolt yhteistyöhön Rovaniemellä ruuan verkkokaupan pikatoimituksissa

K-ryhmä ja Wolt yh­teis­työ­hön Ro­va­nie­mel­lä ruuan verk­ko­kau­pan pi­ka­toi­mi­tuk­sis­sa

19.01.2022 17:32 1
Tilaajille
K-ryhmän myynti kasvoi hieman Lapissa – Rovaniemen K-Citymarketin laajennustyöt valmistuvat ensi keväänä

K-ryh­män myynti kasvoi hieman Lapissa – Ro­va­nie­men K-Ci­ty­mar­ke­tin laa­jen­nus­työt val­mis­tu­vat ensi keväänä

29.10.2021 16:41
Tilaajille
Kiitosta sekä työntekijöiltä että asiakkailta: rovaniemeläisen K-Supermarket Kauppatorin Mari ja Mika Mustonen Vuoden työnantajakauppias -kilpailun finaaliin

Kii­tos­ta sekä työn­te­ki­jöil­tä että asiak­kail­ta: ro­va­nie­me­läi­sen K-Su­per­mar­ket Kaup­pa­to­rin Mari ja Mika Mus­to­nen Vuoden työn­an­ta­ja­kaup­pias -kil­pai­lun fi­naa­liin

06.10.2021 14:47 3
K-ryhmän myynti kasvoi Lapissa 2,5 prosenttia – Pohjois-Suomen alueella myyntiä kertyi yhteensä 711 miljoonaa euroa alkuvuoden aikana

K-ryh­män myynti kasvoi Lapissa 2,5 pro­sent­tia – Poh­jois-Suo­men alueel­la myyntiä kertyi yh­teen­sä 711 mil­joo­naa euroa al­ku­vuo­den aikana

23.07.2021 11:07
Tilaajille
K-ryhmä pysyi pinnalla Lapissa koronavuotena – kauppojen myynti kehittyi pohjoisessa, Lapissa matkailun vähentymisellä oli vaikutuksensa

K-ryhmä pysyi pin­nal­la Lapissa ko­ro­na­vuo­te­na – kaup­po­jen myynti ke­hit­tyi poh­joi­ses­sa, Lapissa mat­kai­lun vä­hen­ty­mi­sel­lä oli vai­ku­tuk­sen­sa

03.02.2021 20:52
Tilaajille
"Minun tarvitsee vain olla oma itseni" – rovaniemeläisestä Malla Ylijurvasta tuli kauppaketjun mainoskasvo

"Minun tar­vit­see vain olla oma itseni" – ro­va­nie­me­läi­ses­tä Malla Yli­jur­vas­ta tuli kaup­pa­ket­jun mai­nos­kas­vo

19.01.2021 15:15 8
K-ryhmän myynti kasvoi Pohjois-Suomen alueella – erityisesti ruoan verkkokauppa nousussa

K-ryh­män myynti kasvoi Poh­jois-Suo­men alueel­la – eri­tyi­ses­ti ruoan verk­ko­kaup­pa nou­sus­sa

28.04.2020 17:44
K-ryhmän myynti oli Pohjois-Suomessa 1 330 miljoonaa euroa – Lapissa nousi rakentamisen kauppa

K-ryh­män myynti oli Poh­jois-Suo­mes­sa 1 330 mil­joo­naa euroa – Lapissa nousi ra­ken­ta­mi­sen kauppa

05.02.2020 10:22