Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 5. päivän luukku tästä

Tähtijuttu: Sinikka Kont­ti­nen on yl­peäs­ti ny­ky­ajan rohkea maa­ti­lan emäntä

Takaisinveto
Lidlin paahdetut ja kuorrutetut mantelit saattavat sisältää metallia – kaksi erää vedetään takaisin

Lidlin paah­de­tut ja kuor­ru­te­tut man­te­lit saat­ta­vat si­säl­tää me­tal­lia – kaksi erää ve­de­tään ta­kai­sin

13.10.2022 20:42
Salmiakin ja lakritsin makuisia ravintolisävalmisteita vedetään takaisin – tuotteissa liikaa matriinia

Sal­mia­kin ja lak­rit­sin ma­kui­sia ra­vin­to­li­sä­val­mis­tei­ta ve­de­tään ta­kai­sin – tuot­teis­sa liikaa mat­rii­nia

21.09.2022 17:18
Yliopiston Apteekki vetää YA D-vitamiini 50 mikrog Salmiakki -ravintolisävalmisteen pois kuluttajilta

Yli­opis­ton Ap­teek­ki vetää YA D-vi­ta­mii­ni 50 mikrog Sal­miak­ki -ra­vin­to­li­sä­val­mis­teen pois ku­lut­ta­jil­ta

20.09.2022 16:15

Lid­lis­sä myyty vuo­hen­juus­to saattaa si­säl­tää me­tal­lia – palauta tuote ta­kai­sin kaup­paan

12.09.2022 13:52
Raision härkäpaputuotteessa listeriaa – bakteeri on tullut tuotteeseen pakkaamisen yhteydessä

Raision här­kä­pa­pu­tuot­tees­sa lis­te­riaa – bak­tee­ri on tullut tuot­tee­seen pak­kaa­mi­sen yh­tey­des­sä

09.08.2022 10:14
Fallero-tuotteita on vedetty pois myynnistä niiden sisältämän gluteenin vuoksi

Fal­le­ro-tuot­tei­ta on vedetty pois myyn­nis­tä niiden si­säl­tä­män glu­tee­nin vuoksi

27.07.2022 18:29
Ikea teki takaisinvedon luomumansikkahillostaan – tuote saattaa sisältää muovinpaloja

Ikea teki ta­kai­sin­ve­don luo­mu­man­sik­ka­hil­los­taan – tuote saattaa si­säl­tää muo­vin­pa­lo­ja

31.05.2022 10:48
Tilaajille

SOK vetää myyn­nis­tä erän riisiä – tuot­tees­sa liikaa kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­ta

14.04.2022 13:40
Kinder-tuotteiden takaisinveto laajenee

Kin­der-tuot­tei­den ta­kai­sin­ve­to laa­je­nee

09.04.2022 14:18
Foodin vetää takaisin välipalapatukoita, joissa havaittu hometoksiinia

Foodin vetää ta­kai­sin vä­li­pa­la­pa­tu­koi­ta, joissa ha­vait­tu ho­me­tok­sii­nia

21.03.2022 17:00
Oatly vetää kaurajuomaa takaisin, syynä vatsakipua aiheuttava bakteeri

Oatly vetää kau­ra­juo­maa ta­kai­sin, syynä vat­sa­ki­pua ai­heut­ta­va bak­tee­ri

21.03.2022 15:53

Nes­te­kaa­su­pul­lo­ja ve­de­tään myyn­nis­tä – vent­tii­leis­sä voi olla vuo­to­ris­ki

19.11.2021 08:12 1

Lasten ate­ri­mia ve­de­tään ta­kai­sin – tuote voi hajota ja ai­heut­taa tu­keh­tu­mis­vaa­ran

02.11.2021 14:40
Atria vetää kanapakkauksia takaisin tuotteista löytyneen vehnän vuoksi

Atria vetää ka­na­pak­kauk­sia ta­kai­sin tuot­teis­ta löy­ty­neen vehnän vuoksi

11.09.2021 17:50
Useita jäätelötuotteita vedetään pois myynnistä etyleenioksidijäämien vuoksi

Useita jää­te­lö­tuot­tei­ta ve­de­tään pois myyn­nis­tä ety­lee­ni­ok­si­di­jää­mien vuoksi

21.07.2021 17:05
Tilaajille

Biltema vetää mark­ki­noil­ta viiden litran ve­si­pul­lo­ja ho­me­hiuk­kas­epäi­lyn vuoksi

14.07.2021 07:54
Maustevalmistaja Sallinen vetää kaupoista pois seesaminsiemenpakkauksia – saattavat sisältää torjunta-ainejäämiä

Maus­te­val­mis­ta­ja Sal­li­nen vetää kau­pois­ta pois see­sa­min­sie­men­pak­kauk­sia – saat­ta­vat si­säl­tää tor­jun­ta-ai­ne­jää­miä

23.10.2020 13:31
Tilaajille
Currykastiketta vedetään pois myynnistä allergeenivaaran vuoksi – tuotteiden etiketit sekoittuneet

Cur­ry­kas­ti­ket­ta ve­de­tään pois myyn­nis­tä al­ler­gee­ni­vaa­ran vuoksi – tuot­tei­den eti­ke­tit se­koit­tu­neet

18.08.2020 20:16
Lukuisia einestuotteita vedetty pois S-ryhmän ja Lidlin kaupoista – Syynä raaka-ainetoimittajan epäily listeriasta

Lu­kui­sia ei­nes­tuot­tei­ta vedetty pois S-ryh­män ja Lidlin kau­pois­ta – Syynä raa­ka-ai­ne­toi­mit­ta­jan epäily lis­te­rias­ta

22.11.2019 21:18
Ikea pyytää asiakkaitaan palauttamaan Matvrå-ruokalappusetin tukehtumisvaaran vuoksi

Ikea pyytää asiak­kai­taan pa­laut­ta­maan Matvrå-ruo­ka­lap­pu­se­tin tu­keh­tu­mis­vaa­ran vuoksi

30.09.2019 09:47