kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Takaisinveto
Fazer Aito Kaurajuoma Luomua vedetään myynnistä pakkausmerkintävirheen takia

Fazer Aito Kau­ra­juo­ma Luomua ve­de­tään myyn­nis­tä pak­kaus­mer­kin­tä­vir­heen takia

30.07.2023 11:47 1
Valio vetää takaisin kaksi proteiinipirtelöään – tuote voi pilaantua ennenaikaisesti

Valio vetää ta­kai­sin kaksi pro­teii­ni­pir­te­löään – tuote voi pi­laan­tua en­nen­ai­kai­ses­ti

20.02.2023 16:24
Ostitko savukoskelaista retkiruokaa? Virheellisesti merkityt ateriat vedetään pois myynnistä

Ostitko sa­vu­kos­ke­lais­ta ret­ki­ruo­kaa? Vir­heel­li­ses­ti mer­ki­tyt ateriat ve­de­tään pois myyn­nis­tä

09.02.2023 19:23
Tilaajille

Sauerin ja Mau­se­rin ki­vää­rei­tä vedetty jälleen ta­kai­sin piip­pu­vir­heen vuoksi – koskee tietyn ka­lii­pe­rin aseita

16.12.2022 19:03
Lidlin paahdetut ja kuorrutetut mantelit saattavat sisältää metallia – kaksi erää vedetään takaisin

Lidlin paah­de­tut ja kuor­ru­te­tut man­te­lit saat­ta­vat si­säl­tää me­tal­lia – kaksi erää ve­de­tään ta­kai­sin

13.10.2022 20:42
Salmiakin ja lakritsin makuisia ravintolisävalmisteita vedetään takaisin – tuotteissa liikaa matriinia

Sal­mia­kin ja lak­rit­sin ma­kui­sia ra­vin­to­li­sä­val­mis­tei­ta ve­de­tään ta­kai­sin – tuot­teis­sa liikaa mat­rii­nia

21.09.2022 17:18
Yliopiston Apteekki vetää YA D-vitamiini 50 mikrog Salmiakki -ravintolisävalmisteen pois kuluttajilta

Yli­opis­ton Ap­teek­ki vetää YA D-vi­ta­mii­ni 50 mikrog Sal­miak­ki -ra­vin­to­li­sä­val­mis­teen pois ku­lut­ta­jil­ta

20.09.2022 16:15

Lid­lis­sä myyty vuo­hen­juus­to saattaa si­säl­tää me­tal­lia – palauta tuote ta­kai­sin kaup­paan

12.09.2022 13:52
Raision härkäpaputuotteessa listeriaa – bakteeri on tullut tuotteeseen pakkaamisen yhteydessä

Raision här­kä­pa­pu­tuot­tees­sa lis­te­riaa – bak­tee­ri on tullut tuot­tee­seen pak­kaa­mi­sen yh­tey­des­sä

09.08.2022 10:14
Fallero-tuotteita on vedetty pois myynnistä niiden sisältämän gluteenin vuoksi

Fal­le­ro-tuot­tei­ta on vedetty pois myyn­nis­tä niiden si­säl­tä­män glu­tee­nin vuoksi

27.07.2022 18:29
Ikea teki takaisinvedon luomumansikkahillostaan – tuote saattaa sisältää muovinpaloja

Ikea teki ta­kai­sin­ve­don luo­mu­man­sik­ka­hil­los­taan – tuote saattaa si­säl­tää muo­vin­pa­lo­ja

31.05.2022 10:48
Tilaajille

SOK vetää myyn­nis­tä erän riisiä – tuot­tees­sa liikaa kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­ta

14.04.2022 13:40
Kinder-tuotteiden takaisinveto laajenee

Kin­der-tuot­tei­den ta­kai­sin­ve­to laa­je­nee

09.04.2022 14:18
Foodin vetää takaisin välipalapatukoita, joissa havaittu hometoksiinia

Foodin vetää ta­kai­sin vä­li­pa­la­pa­tu­koi­ta, joissa ha­vait­tu ho­me­tok­sii­nia

21.03.2022 17:00
Oatly vetää kaurajuomaa takaisin, syynä vatsakipua aiheuttava bakteeri

Oatly vetää kau­ra­juo­maa ta­kai­sin, syynä vat­sa­ki­pua ai­heut­ta­va bak­tee­ri

21.03.2022 15:53

Nes­te­kaa­su­pul­lo­ja ve­de­tään myyn­nis­tä – vent­tii­leis­sä voi olla vuo­to­ris­ki

19.11.2021 08:12 1

Lasten ate­ri­mia ve­de­tään ta­kai­sin – tuote voi hajota ja ai­heut­taa tu­keh­tu­mis­vaa­ran

02.11.2021 14:40
Atria vetää kanapakkauksia takaisin tuotteista löytyneen vehnän vuoksi

Atria vetää ka­na­pak­kauk­sia ta­kai­sin tuot­teis­ta löy­ty­neen vehnän vuoksi

11.09.2021 17:50
Useita jäätelötuotteita vedetään pois myynnistä etyleenioksidijäämien vuoksi

Useita jää­te­lö­tuot­tei­ta ve­de­tään pois myyn­nis­tä ety­lee­ni­ok­si­di­jää­mien vuoksi

21.07.2021 17:05
Tilaajille

Biltema vetää mark­ki­noil­ta viiden litran ve­si­pul­lo­ja ho­me­hiuk­kas­epäi­lyn vuoksi

14.07.2021 07:54