Terveydenhuolto
Viimeisin tunti
Huono järjestelmä estää tehokkaan hoidon
Kolumni Daniel Wallenius

Huono jär­jes­tel­mä estää te­hok­kaan hoidon

06:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Päiväkirja: Ajelulla
Kolumni Sammeli Harve

Päi­vä­kir­ja: Aje­lul­la

06.08.2020 07:00 0
Tilaajille
"Rahaa pitäisi jakaa sitten kaikille" – arkkiatri Risto Pelkonen ei välttämättä pitäisi hoitajien palkankorotusta perusteltuna, toisin kuin kertakorvausta koronakriisin etulinjaan

"Rahaa pitäisi jakaa sitten kai­kil­le" – ark­kiat­ri Risto Pel­ko­nen ei vält­tä­mät­tä pitäisi hoi­ta­jien pal­kan­ko­ro­tus­ta pe­rus­tel­tu­na, toisin kuin ker­ta­kor­vaus­ta ko­ro­na­krii­sin etu­lin­jaan

20.07.2020 07:00 0
Näkökulma: Suomi unohtamassa maksaa hoitajille koronakorvauksen – moni raatoi valmiuslain pykälien pakottamana terveytensä uhalla

Nä­kö­kul­ma: Suomi unoh­ta­mas­sa maksaa hoi­ta­jil­le ko­ro­na­kor­vauk­sen – moni raatoi val­mius­lain py­kä­lien pa­kot­ta­ma­na ter­vey­ten­sä uhalla

18.07.2020 18:30 0
Tilaajille
Kuka saa hoitoa ja mihin hintaan? Terveysoikeuden tutkija Kaisa-Maria Kimmel pohtii työkseen kipeää kysymystä, jonka koronaepidemia nosti pinnalle

Kuka saa hoitoa ja mihin hin­taan? Ter­veys­oi­keu­den tutkija Kai­sa-Ma­ria Kimmel pohtii työk­seen kipeää ky­sy­mys­tä, jonka ko­ro­na­epi­de­mia nosti pin­nal­le

11.07.2020 06:30 0
Tilaajille
Valintoja on pakko tehdä, kun lääketiede kehittyy mutta resurssit niukkenevat
Pääkirjoitus

Va­lin­to­ja on pakko tehdä, kun lää­ke­tie­de ke­hit­tyy mutta re­surs­sit niuk­ke­ne­vat

11.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Terveydenhuolto maksaa Rovaniemellä yli 3 000 euroa per asukas – Rahaa kuluu enemmän kuin verrokkikunnissa

Ter­vey­den­huol­to maksaa Ro­va­nie­mel­lä yli 3 000 euroa per asukas – Rahaa kuluu enemmän kuin ver­rok­ki­kun­nis­sa

01.07.2020 18:30 2
Tilaajille
Ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyi Mehiläinen Länsi-Pohjassa – sopimukseen päästiin viime yönä

Ylityö- ja vuo­ron­vaih­to­kiel­to päättyi Me­hi­läi­nen Län­si-Poh­jas­sa – so­pi­muk­seen pääs­tiin viime yönä

23.06.2020 10:02 0
Tilaajille
Meri-Lappi ristiaallokossa – Sote-uudistuksen jälkeen Länsi-Pohjan yksityinen ympärivuorokautinen yhteispäivystys ei ole mahdollista

Me­ri-Lap­pi ris­ti­aal­lo­kos­sa – So­te-uu­dis­tuk­sen jälkeen Län­si-Poh­jan yk­si­tyi­nen ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen yh­teis­päi­vys­tys ei ole mah­dol­lis­ta

15.06.2020 17:00 0
Tilaajille
Kasvosuojainten tuotanto alkaa Suomessa todennäköisesti toukokuun aikana – ongelmaksi voi muodostua laadukkaan materiaalin saatavuus

Kas­vo­suo­jain­ten tuo­tan­to alkaa Suo­mes­sa to­den­nä­köi­ses­ti tou­ko­kuun aikana – on­gel­mak­si voi muo­dos­tua laa­duk­kaan ma­te­riaa­lin saa­ta­vuus

14.05.2020 17:28 0