Kolumni: Suoraa puhetta äi­tiy­des­tä

Salakuljetus: Nuus­ka­ral­li romahti län­si­ra­jal­la, ni­ko­tii­ni­pus­sien myynnin va­pau­tu­mi­nen muutti ti­lan­teen

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Terveydenhuolto
Viimeisin 4 tuntia
Lapin hyvinvointialueella ryhmäjumpat jumissa – "En todellakaan ole tyytyväinen tähän hommaan", inarilainen Kyllikki Tanhua puuskahtaa

Lapin hy­vin­voin­ti­alueel­la ryh­mä­jum­pat jumissa – "En to­del­la­kaan ole tyy­ty­väi­nen tähän hom­maan", ina­ri­lai­nen Kyl­lik­ki Tanhua puus­kah­taa

08:00
Tilaajille
Vanhemmat
Hoitajat tulevat maanantaina töihin silmä mustana Kemissä

Hoi­ta­jat tulevat maa­nan­tai­na töihin silmä mustana Kemissä

02.10.2023 07:00 17
Tilaajille
Eduskunnasta: Hoitojonoissa kärvistely pahentaa vaivoja ja tuo uusia
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Hoi­to­jo­nois­sa kär­vis­te­ly pa­hen­taa vaivoja ja tuo uusia

25.08.2023 13:00
Perusterveydenhoidossa hoitoon päästävä kahdessa viikossa kuukausien sijasta – Johtajaylilääkäri: Epärealistista odottaa, että jonot saadaan heti kuntoon

Pe­rus­ter­vey­den­hoi­dos­sa hoitoon pääs­tä­vä kah­des­sa vii­kos­sa kuu­kau­sien sijasta – Joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: Epä­rea­lis­tis­ta odot­taa, että jonot saadaan heti kuntoon

25.08.2023 10:00
Tilaajille
Painonnostouransa keväällä lopettanut Anni Vuohijoki päätyi lääkäriksi Ivaloon – suunnitelmissa on uuden kuntosalin perustaminen paikkakunnalle

Pai­non­nos­to­uran­sa ke­vääl­lä lo­pet­ta­nut Anni Vuo­hi­jo­ki päätyi lää­kä­rik­si Ivaloon – suun­ni­tel­mis­sa on uuden kun­to­sa­lin pe­rus­ta­mi­nen paik­ka­kun­nal­le

26.07.2023 08:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jotain tarttis tehdä

16.05.2023 06:00
Tilaajille
Psykologiliitto: Mielenterveyskriisi on saatava ratkaistua, jotta sote-menojen kasvu saadaan kuriin

Psy­ko­lo­gi­liit­to: Mie­len­ter­veys­krii­si on saatava rat­kais­tua, jotta sote-me­no­jen kasvu saadaan kuriin

06.05.2023 16:36 2
Toimittajalta: Sairaanhoitajat vaihtavat alaa, eikä se ole ihme
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Sai­raan­hoi­ta­jat vaih­ta­vat alaa, eikä se ole ihme

27.04.2023 08:00 10
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työ­ky­vyt­tö­myys pa­rem­min hal­lin­taan

29.03.2023 06:44
Myös vammaisten ja iäkkäiden hoitajiksi opiskeleville kaavaillaan rikostaustan tarkastusta

Myös vam­mais­ten ja iäk­käi­den hoi­ta­jik­si opis­ke­le­vil­le kaa­vail­laan ri­kos­taus­tan tar­kas­tus­ta

05.03.2023 10:50 7
Tilaajille
Keskustelu koronarokotuksista tuntuu kärjistyneen arvovaltakriisiksi – mistä STM:n ja THL:n omituinen nokittelu oikein johtuu?

Kes­kus­te­lu ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta tuntuu kär­jis­ty­neen ar­vo­val­ta­krii­sik­si – mistä STM:n ja THL:n omi­tui­nen no­kit­te­lu oikein johtuu?

28.01.2023 18:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lai­te­taan päi­vys­tys kuntoon

23.01.2023 02:00
Tilaajille
Rovaniemen hammashoidon potilasjonot siirtyvät hyvinvointialueen päänvaivaksi – Sodankylässä hoitoja on odotettu jo yli puoli vuotta

Ro­va­nie­men ham­mas­hoi­don po­ti­las­jo­not siir­ty­vät hy­vin­voin­ti­alueen pään­vai­vak­si – So­dan­ky­läs­sä hoitoja on odo­tet­tu jo yli puoli vuotta

08.01.2023 19:30 11
Tilaajille
Aikataulustaan myöhässä olevan Lapin keskussairaalan laajennuksen maaliviiva häämöttää – paisuneessa  170,6 miljoonan kokonaisraamissa pysytään

Ai­ka­tau­lus­taan myö­häs­sä olevan Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nuk­sen maa­li­vii­va hää­möt­tää – pai­su­nees­sa 170,6 mil­joo­nan ko­ko­nais­raa­mis­sa py­sy­tään

03.01.2023 20:31 2
Tilaajille
Uusi vuosi leikkasi Kela-korvaukset minimiin, esimerkiksi lääkärin lähetteellä tehdystä fysioterapiakäynnistä ei enää makseta Kela-korvausta

Uusi vuosi leik­ka­si Ke­la-kor­vauk­set mi­ni­miin, esi­mer­kik­si lää­kä­rin lä­het­teel­lä teh­dys­tä fy­sio­te­ra­pia­käyn­nis­tä ei enää makseta Ke­la-kor­vaus­ta

03.01.2023 17:32 8
Tilaajille
Tästä on kyse: Massiivinen valtakunnallinen sote-uudistus ei heti näy asiakkaalle – Terveyskeskukseen pääsee ja pelastuslaitos tulee paikalle myös sunnuntain jälkeen

Tästä on kyse: Mas­sii­vi­nen val­ta­kun­nal­li­nen sote-uu­dis­tus ei heti näy asiak­kaal­le – Ter­veys­kes­kuk­seen pääsee ja pe­las­tus­lai­tos tulee pai­kal­le myös sun­nun­tain jälkeen

30.12.2022 13:12
Tilaajille
Kipeästi odotetut leikkaukset siirtyvät, kun hoitoketju on jumissa – kotinsa vankina ollut rovaniemeläinen Tuula sai keskiviikkona kauan odottamansa joululahjan

Ki­peäs­ti odo­te­tut leik­kauk­set siir­ty­vät, kun hoi­to­ket­ju on jumissa – kotinsa vankina ollut ro­va­nie­me­läi­nen Tuula sai kes­ki­viik­ko­na kauan odot­ta­man­sa jou­lu­lah­jan

23.12.2022 05:00 13
Tilaajille
"Pitää olla pää kainalossa, että pääsee lääkäriin" – Lapin Kansan kyselyyn vastanneet ovat turhautuneet siihen, ettei terveyskeskukseen saa yhteyttä

"Pitää olla pää kai­na­los­sa, että pääsee lää­kä­riin" – Lapin Kansan ky­se­lyyn vas­tan­neet ovat tur­hau­tu­neet siihen, ettei ter­veys­kes­kuk­seen saa yh­teyt­tä

23.12.2022 05:00 17
Tilaajille
FC Santa Clausin juniorien ruokamyrkytykset kesäturnauksessa aiheuttivat jälkipyykin – kolmelle perheelle yli 4000 euron laskut yhdestä sairaalayöstä: "Olemme antaneet ohjeen olla maksamatta"

FC Santa Clausin ju­nio­rien ruo­ka­myr­ky­tyk­set ke­sä­tur­nauk­ses­sa ai­heut­ti­vat jäl­ki­pyy­kin – kol­mel­le per­heel­le yli 4000 euron laskut yhdestä sai­raa­layös­tä: "Olemme an­ta­neet ohjeen olla mak­sa­mat­ta"

12.12.2022 19:30 2
Tilaajille
Rovaniemen terveysasemien takaisinsoittopalvelu on pois käytöstä – syynä sairauspoissaolot

Ro­va­nie­men ter­veys­ase­mien ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­lu on pois käy­tös­tä – syynä sai­raus­pois­sa­olot

07.12.2022 12:42 5
Tilaajille