Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Kiinteistöt
Kemin Sisäsataman tunnetuin rakennus siirtyi kemiläisen yrittäjän omistukseen – hän aikoo vuokrata historiallista Tullikamaria yrityksille

Kemin Si­sä­sa­ta­man tun­ne­tuin ra­ken­nus siirtyi ke­mi­läi­sen yrit­tä­jän omis­tuk­seen – hän aikoo vuok­ra­ta his­to­rial­lis­ta Tul­li­ka­ma­ria yri­tyk­sil­le

20.01.2024 12:39
Tilaajille
Lapparin alueelle on tulossa kolmas kerrostalo Torniossa – Arctic Property purkaa nyt Lapin Kullan vanhaa keittämöä pois tieltä

Lap­pa­rin alueel­le on tulossa kolmas ker­ros­ta­lo Tor­nios­sa – Arctic Pro­per­ty purkaa nyt Lapin Kullan vanhaa keit­tä­möä pois tieltä

15.01.2024 19:10
Tilaajille
Pilke-taloon muuttaa 130 valtion virastojen työntekijää  – Tiedekeskus Pilkkeen toiminta jatkuu entisellään

Pil­ke-ta­loon muuttaa 130 valtion vi­ras­to­jen työn­te­ki­jää – Tie­de­kes­kus Pilk­keen toi­min­ta jatkuu en­ti­sel­lään

20.12.2023 22:20 7
Tilaajille
Toimittajalta: Aalto käy kalliiksi, mutta sillä on arvonsa
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Aalto käy kal­liik­si, mutta sillä on arvonsa

30.11.2023 11:06 8
Vesa-Matti Loirin Veskoniemessä sijaitseva mökki on myynnissä – 66 neliön mökin pyyntihinta reilu 200 000 euroa

Ve­sa-Mat­ti Loirin Ves­ko­nie­mes­sä si­jait­se­va mökki on myyn­nis­sä – 66 neliön mökin pyyn­ti­hin­ta reilu 200 000 euroa

03.11.2023 18:39 6
Tilaajille
Toimittajalta: Purkupäätöstä ei purematta nielty – seuraavaksi Auttin kappelin kohtaloa puntaroivat hallinto-oikeus ja ely
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Pur­ku­pää­tös­tä ei pu­re­mat­ta nielty – seu­raa­vak­si Auttin kap­pe­lin koh­ta­loa pun­ta­roi­vat hal­lin­to-oi­keus ja ely

11.10.2023 10:33 6
Rovaniemi maksoi yli 50 vuoden takaiset korvaukset korkoineen: maanomistaja sai 23 000 euroa katualueesta, jonka maalaiskunta otti haltuun vuonna 1971

Ro­va­nie­mi maksoi yli 50 vuoden ta­kai­set kor­vauk­set kor­koi­neen: maan­omis­ta­ja sai 23 000 euroa ka­tua­luees­ta, jonka maa­lais­kun­ta otti haltuun vuonna 1971

10.10.2023 17:25 7
Tilaajille
Hietaniemen kirkon mukana tuhoutui arvokasta historiaa – tuhkaksi paloi muun muassa Ruotsin vanhimmat toiminnassa olevat urut

Hie­ta­nie­men kirkon mukana tu­hou­tui ar­vo­kas­ta his­to­riaa – tuh­kak­si paloi muun muassa Ruotsin van­him­mat toi­min­nas­sa olevat urut

27.09.2023 17:21 1
Tilaajille
Tukes: Älä käytä pistorasiaan kytkettävää aurinkopaneelia – käyttö laitonta ja vaarallista

Tukes: Älä käytä pis­to­ra­siaan kyt­ket­tä­vää au­rin­ko­pa­nee­lia – käyttö lai­ton­ta ja vaa­ral­lis­ta

24.07.2023 12:38 1
Tilaajille
Tontin omistusta on selvitelty kaksi vuotta, eikä loppua näy – naapuri haluaisi ostaa tontin ja purkaa ränsistyneet talot Keminmaan Pörhölänkankaalla

Tontin omis­tus­ta on sel­vi­tel­ty kaksi vuotta, eikä loppua näy – naapuri ha­luai­si ostaa tontin ja purkaa rän­sis­ty­neet talot Ke­min­maan Pör­hö­län­kan­kaal­la

10.05.2023 05:00 5
Tilaajille
Kemijärven Särkelän ja Isokylän koulurakennukset ovat tyhjinä  – pelkästään lämmittämiseen kuluu 115 000 euroa vuodessa

Ke­mi­jär­ven Sär­ke­län ja Iso­ky­län kou­lu­ra­ken­nuk­set ovat tyhjinä  – pel­käs­tään läm­mit­tä­mi­seen kuluu 115 000 euroa vuo­des­sa

02.05.2023 10:27 1
Tilaajille
Redu aikoo säästää laittamalla kiinteistöjään myyntiin – myyntilistalla on isoja kohteita etenkin Rovaniemeltä

Redu aikoo säästää lait­ta­mal­la kiin­teis­tö­jään myyn­tiin – myyn­ti­lis­tal­la on isoja koh­tei­ta etenkin Ro­va­nie­mel­tä

25.04.2023 19:30 5
Tilaajille
Kaikki talot, mökit ja vajat mitataan Pellossa – yli vuoden kestävässä jättiurakassa laitetaan kunnan kiinteistötiedot kerralla kuntoon

Kaikki talot, mökit ja vajat mi­ta­taan Pel­los­sa – yli vuoden kes­tä­väs­sä jät­ti­ura­kas­sa lai­te­taan kunnan kiin­teis­tö­tie­dot ker­ral­la kuntoon

17.03.2023 05:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kor­jaus­ve­lan sijaan tar­kas­tel­ta­va tar­vet­ta

08.03.2023 06:01
Rovaniemen Markkinakiinteistöt oy on tyytyväinen kaupungin ostamiin Aalto-kiinteistöhin – "Sijainti ja status tuovat lisäarvoa"

Ro­va­nie­men Mark­ki­na­kiin­teis­töt oy on tyy­ty­väi­nen kau­pun­gin os­ta­miin Aal­to-kiin­teis­tö­hin – "Si­jain­ti ja status tuovat li­säar­voa"

27.01.2023 05:00 1
Tilaajille
Välityspalvelu listasi – tässä ovat Rovaniemen kalleimmat myytävät talot

Vä­li­tys­pal­ve­lu listasi – tässä ovat Ro­va­nie­men kal­leim­mat myy­tä­vät talot

09.11.2022 14:13 1
Tilaajille
Lapin ammattikorkeakoulu etsii ostajaa isolle koulurakennukselle Rovaniemellä – entisen kauppaoppilaitoksen tiloissa toimii muun muassa Rovaniemen steinerkoulu

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu etsii ostajaa isolle kou­lu­ra­ken­nuk­sel­le Ro­va­nie­mel­lä – entisen kaup­pa­op­pi­lai­tok­sen ti­lois­sa toimii muun muassa Ro­va­nie­men stei­ner­kou­lu

03.10.2022 13:39 1
Tilaajille
Kemijärvi myy teollisuushalleja 170 000 eurolla

Ke­mi­jär­vi myy teol­li­suus­hal­le­ja 170 000 eurolla

29.04.2022 09:40 2
Tilaajille
Länsi-Pohja myy kiinteistöjään – Huutokaupassa eniten kiinnostavat loma-asunnot

Län­si-Poh­ja myy kiin­teis­tö­jään – Huu­to­kau­pas­sa eniten kiin­nos­ta­vat lo­ma-asun­not

09.02.2022 17:00
Kiinteistömaailma: käytettyjen asuntojen kaupat liikkuvat koronaa edeltävällä tasolla – Rovaniemellä erinomainen asuntomarkkinavuosi, Kemissä kova kysyntäpiikki

Kiin­teis­tö­maail­ma: käy­tet­ty­jen asun­to­jen kaupat liik­ku­vat koronaa edel­tä­väl­lä tasolla – Ro­va­nie­mel­lä erin­omai­nen asun­to­mark­ki­na­vuo­si, Kemissä kova ky­syn­tä­piik­ki

02.02.2022 15:26
Tilaajille