Matkailu: Vaa­ral­li­siin paik­koi­hin py­sä­köi­dyt tu­ris­ti­bus­sit ja vuok­ra-au­tot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta Ro­va­nie­mel­lä, poliisi vetoaa kul­jet­ta­jien vas­tuu­seen

lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lapin keskussairaalan laajennus
Lapin keskussairaalan uusi päivystys kaipaa selkeämpää opastusta – "Päivystykseen saapujalla voi olla kova kiire ja hätä"

Lapin kes­kus­sai­raa­lan uusi päi­vys­tys kaipaa sel­keäm­pää opas­tus­ta – "Päi­vys­tyk­seen saa­pu­jal­la voi olla kova kiire ja hätä"

01.07.2023 07:30 9
Tilaajille
Lappilaisten potilasturva paranee kun psykiatrian sairaala siirtyy elokuussa Lapin keskussairaalan yhteyteen uusiin tiloihin

Lap­pi­lais­ten po­ti­las­tur­va paranee kun psy­kiat­rian sai­raa­la siirtyy elo­kuus­sa Lapin kes­kus­sai­raa­lan yh­tey­teen uusiin ti­loi­hin

26.06.2023 20:30 3
Tilaajille
Lapin keskussairaalan päivystyspoliklinikka muuttaa uusiin tiloihin – ensi viikolla päivystyksen toiminnassa hidastuksia, terveyskeskukset varautuneet lisäresurssoinneilla

Lapin kes­kus­sai­raa­lan päi­vys­tys­po­li­kli­nik­ka muuttaa uusiin ti­loi­hin – ensi vii­kol­la päi­vys­tyk­sen toi­min­nas­sa hi­das­tuk­sia, ter­veys­kes­kuk­set va­rau­tu­neet li­sä­re­surs­soin­neil­la

06.06.2023 13:05 2
Tilaajille
Uusi psykiatrinen osasto aukeaa Lapin keskussairaalaan elokuussa – alaikäisten osasto sai kolme lisäpaikkaa

Uusi psy­kiat­ri­nen osasto aukeaa Lapin kes­kus­sai­raa­laan elo­kuus­sa – ala­ikäis­ten osasto sai kolme li­sä­paik­kaa

01.06.2023 15:13
Tilaajille
Lapin keskussairaalan uusissa tiloissa leikataan ensimmäinen potilas torstaina – siirtymään ei liity ylimääräistä jännitystä

Lapin kes­kus­sai­raa­lan uusissa ti­lois­sa lei­ka­taan en­sim­mäi­nen potilas tors­tai­na – siir­ty­mään ei liity yli­mää­räis­tä jän­ni­tys­tä

25.04.2023 16:00
Tilaajille
Lapista tehtiin viime vuonna 78 lähetettä alaikäisten pakkohoitoon – hoidettavat kuljetettu satojen kilometrien päähän Ouluun, nyt tilanne muuttuu

Lapista tehtiin viime vuonna 78 lä­he­tet­tä ala­ikäis­ten pak­ko­hoi­toon – hoi­det­ta­vat kul­je­tet­tu satojen ki­lo­met­rien päähän Ouluun, nyt tilanne muuttuu

06.04.2023 10:02 2
Tilaajille
LKS:n laajennushankkeen budjetti ylittymässä taas miljoonilla – teho-osaston uudistus saattaa jäädä tekemättä

LKS:n laa­jen­nus­hank­keen bud­jet­ti ylit­ty­mäs­sä taas mil­joo­nil­la – te­ho-osas­ton uu­dis­tus saattaa jäädä te­ke­mät­tä

21.03.2023 05:00 16
Tilaajille
Tältä näyttää uusi Lapin keskussairaala – lääkkeiden jakaminen automatisoituu ja leikkaussalien käyttöä vähennetään

Tältä näyttää uusi Lapin kes­kus­sai­raa­la – lääk­kei­den ja­ka­mi­nen au­to­ma­ti­soi­tuu ja leik­kaus­sa­lien käyttöä vä­hen­ne­tään

08.03.2023 12:25 19
Tilaajille
Aikataulustaan myöhässä olevan Lapin keskussairaalan laajennuksen maaliviiva häämöttää – paisuneessa  170,6 miljoonan kokonaisraamissa pysytään

Ai­ka­tau­lus­taan myö­häs­sä olevan Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nuk­sen maa­li­vii­va hää­möt­tää – pai­su­nees­sa 170,6 mil­joo­nan ko­ko­nais­raa­mis­sa py­sy­tään

03.01.2023 20:31 2
Tilaajille
Lapin keskussairaala nielee lähes puolet Lapin hyvinvointialueen investointimäärärahoista ensi vuonna – muutkin suuret rakennushankkeet sijoittuvat Rovaniemelle

Lapin kes­kus­sai­raa­la nielee lähes puolet Lapin hy­vin­voin­ti­alueen in­ves­toin­ti­mää­rä­ra­hois­ta ensi vuonna – muutkin suuret ra­ken­nus­hank­keet si­joit­tu­vat Ro­va­nie­mel­le

11.11.2022 05:00 14
Tilaajille
LKS sulkee ison osan leikkaussaleista loppuvuodeksi – hoitajapulan ja muuton keskellä hoidetaan vain kaikista kiireellisimmät tapaukset

LKS sulkee ison osan leik­kaus­sa­leis­ta lop­pu­vuo­dek­si – hoi­ta­ja­pu­lan ja muuton kes­kel­lä hoi­de­taan vain kai­kis­ta kii­reel­li­sim­mät ta­pauk­set

21.09.2022 06:30 7
Tilaajille
Kalliiksi tullut LKS:n laajennus voi lykätä muuta sote-rakentamista Lapissa – hyvinvointialue tarvitsee kaikkiin investointeihinsa luvan valtiolta

Kal­liik­si tullut LKS:n laa­jen­nus voi lykätä muuta sote-ra­ken­ta­mis­ta Lapissa – hy­vin­voin­ti­alue tar­vit­see kaik­kiin in­ves­toin­tei­hin­sa luvan val­tiol­ta

25.05.2022 06:30 6
Tilaajille
LKS:n laajennuksen hinta on noussut kymmenillä miljoonilla euroilla, eikä kaikki johdu vain rakennusmateriaalien kallistumisesta – julkisessa rakentamisessa on asennemuutoksen paikka
Pääkirjoitus

LKS:n laa­jen­nuk­sen hinta on noussut kym­me­nil­lä mil­joo­nil­la eu­roil­la, eikä kaikki johdu vain ra­ken­nus­ma­te­riaa­lien kal­lis­tu­mi­ses­ta – jul­ki­ses­sa ra­ken­ta­mi­ses­sa on asen­ne­muu­tok­sen paikka

24.05.2022 21:57 6
Tilaajille
Budjetti paukkui rajusti yli: Lapin keskussairaalan laajennus maksaa jopa 40 miljoonaa euroa arvioitua enemmän

Bud­jet­ti paukkui rajusti yli: Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nus maksaa jopa 40 mil­joo­naa euroa ar­vioi­tua enemmän

20.05.2022 19:04 27
Tilaajille
Lapin keskussairaalassa oli kaksi sähkökatkosta helmikuussa – LKS kestää pitkiäkin sähkökatkoksia

Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa oli kaksi säh­kö­kat­kos­ta hel­mi­kuus­sa – LKS kestää pit­kiä­kin säh­kö­kat­kok­sia

22.03.2022 14:01
Tilaajille
200 henkilöä rakentaa joka päivä Lapin laajenevaa keskussairaalaa – Parhaillaan teossa ovat psykiatrian vuodeosastojen rungot

200 hen­ki­löä ra­ken­taa joka päivä Lapin laa­je­ne­vaa kes­kus­sai­raa­laa – Par­hail­laan teossa ovat psy­kiat­rian vuo­de­osas­to­jen rungot

30.08.2021 06:30 2
Tilaajille
Lapin keskussairaalan psykiatristen osastojen toteutusvaiheen sopimus allekirjoitettiin – rakennustyöt vauhtiin huhtikuun alussa 2021

Lapin kes­kus­sai­raa­lan psy­kiat­ris­ten osas­to­jen to­teu­tus­vai­heen sopimus al­le­kir­joi­tet­tiin – ra­ken­nus­työt vauh­tiin huh­ti­kuun alussa 2021

01.12.2020 09:42
Tilaajille

Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nuo­saan haetaan nyt tai­det­ta

03.11.2020 20:31
Tilaajille
Lapin keskussairaalalle rakennetaan lisätilaa noin kolmen jalkapallokentän verran – katso kuvat, miltä työmaalla näyttää nyt ja millainen sairaala on valmiina

Lapin kes­kus­sai­raa­lal­le ra­ken­ne­taan li­sä­ti­laa noin kolmen jal­ka­pal­lo­ken­tän verran – katso kuvat, miltä työ­maal­la näyttää nyt ja mil­lai­nen sai­raa­la on val­mii­na

02.10.2020 06:30 1
Tilaajille
Lapin keskussairaalan parkkialueen tilanne helpottuu – Henkilökunnan autot pysäköidään vastaisuudessa uuteen pysäköintitaloon

Lapin kes­kus­sai­raa­lan park­ki­alueen tilanne hel­pot­tuu – Hen­ki­lö­kun­nan autot py­sä­köi­dään vas­tai­suu­des­sa uuteen py­sä­köin­ti­ta­loon

02.07.2020 06:00 1
Tilaajille